Ballastig toch!?

Een samenspel van geologie, archeologie en geschiedenis.

Vakoverschrijdend: Geologie en STEM bij geschiedenis, aardrijkskunde

In de middeleeuwen werden lokale stenen als ballast in schepen gebruikt en vaak achtergelaten op de bestemming. Deze ballaststenen kwamen zo vanuit heel Europa in de omgeving van het Zwin terecht en worden vaak gevonden bij archeologische opgravingen in de Zwinhavens.

Onderzoek oorsprong ballaststenen

 • In deze activiteit onderzoeken leerlingen de oorsprong van diverse ballaststenen die in de Zwinstreek gevonden zijn.
 • Aan de hand van doorsnedes en afbeeldingen van ballaststenen determineren ze de soort gesteenten en de plaats van de gesteenten binnen de gesteentecyclus (sediment – vulkanisch – metamorf gesteente) aan de hand van hun duidelijke kenmerken.
 • De oorsprong van de gesteenten wordt ook verklaard met processen uit de platentektoniek.
 • We combineren historische bronnen met geologisch onderzoek om de precieze oorsprong van de gesteenten in Europa te bepalen. Op deze manier worden middeleeuwse handelsroutes duidelijk.
 • We gaan tot slot ook in op exoten die in ballastwater of onderaan schepen vanuit verschillende regio’s van de wereld tot bij ons zijn geraakt en determineren enkele soorten. 

Deze activiteit werd uitgewerkt in samenwerking met Universiteit Gent en maakt gebruik van de online databank ‘Flepostore’. Daar kan je terecht voor verdiepende info over gesteenten.

Graniet uit Scandinavië

Marmer van Carrara

Koraalkalksteen uit Engeland

Praktisch?

Doelgroep 2de en 3de graad secundair onderwijs Reserveer de module
Aantal deelnemers Max. 25 lln per groep
Aantal groepen Maximum 1 groep per startmoment
Tijdsduur 2,5uur
Periode

het hele schooljaar door

Ontwikkeld in kader van de tentoonstelling 'Verdwenen Zwinhavens'

Prijs
 • €4/leerling
 • €60/gids
Start
 • 9u30
 • 10u00
 • 13u30
Kledij Voorzie aangepaste kledij en schoeisel voor een korte buitenactiviteit.
Begeleiding
 • Graag begeleiding van 1 leerkracht
 • Gratis begeleider per 10 lln.

 

De modules werden uitgewerkt in samenwerking met de Vakgroep Archeologie van Universiteit Gent