onze ooievaars

Onze ooievaars

Het Zwin is een bekend vogelgebied, maar één soort springt er voor de meeste bezoekers bovenuit: de ooievaar!

In de jaren '60 werden in het Zwin ooievaars geïntroduceerd. Dit was het begin van de terugkeer als Belgische broedvogel, nadat de soort eind 19de eeuw was uitgestorven in ons land. Later werden op nog andere locaties in België ooievaars vrijgelaten. Daardoor en ook door stijgende populaties in de buurlanden, is de populatie sterk toegenomen. Tegenwoordig broeden ooievaars weer op een aantal plaatsen in ons land, met in totaal ruim 200 broedparen. Het Zwin en omgeving blijft één van de belangrijkste broedgebieden. 

De ooievaars die in het Zwin broeden worden intensief opgevolgd. Het broedsucces van alle aanwezige paren wordt nauwkeurig gemonitord en jaarlijks krijgen alle jonge ooievaars een wetenschappelijke ring. In samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zijn we sinds 2019 ook gestart met een zenderproject. Zo kunnen we de populatie nog beter opvolgen. 

Wanneer zijn de ooievaars in het Zwin Natuur Park?

Wil je graag weten wanneer je de ooievaars kan zien bij je volgend bezoek? 

Bekijk hier hun kalender

Zenderproject 

Wat is het doel van het zenderproject? En waar bevinden de ooievaars zich nu?

Bekijk hier alle informatie over het zenderproject

Ringdata ooievaars

Heb je een ringnummer afgelezen en wil je graag weten of het een ooievaar uit het Zwin is? 

Bekijk hier alle ringdata

Livestream ooievaarstoren

Volg de ooievaarskoppels aan de ooievaarstoren in het Zwin Natuur Park. 

Bekijk de livestream