biodiversiteit planten

Biodiversiteitsstudie planten

2de graad

De leerlingen gaan in groepjes actief aan de slag in de Zwinvlakte.
Via een transectstudie brengen ze een stukje natuur van het Zwin in kaart.

Inhoud

 • De leerlingen zetten zelf het transect uit met palen en draad.
 • Het reliëf wordt in kaart gebracht: de zonatie in het intertijdengebied wordt onderzocht.
 • De leerlingen meten de abiotische factoren en determineren planten.
 • Het verband tussen de abiotische factoren en de aanwezige vegetatie wordt verklaard (Ellenberg-Hill waarden).
 • Begrippen als biodiversiteit, ecosystemen, ecosysteemdiensten en invloed van de mens, effecten van klimaatopwarming kunnen aan bod komen.

Praktisch

Doelgroep 2de graad Reserveer de module
Aantal deelnemers
 • max. 3 groepen tegelijkertijd (volgens beschikbaarheid)
 • max. 25 lln per groep
 
Tijdsduur 2,5 tot 3 uur
Periode 1 mei tot 15 oktober
Prijs
 • €5/leerling 
 • €60/gids
Start 9u30, 10u of 13u30
Kledij Voorzie aangepaste kledij voor een lange buitenactiviteit én laarzen.
Begeleiding
 • de leerlingen werken met dure materialen:
  actieve schoolbegeleiding is dus zeker noodzakelijk
 • graag begeleiding van minstens 1 leerkracht/begeleider per groep
 • gratis begeleider per 10 lln.