Shoppen in de middeleeuwen

Shoppen in de middeleeuwen

1ste graad A-stroom en B-stroom

Eén-tegen-allen spel met verschillende opdrachten in het Zwin Natuur Park.
Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de centrale plaats van het Zwin en Brugge in de middeleeuwse economie.
In deze activiteit ontdekken de leerlingen meer over de natuur in het Zwin, hoe handel in de middeleeuwen verliep en vanuit welke streken men naar het Zwin kwam.
Vakoverschrijdend: geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, economie, mens en samenleving, …

West-Vlaamse scholen kunnen voor deze module hier zelf een subsidie aanvragen bij de provincie West-Vlaanderen, tot 1 maand voor het geplande bezoek.

Inhoud

Het Zwin was in de middeleeuwen een belangrijk handelsgebied dat ongeziene rijkdommen opleverde voor de streek. In deze activiteit leren we de centrale rol van het Zwin binnen de Europese handel kennen.

Educatief spel

 • De activiteit is een educatief spel waarbij leerlingen in groepjes het Zwin Natuur Park verkennen op zoek naar handelswaar.
 • De verschillende hutten in het park staan symbool voor verschillende Europese handelsgebieden waarmee vanuit Brugge en het Zwin gehandeld werd in de middeleeuwen.
 • Bij elke hut kunnen de leerlingen door samen te werken handelswaar verzamelen, die ze vervolgens naar de gids brengen.
 • Onze gids speelt de rol van Brugse makelaar die de handel coördineert. Die vervult als het ware de rol van de beurs, die in Brugge ontstond.
 • Zo brengen leerlingen beetje bij beetje de middeleeuwse handelswegen en handelsgoederen in kaart terwijl ze de natuur in het Zwin beter leren kennen.

 

Praktisch

Doelgroep 1ste graad A-stroom en B-stroom Reserveer de module
Aantal deelnemers
 • maximum 1 groep per halve dag
 • max. 25 lln per groep
Tijdsduur 2,5uur
Periode

hele jaar door

Prijs
 • €5/leerling 
 • €60/gids
Start

9u30, 10u of 13u30

Kledij Voorzie aangepaste kledij en schoeisel voor een korte buitenactiviteit.
Begeleiding
 • graag begeleiding van minstens 1 leerkracht/begeleider per groep
 • gratis begeleider per 10 lln
Subsidie West-Vlaamse scholen kunnen voor deze module hier zelf een subsidie aanvragen bij de provincie West-Vlaanderen, tot 1 maand voor het geplande bezoek.

 

De modules werden uitgewerkt in samenwerking met de Vakgroep Archeologie van Universiteit Gent