Shoppen in de middeleeuwen

Shoppen in de middeleeuwen

Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de centrale plaats van het Zwin en Brugge in de middeleeuwse economie.

Vakoverschrijdend: Zowel geschiedenis, biologie als economie staan centraal.

Het Zwin was in de middeleeuwen een enorm belangrijk handelsgebied dat ongeziene rijkdommen opleverde voor de streek. In deze activiteit leren we de centrale rol van het Zwin binnen de Europese handel kennen. 

Educatief spel

 • De activiteit is een educatief spel waarbij leerlingen in groepjes het Zwin Natuur Park verkennen op zoek naar handelswaar.
 • De verschillende hutten in het park staan symbool voor verschillende Europese handelsgebieden waarmee vanuit Brugge en het Zwin gehandeld werd in de middeleeuwen.
 • Bij elke hut kunnen de leerlingen door samen te werken handelswaar verzamelen, die ze vervolgens naar de gids brengen.
 • Onze gids speelt de rol van Brugse makelaar die de handel coördineert. Die vervult als het ware de rol van de beurs, die in Brugge ontstond.
 • Zo brengen leerlingen beetje bij beetje de middeleeuwse handelswegen en handelsgoederen in kaart terwijl ze de natuur in het Zwin beter leren kennen.

In deze activiteit ontdekken de leerlingen meer over de natuur in het Zwin, hoe handel in de middeleeuwen verliep en vanuit welke streken men naar het Zwin kwam.

 

Praktisch?

Doelgroep 1ste graad secundair onderwijs Reserveer de module
Aantal deelnemers Max. 25 lln per groep
Aantal groepen Maximum 1 groep per halve dag
Tijdsduur 2,5uur
Periode

het hele schooljaar door

Ontwikkeld in kader van de tentoonstelling 'Verdwenen Zwinhavens'

Prijs
 • €4/leerling
 • €5/leerling vanaf 01/01/24
 • €60/gids
Start
 • 9u30
 • 10u00
 • 13u30
Kledij Voorzie aangepaste kledij en schoeisel voor een korte buitenactiviteit.
Begeleiding
 • Graag begeleiding van 1 leerkracht en 1 extra begeleider. 
 • Gratis begeleider per 10 lln.

 

De modules werden uitgewerkt in samenwerking met de Vakgroep Archeologie van Universiteit Gent