zwinbiotopentocht

Zwinbiotopentocht

2de en 3de graad

Samen met de gids maken de leerlingen een wandeling in de ruime omgeving van het Zwin Natuur Park.
Onderweg voeren ze metingen uit met een datalogger en ontdekken ze de typische fauna en flora van verschillende biotopen.
Er is ook aandacht voor de menselijke invloed op de biotopen, de biodiversiteit, zeespiegelstijging, micro-plastics, … .

Het Zwin is vooral gekend om zijn diversiteit aan vogels. Het Zwin is echter veel meer dan dat. Het is een gebied met een enorme rijkdom aan soorten en biotopen.

Tijdens een gezonde, stevige wandeling doorheen verschillende biotopen van het Zwin Natuur Park leren jongeren het unieke kust-ecosysteem kennen. We trekken langs polders en dijken, door het bos, over de Zwinvlakte naar de duinen en het strand.

Onderweg krijgen ze uitleg van onze deskundige gidsen over de diverse soorten fauna en flora en hun onderlinge verbanden. Om deze biotopen nog beter te begrijpen doen de leerlingen onderweg zelf metingen van abiotische factoren die deze biotopen mee bepalen.

Naast abiotische en biotische factoren wordt ook de mens als beïnvloedende factor in rekening gebracht. Onze invloed is immers overal te voelen, zelfs in de natuur. Bij elke biotoop gaan gids en leerlingen na hoe groot de menselijke invloed op de deelgebieden van het Zwin is.

Aantal deelnemers 25 ll / gids Reserveer de module
Tijdsduur 3 uur
Prijs
  • €4/leerling
  • €5/leerling vanaf 01/01/24
  • €60/gids
Start Om 9u30, 10u, 13u of 13u30
Kledij

Voorzie aangepaste kledij en laarzen voor een lange wandeling.
Aangepaste kledij voor wind-en regenweer is noodzakelijk!

Begeleiding Graag per groep een begeleider.