biodiversiteitsstudie vogels

Biodiversiteitsstudie vogels

2de graad

De leerlingen gaan aan de slag met een handige applicatie op de tablet om alle vogelwaarnemingen te registreren. Een uitdaging die van elke deelnemer een echte ornitholoog maakt.

Waarnemingen.be verzamelt informatie over de fauna en de flora in de Zwinregio.
Elke vogelwaarneming biedt wetenschappelijk waardevolle informatie om vogels beter te leren kennen.

Inhoud

Deelnemers van deze module kunnen op hun beurt zelf elke waarneming online registreren via een handige applicatie op de tablet. Met deze applicatie gaan de leerlingen aan de slag tijdens het onderzoek van de huidige vogelpopulatie in het Zwin Natuur Park.
Door deze waarnemingen digitaal in kaart te brengen, levert ieder op zijn beurt een bijdrage aan de wetenschap.

Een uitdaging die van elke deelnemer een echte ornitholoog maakt!

Tijdens deze leuke uitdaging leren de leerlingen welke onderzoeken tot welke besluiten leiden.
Onderzoek is nodig en ook nuttig om de onderlinge verbanden in de natuur beter te begrijpen

Aantal deelnemers 25 ll / gids Reserveer de module
Tijdsduur 2,5 tot 3 uur
Prijs
  • €4/leerling
  • €5/leerling vanaf 01/01/24
  • €60/gids
Start Om 9u30/10u of om 13u30
Kledij Voorzie aangepaste kledij voor een lange buitenactiviteit en laarzen.
Begeleiding

De leerlingen werken met dure materialen, actieve schoolbegeleiding is dus zeker noodzakelijk.

Ernst van de deelnemende groep is gewenst, in functie van wetenschappelijke relevantie. 

Gratis begeleider per 10 lln.