Duurzaamheid fietsers

Duurzaamheid, een topprioriteit

Duurzaamheid is een topprioriteit voor het Zwin Natuur Park.

Het Zwin Natuur Park kiest resoluut voor duurzaamheid. Zo behaalde het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park voor het BREEAM certificaat een score van 76,09%, niveau 'Excellent'.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), is een internationaal erkende methodiek om duurzame gebouwen te realiseren.

Het nieuwe bezoekerscentrum is ontworpen om zo efficiënt mogelijk om te springen met materialen, water en energie.

Het Zwin Natuur Park heeft bovendien een luwe mobiliteitsvisie en kiest ook steevast voor duurzame mobiliteit. Naar het Zwin Natuur Park kom je bij voorkeur met de fiets!

Hoe gebeurt dit concreet ?

  • Het gebruikte hout voor ramen, gevelbekledingen en houtskelet is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (FSC- of PEFC gelabeld)
  • Er zijn groendaken geplaatst, deze vormen een bron van bijkomende biodiversiteit en beschermen de dakbedekking tegen UV-licht, waardoor deze een langere levensduur krijgt
  • Waterzuinige toestellen en maximaal gebruik van regenwater
  • Energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtsturing
  • Doorgedreven isolatiepakket, waardoor de warmteverliezen sterk beperkt worden
  • Warmte- en koudeopslag in de bodem; er wordt verwarmd met een water/water warmtepomp. Deze onttrekt ‘s winters warmte uit de bodem door middel van een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag). Dit bestaat uit een boorgat waardoor een vloeistof circuleert in een gesloten lus, die via geleiding warme opneemt uit de ondergrond waarmee het gebouw in de winter kan verwarmd worden.  In de zomer werkt het systeem omgekeerd en wordt het gebouw verfrist met quasi gratis koelte uit de bodem
  • Er wordt gebouwd met respect voor de fauna en flora; om broedende vogels niet te storen: geen activiteit tijdens het broedseizoen in de buurt van de ooievaarsnesten, de Internationale Dijk en de Zwinvlakte

 

BRREAM folder