Zwin Natuur Park en Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bezenderen opnieuw vier ooievaars

Op 26 juni 2019 werden er 3 jonge ooievaars in het Zwin Natuur Park voorzien van een zender: Reinout, Hadewych en Emily. Op 29 juni 2020 hebben het KBIN en het Zwin Natuur Park nog vier jonge ooievaars bezenderd. Dankzij hun zender kunnen deze ooievaars voortdurend gevolgd worden. Het gaat om heel lichte zenders, die de vogels niet storen. Het wetenschappelijk onderzoek past binnen een langdurige samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).
De jongste vier bezenderde ooievaars blijven nog tot ongeveer begin augustus in het Zwin Natuur Park vooraleer ze aan hun trektocht beginnen. Ze zijn te bekijken van op de panoramatoren en ooievaarstoren in het park.

Lichte zenders

Het gaat om lichte zenders van 25 gram. Dat is minder dan een procent van het gewicht van de ooievaars. De zenders werken op zonne-energie. Ze geven heel nauwkeurig de positie van de ooievaars weer. Bezenderde ooievaars kunnen dagelijks, van achter de computer, gevolgd worden in hun doen en laten.
Net zoals vorig jaar krijgen de ooievaars een naam. Het publiek zal zelf kunnen voorstellen hoe de bezenderde ooievaars heten. Suggesties voor hun naam kunnen tot en met 10 juli doorgegeven worden via dit formulier. 

Doel van het project

Het Zwin Natuur Park kent een traditie van langlopend onderzoek naar ooievaars in het Zwin. Het zenderen van ooievaars in samenwerking met het KBIN maakt daar deel van uit. Het opzet van het zenderproject is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van ooievaars uit het Zwin Natuur Park in ruimte en tijd. De resultaten leren welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en zal inzicht geven in de uitdagingen en veranderende leefomstandigheden waarmee de vogels te maken krijgen. De zenderresultaten helpen om het voortbestaan van de ooievaars te vrijwaren.
Het Zwin heeft namelijk de oudste broedkolonie van België. Er komen steeds meer ooievaarskoppels voor in de Zwinregio en de natuurlijke populatie groeit langzaam. Vandaar de nood om voldoende middelen in te zetten en het streven om de soort verder te behouden.

Resultaten vorig jaar

In 2019 werden voor de eerste keer drie ooievaars uit het Zwin Natuur Park bezenderd:Emily, Reinout en Hadewijch. In augustus vorig jaar vertrokken de drie vogels voor hun eerste grote trek zuidwaarts. Emily en Hadewijch maakten de oversteek naar Afrika om te gaan overwinteren in het noorden van Marokko. Reinout waagde zich niet aan de risicovolle passage naar Afrika via de Straat van Gibraltar, en overwinterde in Zuid-Spanje. Eén vogel, Emily, kwam in februari om het leven door elektrocutie in Marokko. Hadewijch kwam begin juni zelfs terug aan in het Zwin, na een afwezigheid van 287 dagen. In vogelvlucht vloog deze ooievaar tot 2000km van haar geboorteplaats. Het Zwin Natuur Park gaf via sociale media en website regelmatig updates over hun reis.

Veranderende omstandigheden

De resultaten geven een goed zicht waar ooievaars overwinteren. Een groot aantal ooievaars verblijft op vuilnisbelten in Spanje. Deze vuilnisbelten worden binnenkort gesloten in het kader van de Europese afvalstoffenwetgeving. Daardoor zal de toestand en de omstandigheden van hun overwinteringskwartier grondig gewijzigd worden. Met dit onderzoek willen het KBIN en het Zwin Natuur Park nagaan welke gevolgen de gewijzigde toestand in Spanje zal hebben op het trekgedrag van de ooievaars. De eerste resultaten van de drie ooievaars die in 2019 gezenderd werden, toonden alvast duidelijk aan dat afvalstorten heel aantrekkelijk zijn voor ooievaars. Ze vormden zowat de rode draad van de bewegingen van de ooievaars in Spanje en Marokko.

Kennis- en expertisecentrum

Naast het bezenderen blijft ook het ringen van ooievaars belangrijk. Sinds 1965 kregen meer dan 200 ooievaarsjongen een wetenschappelijke ring om de poot. Een meerderheid van de in het Zwin geringde ooievaars heeft ooit minstens een keer een terugmelding gekregen. Dat zijn honderden terugmeldingen in totaal. Sommige vogels zijn doorheen de jaren meermaals teruggemeld, gemiddeld vijf keer per teruggemelde ooievaar. De verste terugmelding is bekend uit Algerije, op 2.164 kilometer van het Zwin. Hoewel ooievaarsringen op afstand kunnen worden afgelezen met een verrekijker of telescoop, blijft de kans dat een geringde ooievaar wordt waargenomen uiteindelijk behoorlijk klein. Elke terugmelding is bovendien een momentopname. Met een zender kan een vogel voortdurend worden gevolgd. Het Zwin Natuur Park speelt als internationale luchthaven voor vogels een kennis- en expertisecentrum voor de vogeltrek. Naast het ringen en bezenderen van ooievaars, zet het Zwin Natuur Park ook in op het vogelringen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek kan je volgen via 'Project Ooievaar' en de Facebookpagina van het Zwin Natuur Park