Werken op broedvogeleilanden

Het Agentschap voor Natuur en Bos laat half maart kortstondig beheerwerkzaamheden uitvoeren op de broedvogeleilanden in de Zwinvlakte. 

13-03-2018

Korte verstoring

Daardoor zal er tijdelijk sprake zijn van enige verstoring in het gebied. 

De werkzaamheden zijn echter noodzakelijk om de eilanden zo goed mogelijk in te richten voor de meeuwen- en sternenkolonies die er het komende broedseizeon voor nakomelingen moeten zorgen. 

Met name voor de sterns die vanaf april aankomen is het nodig dat op een deel van de eilanden de vegetatie wordt verwijderd. 
Sterns en ook kluten verkiezen open schelpenstranden om te broeden. De vegetatie die zich op de eilanden heeft ontwikkeld zou de vogels afschrikken om te broeden. 

De korte verstoring is dus nodig om zo veel mogelijk vogels op de eilanden een thuis te geven. 
Duimen maar voor een succesvol broedseizoen!