Volg de evolutie van de ooievaarsjongen

Op de ooievaarstoren van het Zwin Natuur Park kan je de ooievaars van dichtbij bewonderen. Daar kan je nu zien dat het eerste ooievaarsjong geboren is! De volgende dagen verwachten we meer geboortes.

Ooievaars leggen meestal 3-5 eieren, en die komen niet allemaal tegelijk uit. In de toren kan je live de eerste levensdagen van de kuikens meemaken.

26-04-2019

Geboorte eerste ooievaars - 26 april

Kort na de geboorte zijn de jongen heel kwetsbaar omdat ze slechts een donskleed hebben. Ze worden dan ook goed afgeschermd door de ouders. Daardoor zijn ze moeilijk te zien en kan het zijn dat je wat geduld moet uitoefenen om een glimp op te vangen van de jongen. Naarmate de jongen groter worden zullen ze steeds beter te zien zijn. De volgende twee maanden zullen de kleine kuikens uitgroeien tot heuse ooievaars!

Dit jaar zijn er 15 bezette ooievaarsnesten in het Zwin Natuur Park. Op 12 daarvan zijn koppels aan het broeden. Eind maart werden de eerste ooievaarseieren gelegd. Ooievaars zijn grote vogels, het duurt dan ook even vooraleer de eieren zijn uitgebroed. De broedduur bij ooievaars bedraagt ongeveer 33 dagen.

Eerste ooievaarsjong filmpje

Vier kuikens op het nest - 29 april

Update ooievaars - 9 mei

De jongen van het eerste nest, waarvan de geboorte onlangs live kon worden meegemaakt, zijn inmiddels al wat groter geworden. Er bleken maar liefst vijf jongen te zijn geboren in dat nest, een zeer hoog aantal naar Belgische normen! Helaas is minstens één van die jongen inmiddels gestorven. Het koude weer van de voorbije dagen kan daar voor iets tussen zitten. Jonge ooievaars zijn erg kwetsbaar voor slecht weer tijdens hun eerste levensweek. De kleinste jongen, die het laatst geboren zijn, zijn extra kwetsbaar. In ooievaarsnesten wordt het eten niet netjes verdeeld tussen alle jongen. De oudste jongen zijn groter en ze gebruiken hun extra krachten om meer voedsel te pakken te krijgen. De ouders grijpen daarbij niet in. Het voedsel dat zij opbraken in het nest wordt door de jongen opgeschrokt, en de sterksten zijn in het voordeel. De kleinste jongen hebben de beste overlevingskansen als er veel voedsel wordt aangevoerd èn als het weer gunstig is. Dat klinkt keihard voor de kleintjes, maar eigenlijk is dit een soort natuurlijk verzekeringsmechanisme. Als alle jongen elk even veel zouden krijgen in periodes van voedselschaarste zouden ze allemaal kunnen verzwakken en sterven. Het recht van de sterkste zorgt er voor dat tenminste de oudste jongen sterk genoeg zijn om op te groeien.

Inmiddels weten we ook al van minstens vijf andere nesten dat er jonge ooievaartjes geboren zijn. Het buurkoppel van het eerste nest heeft intussen ook drie kuikens. We hebben niet op alle nesten een even goed zicht, dus mogelijk zijn er nog nesten met kuikens. Je kan de jongen in de verschillende nesten in het echt gaan bewonderen in het Zwin Natuur Park. Zeker van in de ooievaarstoren zit je met je neus op twee nesten. Naarmate de jongen op die nesten groter worden, zullen ze meer voedsel nodig hebben. De ouders zullen dus steeds vaker langs komen met eten, en dan heb je de kans om de kleintjes te bewonderen.