Strandplevier als broedvogel in het Zwin

Fantastisch broedvogelnieuws in het Zwin! Op de nieuwe eilanden in de Zwinuitbreiding werd begin juni een koppeltje strandplevieren met nest ontdekt! Vermoedelijk waren de vogels al eerder aanwezig, maar werden ze nog niet ontdekt in dit grote nieuwe natuurgebied. 

23-06-2019

Iconische soort

De strandplevier is een iconische soort. De vele werkzaamheden die de voorbije jaren in het Zwin werden uitgevoerd hadden tot doel om de unieke Zwin-natuur terug te herstellen en te laten floreren. Kustbroedvogels als de strandplevier zijn een belangrijk onderdeel van die Zwin-natuur. Daarbij stond ook de terugkeer van de strandplevier als broedvogel hoog op het verlanglijstje. Het is een geweldige opsteker dat het gelukt is om een broedpaar aan te trekken!

Verdwenen broedvogel

Er zijn weinig vogelsoorten die meer gebonden zijn aan dynamische, zeer open milieus, en met de toenemende verzanding en de daaruit volgende veranderingen in de vegetatie verdween strandplevier als broedvogel. In vroegere tijden was de strandplevier een algemene broedvogel in de Zwinvlakte. In 1945 werden zelfs 70 nesten geteld. Later nam de soort af, en aantallen van meer dan 10 koppels dateren al uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. In 2000 werd de laatste 2 broedparen opgetekend. Bijna 20 jaar later is de soort dus terug in het Zwin.

Enige paar strandplevieren in België

De toestand van de strandplevier in België is uiterst zorgwekkend geworden. De laatste decennia is de populatie verschrompeld tot een handvol broedparen, de laatste jaren allemaal beperkt tot het Antwerpse havengebied. Daar blijkt de soort dit jaar voor het eerst niet te broeden. Het broedpaar in het Zwin is dus niet alleen het eerste dat na lange tijd in het gebied terugkeert, maar het is ook het enige paar strandplevieren in België in 2019! Dat werpt toch een schaduw op het heuglijke nieuws van de terugkeer. Hopelijk is het geen kortstondige, eenmalige terugkeer, maar een duurzame hervestiging.