Resultaten vogelringsessies 2020

Voor het tweede jaar op rij kon het Zwin Natuur Park in samenwerking met BeBirds, de vogelringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) er voor zorgen dat het vogelringstation in het Park het hele najaar bemand werd door ringers. Dat leverde een totaal op van maar liefst 8.053 vogels die van 1 augustus tot en met 8 november voorzien werden van een wetenschappelijke ring aan de poot. Dat is een pak meer dan in het najaar van 2019, toen 5.746 werden geringd. Vorig jaar werd er weliswaar enkele weken minder geringd.

Het overgrote deel van de vogels die dit jaar werden gevangen waren vogels die voor het eerst een ring om de poot kregen. Een klein deel waren hervangsten: vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders. Bij die hervangsten kwamen een aantal vogels voor die al in het buitenland van een ring waren voorzien: Noorwegen, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het overgrote deel van de geringde vogels waren trekvogels die kort halt hielden in het Zwin. De vogeltrek wordt in belangrijke mate gestuurd door weersomstandigheden. Subtiele verschillen in het weer hier bij ons, maar ook in de gebieden waar de trekvogels vandaan komen, kunnen zorgen voor wisselende aantallen van jaar tot jaar. Het ringonderzoek dat het Zwin Natuur Park samen met Bebirds uitvoert is wetenschappelijk onderzoek op lange termijn naar voornamelijk trekvogels.

Een nadere blik op de resultaten laat zien dat het niet ontbrak aan hoogtepunten!

Resultaten

In totaal werden vogels van 52 verschillende soorten geringd. De top drie van meest geringde soorten bestond uit:

  • zwartkop - 3.515 – vooral in september
  • goudhaan - 1.240, vooral midden oktober
  • roodborst - 899, vooral in de eerste helft van oktober

Zwartkop en roodborst stonden vorig jaar ook al in de top die, op dezelfde plaats. Goudhaan heeft de tweede plaats ingenomen van kleine karekiet. Van die laatste soort werden er dit jaar minder gevangen, terwijl goudhanen net opvallend talrijk waren door een enorme influx half oktober. In de periode 14-19 oktober passeerden maar liefst 1.022 goudhanen de revue, met als topdag 309 vogels op 16 oktober! Dat is één van de hoogste aantallen goudhanen die ooit op één dag werd geringd in België!

Ter vergelijking: in de herfst van 2019 werden ‘maar’ 181 goudhanen geringd in het ringstation van het Zwin Natuur Park. De recorddag was toen 43 exemplaren op 20 oktober, een aantal dat in 2020 op elke dag in de periode 14-19 oktober (ruimschoots) werd overschreden!

Soort 2019 2020
Zwartkop 2935 3515
Goudhaan 181 1240
Roodborst 829 899
Kleine karekiet 588 415

 

Zwartkop

Goudhaan

Roodborst

Speciale gasten

Tussen al de vogels waren uiteraard een aantal speciale gasten en/of opvallende aantallen: 

Vuurgoudhaan
298 exemplaren

Cetti's zanger
97 exemplaren

Waterral
55 exemplaren

Gekraagde roodstaart
15 exemplaren

Bladkoning
28 exemplaren (waarvan 9 op 3/10/20)

Nachtegaal
7 exemplaren

Ijsvogel
6 exemplaren

Draaihals
4 exemplaren

Bokje
1 exemplaar

Absolute blikvangers

Dan waren er nog 2 absolute blikvangers: een roodkeelnachtegaal én een witkeelgors!

Twee echte dwaalgasten; de eerste uit de Siberische taiga, de tweede uit de Noord-Amerikaanse taiga. Voor beide soorten ging het pas om het tweede geval ooit voor België. Op de koop toe werden ze dan nog op dezelfde dag gevangen (12 oktober), met amper een uur verschil tussen beide vangsten!

Roodkeelnachtegaal

Witkeelgors

Alle gegevens bekijken?

Wist je dat je alle resultaten van het vogelringen kan opvolgen? Dit kan je raadplegen via de Trektellen site - klik hier om de site te bekijken.