Resultaten vogelringsessies 2019

Vanaf 1 augustus tot en met 20 oktober werden op 70 dagen vogels gevangen en geringd op het ringstation van het Zwin Natuur Park! Slechts op een handvol dagen met heel slecht weer moest er verstek gegeven worden. Een geweldige prestatie, waar we heel trots op zijn! We konden deze klus klaren dankzij de inzet van een aantal ringers die bereid waren om bij ons te komen ringen. Heel veel dank aan die ringers!

22-10-2019

Belang van wetenschappelijk onderzoek

Met deze sterke toename van het aantal ringsessies wil het Zwin Natuur Park in de eerste plaats inzetten op wetenschappelijk onderzoek naar vogels. Het ringen van vogels levert ontzettend veel informatie op, die ook van belang is om vogels te beschermen. We sluiten hiermee aan op een lange traditie van vogels ringen in het Zwin.

Wist je dat het Zwin destijds in de jaren ’20 van de vorige eeuw één van de eerste plaatsen in België was waar vogels werden geringd? Wetenschappelijk onderzoek is de hoofdreden van het ringwerk, maar daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om onze bezoekers van dichtbij kennis te laten maken met dit wetenschappelijk onderzoek. Afgaande op de vele positieve reacties hebben we op dat vlak ons doel niet gemist!

Resultaten

Er werden in totaal 5.897 vogels gevangen. Het overgrote deel daarvan, 5.679 exemplaren kreeg een ringetje om de poot. Het resterende aantal, 218 vogels, waren hervangsten: vogels die eerder al van een ring waren voorzien, in het Zwin of elders. Bij elke gevangen vogels werden dezelfde gegevens verzameld: soort, indien mogelijk leeftijd en geslacht, vleugellengte en gewicht. 47 soorten passeerden de revue. Sommige in grote aantallen, andere slecht met 1 of een handvol exemplaren. Doorheen de periode 1 augustus – 20 oktober verschoof de nadruk van lange afstandstrekkers met Afrika als winterbestemming geleidelijk aan naar middellange afstandstrekkers die de winter doorbrengen in Europa of het Middellandse Zeegebied.

Met ruime voorsprong de meest gevangen soort was de zwartkop. Met 2.931 vangsten maakt die soort 50% van het totaal uit. Op de tweede plaats volgt op grote afstand de roodborst, met 824 vogels (20% van het totaal). De top drie wordt vervolledigd door de kleine karekiet (611 exemplaren, 10% van het totaal). Een aantal soorten werden in verhoudingsgewijs opmerkelijke aantallen gevangen. De 19 zwarte mezen waren het gevolg van een bescheiden influx die eind september – begin oktober langs kwam. Maar liefst 67 vangsten van Cetti’s zanger, waaronder 57 nieuw geringde vogels en een hervangst van een Franse vogel, is opvallend. Een totaal van 9 bladkoningen springt ook in het oog, net als 105 vuurgoudhanen.

Zwartkop

Roodborstje

Kleine karekiet

Speciale vangsten

Als je zoveel vogels vangt is het niet verwonderlijk dat er af en toe iets speciaal bij zit. Er waren vangsten van koekoek, draaihals, kuifmees, Orpheusspotvogel en sperwergrasmus (2). Echt zeldzaam waren waterrietzanger en struikrietzanger op respectievelijk 21 augustus en 9 september. Top of the bill was ongetwijfeld de Siberische sprinkhaanzanger, pas de 6de waarneming ooit voor België!

De dagelijkse vangsten, de totalen en hele wat andere informatie over de vogelringsessies in het Zwin Natuur Park kunnen hier worden geraadpleegd: https://www.trektellen.nl/site/info/2435 

Siberische sprinkhaanzanger

Waterrietzanger

Struikrietzanger

Koekoek

Draaihals

Kuifmees