Belgische en Nederlandse gemeenten en Provincies zetten Zwinstreek beter op de kaart

De Provincie West-Vlaanderen en Zeeland, Toerisme Oost-Vlaanderen, de stad Damme en de gemeenten Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis hebben een duidelijk profiel uitgetekend voor de Zwinstreek. Dat moet het gebied nadrukkelijker op de kaart zetten dankzij een betere en eenduidige promotie, innovatieve toeristisch-recreatieve producten en nieuwe partnerschappen met ondernemers. Dat besloot de nieuwe gebiedscoalitie na de voorstelling van de studieopdracht ‘Gebiedsidentiteit Zwinstreek’ die op woensdag 18 november 2020 plaatsvond tijdens een digitale vergadering.

Gebiedsidentiteit

Bijgestaan door Westtoer en VVV Zeeland en met de ingehuurde expertise het bureau ‘The Missing Link (Utrecht)’ analyseerden de deelnemende partners in 2019 de gebiedsidentiteit van de Zwinstreek. Ze schreven de ambities voor samenwerking, vermarkting en gebiedsontwikkeling uit en de gebiedsafbakening werd op punt gezet. Op basis van verschillende werksessies werden acht verhaallijnen bepaald.  De belangrijkste zijn gastronomie, natuur, de rijke geschiedenis en de bijzondere relatie tussen land, water en getijden. De partners gaan nu met die bouwstenen verder aan de slag om de bevindingen van de studieopdracht te vertalen in een concreet werkprogramma en actieplan.  De bedoeling is om tegen de zomer van 2021 het verdere werkprogramma en actieplan voor te stellen.

Troeven en investeringen

Het Zwin is bij een ruim publiek goed gekend, de ruimere Zwinstreek roept echter geen eenduidig beeld op. Deze unieke regio beschikt nochtans over talrijke troeven zoals natuur- en erfgoedwaarden, gedreven ondernemers, topgastronomie en veel streekproducten. De voorbije jaren werd bovendien een opmerkelijke reeks van investeringen gedaan, zoals het herstel van de Staats-Spaanse linies, de uitbreiding van het Zwinnatuurgebied met de nieuwe Zwindijk en de uitbouw van Cadzand-Bad tot een volwaardige badplaats. De realisatie van fiets- en wandelnetwerken, en de omvorming van de N49, de N61 (NL) en de A11 zorgden voor een verbeterde ontsluiting.