Prachtige vogels

According to the season

Vele vogels en planten zijn slechts bepaalde periodes van het jaar te zien. Hieronder vind je een maandoverzicht van enkele soorten in het Zwin. 

Klik op de maand waar jij graag meer informatie over wilt te weten komen. 

Smient

Januari 

Deze tijd van het jaar overwinteren een flink aantal watervogels zoals: diverse soorten ganzen, eenden, steltlopers, kolganzen, smienten en wulpen. Overwinterende ooievaars, laten zich stilaan weer regelmatiger zien en beginnen hun nesten te bezoeken. 

De soort om naar uit te kijken: Smient

Brandgans

Februari 

Het is nog steeds winter en diverse watervogels zijn nog aanwezig in het Zwin Natuur Park, zoals brandganzen, bergeenden, steltlopers en scholeksters. Maar in de maand februari loert het voorjaar al om de hoek, en enkele vroege doortrekkende vogels verschijnen. Overwinterende ooievaars gaan hun nesten in het Zwin Natuur Park prominent bezetten. Ook enkele planten zijn te bewonderen zoals sneeuwvlokjes, winterakoniet en de eerste narcissen. 

Soort om naar uit te kijken: Brandgans

Ooievaar

Maart 

Wintervogels die de winter hebben doorgebracht in het Zwin vertrekken noordwaarts. Diverse soorten trekvogels worden vanaf deze maand in het Zwin gezien zoals lepelaar, kluut en roodborsttapuit. Het broedseizoen van de ooievaars gaat van start en tegen het einde van de maand zijn in de meeste nesten eieren gelegd. 

Soort om naar uit te kijken:
Ooievaar

zwartkopmeeuw

April 

We zijn volop in de lente! Aankomst en doortrek van heel veel trekvogels. Op de broedeilanden neemt de activiteit nog verder toe en tegen het einde van de maand hebben de kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen al eieren. In deze periode komen de sterns aan. De ooievaars broeden hun eieren uit en de eerste jongen kunnen op het einde van de maand geboren worden. Boomkikkers worden zichtbaar. 

Soort om naar uit te kijken: Zwartkopmeeuw

Nachtegaal

Mei 

Mei is samen met april een topmaand voor de vogeltrek. Onder de juiste weersomstandigheden kunnen heel wat overtrekkende vogels zoals boerenzwaluwen waargenomen worden. Er is een piekmoment van vogelzang waarbij de nachtegalen in de Zwinbosjes voor een hoogtepunt zorgen. Bij de ooievaars is het met de komst van de jonge kuikens babytijd. Door de dagkoekoeksbloem kleurt het park roze. 

Soort om naar uit te kijken: Nachtegaal

Boomkikkers

Juni

Het is voor veel dieren en planten volop voortplantingstijd. Op de broedeilanden wordt de drukte door de geboorte van vele kuikens steeds groter. Op de ooievaarsnesten zijn de kuikens al flink gegroeid. De boomkikkers zijn zichtbaar als ze aan het zonnebaden zijn. Ook de zoutverdragende planten beginnen zich te ontwikkelen in de Zwinvlakte. Zo kan je op zoek gaan naar de eerste zeekraalplantjes of dunstaarts. 

Soort om naar uit te kijken: Boomkikker

lamsoor

Juli 

Het voortplantingsseizoen loopt op zijn einde. Er zijn nu veel jonge, pas uitgevlogen vogels. Jonge ooievaars verlaten hun nest op het einde van deze maand. Op de grote plas centraal in het park komen zwartkopmeeuwen, kokmeeuwen en visdieven uit de broedkolonie op de eilanden zich geregeld wassen. De aantallen lepelaars en kleine zilverreigers gaan duidelijk de hoogte in, waaronder honderden grote sterns. De zoutverdragende plantensoorten die zo typisch zijn voor de Zwinvlakte, zoals lamsoor, zijn nu prachtig te bewonderen. 

Soort om naar uit te kijken:
Lamsoor

Lepelaars

Augustus 

De vogeltrek draait op volle toeren. Lepelaars, kleine zilverreigers en steltlopers zijn prominent aanwezig. De jonge ooievaars krijgen hun vliegkunsten steeds beter onder de knie en verlaten ergens halverwege de maand het Zwin. Vanaf dat moment zijn ooievaars nog maar zelden te zien in het gebied. Op geschikte plekjes zijn zonnende boomkikkers te zien. De zouttolerante plantensoorten die zo typisch zijn voor de Zwinvlakte, zoals lamsoor, zijn prachtig te bewonderen. 

Soort om naar uit te kijken:
Lepelaar

Visarend

September

September is een topmaand voor vogeltrek! Veel trekvogels gebruiken het Zwin als tijdelijke stopplaats. September is de beste tijd van het jaar om visarenden te zien. Overwinterende watervogels, diverse soorten eenden en steltlopers komen aan. Zonnende boomkikkers zijn op heel wat plaatsen te zien. Plantensoort de zeeaster kent nu zijn topbloeiperiode.

Soort om naar uit te kijken:
Visarend

Spreeuw

Oktober

Oktober is opnieuw een topmaand voor vogeltrek! Onder de juiste weersomstandigheden kunnen heel wat overtrekkende vogels zoals spreeuwen en koperwieken worden waargenomen. Arctische ganzen, zoals bijvoorbeeld kolganzen, voegen zich bij de overwinterende watervogels. 

Soort om naar uit te kijken:
Spreeuw 

Oeverpieper

November

Overwinterende watervogels komen nu prominent in beeld. In de waterrijke delen komen grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers voor. De plantenwereld verliest steeds meer kleur, maar sommige soorten zoals bezemkruidskruid staat nog in bloei. In de schorre zijn typische zangvogelsoorten, zoals de oeverpieper, aangekomen om te overwinteren. 

Soort om naar uit te kijken: Oeverpieper

Bergeend

December

In de waterrijke delen van het Zwin overwinteren flinke aantallen watervogels: diverse soorten ganzen, eenden en steltlopers, zoals kolganzen, bergeenden en zilverplevieren. De aantallen schommelen naargelang de strengheid van het winterweer. In de schorre zijn typische overwinterende zangvogelsoorten aanwezig, zoals oeverpieper. 

Soort om naar uit te kijken: Bergeend