Zwinvlakte

Zwinvlakte zonder Zwingids

Na het bezoek aan de tentoonstellingen in het bezoekerscentrum nodigen we je graag uit om het Zwin Natuur Park verder te ontdekken.

De groene (1,9 km) en blauwe (2 km) lus laten je kennismaken met de slikken en schorren van de Zwinvlakte. Je ontmoet er van heel dichtbij de bewoners en wordt betoverd door al dat natuurschoon. Wat je te zien (en te horen!) krijgt, verandert per seizoen.

Een verrekijker kan nuttig zijn, net als rubberen laarzen of waterdichte schoenen.

Spel van eb en vloed

Tweemaal per maand is er springtij en staan de meeste laaggelegen delen van de groene lus onder water. De route blijft wel toegankelijk. Een paar keer per jaar zorgt de combinatie van springtij met een stevige westerstorm dat de hele Zwinvlakte onder water komt te staan. Bij zo een uitzonderlijk natuurfenomeen zijn beide wandelingen niet toegankelijk. Op de dijk verzamelen zich dan heel wat kijklustigen om dit adembenemende schouwspel van dichtbij mee te maken.

Via de opening in de zeereepduinen stroomt het zeewater tweemaal per dag de kreken en geultjes van het Zwin Natuur Park binnen. Dat is goed te zien vanop de brug over de Zwingeul. Bij opkomend tij stroomt het water van links naar rechts, bij eb omgekeerd. In het najaar houden viseters als de ijsvogel, dodaars of kleine zilverreiger zich hier op, hopend een gemakkelijk hapje te scoren onder de brug.

Het lamsoor in bloei

Het duinengrasland ligt een stukje hoger en komt zelden of nooit onder water te staan. De zilte graslanden dan weer wel. De typische vegetatie lokt in het voorjaar en de zomer schorrenzangvogels. In de winter is de grauwe gors er een graag geziene gast en van oktober tot maart steelt de graspieper er de show.

In de laagste delen voelen de steltlopers zoals de scholekster, wulp, tureluur en zilverplevier zich thuis.

Het lamsoor of ‘Zwinneblomme’ in de volksmond bloeit in de zomer. Hele stukken Zwinvlakte kleuren dan mooi paars. In de Zwinvlakte kun je tot bij het lamsoor wandelen. 

Toffe gezinsactiviteit

De groene wandeling is vlot te combineren met de blauwe route. Je kan er ook voor kiezen beide wandelingen afzonderlijk te doen. De blauwe wandeling leent zich perfect als blotevoetenpad, een topervaring voor jong en oud! Laat je schoenen achter in het Kijkcentrum. 

De blauwe route trekt door een begrazingszone waar van juli tot december Limousinrunderen het gras kort houden. Tijdens het broedseizoen in het voorjaar zie je hier zeker de graspieper en de veldleeuwerik.

zwinvlakte
zwinvlakte
lamsoor
kleine zilverreiger
veldleeuwerik
blote voetenpad

Koop je ticket

Om de groene en blauwe lus te bewandelen in de Zwinvlakte heb je een ticket nodig voor het Zwin Natuur Park. 

Toegangsticket individueel bezoek Bestel je tickets online

*met een ticket heb je toegang tot de permanente tentoonstelling over vogeltrek, het huttenparcours, het kijkcentrum, de panoramatoren, de tijdelijke tentoonstelling en de Zwinvlakte. Dit ticket bevat geen begeleide wandeling. 

Tip

Draag best rubberen laarzen of waterdicht schoeisel