Zwinbiotopentocht

3de graad

Samen met de gids maken de leerlingen een wandeling in de Zwinomgeving, onderweg worden metingen uitgevoerd en ontdekken ze de typische eigenschappen van verschillende biotopen. 

Het Zwin is vooral gekend om zijn diversiteit aan vogels. Het Zwin is echter veel meer dan dat. Het is een gebied met een enorme rijkdom aan soorten en biotopen.

Tijdens een gezonde, stevige wandeling doorheen verschillende biotopen van het Zwin Natuur Park leren jongeren het unieke kust-ecosysteem kennen. We trekken langs polders en dijken, door het bos, over de Zwinvlakte naar de duinen en het strand.

Onderweg krijgen ze uitleg van onze deskundige gidsen over de diverse soorten fauna en flora en hun onderlinge verbanden. Om deze biotopen nog beter te begrijpen doen de leerlingen onderweg zelf metingen van abiotische factoren die deze biotopen mee bepalen.

Naast abiotische en biotische factoren wordt ook de mens als beïnvloedende factor in rekening gebracht. Onze invloed is immers overal te voelen, zelfs in de natuur. Bij elke biotoop gaan gids en leerlingen na hoe groot de menselijke invloed op de deelgebieden van het Zwin is.

Aantal deelnemers 25 ll / gids Reserveer de module
Tijdsduur 2,5 tot 3 uur
Prijs
  • €4 pp
  • €60 per gids
Start Om 9u30, 10u of om 13u30
Kledij

Voorzie aangepaste kledij en laarzen voor een lange wandeling.
Aangepaste kledij voor wind-en regenweer is noodzakelijk!

Begeleiding Graag per groep een begeleider.