Mei

Soort om naar uit te kijken in mei: nachtegaal.

Topmaand voor vogeltrek

Trekvogels komen aan uit het zuiden om hier te broeden of passeren onderweg op hun tocht verder naar het Noorden. Onder de juiste weersomstandigheden kan sterke trek van overtrekkende vogels zoals boerenzwaluwen worden waargenomen.

Veel activiteit op de broedeilanden en piekmoment voor vogelzang, met de nachtegalen in de Zwinbosjes als hoogtepunt.

Ooievaars

Bij de ooievaars is het babytijd, met jonge kuikens op de nesten. 

Boomkikkers zijn veel te zien en ’s nachts ook te horen. Er is een sterke toename van het insectenleven en het plantenleven geeft het Zwin nu volop kleur. In het Zwin Natuur Park is de roze kleur van dagkoekoeksbloem bijvoorbeeld prominent te zien.