Maart

Soort om naar uit te kijken in maart: ooievaar.

Lente in aantocht!

De lente wordt onmiskenbaar. Watervogels die de winter hebben doorgebracht in het Zwin, vertrekken noordwaarts. Hun plaats wordt ingenomen door vogels die in het zuiden hebben overwinterd. Diverse soorten trekvogels worden vanaf deze maand in het Zwin gezien, zoals lepelaar, kluut en roodborsttapuit.

Lepelaars

Kluten

Roodborsttapuit

Broedeilanden

Op de broedeilanden in de Zwinvlakte wordt het drukker doordat steeds meer meeuwen een toekomstig broedplekje uitzoeken.

Ooievaars

Het broedseizoen van de ooievaars gaat van start en tegen het einde van de maand zijn in de meeste nesten eieren gelegd.

Vlinders

Op warmere dagen verschijnen de eerste vlinders.