Januari

Soort om naar uit te kijken in januari: smient.

Watervogels

In de waterrijke delen van het Zwin overwinteren in deze tijd van het jaar flinke aantallen watervogels: diverse soorten ganzen, eenden en steltlopers, zoals kolganzen, smienten en wulpen. De aantallen variëren afhankelijk van de strengheid van het winterweer. 

Smienten

Kolganzen

Wulp

Ooievaars

De ooievaars van het Zwin Natuur Park die in de buurt overwinteren, laten zich stilaan een beetje regelmatiger zien wanneer ze hun nesten beginnen te bezoeken. 

Zangvogelsoorten

In de schorre zijn typische overwinterende zangvogelsoorten aanwezig, zoals oeverpieper.