Februari

Soort om naar uit te kijken in februari: brandgans.

Watervogels

Het is nog steeds winter; op dit moment zijn grote aantallen watervogels aanwezig in de waterrijke delen van het Zwin. Diverse soorten ganzen, eenden en steltlopers, zoals brandganzen, bergeenden en scholeksters, zijn te zien. De aantallen worden beïnvloed door de strengheid van het winterweer.

Brandganzen

Bergeenden

Scholekster

Broedeilanden

Het voorjaar loert al om de hoek, en een aantal vroege soorten doortrekkende vogels verschijnen. Op de broedeilanden in de Zwinvlakte beginnen de eerste meeuwen hun broedplaatsen te inspecteren.

Ooievaars

Ooievaars gaan hun nesten in het Zwin Natuur Park nu prominent bezetten. De ooievaars die lokaal hebben overwinterd worden aangevuld door vogels die in het zuiden de winter hebben doorgebracht.

Planten

De plantenwereld komt langzaam tot leven: in het Zwin Natuur Park zijn winterbloeiende planten te bewonderen zoals sneeuwklokjes, winterakoniet en de eerste narcissen.

Sneeuwklokjes

Winterakoniet

Narcissen