September

Soort om naar uit te kijken in september: visarend.

Topmaand voor vogeltrek!

Onder de juiste weersomstandigheden kan sterke trek van overtrekkende vogels worden waargenomen.

Veel trekvogels gebruiken het Zwin ook als tijdelijke stopplaats. September is de beste tijd van het jaar om visarenden te zien in het Zwin. Overwinterende watervogels van diverse soorten eenden en steltlopers komen aan.

Visarend

Smient

Bontbekplevier

Op geschikte plekjes zijn zonnende boomkikkers te zien. De zouttolerante plantensoorten die zo typisch zijn voor de Zwinvlakte, zijn grotendeels over hun bloeipiek heen, maar sommige soorten laten zich nog prima bewonderen. Zeeaster kent nu zelfs zijn topbloeiperiode. Het is een gegeerde waardplant voor veel insecten zoals de schorzijdebij, een solitaire bijensoort die heel typisch is voor het Zwin.

Zeeaster

Schorzijdebij