zwin natuur park

Wetenschappelijk medewerker - gidsencoördinator Zwin Natuur Park

Zin om deel uit te maken van ons team en de natuur te laten spreken? 
Solliciteer nu en laat jouw passie voor natuur en educatie schitteren in het adembenemende Zwin Natuur Park!

Plaats in de organisatie

Je bent werkzaam in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en maakt deel uit van het team educatie en productontwikkeling. 

Het Zwin Natuur Park wordt onder de noemer ‘internationale luchthaven voor vogels’ gerund als een innovatief en performant eco-toeristisch natuurpark waar natuurbeleving centraal staat. Een dynamische exploitatie in functie van het seizoen en weersomstandigheden vormt een bijzondere uitdaging. De verschillende doelgroepen (individuele bezoekers, groepsbezoekers, scholen en bedrijven) krijgen een behandeling op maat, die mede door jou als een van de vakspecialisten en als gidsencoördinator uitgewerkt wordt. 

Je functioneert binnen het team educatie en productontwikkeling en rapporteert aan de adjunct-adviseur productontwikkeling en aan de directeur van het Zwin Natuur Park. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het team gidsen in het Zwin Natuur Park.

Over de functie

 • Je draagt bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het Zwin Natuur Park
 • Je coördineert het gidsenteam van het Zwin Natuur Park en doet dit binnen de lijnen van een hiervoor ontwikkeld gidsentraject
 • Je zorgt voor de nodige vorming, opleiding en evaluatie van deze gidsen en legt hiervoor contacten met collega’s en externen
 • Je geeft, samen met de collega wetenschappelijke ondersteuning, verdere wetenschappelijke invulling aan het natuur- en milieueducatief aanbod van het Zwin Natuur Park (huttenparcours, educatieve pakketten, thematische wandelingen, programma’s voor diverse doelgroepen, tijdelijke tentoonstellingen, …)
 • Je vertaalt/vulgariseert wetenschappelijke informatie en onderzoek, gelinkt aan het Zwin (fauna, flora en cultuurhistorie), in bruikbare NME-producten die een breed publiek of een vakpubliek kunnen aanspreken
 • Je werkt mee aan publicaties over de fauna en flora in de Zwinregio, alsook over de cultuurhistorie en volgt de wetenschappelijke correctheid van educatieve pakketten en publicaties op
 • Je biedt wetenschappelijke ondersteuning aan het Zwinteam en de gidsenwerking, je staat in voor kennisoverdracht en het delen van expertise
 • Je betrekt actoren uit de NME- en toeristische sector voor de ontwikkeling van (NME-) arrangementen in en rond het Zwin
 • Je verzoent de natuurdoelstellingen binnen de beheersvisie
 • Je voert wetenschappelijk onderzoek uit en verleent advies, bijvoorbeeld met betrekking tot vogelmonitoring en vogeltrek, alsook monitoring van andere soortgroepen, in het bijzonder planten, en cultuurhistorie
 • Je werkt mee aan tijdelijke tentoonstellingen van het Zwin Natuur Park
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk met wetenschappelijke instellingen
 • Je plant gidsen in voor activiteiten in het park aan de hand van het boekingssysteem Recreatex
 • Je staat in voor de communicatie met de gidsen en organiseert hiervoor onder meer een maandelijkse gidsenvergadering

Vaktechnische competenties

 • Je hebt een grondige wetenschappelijke en op veldervaring gebaseerde kennis van de natuur in het Zwin, meer bepaald over de fauna en in het bijzonder de flora die typisch is voor het gebied, de zee- en kustdynamiek, de natuurhistorie en de cultuurhistorie, de ecologische samenhang en de aanwezige ecosystemen
 • Je hebt kennis van natuurwaarde en milieuproblematiek, EDO, SDG’s, klimaatverandering en ecosysteemdiensten
 • Je hebt feeling voor nieuwswaarde van wetenschappelijke ontwikkelingen en het verstaanbaar maken van deze informatie voor een breed publiek
 • Je kunt vlot mondeling en schriftelijk communiceren
 • Je hebt kennis van technieken en aandachtspunten voor een effectieve en belevingsgerichte natuur- en milieueducatie: voeling met en inzicht in de gepaste methodieken voor diverse doelgroepen
 • Je hebt kennis van pedagogiek, didactiek en kennis van agogiek (groepsdynamiek en communicatieve technieken)
 • Je kent de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein
 • Je bent bereid om op korte termijn vlot te leren werken met het softwarepakket Recreatex om gidsen in te boeken

Extra informatie

 • Je kunt zelf de rol van gids of animator opnemen
 • Je voert sporadisch weekendwerk en minimum eenmaal per maand avondwerk uit
 • Je kunt flexibel inspelen op de noden van het Zwin Natuur Park
 • Je bent een teamplayer

Jouw profiel 

Op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • beschikken over een masterdiploma

Ons aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een beleidsmedewerker Onderwijs (niveau A1-3) gaat van 44.571,82 euro tot 69.356,60 euro (salarisschaal A1, index inbegrepen).

Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit. Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
 • Vakantiegeld
 • 35 jaarlijkse vakantiedagen
 • Eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
 • Sportaanbod
 • Mogelijkheid tot fietslease

Interesse? 

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 14 april 2024

Bekijk hier de volledige vacature en solliciteer! 
 • DEEL 1: Schriftelijk gedeelte (22 april 2024 van 17u30 tot 19u30)

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder ‘doel van de functie’ in de functiebeschrijving.
Het schriftelijk gedeelte gaat door in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.

 • DEEL 2: Adviserend assessment (maandag 6 en/of dinsdag 7 mei 2024)

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

 • DEEL 3: Mondeling gedeelte (woensdag 15 mei 2024)

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Extra informatie

Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan zeker deel aan het infomoment op donderdag 11 april 2024 om 16u30 via Teams. Hiervoor stuur je gewoon een mail naar [email protected] en wij bezorgen jou de link voor de vergadering.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Rebecca Vergote, deskundige Werving en Selectie (tel. 0476 92 16 62, e-mail: [email protected]).