Ooievaar Cezacosy, Y0723

  • Nest 1 - dichtste nest bij Zwinbistro The Shelter
  • Ringnummer Y0723 - geringd op 3/06/2022
  • Zendernummer 201909 - gezenderd op 22/06/2022
  • Vader ongeringd - Moeder ongeringd
  • Peter: Pierre Leroy 

Status 6 november 2022

Op 29 oktober schoof Cezacosy alsnog een eind verder door naar het zuidwesten. De vogel stak de Ferlo-rivier over, en verbleef de voorbije tien dagen op verschillende plaatsen in een groot gebied, ongeveer 150 kilometer oostwaarts en landinwaarts van de Senegalese hoofdstad Dakar. Zoals ook al gebruikelijk was tijdens het verblijf van Cezacosy in Noord-Senegal, maakte de vogel geregeld flinke verplaatsingen. Het is opvallend hoe een ooievaar die het moet hebben van meer natuurlijke voedselbronnen veel minder honkvast is dan de vogels die ‘gemakszuchtig’ een afvalstort opzoeken. Afvalstorten zijn plekken met een voorspelbare en hoge voedselbeschikbaarheid, en dat vertaalt zich in een geringe mobiliteit van ooievaars die zich daar ophouden. Ooievaars die meer natuurlijke voedselgebieden gebruiken zijn gedwongen om grotere verplaatsingen te maken.

Status 27 oktober 2022

Goed nieuws van Cezacosy! Na enkele weken radiostilte gaf haar recent weer (veel) teken van leven! De vogel is blijkbaar nog steeds alive & kicking. Ze vertoeft nog steeds in Noord-Senegal, ca. 100 landinwaarts ten oost van de kuststad Saint-Louis, in een gebied ten zuiden van de Senegal-rivier en ten oosten van het Lac de Guiers. Cezacosy is goed terecht gekomen in haar overwinteringsgebied in de Sahel-regio. Het gebied dat de ooievaar bestrijkt is aanzienlijk. Ruwweg is het zowat 125 op 50 kilometer groot, met weliswaar concentraties in bepaalde gebieden. Dat valt binnen de verwachtingen dat een ooievaar in een meer natuurlijk overwinteringsgebied een veel ruimer voedselgebied moet bestrijken dan een exemplaar dat overwintert bij een afvalstort. Dat laatste is een veel voorspelbaardere voedselbron, en dus moeten ooievaars die daar overwinteren minder voedselbewegingen maken.

Status 12 oktober 2022

Helaas geen nieuws van de zenders van Cezacosy. Cezacosy bereikte half september het noorden van Senegal, maar haar zender gaf vervolgens geen teken meer. Dat de zenders geen signalen meer geven is niet per se slecht nieuws voor de ooievaars zelf. Vanaf het moment dat ze dieper in Afrika gaan, komen de vogels terecht in gebieden waar de gsm-ontvangst (nodig om de zenders contact te laten maken) veel minder of zelfs onbestaande is. Het is niet onverwacht dat de zenders daarom geruime tijd geen teken van leven geven. Dat zou nog even zo kunnen blijven. Het kan dat deze jonge ooievaar nu een tijdlang van de radar blijven, om dan binnen enkele weken of maanden weer op te duiken.

Status 26 september 2022

Cezacosy’s laatste stopplaats was ten noorden van Marrakech. De eerste dagen van september zette de vogel door naar het zuiden. Het laatste bericht kwam op 3 september op de overgang van het Atlasgebergte en Sahara, bij het plaatsje Akka.

Daarna stopten de contacten… Op basis van de locatie en timing van de laatste meldingen hadden we het sterke vermoeden dat Cezacosy begonnen was aan de overtocht van de grote woestijn. Doordat de zender in die grote leegte nauwelijks of niet contact kan leggen met het gsm-netwerk, worden dan een tijdje geen signalen doorgegeven. Het was bang afwachten tot wanneer er nieuwe signalen zouden komen.

Cezacosy liet ons behoorlijk lang in spanning, maar ineens kwam de zender weer tot leven. En wat blijkt?
Touchdown: Cezacosy is inderdaad de Sahara overgestoken en zit in West-Afrika! De vogel bevindt zich nu in het noorden van Senegal, ca. 100 kilometer ten oosten van de stad Saint-Louis. De tocht door de Sahara duurde maar liefst 16 dagen, en het loont de moeite om die even naar naderbij te bekijken.

Vanuit Marokko hield Cezacosy een zuidelijke koers aan, waarbij ze door het uiterste westen van Algerije vloog. In het noorden van Mauretanië werd een beetje bijgestuurd richting zuidwest. Cezacosy stoomde een vijftal dagen flink door: overdag vliegen en ’s nachts rusten in de woestijn. Op 6 september werd maar liefst ca. 575 kilometer afgelegd! De vliegomstandigheden moeten dan subliem geweest zijn voor zweeftrekkers als ooievaars. Van 7 tot 10 september werd halt gehouden ergens in de woestijn in westelijk Mauretanië. Op 10 september schoof de vogel een 60-tal kilometer verder naar het zuiden, om dan weer bijna een week te stoppen. Vanaf 17 september werd de tocht verder gezet in kortere etappes, met ook een kleine loep in oostelijke richting.

Op 20 september was het woestijnavontuur van Cezacosy voorbij: op die dag stak de ooievaar de Senegal-rivier over en werd Senegal bereikt. Daarmee is Cezacosy aangekomen in de Sahel-regio. De laatste dagen houdt ze zich op in een vrij weid gebied ten zuiden van de Senegal-rivier en ten oosten van het Lac de Guiers. We zijn heel blij dat we weer nieuws hebben van Cezacosy én we vinden het ook heel spannend dat we weer een zender-ooievaar in de Sahel-regio hebben!

Status 2 september 2022

Cezacosy zat bij haar laatste update op 21 augustus bij Madrid in Centraal-Spanje. Op 22 en 23 augustus vloog ze gestaag door tot bij de zuidelijke stad Cordoba. Daar bracht ze enkele dagen door op een afvalstort ten zuiden van de stad. Op 26 augustus trok de vogel verder door naar het zuidwesten. Na een tussenstop bij Pueblo de Cazalla, kwam Cezacosy op 27 augustus aan in het uiterste zuiden van Spanje, aan de noordzijde van de Straat van Gibraltar. De weersomstandigheden, in het bijzonder de wind, waren wellicht niet gunstig om over te steken, want op 28 augustus bleef de ooievaar daar ter plekke. Op 29 augustus zat het echter wel mee, want die dag stak Cezacosy over naar Marokko! Alweer een vroege oversteek dus in vergelijking met de vorige jaren. Ze deed dat op hetzelfde moment en wellicht in dezelfde groep ooievaar als collega-Zwinooievaar Profke. Na elkaar te zijn kwijt geraakt in Frankrijk waren beide vogels hier dus opnieuw samen, maar de kans is groot dat ze elkaar tussen al die andere ooievaars niet tegen het lijf zijn gevlogen. Na de passage van de Straat bracht de Cezacosy een dag door bij de stad Ksar-el-Kébir, bekend van bezoeken van andere zenderooievaars de voorbije jaren. Zou ze daar overwinteren? Zo te zien niet, want op 31 januari trok ze verder door tot bij Rabat. Dat was nog een mogelijke overwinteringsplaats, maar blijkbaar niet naar de zin van Cezacosy, want op 1 september vloog de vogel nog verder naar het zuiden. Bij de laatste peiling die dag zat de ooievaar nog ca. 70 kilometer ten noorden van Marrakech. Net als Elisabeth heeft Cezacosy dus blijkbaar duidelijk plannen om verder naar het zuiden te gaan dan gebruikelijk voor onze zendervogels. Afwachten hoe ver ze nog zal doorgaan!

Status 21 augustus 2022

Cezacosy bleef samen met Profke en Elisabeth in Saint-Jean-de-Daye tot en met 12 augustus. Op 13 augustus trok de vogel zuidwaarts, voor een tocht van ca. 215 kilometer, waarbij hij een beetje sightseeing deed langs de bekende Mont Saint Michel. Op 14 augustus hield hij een dag halt langs de Loire-rivier, ten oosten van Nantes. Op 15 en 16 augustus trok Cezacosy gestaag verder zuidwaarts, respectievelijk ca. 140 en ca. 115 kilometer per dag. Op de laatste dag hield de vogel halt op een afvalsite bij de plek Laruscade. Na een dagje rusten, vloog Cezacosy op 18 augustus verder door. Ten zuiden van Bordeaux maakte hij enkele opvallende kronkels, mogelijk als reactie op de grote bosbranden die woeden in die regio? Op 19 augustus vloog hij in elk geval Spanje binnen via de westelijke rand van de Pyreneeën, een dagtocht van ca. 175 kilometer. Op 20 augustus vloog hij ca. 220 kilometer dieper Spanje in, iets ten westen van de regio rond Tudela, een bekende halteplaats voor ooievaars uit het Zwin en elders in België. Hij liet zich echter niet verleiden om te stoppen. Op 21 augustus bereikte hij Madrid. Cezacosy hield het die dag na ca. 60 kilometer voor bekeken en werd wellicht verleid door de grote aantallen ooievaars nabij de afvalstortplaats bij Villa de Valecas, ten zuidwesten van de Spaanse hoofdstad.  

 

Status 9 augustus 2022

Het vroegste vertrek ooit van onze zenderooievaars!

Het is zover: onze nieuwe lichting jonge zenderooievaars is naar het zuiden vertrokken! Vroeger dan verwacht vertrokken de vijf nieuwe zenderooievaars, Cezacosy, Robbe, Profke, Firmin en Elisabeth, op zaterdag 6 augustus op hun eerste Grote Reis naar het zuiden! De voorbije drie jaren viel het vertrek van de jonge zenderooievaars tussen 13 en 24 augustus. Dit jaar zijn er een week vroeger aan begonnen. Het warme weer zou daar wel eens voor veel kunnen tussen zitten. De vliegomstandigheden voor thermiekzwevers zoals ooievaars zijn dezer dagen vrijwel steeds ideaal. In de dagen voor hun vertrek hadden we al herhaaldelijk gezien dat de groep jonge Zwin-ooievaars, met daarbij de vijf zendervogels, herhaaldelijk de lucht in ging om al zwevend verkenningsvluchten te maken. Tijdens die typische korte vluchtjes leren ze de kunst van het zweven onder de knie krijgen. Tegelijk geeft het hen de kans om hun geboortegrond visueel in te prenten. Als ze hun eerste winter overleven en de volgende lente terug noordwaarts vliegen zal hen dat helpen om de weg terug te vinden naar de Zwinstreek. Eén van de resultaten van ons zenderproject is dat vrijwel alle gezenderde ooievaars terug ‘huiswaarts’ keren in de volgende levensjaren.

De reis startte op 6 augustus kort voor de middag. De vliegomstandigheden waren blijkbaar ideaal, vermoedelijk geholpen door een lekkere rugwind uit het noordoosten. Via Brugge en Diksmuide vlogen de vogels gestaag naar het zuidwesten, om ten noorden van de Poperinge de Franse grens over te steken. Op hun eerste trekdag vlogen de vogels meteen een flukse afstand van ca. 310 kilometer! Ongelofelijk toch weer hoe jonge vogels die nauwelijks een maand het nest verlaten hebben en voorheen alleen wat korte vluchten in de omgeving van de broedplaats hebben gedaan, ineens zo’n grote afstanden kunnen vliegen. Zo te zien bleven ze met z’n vijven netjes samen, en vermoedelijk waren er nog andere, niet-gezenderde jongen Zwin-ooievaars bij. Ze overnachtten ten zuiden van de Franse havenstad Le Havre, aan de overkant van de monding van de Seine-rivier, bij het plaatsje Honfleur. Zoals het moderne ooievaars betaamt zochten ze meteen de plaatselijke afvalverwerkingssite op. Ook dat is opvallend: hoe ooievaars er telkens al van jongsaf aan feilloos in slagen om te ontdekken dat afvalverwerkingplaatsen interessante voedselplekken zijn. Vermoedelijk is de aanwezigheid van andere ooievaars daarbij een belangrijke aantrekkingskracht. Op 7 augustus ging de reis verder naar het zuidwesten. Ten zuiden van de stad Caen maakte ons vijftal een vrij abrupte bocht richting west-noordwest. Ze kwamen na een dagtocht van ca. 150 kilometer terecht bij de plek Saint-Jean-de-Daye, in het zuiden van Normandië. Ook hier was het weer een afvalverwerkingssite die de aandacht trok. Op 8 augustus bleef Cezacosy hier hangen. Het is zeer waarschijnlijk dat onze Zwin-vogels intussen zijn terecht gekomen in grotere groepen ooievaars. In dergelijke groepen is het gemakkelijk om elkaar kwijt te geraken en een andere kant op te gaan.

Status 25 juli 2022

De nieuwe zenderooievaar van 2022 Cezacosy vliegt intussen al een aantal dagen flink rond! Zoals gebruikelijk voor jonge ooievaars  zijn de peilingen van de zender in de eerste weken na het uitvliegen beperkt tot het Zwin Natuur Park en de onmiddellijke omgeving. Cezacosy doet het voorlopig uitstekend!