Ooievaar Cezacosy

Ooievaar Cezacosy, Y0723

  • Nest 1 - dichtste nest bij Zwinbistro The Shelter
  • Ringnummer Y0723 - geringd op 3/06/2022
  • Zendernummer 201909 - gezenderd op 22/06/2022
  • Vader ongeringd - Moeder ongeringd
  • Peter: Pierre Leroy 
Geboortejaar:

Status 30 mei 2024

Gaat Cezacosy de Franse tour op, net als collega Zwin-zenderooievaar Spencer? Bij de vorige update verbleef ze in dezelfde regio als Spencer, ten oosten van Caen. Op 18 april vloog Cezacosy verder westwaarts. Na ca. 100 kilometer kwam de vogel op 20 april aan nabij het plaatsje Carentan-les-Marais, in het westen van Normandië. De ooievaar brengt er tijd door in een vrij natuurlijk foerageergebied, grasland langs een kleine rivier, de Douve. 

Status 19 april 2024

Bij de vorige update meldden we dat Cezacosy een ongebruikelijke route via het noordwesten van Spanje had genomen. Op 24 maart was de vogel aangekomen bij de stad Santander. Daar bleef Cezacosy hangen tot 6 april. Geen bezoekjes aan een afvalstort deze keer; voor zover te zien zocht de ooievaar voedsel in graslanden. Op 6 april ging de tocht verder oostwaarts. De kust werd niet te nauw gevolgd; Cezacosy vloog een eind landinwaarts. Met een abrupte bocht naar het noorden stak de vogel de westelijke uitlopers van de Pyreneeën over. Op een paar dagen trok Cezacosy noordwaarts door het westen van Frankrijk. Op 10 april, iets ten zuiden van Fontainebleau, niet zo ver onder Parijs, maakte de ooievaar opnieuw een ruk naar links: de tocht ging nu pal naar het west. Via enkele tussenstops bereikte de vogel op 12 april de regio ten oosten van de stad Caen in Noordwest-Frankrijk. De trouwe volgers van onze zenderooievaars kennen die buurt van een andere van onze ooievaars: Spencer! Cezacosy hield zich de voorbije dagen op in de ruime regio rond het dorp Moult, waar Spencer opnieuw een broedpoging lijkt te doen. Cezacosy bezocht daarbij verschillende locaties waar ook Spencer zich de voorbije tijd ophield, zoals een afvalsite en een graslandgebied. Je kan maar speculeren of de ooievaars elkaar ontmoet hebben en mekaar herkend zouden hebben… 😊. De abrupte wending naar het westen is opmerkelijk en we hebben er het raden naar waarom Cezacosy dit heeft gedaan. In augustus 2022 passeerde de vogel tijdens de eerste zuidwaartse trek ook in die buurt, en ze bracht er dan enkele dagen door. Vermoedelijk herinnert ze zich deze omgeving nog van toen, en blijkbaar waren de herinneringen goed. Afwachten wat Cezacosy de volgende weken en maanden gaat doen. 

Status 25 maart 2024

Cezacosy bleef tot 13 maart in Ksar-el-Kébir in Noord-Marokko, waar ze op 5 februari aankwam vanuit Kénitra, iets verder naar het zuiden. Voedsel zoeken gebeurt vooral op plekken waar afval wordt verwerkt; overnachten leek Cezacosy vooral te doen op een gebouw in het centrum van Ksar-el-Kébir. Op 13 maart vloog de vogel een vrij kort eind van ca. 80 kilometer naar het noorden. Daar bleef Cezacosy enkele dagen rondhangen ten zuiden van Tanger en op 16 maart maakte ze de oversteek terug naar Europa. Een opmerkelijke vaststelling daarbij: de oversteek van de Straat van Gibraltar gebeurde een eind westelijker dan waar onze zender-ooievaars gebruikelijk die oversteek maken, en Cezacosy vloog ruim 36 kilometer over zee, een stuk meer dan de 17 kilometer op de plaats waar de Straat van Gibraltar op haar smalste is (ca. 17 kilometer). Aangekomen in Spanje is de vogel verder blijven trekken richting noorden. Ze heeft daarbij een westelijker koers aangehouden dan wat onze zender-ooievaars gebruikelijk doen. In regel volgen ooievaars die vanaf Zuid-Spanje noordwaarts gaan de Guadalquivir-vallei in noordoostelijke richting. Daarmee vermijden ze het Sierra-Morena-gebergte dat van west naar oost loopt. Cezacosy ging echter over de Sierra Morena, en kwam in Extremadura terecht. De reis ging aan een gestaag tempo verder recht naar het noorden. De vogel vloog helemaal door tot in Noord-Spanje, iets ten westen van de stad Santander, waar de Atlantische kust werd bereikt. Een opmerkelijke route, want op die plaats kwam nog geen van onze zender-ooievaars eerder terecht. Cezacosy begon bij de laatste peilingen van de zender de kust in oostelijke richting te volgen. Vorige zomer, in 2023, bleef Cezacosy hangen in Zuid-Spanje, maar dit jaar heeft de vogel blijkbaar toch zin om terug richting geboortegrond te vliegen. Benieuwd waar deze vogel zal uitkomen!

Status 20 februari 2024

Cezacosy bleef nog lang hangen bij Kenitra in Noord-Marokko. Ze pendelde dagelijks korte afstanden tussen het grote afvalstort (voedselplek) en slaapplaatsen aan de overkant van de rivier. Op 22 december maakte Cezacosy een korte uitstap van een goeie 30 kilometer naar het noorden, stroomopwaarts de Sebou-rivier volgend tot bij het dorp Sidi Allal Tazi. Een klein lokaal afvalstort werd bezocht. Cezacosy keerde vervolgens terug naar Kénitra voor ruim een maand. Op 5 februari vond de vogel dat het tijd was voor een grotere beweging richting noorden. Daar werd halt gehouden bij Ksar-el-Kébir, een plek die we al goed kennen in het kader van ons zenderproject want hier hielden al meer van onze ooievaars halt of ze overwinterden er zelfs. Ook voor Cezacosy is dit geen onbekende plek: ze hield er zowel in september 2022 als in september 2023 telkens kort halt tijdens de najaarstrek. Het toont nog maar eens aan dat ooievaars naarmate ze ouder worden wellicht kunnen verder bouwen op steeds toenemende kennis van interessante plaatsen waarvan ze weten dat ze bestaan en dat ze er naartoe kunnen.

Status 10 december 2023

Met Cezacosy gaat het nog steeds goed op haar overwinteringsplek in Kenitra in Noord-Marokko. Ooievaars die op deze locatie (waar wel meer van onze zenderooievaars al zijn voorkomen) zijn vaak heel beperkt, pendelend tussen het grote afvalstort en het meer om te slapen enkele kilometer verderop. Cezacosy past perfect in dat plaatje. Ze zit er niet als enige Zwin-zenderooievaar: ook jongere collega Teamy zit hier. 

Status 5 november 2023

Cezacosy bleef de hele tijd ter plekke aan de buitenrand van de stad Kénitra in Noord-Marokko. Vermits de vogel daar al zit sinds 12/09 is de kans groot dat ze aan deze locatie zal vasthouden als overwinteringsplaats. Kénitra is bekend als wintergebied voor veel ooievaars, en ook Zwin-zenderooievaars hebben hier al overwinterd. De verplaatsingen van Cezacosy zijn beperkt, zoals klassiek voor een ooievaar die bij afvalstorten verblijft: voedsel zoeken op een afvalstort en een paar kilometer verder gaan slapen, in dit geval bij een meer.

Status 30 september 2023

Cezacosy vertrok al op 12 september vanuit Ksar-el-Kébir in Noord-Marokko, waar ze op het einde van de vorige update was aangekomen. Net als in het najaar van 2022 maakte ze dus een kort stop op die plaats. Ze vloog ca. 100 kilometer zuidwaarts tot Kénitra, en daar is ze sindsdien gebleven. Kénitra is een populaire plaats bij ooievaars en ook bij onze zenderooievaars.

Status 12 september 2023

Cezacosy bleef tot 24/08 nabij de stad Avila in centraal-Spanje, het noordelijkste punt dat ze tijdens haar eerste zomer heeft bereikt. Van daar vloog ze eerst richting zuidoost, naar de regio Madrid. Ze verbleef enkele dagen bij de stortplaats van Villa de Valecas aan de zuidoostkant van de stad, en vloog dan door naar het zuiden. Van 29/08 tot 9/09 hield ze een tweetal weken halt bij Cordoba. Op 9/09 vloog ze verder door en op 11/09 stak Cezacosy de Straat van Gibraltar over. Daarmee was ze de tweede ooievaar van ons zender-project die twee jaar na mekaar de oversteek maakte naar Marokko, kort nadat Robbe de eerste was om dat te doen. Cezacosy vloog daarna verder door naar de omgeving van de stad Ksar-el-Kébir in Noord-Marokko. Dat is geen onbekende plek voor deze vogel; ze stopte er ook al enkele dagen eind augustus 2022, tijdens haar eerste najaarstrek.

Status 20 augustus 2023

Cezacosy zat bij de vorige update bij Madrid in centraal-Spanje. Op 21 juli begon ze aan een zwerftochtje door de rest van Centraal-Spanje dat haar op 22 juli in de omgeving van de stad Avila bracht. Daar zit deze vogel sindsdien nog steeds, bij een afvalstort.

Status 15 juli 2023

Op 14 juni kwam Cezacosy aan ten zuiden van Madrid in Centraal-Spanje, en daar zit deze ooievaar nu nog steeds. Voor voedsel gaat de voorkeur duidelijk naar enkele grote afvalstorten daar in de buurt, in de buurt van de voorsteden Pinto en Villa de Valecas. De kans wordt steeds kleiner dat deze vogel deze zomer nog verder noordwaarts zal vliegen, laat staan dat hij de Zwinregio nog zou bereiken. Dat is opmerkelijk. In de eerste vier jaar van ons zenderproject trokken jonge ooievaars in hun eerste zomer steevast noordwaarts en daarbij deden ze bijna allemaal voor korte of lange tijd de Zwinstreek aan. De lichting van 2022 doet het duidelijk anders, want totnutoe kwam alleen Firmin onze kant op. We zijn benieuwd of dit andere gedrag enig effect zal hebben op de keuze van een overwinteringsplaats in de tweede winter.

Status 20 juni 2023

Cezacosy bleef tot 25 mei bij Los Palacios y Villafranca in Zuid-Spanje, waar ook de oudere zenderooievaar Cora zat. In tegenstelling tot Cora had Cezacosy wél zin om noordwaarts te gaan. Dat ging via de regio Extremadura in Centraal-West-Spanje, waarbij de vogel tot op enkele tientallen kilometer van de Portugese grens kwam. Zoals het een jonge ooievaar zonder binding aan een broedplaats betaamt ging de tocht gezapig en niet gehaast. Er werden meerdere tussenstops gemaakt, onder meer een weekje tussen de steden Merida en Don Benito in Extremadura begin juni. Vervolgens ging het meer richting noordoost. Vanaf 14 juni zit Cezacosy in de streek rond Madrid, meer bepaald bij een grote en voor ooievaars bekende afvalstortplaats nabij de voorstad Pinto, ten zuiden van Madrid.

Status 22 mei 2023

Cezacosy bleef tot 3 mei in de buurt van haar laatste stopplaats bij Casablanca in Noordwest-Marokko. Toen trok ze noordwaarts langs de kust. Ze deed het rustig aan, ze deed een vijftal dagen over de afstand van ca. 300 kilometer tot in Tanger, in het uiterste noorden van Marokko. Op 8 mei maakte ze van daar de oversteek naar het Europese vasteland. Cezacosy koos voor een vrij westelijke oversteek over de Straat van Gibraltar, van Tanger naar Barbate in Zuid-Spanje. Dat is een afstand van ruim 40 kilometer over zee. De kortste oversteek van de Straat is minder lang, een goeie 15 kilometer. Trekvogels zoals ooievaars die de Straat van Gibraltar oversteken kiezen ervoor om dat te doen onder gunstige winden, en dan kan het zijn dat ze voor langere oversteekroutes kiezen, mét gunstige wind. De volgende dagen schoof de ooievaar traag op door de Guadalquivir-vallei, tot voorbij Sevilla. Toen keerde Cezacosy echter terug zuidwaarts. Sinds 11 mei zit de vogel nabij een afvalverwerkingsplaats tussen Dos Hermanas en Los Palacios y Villafranca, ten zuiden van Sevilla. Een andere van onze zenderooievaars, Cora (°2020), zit daar ook nog steeds.

Status 26 april 2023

De vorige update van Cezacosy berichtte dat deze ooievaar Marokko bereikt had en afstevende op de Straat van Gibraltar. Cezacosy heeft er een langer verblijf in Marokko van gemaakt. De voorbije weken zat deze vogel aan de buitenrand van de stad Casablanca, aan de noordwestkust van Marokko.

Status 6 april 2023

Spannend nieuws ook van Cezacosy! Bij de vorige update was de vogel op 22 maart vertrokken richting Noorden. Het was dan nog niet duidelijk of het echt om de start van de noordwaartse trek ging, maar inmiddels zijn we zeker dat dit effectief de start was van de lange weg terug. Cezacosy deed er ongeveer een week over om de Sahara over te steken. Ze vloog door het westen van Mauretanië en de Westelijke Sahara. Op 30 maart bereikte ze net niet de kust in Marokko nabij de stad Tan-tan. De volgende dagen vloog ze via de zuidrand van het Atlasgebergte verder naar het noorden. Cezacosy maakte waarschijnlijk gebruik van de gunstige winden die haar langs de bergketen voeren, waarbij ze tijdelijk een meer noordoostelijke koers aanhield. Ze stak de Atlas over nabij de stad Ouarzazate. De meest recente peiling kwam van ten noorden van het Atlasgebergte, bij de stad Khouribga, in Centraal-Marokko. De koers is intussen weer pal noordwaarts, recht op de Straat van Gibraltar af!

Status 23 maart 2023

Cesacozy zit nog steeds in Senegal. Ze zat de voorbije weken nog altijd in de ruime omgeving van de stad Kaolack. De vogel maakte wel een paar korte uitstapjes richting noorden, maar steeds minder dan 100 kilometer. In februari vloog ze al naar Noord-Senegal en Zuid-Mauretanië, om dan toch weer terug te keren naar de regio ten oosten van Kaolack. Op 22 maart ging het opnieuw richting noorden. Zou Cesacosy dan vertrokken zijn aan de lange tocht terug richting Europa? We hopen daarover snel duidelijkheid te hebben.

Status 6 maart 2023

Cesacozy is nog steeds happy in Senegal. Ze bestrijkt nog steeds een groot gebied van ruim 2.000 km², in de ruime omgeving van de stad Kaolack, ten noorden van de Saloum-rivier. Van 16 tot 21 februari maakte de vogel een flinke uitstap naar het noorden van bijna 300 kilometer. Daar vertoefde ze een tijdje in een groot gebied langs de Senegal-rivier, en daarbij stak ze ook de grens met Mauretanië over. In dat gebied zat ze ook al ongeveer een maand in september-oktober 2022. Dat was echter blijkbaar nog geen aanvang van de voorjaarstrek, want ze keerde terug naar haar vaste stek langs de Saloum-rivier, opnieuw bijna 300 kilometer zuidwaarts.

Status 17 februari 2023

Cezacosy verblijft nog steeds in haar overwinteringsgebied in Senegal.

Status 21 januari 2023

Cezacosy zwierf in december en januari door een groot gebied van ongeveer 85 op 85 kilometer, net ten noorden van de Saloum-rivier, iets minder dan 200 kilometer landinwaarts van de Senegalese hoofdstad Dakar. In tegenstelling tot ooievaars die bij afvalstorten overwinteren, heeft Cezacosy een veel grotere actieradius, omdat ze in meer natuurlijk terrein foerageert, afgewisseld met kleinschalig landbouwgebied.

Status 19 december 2022

Cezacosy zit nog steeds in haar overwinteringsgebied in Centraal-Senegal, in West-Afrika. De vogel bestrijkt een heel ruim gebied van ongeveer 100 op 70 kilometer, 150-200 kilometer ten oosten van de Senegalese hoofdstad Dakar. In vergelijking met vogel die overwinteren rond afvalstortplaatsen in Spanje of Noord-Marokko is Cezacosy duidelijk mobieler. Dat is logisch als je als ooievaar afhankelijk bent van natuurlijke voedselbronnen. Die zijn veel minder voorspelbaar te vinden, en dus moet je dan rondzwerven. Vermoedelijk zal het voedsel van Cezacosy bestaan uit grote insecten, zoals sprinkhanen.

Status 6 november 2022

Op 29 oktober schoof Cezacosy alsnog een eind verder door naar het zuidwesten. De vogel stak de Ferlo-rivier over, en verbleef de voorbije tien dagen op verschillende plaatsen in een groot gebied, ongeveer 150 kilometer oostwaarts en landinwaarts van de Senegalese hoofdstad Dakar. Zoals ook al gebruikelijk was tijdens het verblijf van Cezacosy in Noord-Senegal, maakte de vogel geregeld flinke verplaatsingen. Het is opvallend hoe een ooievaar die het moet hebben van meer natuurlijke voedselbronnen veel minder honkvast is dan de vogels die ‘gemakszuchtig’ een afvalstort opzoeken. Afvalstorten zijn plekken met een voorspelbare en hoge voedselbeschikbaarheid, en dat vertaalt zich in een geringe mobiliteit van ooievaars die zich daar ophouden. Ooievaars die meer natuurlijke voedselgebieden gebruiken zijn gedwongen om grotere verplaatsingen te maken.

Status 27 oktober 2022

Goed nieuws van Cezacosy! Na enkele weken radiostilte gaf haar recent weer (veel) teken van leven! De vogel is blijkbaar nog steeds alive & kicking. Ze vertoeft nog steeds in Noord-Senegal, ca. 100 landinwaarts ten oost van de kuststad Saint-Louis, in een gebied ten zuiden van de Senegal-rivier en ten oosten van het Lac de Guiers. Cezacosy is goed terecht gekomen in haar overwinteringsgebied in de Sahel-regio. Het gebied dat de ooievaar bestrijkt is aanzienlijk. Ruwweg is het zowat 125 op 50 kilometer groot, met weliswaar concentraties in bepaalde gebieden. Dat valt binnen de verwachtingen dat een ooievaar in een meer natuurlijk overwinteringsgebied een veel ruimer voedselgebied moet bestrijken dan een exemplaar dat overwintert bij een afvalstort. Dat laatste is een veel voorspelbaardere voedselbron, en dus moeten ooievaars die daar overwinteren minder voedselbewegingen maken.

Status 12 oktober 2022

Helaas geen nieuws van de zenders van Cezacosy. Cezacosy bereikte half september het noorden van Senegal, maar haar zender gaf vervolgens geen teken meer. Dat de zenders geen signalen meer geven is niet per se slecht nieuws voor de ooievaars zelf. Vanaf het moment dat ze dieper in Afrika gaan, komen de vogels terecht in gebieden waar de gsm-ontvangst (nodig om de zenders contact te laten maken) veel minder of zelfs onbestaande is. Het is niet onverwacht dat de zenders daarom geruime tijd geen teken van leven geven. Dat zou nog even zo kunnen blijven. Het kan dat deze jonge ooievaar nu een tijdlang van de radar blijven, om dan binnen enkele weken of maanden weer op te duiken.

Status 26 september 2022

Cezacosy’s laatste stopplaats was ten noorden van Marrakech. De eerste dagen van september zette de vogel door naar het zuiden. Het laatste bericht kwam op 3 september op de overgang van het Atlasgebergte en Sahara, bij het plaatsje Akka.

Daarna stopten de contacten… Op basis van de locatie en timing van de laatste meldingen hadden we het sterke vermoeden dat Cezacosy begonnen was aan de overtocht van de grote woestijn. Doordat de zender in die grote leegte nauwelijks of niet contact kan leggen met het gsm-netwerk, worden dan een tijdje geen signalen doorgegeven. Het was bang afwachten tot wanneer er nieuwe signalen zouden komen.

Cezacosy liet ons behoorlijk lang in spanning, maar ineens kwam de zender weer tot leven. En wat blijkt?
Touchdown: Cezacosy is inderdaad de Sahara overgestoken en zit in West-Afrika! De vogel bevindt zich nu in het noorden van Senegal, ca. 100 kilometer ten oosten van de stad Saint-Louis. De tocht door de Sahara duurde maar liefst 16 dagen, en het loont de moeite om die even naar naderbij te bekijken.

Vanuit Marokko hield Cezacosy een zuidelijke koers aan, waarbij ze door het uiterste westen van Algerije vloog. In het noorden van Mauretanië werd een beetje bijgestuurd richting zuidwest. Cezacosy stoomde een vijftal dagen flink door: overdag vliegen en ’s nachts rusten in de woestijn. Op 6 september werd maar liefst ca. 575 kilometer afgelegd! De vliegomstandigheden moeten dan subliem geweest zijn voor zweeftrekkers als ooievaars. Van 7 tot 10 september werd halt gehouden ergens in de woestijn in westelijk Mauretanië. Op 10 september schoof de vogel een 60-tal kilometer verder naar het zuiden, om dan weer bijna een week te stoppen. Vanaf 17 september werd de tocht verder gezet in kortere etappes, met ook een kleine loep in oostelijke richting.

Op 20 september was het woestijnavontuur van Cezacosy voorbij: op die dag stak de ooievaar de Senegal-rivier over en werd Senegal bereikt. Daarmee is Cezacosy aangekomen in de Sahel-regio. De laatste dagen houdt ze zich op in een vrij weid gebied ten zuiden van de Senegal-rivier en ten oosten van het Lac de Guiers. We zijn heel blij dat we weer nieuws hebben van Cezacosy én we vinden het ook heel spannend dat we weer een zender-ooievaar in de Sahel-regio hebben!

Status 2 september 2022

Cezacosy zat bij haar laatste update op 21 augustus bij Madrid in Centraal-Spanje. Op 22 en 23 augustus vloog ze gestaag door tot bij de zuidelijke stad Cordoba. Daar bracht ze enkele dagen door op een afvalstort ten zuiden van de stad. Op 26 augustus trok de vogel verder door naar het zuidwesten. Na een tussenstop bij Pueblo de Cazalla, kwam Cezacosy op 27 augustus aan in het uiterste zuiden van Spanje, aan de noordzijde van de Straat van Gibraltar. De weersomstandigheden, in het bijzonder de wind, waren wellicht niet gunstig om over te steken, want op 28 augustus bleef de ooievaar daar ter plekke. Op 29 augustus zat het echter wel mee, want die dag stak Cezacosy over naar Marokko! Alweer een vroege oversteek dus in vergelijking met de vorige jaren. Ze deed dat op hetzelfde moment en wellicht in dezelfde groep ooievaar als collega-Zwinooievaar Profke. Na elkaar te zijn kwijt geraakt in Frankrijk waren beide vogels hier dus opnieuw samen, maar de kans is groot dat ze elkaar tussen al die andere ooievaars niet tegen het lijf zijn gevlogen. Na de passage van de Straat bracht de Cezacosy een dag door bij de stad Ksar-el-Kébir, bekend van bezoeken van andere zenderooievaars de voorbije jaren. Zou ze daar overwinteren? Zo te zien niet, want op 31 augustus trok ze verder door tot bij Rabat. Dat was nog een mogelijke overwinteringsplaats, maar blijkbaar niet naar de zin van Cezacosy, want op 1 september vloog de vogel nog verder naar het zuiden. Bij de laatste peiling die dag zat de ooievaar nog ca. 70 kilometer ten noorden van Marrakech. Net als Elisabeth heeft Cezacosy dus blijkbaar duidelijk plannen om verder naar het zuiden te gaan dan gebruikelijk voor onze zendervogels. Afwachten hoe ver ze nog zal doorgaan!

Status 21 augustus 2022

Cezacosy bleef samen met Profke en Elisabeth in Saint-Jean-de-Daye tot en met 12 augustus. Op 13 augustus trok de vogel zuidwaarts, voor een tocht van ca. 215 kilometer, waarbij hij een beetje sightseeing deed langs de bekende Mont Saint Michel. Op 14 augustus hield hij een dag halt langs de Loire-rivier, ten oosten van Nantes. Op 15 en 16 augustus trok Cezacosy gestaag verder zuidwaarts, respectievelijk ca. 140 en ca. 115 kilometer per dag. Op de laatste dag hield de vogel halt op een afvalsite bij de plek Laruscade. Na een dagje rusten, vloog Cezacosy op 18 augustus verder door. Ten zuiden van Bordeaux maakte hij enkele opvallende kronkels, mogelijk als reactie op de grote bosbranden die woeden in die regio? Op 19 augustus vloog hij in elk geval Spanje binnen via de westelijke rand van de Pyreneeën, een dagtocht van ca. 175 kilometer. Op 20 augustus vloog hij ca. 220 kilometer dieper Spanje in, iets ten westen van de regio rond Tudela, een bekende halteplaats voor ooievaars uit het Zwin en elders in België. Hij liet zich echter niet verleiden om te stoppen. Op 21 augustus bereikte hij Madrid. Cezacosy hield het die dag na ca. 60 kilometer voor bekeken en werd wellicht verleid door de grote aantallen ooievaars nabij de afvalstortplaats bij Villa de Valecas, ten zuidwesten van de Spaanse hoofdstad.  

 

Status 9 augustus 2022

Het vroegste vertrek ooit van onze zenderooievaars!

Het is zover: onze nieuwe lichting jonge zenderooievaars is naar het zuiden vertrokken! Vroeger dan verwacht vertrokken de vijf nieuwe zenderooievaars, Cezacosy, Robbe, Profke, Firmin en Elisabeth, op zaterdag 6 augustus op hun eerste Grote Reis naar het zuiden! De voorbije drie jaren viel het vertrek van de jonge zenderooievaars tussen 13 en 24 augustus. Dit jaar zijn er een week vroeger aan begonnen. Het warme weer zou daar wel eens voor veel kunnen tussen zitten. De vliegomstandigheden voor thermiekzwevers zoals ooievaars zijn dezer dagen vrijwel steeds ideaal. In de dagen voor hun vertrek hadden we al herhaaldelijk gezien dat de groep jonge Zwin-ooievaars, met daarbij de vijf zendervogels, herhaaldelijk de lucht in ging om al zwevend verkenningsvluchten te maken. Tijdens die typische korte vluchtjes leren ze de kunst van het zweven onder de knie krijgen. Tegelijk geeft het hen de kans om hun geboortegrond visueel in te prenten. Als ze hun eerste winter overleven en de volgende lente terug noordwaarts vliegen zal hen dat helpen om de weg terug te vinden naar de Zwinstreek. Eén van de resultaten van ons zenderproject is dat vrijwel alle gezenderde ooievaars terug ‘huiswaarts’ keren in de volgende levensjaren.

De reis startte op 6 augustus kort voor de middag. De vliegomstandigheden waren blijkbaar ideaal, vermoedelijk geholpen door een lekkere rugwind uit het noordoosten. Via Brugge en Diksmuide vlogen de vogels gestaag naar het zuidwesten, om ten noorden van de Poperinge de Franse grens over te steken. Op hun eerste trekdag vlogen de vogels meteen een flukse afstand van ca. 310 kilometer! Ongelofelijk toch weer hoe jonge vogels die nauwelijks een maand het nest verlaten hebben en voorheen alleen wat korte vluchten in de omgeving van de broedplaats hebben gedaan, ineens zo’n grote afstanden kunnen vliegen. Zo te zien bleven ze met z’n vijven netjes samen, en vermoedelijk waren er nog andere, niet-gezenderde jongen Zwin-ooievaars bij. Ze overnachtten ten zuiden van de Franse havenstad Le Havre, aan de overkant van de monding van de Seine-rivier, bij het plaatsje Honfleur. Zoals het moderne ooievaars betaamt zochten ze meteen de plaatselijke afvalverwerkingssite op. Ook dat is opvallend: hoe ooievaars er telkens al van jongsaf aan feilloos in slagen om te ontdekken dat afvalverwerkingplaatsen interessante voedselplekken zijn. Vermoedelijk is de aanwezigheid van andere ooievaars daarbij een belangrijke aantrekkingskracht. Op 7 augustus ging de reis verder naar het zuidwesten. Ten zuiden van de stad Caen maakte ons vijftal een vrij abrupte bocht richting west-noordwest. Ze kwamen na een dagtocht van ca. 150 kilometer terecht bij de plek Saint-Jean-de-Daye, in het zuiden van Normandië. Ook hier was het weer een afvalverwerkingssite die de aandacht trok. Op 8 augustus bleef Cezacosy hier hangen. Het is zeer waarschijnlijk dat onze Zwin-vogels intussen zijn terecht gekomen in grotere groepen ooievaars. In dergelijke groepen is het gemakkelijk om elkaar kwijt te geraken en een andere kant op te gaan.

Status 25 juli 2022

De nieuwe zenderooievaar van 2022 Cezacosy vliegt intussen al een aantal dagen flink rond! Zoals gebruikelijk voor jonge ooievaars  zijn de peilingen van de zender in de eerste weken na het uitvliegen beperkt tot het Zwin Natuur Park en de onmiddellijke omgeving. Cezacosy doet het voorlopig uitstekend!