ooievaar Spencer

Ooievaar Spencer, Y0716

  • Nest 15 - 1 van de 2 nesten bij de ooievaarstoren
  • Ringnummer Y0716 - geringd op 7/06/2021
  • Zendernummer 212693 - gezenderd op 21/06/2021
  • Vader ongeringd - Moeder geringd met ring M6027
  • Peter: Garage Spegelaere, te Brugge
Geboortejaar:

Status 30 mei 2024

Spencer bleef de hele periode trouw aan zijn vermoedelijke broedplaats in het dorpje Moult, ten oosten van Caen in Frankrijk. De verplaatsingen doen vermoeden dat de vogel nog steeds bezig is met een broedpoging. De verplaatsingen gingen tot maximaal een achttal kilometer van het nest. 

Status 19 april 2024

Geen verrassingen bij Spencer: die bleef trouw aan het dorp Moult en omgeving, ten oosten van Caen. Veel van de bewegingen van deze ooievaar zijn nu gecentreerd op zijn vermoedelijke nestplaats. Van daar maakte hij korte uitstappen om voedsel te zoeken in de omgeving. Sinds 12 april kreeg hij bezoek van collega Zwin zenderooievaar Cezacosy, die hield halt hield op haar tocht naar het noorden. Je kan maar speculeren of beide Zwin-ooievaars elkaar zijn tegengekomen. Ze frequenteerden in elk geval een paar dezelfde plaatsen. 

Status 25 maart 2024

Onze ‘Fransman’ Spencer bracht de voorbije weken al veel tijd door op zijn vermoedelijke broedplaats bij Moult, ten oosten van de stad Caen in West-Frankrijk. Hij lijkt dezelfde plek te gaan gebruiken waar hij ook in 2023 meer dan waarschijnlijk gebroed heeft. We kunnen alleen maar sterk vermoeden dat hij toen ter plekke gebroed heeft . We hebben alleen de peilingen van zijn zender op een kaart om op af te gaan. Het is bijna 500 kilometer rijden vanaf het Zwin, net iets te veel om even snel op en af te rijden op een dag. Mocht iemand toevallig de komende weken of maanden in de buurt van Caen zijn en een kijkje wil gaan nemen bij de broedplaats van Spencer: laat ons iets weten!

Status 20 februari 2024

Wie ons zenderproject goed volgt kan al vermoeden wat de update voor Spencer zal zijn? De vogel bleef de voorbije tijd heel trouw aan het gebied rond zijn vermoedelijke broedplaats bij Moult in West-Frankrijk, niet ver van Caen. Zijn actieradius was een gebied van enkele teintallen vierkante kilometer, en Spencer bezocht meermaals de vermoedelijke broedplaats waar hij vorige zomer gevestigd was.

Status 10 december 2023

Spencer is een sedentaire ooievaar geworden. De vogel overwintert bij zijn vermoedelijke broedplaats bij Moult in West-Frankrijk, niet ver van Caen. Zijn bewegingen de voorbije weken beperkten zich tot maximaal 15 kilometer en hij bezocht nog regelmatig zijn vermoedelijke broedplaats aan de rand van Moult. Spencer lijkt vooral voedsel te zoeken in natuurlijke omstandigheden in weilanden.

Status 5 november 2023

Spencer, die zijn hart verloor aan Bretagne in Frankrijk, bleef de hele tijd rustig in het hem inmiddels zeer vertrouwde Moult. Een lokaal klein afvalstort werd frequent bezocht, maar ook zijn veronderstelde broedplaats kreeg vaak bezoek, vermoedelijk om te overnachten. Van 20-22/10 maakte Spencer wel een uitstapje tot ca. 75 kilometer naar het westen. Even verpozen in een mooie weidegebied, maar dan weer lekker terug naar het vertrouwde Moult.

Status 30 september 2023

Spencer hield de voorbije weken gewoon vast aan zijn inmiddels heel vertrouwde stek nabij Moult in West-Frankrijk. Spencer lijkt daarmee de facto een standvogel te worden, die zijn (vermoedelijke) broedgebied niet meer zal verlaten, maar ter plekke zal blijven overwinteren. De vogel bracht hier ook al de vorige winter door.

Status 12 september 2023

Spencer zat de hele periode bij Moult, waar hij ook de hele zomer doorbracht en mogelijk een broedpoging heeft gedaan. Hij kreeg daar de voorbije weken bezoek van verschillende collega zender-ooievaars uit het Zwin (Smarty, Teamy en Kris hielden er allemaal halt). In tegenstelling tot hen trok hij (nog) niet naar het zuiden. Aangezien hij de vorige winter ook in Moult en omgeving bleef, is de kans reëel dat hij niet meer zal wegtrekken maar opnieuw de winter ter plekke blijft doorbrengen.

Status 20 augustus 2023

Spencer, onze ‘Fransman, bleef de voorbije weken in Noordwest-Frankrijk, nabij Moult, ten oosten van de stad Caen.

Status 15 juli 2023

Geen nieuwe wendingen bij Spencer in Noordwest-Frankrijk. Hij verblijft nog steeds in Moult nabij de stad Caen. De bewegingen van deze ooievaar blijven er op wijzen dat hij ter plekke een broedplaats heeft ingenomen. Veel verplaatsingen gebeuren van en naar een afvalverwerkingsplaats op iets meer dan drie kilometer van zijn veronderstelde broedplaats. Helaas hebben we geen contact op het terrein om na te gaan of Spencer al dan niet bezig is met een (eerste) broedpoging. Mocht iemand die dit leest dezer dagen op vakantie gaan in de buurt van Caen in Frankrijk, neem gerust contact met ons op als je een kijkje zou willen gaan nemen!

Status 20 juni 2023

Spencer houdt het nog steeds vol in Noordwest-Frankrijk, in het dorp Moult nabij de stad Caen. De bewegingen van deze ooievaar blijven er op wijzen dat hij ter plekke een broedplaats heeft ingenomen. Het nest bevindt zich, afgaand op de beelden van Google Earth, in een boom nabij een aantal huizen.

Status 22 mei 2023

Bij Spencer lijkt het er steeds meer op dat hij zijn hart definitief aan Frankrijk verpand heeft. De bewegingen van de vogel lijken steeds meer te laten uitschijnen dat hij zich wel eens lokaal als broedvogel heeft gevestigd in het plaatsje Moult, ten Oosten van Caen in Noordwest-Frankrijk! De bewegingen van de laatste weken zijn sterk gecentreerd op een bepaald punt in de tuin van een groot huis. Van daar lijkt de vogel foerageervluchten te maken in de omgeving. Dat is een grote afstand van de geboorteplaats om zich als broedvogel te vestigen, iets meer dan 350 kilometer van het Zwin. In regel vestigen ooievaars zich als broedvogel in (ruime) omgeving van hun geboorteplaats, maar Spencer laat vermoedelijk zien dat er uitzonderingen op die regel bestaan, en dat verre vestigingen ook mogelijk zijn. Mocht er iemand toevallig vakantieplannen hebben in de regio van Caen de komende weken of maanden, en bereid zijn om even ter plekke poolshoogte te gaan nemen, dan mag die ons steeds contacteren voor de exacte coördinaten.

Status 26 april 2023

Geen groot nieuws van Spencer, die zat nog steeds in zijn overwinteringsgebied nabij Moult in Noordwest-Frankrijk, niet ver van de stad Caen.

Status 6 april 2023

Spencer bleef het rustig aan doen in zijn overwinteringsgebied nabij Moult in Noordwest-Frankrijk, niet ver van de stad Caen. Het speelt wellicht een rol dat de vogel zo ver naar het noorden overwintert. Vermoedelijk zal hij later dit voorjaar nog wel onze kant uitkomen, maar wellicht weet hij ook dat deze reis onder goede weersomstandigheden op een paar dagen kan gedaan worden. Als jonge ooievaar, nu in zijn derde kalenderjaar, zal hij dit jaar nog niet broeden. Er is dus geen grote haast bij. Uitkijken naar een toekomstige broedplaats voor volgende jaren kan wel, maar daar is heel veel tijd voor, ook als je pas laat in de lente aankomt. Afwachten dus wanneer Spencer ook noordwaarts begint te vliegen en of hij dan terugkeert naar de Zwinstreek, net als vorig jaar.

Status 23 maart 2023

Spencer heeft nog steeds geen lentekriebels, de vogel verblijft nog altijd in zijn overwinteringsgebied nabij Moult in Noordwest-Frankrijk iets ten oosten van de stad Caen. Spencer is nu twee jaar oud en voor een jonge ooievaar is het niet ongewoon om ruim de tijd te nemen om noordwaarts te vliegen. In 2022 vertrok Spencer op 30 maart op trek, toen weliswaar vanuit zijn overwinteringsplaats in Noordwest-Marokko.

Status 6 maart 2023

Spencer houdt nog altijd vast aan zijn overwinteringsgebied nabij Moult in Noordwest-Frankrijk, iets ten oosten van de stad Caen.

Status 17 februari 2023

Spencer verblijft nog steeds in zijn overwinteringsgebied in Noordwest-Frankrijk, in de omgeving van het dorpje Moult.

Status 21 januari 2023

Spencer is nog steeds heel trouw aan zijn overwinteringsgebied in Noordwest-Frankrijk, in de omgeving van het dorpje Moult, niet ver van de stad Caen. Het blijft opmerkelijk hoe deze vogel zijn tweede winter ver (ca. 1.700 kilometer!) ten noorden van zijn vorige overwinteringsplaats doorbrengt. Het is inmiddels een voorspelbaar beeld dat ooievaars die we over meerdere winters kunnen volgen geleidelijk aan noordelijk gaan overwinteren, maar de sprong die Spencer maakte is de grootste die we totnogtoe hebben gezien. Het was enigszins onverwacht dat een jonge ooievaar als hij in Noordwest-Frankrijk overwintert.

Status 19 december 2022

Spencer overwintert in Noordwest-Frankrijk, in de omgeving van het dorpje Moult, niet ver van de stad Caen. Dat is ruim 1.700 kilometer noordelijker dan de overwinteringsplaats in zijn eerste winter, toen hij bij Rabat in Noordwest-Marokko zat.

Status 6 november 2022

Spencer lijkt er te hebben voor gekozen om te overwinteren in Noordwest-Frankrijk, in de omgeving van het dorpje Moult, niet ver van de stad Caen. Als Spencer hier werkelijk zou blijven overwinteren zou dat een pak noordelijker zijn dan de overwinteringsplek in zijn vorige (eerste winter), toen hij in Marokko verbleef.
Een afvalsite bij Moult kreeg nog steeds veel bezoek van Spencer, maar de vogel varieerde ook door regelmatig ook in landbouwgebied te vertoeven (en vermoedelijk daar ook voedsel te zoeken), op diverse plaatsen in de ruime streek rond Moult. Spencer bestreek daarbij een gebied van ruim 20 kilometer doorsnee.

Status 12 oktober 2022

Spencer bleef de hele tijd bij een afvalverwerkingsplaats bij het dorpje Moult, niet ver van de stad Caen in Noordwest-Frankrijk, waar hij al sinds 13 september zit. Eind september-begin oktober kreeg hij daar een tiental dagen gezelschap van ooievaar Kris.

Status 21 september 2022

Na zijn lange zomerverblijf in de buurt van Dannes, in Noord-Frankrijk, vertrok Spencer op 11 september eindelijk zuidwaarts. De eerste dag ging het rustig aan, ca. 35 kilometer zuidwaarts, tot het ornithologisch park van de Marquenterre, aan de monding van de Somme, een park waar het Zwin Natuur Park een goede band mee heeft. Op 12 en 13 september ging het in totaal 180 kilometer verder naar het zuidwesten. Spencer hield halt bij een afvalverwerkingsplaats bij het dorpje Moult, niet ver van de stad Caen. Geen onbekende plaats: Esperanza, een andere zender-ooievaar hield hier in het recente verleden ook al halt.

Status 5 september 2022

Spencer hield nog steeds vast aan Dannes in Noord-Frankrijk, waar hij nu al sinds half juni verblijft. De lokale afvalplaats is blijkbaar een prima plek om te toeven. Via een waarnemer vernamen we dat daar momenteel ruim 150 ooievaars vertoeven en daarbij is ook collega-Zwin-zenderooievaar Kris. Spencer is er dus niet alleen!

Status 21 augustus 2022

Spencer verbleef nog altijd in Dannes in Noord-Frankrijk, en dat al sinds half juni. Sinds begin augustus heeft hij er gezelschap van Kris.

Status 9 augustus 2022

Spencer verblijft nog steeds in Dannes in Noord-Frankrijk. De afvalverwerkingssite daar blijkt nog steeds een prima pleisterplaats te zijn voor deze jonge ooievaar, op een paar korte vluchten van 15-30 kilometer in zuidelijke richting na.

Status 25 juli 2022

Spencer bleef de hele maand juli bij Dannes in Noord-Frankrijk. De afvalverwerkingssite daar blijkt nog steeds een prima pleisterplaats te zijn voor deze jonge ooievaar, op een paar korte vluchten van 15-30 kilometer in noordelijke en zuidelijke richting na.

Status 29 juni 2022

Spencer bleef begin juni nog in Dannes in Noord-Frankrijk, maar op 12 juni vloog de vogel op ca. 4 uur tijd naar het Zwin. In vogelvlucht is de afstand ca. 150 kilometer, maar Spencer maakte een boogje landinwaarts en kwam via Poperinge en Ieper België binnen. Hij bracht een blitsbezoekje aan zijn geboorteplaats in het Zwin Natuur Park en zag vermoedelijk dat zijn ouders op hetzelfde nest alweer met een nieuwe kroost zaten. De ooievaar vloog vervolgens een eindje landinwaarts en bracht de nacht door op een verlichtingspaal tussen Westkapelle en Oostkerke. Op 13 juni was er tijd voor een beetje sightseeing in de omgeving van Damme, maar in de valavond keerde Spencer weer resoluut terug naar het zuidwesten. De vogel bracht de nacht door in de buurt van Diksmuide en op 14 juni keerde hij terug naar de vertrouwde afvalverwerkingssite van Dannes in Frankrijk. Daar bleef hij de rest van juni hangen.

Status 13 juni 2022

Spencer heeft zijn weg richting het Zwin teruggevonden! Sinds eind mei verbleef Spencer in Dannes in Noord-Frankrijk. Op 12 juni vertrok onze zenderooievaar van daar richting zijn geboortestreek. Op iets minder dan vier uur overbrugde de vogel de afstand tot het Zwin. Leuk te zien aan zijn trip is dat hij op een boogscheut van zijn peter (garage Spegelaere) is voorbij gevlogen. 

In de namiddag kwam Spencer aan in de Kleyne Vlakte. We hebben hem nog niet kunnen waarnemen, dus hopelijk blijft hij even in de buurt om hem even te zien. Heel interessant om te zien dat Spencer, net zoals bijna al onze andere zenderooievaars, terugkeert naar zijn geboortegrond. 

Status 7 juni 2022

Spencer zat sinds begin mei in de Seinevallei tussen Le Havre en Rouen in Noord-Frankrijk. Op 17 mei vertrok hij van daaruit noordwaarts. Hij volgde langzaam de Franse kust, in korte etappes. Op 22 mei had Spencer België in zicht, maar net ten westen van Duinkerken maakte de ooievaar rechtsomkeer. Hij vloog een eind terug, om halt te houden in Dannes. Daar was hij op 18 mei al langs gekomen, om er even halt te houden, en blijkbaar had hij de plek onthouden. Op de afvalverwerkingssite daar kon hij zijn collega Zwin-ooievaar Esperanza tegenkomen. Spencer verblijft sindsdien, en nog zeker tot de eerste week van juni, in Dannes.

Status 9 mei 2022

Wat met onze junior, Spencer (°2021)? Bij de vorige update zat die nog bij Zaragosa, in Noord-Spanje. Daar bleef Spencer hangen tot 25 april. Die dag vloog hij noordwaarts, over de Pyreneeën. Na ca. 250 kilometer bracht hij de nacht door bij Saint-Symphorien, een eind ten zuiden van Bordeaux, in Frankrijk. De volgende dag ging het alweer ca. 190 kilometer verder naar het noorden. Vervolgens werd enkele dagen halt gehouden in de ruime regio rond de stad La Rochelle. Eind april – begin mei ging de tocht weer verder, en op 2 mei kwam Spencer aan bij de stad Le Havre, in Normandië. De voorbije week hing Spencer rond in de Seinevallei tussen Le Havre en Rouen, een gebied met een lengte van ca. 60 kilometer.

Status 12 april 2022

Al geruime tijd konden we voor Spencer kort zijn: hij zat heel lang in zijn overwinteringsgebied in Noordwest-Marokko. Maar op 30 maart was het echter zover: Spencer zette de trektocht terug naar het noorden in. Die eerste dag vloog hij ca. 165 kilometer, tot net voor de Straat van Gibraltar. Op 1 april stak de vogel de zee-engte weer over en was ie terug in Europa. Van 2 tot 7 april hield Spencer halt in een landbouwgebied langs de Guadalquivir-rivier ten zuiden van Sevilla, vermoedelijk in de rijstvelden. Daar zijn Amerikaanse rivierkreeften een bekende delicatesse voor ooievaars. Op 8, 9 en 10 april trok Spencer weer stevig door, met respectievelijk ca. 210, ca. 260 en ca. 220 kilometer. De bergketen van de Sierra Morena in Noord-Andalusië was duidelijk een barrière, en de vogel vloog oostwaarts om de bergen heen, een eind ten oosten van Madrid, en oostelijker dan gebruikelijk voor de meeste zenderooievaars. De Ebro-vallei was ook voor Spencer een onweerstaanbare stopplaats, want de laatste dagen bracht de vogel door in de buurt van Zaragosa.

Status 28 maart 2022

Spencer zit nog steeds op zijn vertrouwde winterstek bij Kénitra in Noord-Marokko. Voorlopig maakt hij nog geen aanstalten om de trip naar het noorden aan te vatten.

Status 13 maart 2022

In de vorige update was ooievaar Spencer van zijn winterplek bij Kénitra in Noordwest-Marokko ca. 45 kilometer noordwaarts gevlogen, om daar een aantal dagen door te brengen langs de Sebou-rivier. Dat was blijkbaar nog geen start van de voorjaarstrek: op 28 februari keerde de vogel terug richting zuidwesten, naar zijn vertrouwde winterstek bij Kénitra.

Status 27 februari 2022

Heel even leek het er op dat Spencer, onze meest zuidelijke zenderooievaar, zijn overwinteringsgebied in Noord-Marokko zou verlaten. Op 16/02 vertrok de vogel in noordelijke richting vanuit zijn vaste stek bij de stad Kénitra. Het werd echter maar een kort tochtje van ongeveer 45 kilometer, dat maar iets meer dan een uur duurde.
Spencer hield er halt in een landbouwgebied in de laaggelegen gebieden langs de Sébou-rivier. De ooievaar bestreek er sindsdien een groot gebied met een doorsnede van ongeveer 30 kilometer, tussen de plaatsjes Dar el Mekhachime, Sidi Allal Tazi en Douar Meknasset.
Voor de verandering zocht Spencer in deze regio geen voedsel op afvalstorten, maar in landbouwgebied. Een opvallend verschil daarbij is dat de vogel een aanzienlijke grotere actieradius heeft in vergelijking met voedsel zoeken op storten. Een stort is een soort van fastfoodrestaurant, waar altijd uitbundig veel voedsel aanwezig is op dezelfde, voorspelbare plaats. Grote verplaatsingen zijn dan niet nodig, en dat zagen we heel goed bij Spencer toen hij nog op zijn vorige overwinteringsplek bij Kénitra zat. In landbouwgebied is het voedsel veel minder voorspelbaar op één plaats te vinden, en dus moet de vogel zich (vermoedelijk samen met andere ooievaars) regelmatig verplaatsen.

Status 7 februari 2022

Spencer verbleef de voorbije maand nog steeds de hele tijd bij de stad Kénitra, aan de Atlantische kust van Noordwest-Marokko. Daar kwam hij aan op 4 november 2021. De vogel gebruikt als voedselgebied trouw een afvalverzamelplaats op een schiereiland in de Sébou-rivier, net buiten de stad. Overnachten gebeurt op korte afstand daarvandaan, op gebouwen in een industriegebied of in een moerassige zone aan een klein stuwmeer, allebei aan de noordoostelijke rand van Kénitra. De verplaatsingen van Spencer waren in de hele periode nog altijd heel beperkt.

Status 10 januari 2022

Spencer is op dit moment onze meest zuidelijke zenderooievaar. Hij verbleef de hele maand december, tot in januari, de hele tijd bij de stad Kénitra aan de Atlantische kust van Noordwest-Marokko. Daar kwam hij aan op 4 november 2021. Voedsel zoeken gebeurt op een afvalverzameplaats op een schiereiland in de Sébou-rivier, net buiten de stad. Overnachten gebeurt op 1,5 kilometer daarvandaan, op gebouwen in een industriegebied aan de rand van Kénitra. De verplaatsingen van Spencer waren in de hele periode heel beperkt.

Status 24 november 2021

Spencer maakte op 1 oktober de oversteek van Spanje naar Marokko. Na een korte stop bij Tanger, trok de vogel op 4 oktober naar de omgeving van de stad Ksar-el-Kèbir. Daar bleef hij enkele weken pleisteren. Voor wie onze zender-ooievaars een beetje kent hoeft het niet te verbazen dat de lokale afvalwerkingsplaats heel aantrekkelijk was: daar bracht Spencer veel tijd door om voedsel te zoeken. Op 4 november kreeg de vogel weer last van reiskriebels. Spencer vertrok die dag rond de middag, en vloog ca. 100 kilometer zuidwaarts, tot bij de stad Kénitra, aan de kust van de Atlantische Oceaan. Daar zit deze ooievaar nu nog steeds. Het activiteitenpatroon is vrij voorspelbaar: er wordt voedsel gezocht op een afvalwerkingsplaats ten noorden van de stad. Om te overnachten zoekt Spencer Merdjat Si Ali Bouchta op, een waterrijk gebied vlakbij de afvalverwerkingsplaats. Vermoedelijk zal dit Spencers overwinteringsplaats worden.

Status 5 oktober 2021

Vorige week hadden wel al gemeld dat hij tot in het zuiden van Spanje was geraakt in een sneltempo. De ooievaar op 28 september aan in het La Janda, een groot landbouwgebied in het uiterste zuiden van Spanje. Dit is een bekende verzamelplaats voor ooievaars die plannen hebben om de Straat van Gibraltar over te steken. Dat merkten we de voorbije jaren ook al bij onze eigen zenderooievaars. Spencer hing hier twee dagen rond, en maakte op 1 oktober, in de late namiddag de overstreek naar Marokko.
Op 2 en 3 oktober werd halt gehouden net ten zuiden van Tanger. Op 4 oktober vloog de vogel nog eens ca. 65 kilometer.  verder naar het zuiden, tot Ksar-el-Kébir.
Dat plaatsje in Noord-Marokko is ons niet onbekend. Cora, een van onze zendervogels uit 2020, hield hier kort halt in september 2020. Ksar-el-Kébir was ook de overwinteringsplaats van ooievaar Emily in de winter 2019-2020. Helaas kwam Emily daar toen door elektrocutie om het leven. We zijn benieuwd of Spencer hier zal blijven overwinteren of verder zal trekken.

Status 28 september 2021

Ooievaar Spencer bevond zich sinds 13 september in Moult nabij een afvalverwerkingsplaats. Na een dikke week had hij het er wel gezien en Spencer vertrok op 21 september verder richting het zuiden.

De eerste dag begon al vrij sterk en legde hij zo’n 350km af, tot bij Canal de Charras.
En nee hoor, de trektocht stopte niet! Op 22 september vloog hij verder tot Sabres, zo’n 250km.
Op 23 september stak onze Zwinooievaar rond 15u30 de grens naar Spanje over. We dachten even dat hij in Pamplona halt zou houden, maar het was nog te vroeg dag om te stoppen blijkbaar, dus ging Spencer nog even door tot bij, jawel, een stortplaats nabij Calahorra. Een verdiende rust na zo’n grote 300km vliegen.
De volgende dag was het een iets kleinere tocht van 125km. De 25ste overnachtte de vogel in een klein parkje Parque O’Donnel. Aangezien we kunnen veronderstellen dat Spencer niet alleen was, moet dit wel een leuk zicht geweest zijn met verschillende ooievaars samen in het midden van het stadje Alcalá de Henares.
Daarna ging de tocht weer verder tot op een stortplaats nabij Almagro. Hij verbleef er de volgende dag nog tot de middag en vloog dan een stukje verder voor een overnachting in een bos nabij Fuentes de Andalucia.
Gisterenavond zagen we dat Spencer ondertussen al bijna in het uiterste zuiden van Spanje is, heel erg benieuwd of hij de oversteek naar Afrika zal maken!

Status 19 september 2021

Spencer verliet op 12 september zijn verblijfplaats in het Noord-Franse Blaringem, waar hij iets minder dan een maand (sinds 18 augustus) had verbleven. 12 september was blijkbaar een prima dag om te trekken voor ooievaars in Noord-Frankrijk, want ook Léon, Esperanza en Kris gingen die dag reizen. Na ca. 80 kilometer stopte de vogel om te overnachten nabij Abbeville aan de monding van de Somme. Opmerkelijk: op die stopplaats kwam die dag ook Esperanza aan, een van onze zender-ooievaars uit 2020. Op 13 september trok Spencer ca. 180 kilometer verder door richting zuidwesten. Uit de zendergegevens blijkt duidelijk dat Esperanza in dezelfde groep moet hebben gezeten. Opmerkelijk hoe verschillende van onze zender-ooievaars elkaar terugvinden! De trektocht eindigde bij het dorpje Moult, in de buurt van de Normandische stad Caen. De volgende dagen bleven Spencer en Esperanza daar hangen bij een afvalverwerkingsbedrijf. Leuk weetje: in september 2020 hield de inmiddels overleden zender-ooievaar Guido ook enkele dagen halt op die afvalverwerkingsplaats bij Moult.

Status 26 augustus 2021

Spencer zat, net als Léon, nog steeds op een afvalverwerkingsbedrijf bij Blaringem in Noord-Frankrijk.

Status 24 augustus 2021

Spencer, de eerste zender-ooievaar die een week geleden vertrok, verblijft momenteel op hetzelfde afvalverwerkingsbedrijf als Léon in Blaringhem in Noord-Frankrijk. Zouden de jonge vogels elkaar herkennen? 

Status 19 augustus 2021

Het is zover: de eerste van onze jonge zender-ooievaars van 2021 is aan de grote trek naar het zuiden begonnen! Het gaat om Spencer, niet toevallig het oudste jong van de 5 ooievaars die we die jaar hebben gezenderd in het Zwin Natuur Park. Spencer bracht de nacht van 17 op 18 augustus nog door op het ouderlijk nest in het park, bij de ooievaarstoren. In de ochtend verliet Spencer zijn slaapplaats, en tot de middag hing de vogel rond in de Tolpaartpolder, aan de zuidoostrand van het centrum van Knokke. Rond 13u30 vertrok hij van daar in zuidwestelijke richting. De voorbije week had Spencer in die richting uitstapjes gemaakt tot de omgeving van Damme en tot het industrieterrein langs het Boudewijnkanaal ten noorden van Brugge. Niet op 18 augustus echter: Spencer vloog resoluut verder en vloog verder naar het zuidwesten, ten westen van de stadskern van Brugge. Via onder meer Jabbeke en Koekelare trok de vogel gestaag door de provincie West-Vlaanderen. De laatste peiling van de zender gebeurde rond 17 uur, bij het dorp Roesbrugge-Haringe, niet ver van Proven. Nog nét in West-Vlaanderen en in België! Het grote avontuur is begonnen voor Spencer! Opvallend: in tegenstelling tot de vorige 2 jaren vertrokken onze zender-ooievaars niet allemaal samen op trek. Des te opvallender voor Spencer is dat hij ook niet samen is vertrokken met zijn 2 nestgenoten, die ook gezenderd zijn, Murshid en Gerana.