ooievaar Profke

Ooievaar Profke, Y0725

  • Nest 1 - eerste nest naast Zwinbistro The Shelter
  • Ringnummer Y0725 - geringd op 3/06/2022
  • Zendernummer 215915 - gezenderd op 20/06/2022
  • Vader ongeringd - Moeder ongeringd
  • Peter: USG Professionals
Geboortejaar:

Status 30 mei 2024

Profke kwam bij zijn vorige update in Duitsland terecht en dat bevalt hem blijkbaar wel! De vogel bleef er de voorbije maand hangen. Hij deed wel wat omzwervingen, maar Hochheim am Main, ten westen van Frankfurt, bleef wel het centrum van de verplaatsingen. Ook in Duitsland kunnen ooievaars blijkbaar terecht op afvalverwerkingssites om voedsel te vinden, want Profke bracht vooral tijd door op een dergelijke site ten noordoosten van Hochheim. 

Status 19 april 2024

Profke naar Duitsland! Deze bleef tot 27 maart bij Villa de Valecas bij Madrid. Hij bereikte de Ebro-vallei bij de stad Zaragoza. Na een pauze van een paar dagen ging de tocht op 30 maart verder noordwaarts. Profke stak de Pyreneeën over via de stad Jaca. Dat is een oversteek die oostelijker plaatsvond dan wat onze zenderooievaars gebruikelijk doen, maar Profke bleef wel net ten westen van de hoogste delen van de Pyreneeën. Na een korte pauze bij de stad Dax, ging de tocht verder op 1 april. Niet naar het noorden, zoals te verwachten, maar op een meer oostelijke koers. Na een paar honderd kilometer werd die afgebogen richting noorden, om tussen de steden Clermond-Ferrand en Lyon door te vliegen. Profke vloog de volgende dagen door oostelijk Frankrijk en kwam zo in de Elzas terecht. Hij maakte wat stops onderweg maar bleef verder doorgaan richting Duitsland. Op 7 april kwam hij zo aan bij Hochheim am Main, tussen Mainz en Frankfurt, en daar zat hij op 15 april nog steeds. Ook in Duitsland zijn ooievaars in staat om afvalwerkingsplaatsen te gebruiken, zo blijkt, want de plaats waar Profke zit is zo’n afvalsite. Vermoedelijk kwam Profke zo ver naar het oosten terecht omdat hij op sleeptouw werd genomen door ooievaars van meer oostelijke origine. Benieuwd of hij alsnog terug onze richting zal uitkomen de volgende weken of maanden. 

Status 25 maart 2024

Profke maakte nog geen aanstalten om op trek naar het noorden te gaan. Hij bleef zitten op zijn overwinteringsplaats bij Villa de Valecas, nabij Madrid. Profke bracht de zomer van 2023 door in Noordoost-Spanje. Nu is hij weer een jaar ouder, dus we vermoeden dat hij dit jaar verder noordwaarts zal trekken.

Status 20 februari 2024

Geen nieuws, goed nieuws van Profke: die kachelde rustig verder op zijn winterlocatie ten zuidwesten van Madrid, de grote afvalstortplaats nabij Villa de Valecas.

Status 10 december 2023

Profke hield zich goed op wat zijn nieuwe winterlocatie geworden: ten zuidwesten van Madrid, met een focus op de grote afvalstortplaats nabij Villa de Valecas, een locatie die hij deelt met collega Zwinooievaar Kris. Profke volgt hiermee een vrij klassiek patroon: nadat hij zijn vorige (eerste) winter doorbracht in Noord-Marokko, kiest hij voor de tweede winter om te overwinteren in Spanje. Profke bracht al een aantal keren de nacht door in het centrum van Villa de Valecas, op een hoog gebouw. Dankzij Google Streetview is het mogelijk om daar een foto van te krijgen.

Status 5 november 2023

Oost West, Madrid  best. Als het aan Profke lag zou je die uitspraak horen. Hij kwam er aan op 8/09 en nu begin november zit de vogel er nog steeds. Zoals het een op stortplaatsen verblijvende ooievaar betaamt zijn de verplaatsingen heel beperkt; veel tijd wordt gespendeerd op het grote stort bij Villa de Valecas.

Status 12 september 2023

Profke verliet op 1/09 de regio van Lleida in Catalonië in Noordoost-Spanje, waar hij al sinds eind april rondzwierf. Hij hield eerst een westelijke koers aan, waarbij hij de Ebro-vallei stroomopwaarts volgde. Hij bracht achtereenvolgens telkens enkele dagen door bij Pina de Ebro en bij Zaragosa. Op 8/09 koerste hij zuidwaarts naar de regio Madrid in centraal-Spanje, waar hij op de bekende grote afvalverwerkingsplaats bij Villa de Valecas terechtkwam, waar veel van onze zender-ooievaars al langskwamen.

Status 20 augustus 2023

Profke bleef de voorbije maand in Catalonië in Noordoost-Spanje. De vogel zwierf uitvoerig rond in een groot gebied van ca. 80 op 40 kilometer in de ruime omgeving van de stad Lleida.

Status 15 juli 2023

Profke zit nog steeds in het noordoosten van Spanje, ten noordoosten van de stad Lleida. Hij kwam eind mei in Catalonië aan. Op 23 juni leek het alsof Profke op trek ging richting het noorden. De vogel trok die dag ruim 120 kilometer richting noordoosten, begon de Pyreneeën over te steken, geraakte zelfs tot net in Frankrijk, maar keerde dan via dezelfde weg langs waar hij gekomen was weer helemaal terug naar de omgeving van Lleida! Een opmerkelijke beweging. Profke was de belangrijke barrière die de bergketen vormt al in belangrijke mate gepasseerd, maar besliste dan om de één of andere reden toch rechtsomkeer te maken. Sindsdien is de reislust niet teruggekeerd, dus het ziet er naar uit dat ook Profke vermoedelijk niet meer helemaal naar het noorden zal reizen in zijn tweede levensjaar.

Status 20 juni 2023

Profke zat de voorbije maand waar hij ook eindigde in de vorige update: ten noordoosten van de stad Lleida, in het noordoosten van Spanje. Deze ooievaar doet het nu zonder afvalstorten, er wordt zo te zien vooral voedsel gezocht in landbouwgebied. Overnachten gebeurt in bomen nabij een boerderij bij het dorp Ivars d’Urgell.

Status 22 mei 2023

Profke liet bij de vorige update zien dat hij in Catalonië in Noordoost-Spanje terecht was gekomen. Dat is buiten de gebruikelijke verspreiding van onze zenderooievaars, maar eerder zat ook zenderooievaar Esperanza al geruime tijd in dat deel van Spanje. Profke bracht veel tijd door in laaggelegen gebied ten noordoosten van Lleida, maar maakte ook uitstapjes. In de periode van 16 tot 20 mei was er zelfs een flinke trip richting het uiterste noordoosten van Catalonië, bij de stad Figueres, niet ver van de Franse grens. Profke bezocht daar ook het natuurgebied Aguamolls de l’Emporda, waar ook ooievaars broeden. Uiteindelijk vloog de vogel echter ca. 200 kilometer terug westwaarts het binnenland in, opnieuw naar de streek rond Lleida.

Status 26 april 2023

Profke heeft de overwinteringsplaats waar hij maandenlang verbleef, bij Tiflet in Noord-Marokko, op 4 april verlaten! Hij bereikte al snel de kust en trok in verschillende korte etappes langs de Atlantische kust van Marokko richting Straat van Gibraltar. Die stak hij over op 8 april. Er was geen tijd voor een pauze in Zuid-Spanje, want de volgende dagen ging het gestaag verder naar het noorden. Zoals gebruikelijk vloog Profke via de Guadalquivir-vallei, langs de steden Cordoba en Sevilla. Ter hoogte van Cordoba stak hij de bergen over en koerste pal noordoost. De regio rond Madrid werd niet aangedaan, omdat Profke een vrij oostelijke koers volgde door het Spaanse binnenland. Op 14 april bereikte hij het westen van Catalonië in het noordoosten van Spanje. Dan was het tijd om halt te houden, Profke verblijft sindsdien ten noordoosten van de stad Lleida in het binnenland van Catalonië. Op 25-26 april maakte de vogel een uitstapje van ca. 130 kilometer verder naar het noordoosten, maar hij keerde vervolgens terug naar Lleida.

Status 6 april 2023

Profke bleef tot begin april vasthouden aan zijn overwinteringsplaats in Noord-Marokko, nabij de stad Tiflet. Er leek wel een beetje ‘trekonrust’ te komen. Op 3 april maakte de vogel een uitstapje van ruim 20 kilometer naar het noordwesten, tot bij het stadje Sidi Allal El Bahraoui, om nog dezelfde terug te keren naar de ‘thuisbasis’ in Tiflet. Op 4 april volgde dan een verre verplaatsing van ca. 50 kilometer naar het noordoosten, tot bij de  plaats Sidi Slimane. Afwachten of dit de start was van de noordwaartse trek van Profke! De kans is groot dat ook deze vogel aan zijn lange reis terug begonnen is.

Status 23 maart 2023

Profke maakt, net als de meeste collega-ooievaars die in 2022 een zender kregen, nog geen aanstalten om noordwaarts te trekken. Deze vogel bleef trouw aan zijn overwinteringsgebied waar hij nu al sinds half september 2022 zit namelijk bij de stad Tiflet in het binnenland van Noordwest-Marokko.

Status 6 maart 2023

Geen nieuws van Profke. De vogel zat nog steeds op zijn vaste winterplek in de buurt Tiflet, in het binnenland van Noord-Marokko.

Status 17 februari 2023

Ook Profke verblijft nog steeds in zijn overwinteringsgebied in de buurt van het Marokkaanse Tiflet.

Status 21 januari 2023

Profke zat al de voorbije tijd gewoon rustig op zijn vaste winterplek in de buurt van het Marokkaanse Tiflet. Op een paar korte uitstapjes na, die wellicht al rondvliegend worden gemaakt, is de actieradius van deze ooievaar beperkt tot een gebied van minder dan 10 op 10 kilometer. Een grote afvalstortplaats is wellicht nog steeds de voornaamste voedselplek.

Status 19 december 2022

Profke hield vast aan zijn overwinteringsplek bij Tiflet, in het noorden van Marokko. Hij bracht nog steeds veel tijd door op het lokale afvalstort, maar zat ook vaak in landbouwgebied net buiten het stadje. Overnachten deed hij nog steeds in de stadsrand van Tiflet, vaak op een hoge watertoren.

Status 6 november 2022

Profke had het nog steeds naar zijn zin op zijn overwinteringsplek bij Tiflet, in het noorden van Marokko. Hij bracht er veel tijd door op het lokale afvalstort, maar zat ook vaak in landbouwgebied net buiten het stadje. Overnachten deed hij in de stadsrand van Tiflet, vaak op een hoge watertoren. Profke maakte enkele keren een korte uitstap heen en terug naar een plaatsje genaamd Dayet-er-Boumi, een goeie 20 kilometer ten zuidoosten van Tiflet. Daar zat hij bij een klein meer. Mogelijk was daar door een lage waterstand voedsel te vinden in ondiep water.

Status 12 oktober 2022

Profke blijft hangen bij de stad Tiflet in het noorden van Marokko, waar hij al sinds 31 augustus verblijft. De vogel heeft er al die tijd een vrij beperkte actieradius. Mogelijk wordt dit de overwinteringsplek voor Profke.

Status 21 september 2022

Profke hield de voorbije weken vast aan de plek waar hij tijdens de laatste update was beland, het stadje Tiflet in Noord-Marokko, ongeveer 50 kilometer ten oosten van de grote stad Rabat. Enkele afvalverwerkingsplaatsen net buiten de stad waren zijn favoriete voedselzoekgebied.

Status 2 september 2022

Profke stak op 21 augustus de westelijke Pyreneeën over. Op 22 augustus was er een lange trek van ca. 320 kilometer tot Madrid. Daar bleef de vogel twee dagen hangen, om op 25 augustus weer verder door te gaan naar het zuiden. Op 27 augustus kwam Profke aan in het uiterste zuiden van Spanje. Cezacosy kwam daar op diezelfde dag ook aan, weliswaar via een andere weg. Beide vogels werden vermoedelijk geconfronteerd met ongunstig weer om de Straat van Gibraltar over te steken. Op 29 augustus was dat wel het geval, en Profke bereikte die dag Marokko. De zendergegevens laten zien dat de vogel dat deed op hetzelfde moment als collega-Zwinooievaar Cezacosy! Na samen uit het Zwin te zijn vertrokken waren ze elkaar in Frankrijk al kwijt geraakt, en nu zaten ze dus weer samen in Zuid-Spanje. Ongetwijfeld waren ze nog met honderden of duizenden andere ooievaars, dus de kans is groot dat ze elkaar niet tegen het lijf zijn gevlogen. In Noord-Marokko gingen ze ook weer uit elkaar. Profke vloog dieper Marokko en bevond zich bij de laatste zenderpeiling bij de stad Tiflet.

Status 21 augustus 2022

Profke bleef samen met de jonge zender-ooievaars Cezacosy en Elisabeth, in Saint-Jean-de-Daye tot en met 12 augustus. Op 13 augustus trokken ze samen zuidwaarts, voor een tocht van ca. 215 kilometer, waarbij ze een beetje sightseeing deden langs de bekende Mont Saint Michel. Op 14 augustus hielden ze een dag halt langs de Loire-rivier, ten oosten van Nantes. Op 15 en 16 augustus trokken ze gestaag verder zuidwaarts, respectievelijk ca. 140 en ca. 115 kilometer per dag. Op de laatste dag hielden ze halt op een afvalsite bij de plek Laruscade. Profke liet Cezacosy en Elisabeth op 18 augustus vertrekken uit Laruscade in Zuidwest-Frankrijk, en bleef daar nog tot en met 19 augustus. Op 20 augustus stak Profke de Gironde-rivier over tot ten noorden van Bordeaux, ca. 30 kilometer ver.

Status 9 augustus 2022

Het vroegste vertrek ooit van onze zenderooievaars!

Het is zover: onze nieuwe lichting jonge zenderooievaars is naar het zuiden vertrokken! Vroeger dan verwacht vertrokken de vijf nieuwe zenderooievaars, Cezacosy, Robbe, Profke, Firmin en Elisabeth, op zaterdag 6 augustus op hun eerste Grote Reis naar het zuiden! De voorbije drie jaren viel het vertrek van de jonge zenderooievaars tussen 13 en 24 augustus. Dit jaar zijn er een week vroeger aan begonnen. Het warme weer zou daar wel eens voor veel kunnen tussen zitten. De vliegomstandigheden voor thermiekzwevers zoals ooievaars zijn dezer dagen vrijwel steeds ideaal. In de dagen voor hun vertrek hadden we al herhaaldelijk gezien dat de groep jonge Zwin-ooievaars, met daarbij de vijf zendervogels, herhaaldelijk de lucht in ging om al zwevend verkenningsvluchten te maken. Tijdens die typische korte vluchtjes leren ze de kunst van het zweven onder de knie krijgen. Tegelijk geeft het hen de kans om hun geboortegrond visueel in te prenten. Als ze hun eerste winter overleven en de volgende lente terug noordwaarts vliegen zal hen dat helpen om de weg terug te vinden naar de Zwinstreek. Eén van de resultaten van ons zenderproject is dat vrijwel alle gezenderde ooievaars terug ‘huiswaarts’ keren in de volgende levensjaren.

De reis startte op 6 augustus kort voor de middag. De vliegomstandigheden waren blijkbaar ideaal, vermoedelijk geholpen door een lekkere rugwind uit het noordoosten. Via Brugge en Diksmuide vlogen de vogels gestaag naar het zuidwesten, om ten noorden van de Poperinge de Franse grens over te steken. Op hun eerste trekdag vlogen de vogels meteen een flukse afstand van ca. 310 kilometer! Ongelofelijk toch weer hoe jonge vogels die nauwelijks een maand het nest verlaten hebben en voorheen alleen wat korte vluchten in de omgeving van de broedplaats hebben gedaan, ineens zo’n grote afstanden kunnen vliegen. Zo te zien bleven ze met z’n vijven netjes samen, en vermoedelijk waren er nog andere, niet-gezenderde jongen Zwin-ooievaars bij. Ze overnachtten ten zuiden van de Franse havenstad Le Havre, aan de overkant van de monding van de Seine-rivier, bij het plaatsje Honfleur. Zoals het moderne ooievaars betaamt zochten ze meteen de plaatselijke afvalverwerkingssite op. Ook dat is opvallend: hoe ooievaars er telkens al van jongsaf aan feilloos in slagen om te ontdekken dat afvalverwerkingplaatsen interessante voedselplekken zijn. Vermoedelijk is de aanwezigheid van andere ooievaars daarbij een belangrijke aantrekkingskracht. Op 7 augustus ging de reis verder naar het zuidwesten. Ten zuiden van de stad Caen maakte ons vijftal een vrij abrupte bocht richting west-noordwest. Ze kwamen na een dagtocht van ca. 150 kilometer terecht bij de plek Saint-Jean-de-Daye, in het zuiden van Normandië. Ook hier was het weer een afvalverwerkingssite die de aandacht trok. Op 8 augustus bleef Profke hier hangen.  Het is zeer waarschijnlijk dat onze Zwin-vogels intussen zijn terecht gekomen in grotere groepen ooievaars. In dergelijke groepen is het gemakkelijk om elkaar kwijt te geraken en een andere kant op te gaan.

Status 25 juli 2022

De nieuwe zenderooievaar van 2022 Profke vliegt intussen al een aantal dagen flink rond! Zoals gebruikelijk voor jonge ooievaars  zijn de peilingen van de zender in de eerste weken na het uitvliegen beperkt tot het Zwin Natuur Park en de onmiddellijke omgeving. Profke doet het voorlopig uitstekend!