ooievaar Kris

Ooievaar Kris, Y0177

  • Nest 1 - eerste nest dichtst bij The Shelter
  • Ringnummer Y0177 - geringd op 5/06/2020
  • Zendernummer 201907 - gezenderd op 29/06/2020
  • Vader ongeringd - Moeder ongeringd 
Geboortejaar:

Status 30 mei 2024

Kris gaat nog steeds door met zijn broedpoging in Lapscheure. Het overgrote deel van de zenderpeilingen komt uit de onmiddellijke omgeving van de nestplaats en rond de dorpskern van Lapscheure. Daarnaast maakte de vogel ook een aantal iets verdere verplaatsingen tot maximaal een zevental kilometer van het nest, noordelijk tot Westkapelle en zuidelijk tot Moerkerke. 

Status 19 april 2024

Kris hield de voorbije weken vast aan zijn broedplaats net buiten Lapscheure. Hij meent het duidelijk serieus met zijn nieuwe broedpoging dit jaar. 

Status 25 maart 2024

Begin maart kwam Kris aan op zijn broedplaats van vorig jaar in Lapscheure. De vogel koos voor dezelfde schouw op hetzelfde huis als vorig jaar. De mislukte broedpoging in 2023 is dus geen al te nare herinnering gebleken. Ooievaars die op een bepaalde plaats mislukken zijn vaak geneigd om in een volgend jaar een nieuwe broedplaats te zoeken om een nieuwe start te maken, maar Kris dus niet. De eerste weken bleef Kris alleen bij zijn nest maar vanaf half maart is hij vergezeld van een partner. De andere ooievaar draagt een ring, maar die kon nog niet worden afgelezen. We weten dus nog niet wie die partner is, maar door de ring weten we wel al zeker dat het een andere vogel is dan in 2023. Toen was Kris’ partner immers niet geringd. Wisseling van partner na mislukte broedpogingen is een courant verschijnsel. We duimen dat Kris dit jaar wel met succes zal kunnen broeden!

Status maart 2024

Ooievaar Kris is terug in de Zwinstreek! De vogel arriveerde op 2 maart op zijn broedplaats van vorig jaar in Lapscheure, een negental kilometer ten zuiden van het Zwin. Na zijn aankomst op 20 februari nabij Dax, in Zuidwest-Frankrijk, bleef Kris daar een weekje hangen. Op 28 februari werd de reis richting noorden verder gezet. Op 28 en 29 februari legde de vogel in totaal ca. 250 kilometer af. Een vrij normale reissnelheid voor een ooievaar in het voorjaar. Maar dan gebeurde iets heel bijzonder op 1 maart: die dag vloog Kris zo maar eventjes ruim 700 kilometer! In één ruk! Dat was van de omgeving van de stad Angoulême in Zuidwest-Frankrijk dwars door Frankrijk en België en tot net over de Nederlandse grens in Roosendaal! Dat is, voor zover we weten, één van de langste, zo niet de langste, dagtocht die één van onze zenderooievaars op één dag heeft afgelegd! En het was geen toeval. 1 maart was een dag met een heel krachtige zuidenwind in heel Frankrijk en België. Dat betekent dat de vliegomstandigheden uitstekend waren om met de wind in de rug en aan hoge snelheid noordwaarts te vliegen. We zagen op 1 maart (en ook al op 29 februari, overigens) ook in het Zwin sterke trek van diverse vogelsoorten, waaronder ook een grote groep van 57 ooievaars die laag langs het Zwin Natuur Park vloog richting noorden. Kris kwam België een pak meer oostelijker binnen, min of meer tussen Doornik en Bergen. Hij vloog door de Dendervallei en ten oosten van Antwerpen. Nabij Roosendaal in Nederland werd overnacht. Kris had duidelijk door dat hij te ver was doorgeschoten met die harde rugwind. Op 2 maart corrigeerde de vogel voor die lichte koersafwijking, en Kris vloog een kleine honderd kilometer zuidwestwaarts, recht naar zijn nestplaats van vorig jaar in Lapscheure. 
Echt een straf verhaal! Het toont aan dat trekvogels heel goed in staat zijn om meteen gebruik te maken van opportuniteiten die zich voordoen in de vorm van heel gunstige trekomstandigheden. Vogeltrek blijft gewoon verbazen!

Kris deed vorig jaar zijn eerste broedpoging op de schouw van een huis aan de buitenzijde van Lapscheure. Het broedgeval mislukte toen. Duimen dat Kris dit jaar meer succes heeft!  

Status 20 februari 2024

Kris is aan de voorjaarstrek begonnen! Kris bleef tot 12 februari op zijn overwinteringsplaats bij Villa de Valecas aan de zuidkant van Madrid. Die dag begon de vogel aan zijn voorjaarstrek: het ging ineens ca. 270 kilometer naar het noordoosten. Daar hield de vogel een kleine week halt nabij Zaragoza in de Ebro-vallei. Even verder aansterken op een afvalstort, om op 18 februari weer verder te gaan. Kris volgde eerst een 60-tal kilometer de Ebro-rivier stroomopwaarts in noordwestelijke richting, om dan een noordwaartse vallei in te buigen, pal richting noorden en de Pyreneeën. In de buurt van Ejea de los Caballeros werd wat getreuzeld, maar op 20 februari ging Kris resoluut door richting de Pyreneeën. Ongeveer 150 kilometer verder stopte de ooievaar in de omgeving van de stad Dax in Zuidwest-Frankrijk. Kris is een van onze oudere nog in leven zijnde zenderooievaars, en in 2023 waagde de vogel een (mislukte) broedpoging in Lapscheure. Als oudere vogel met een nestplaats is het logisch dat hij al vrij vroeg aan zijn noordwaartse trek is begonnen. Hij zit nu in de fase van zijn leven waarin timing een belangrijkere rol gaat spelen: tijdig aankomen op je broedplaats is nodig om die broedplaats opnieuw te kunnen innemen voordat andere ooievaars ze misschien zouden kunnen hebben overgenomen. Het is nog bijna 1.000 kilometer naar zijn broedplaats in de Zwinregio; we zijn benieuwd hoe snel Kris die afstand zal afleggen én of hij dezelfde broedplaats van vorig jaar opnieuw zal bezetten.

Status 10 december 2023

Kris hield de hele tijd vast aan zijn winterstek ten zuidwesten van Madrid in Spanje. Het grote afvalstort bij Villa de Valecas bleef zijn voornaamste focus, een occasioneel uitstapje van een 20-tal kilometer richting zuiden niet te na gesproken.

Status 5 november 2023

Kris bleef de hele tijd op de plek waar hij al sinds 22/09 was aangekomen, in de omgeving van Madrid. Om voedsel te zoeken gebruikte de vogel twee grote afvalstorten ten zuiden en ten zuidwesten van de Spaanse hoofdstad, nabij Villa de Valecas en bij Pinto. Dat zijn bekende plekken waar duizenden ooievaars samentroepen, dus Kris is er zeker niet alleen. Om te overnachten zoekt de vogel een nabijgelegen industrieterrein op of een klein moerasgebied in de buurt. Bij de zenderooievaars die we in de loop van het project over enkele winters konden volgen stelden we vast dat ze vaak niet trouw zijn aan dezelfde overwinteringsplaats in die opeenvolgende winters. Meestal schuiven de vogels in verschillende winters noordwaarts op. Kris wijkt daarvan af: deze ooievaar bracht de vorige winter 2022-2023 door bij Naujac-sur-Mer in Zuidwest-Frankrijk, maar nu zit hij ruim 500 kilometer zuidwaarts, in Spanje.

Status 30 september 2023

Na de vorige update zette Kris zijn verder door West-Frankrijk. In verschillende etappes bereikte de vogel op 14/09 de westelijke uiteinden van de Pyreneeën. De ooievaar hield vervolgens een week halt in de buurt van Tudela, langs de bovenloop van Ebro-rivier in Noord-Spanje, een plek waar al meer van onze ooievaars een stop inlasten. Op 22/09 vloog Kris verder naar het zuiden. Op één dag maakte hij de ca. 250 kilometer lange tocht tot Madrid, en daar hield Kris halt bij Villa de Valecas en zijn grote afvalstortplaats net ten zuiden van de Spaanse hoofdstad. Daarmee werd Kris de derde Zwin-zenderooievaar die eind september op deze ooievaarshotspot bivakkeerde.

Status 12 september 2023

Kris bleef tot 28/08 hangen in de Zwinstreek. Op zijn eerste trekdag deed hij het rustig aan en vloog ca. 100 kilometer zuidwestwaarts naar Blaringhem in Noord-Frankrijk. De grote afvalstortplaats daar is een bekende trekpleister voor ooievaars, waaronder ook nogal wat van onze zender-ooievaars. Na een stop van enkele dagen trok Kris via de Franse kust (en via de Baai van de Somme en het ornithologisch park van Marquenterre) verder zuidwaarts. Van 4/09 tot 9/09 hield de vogel halt nabij Moult, ten oosten van Caen in het zuiden van Normandië. Op die plek stoppen dit jaar nogal wat van onze zender-ooievaars. Op 9/09 en 10/09 vloog Kris verder zuidwaarts en bereikte Rochefort in het westen van Frankrijk.

Status 20 augustus 2023

Kris zat de voorbije maand nog steeds in de Zwin-regio. De vogel zwierf flink rond tussen het Zwin, Brugge en Damme. Hij keerde daarbij ook terug naar zijn geboorteplaats in het Zwin, maar zat ook nog geregeld in Lapscheure, op de plek waar zijn broedpoging dit jaar helaas mislukte.

Status 15 juli 2023

Ondanks dat zijn broedpoging intussen al eventjes mislukt bleek te zijn, bleef Kris de voorbije weken vasthouden aan Lapscheure en omgeving. De vogel bracht daarbij nog steeds veel tijd door op het dak van de woning waar hij een nest bouwde. Nog altijd duidelijke binding met de broedplaats dus. Hij verplaatst zich nauwelijks meer dan 2,5 kilometer van de broedplaats, vooral nabij de Damse Vaart. Opvallend was dat Kris bijna alle tijd doorbracht in weilanden. Weilanden zijn het geliefkoosde foerageerterrein voor voedselzoekende ooievaars.

Status 20 juni 2023

Kris ondernam zijn eerste broedpoging op de schouw van een woning in Lapscheure. Helaas is die inmiddels de mist in gegaan. Heel jammer, maar niet onverwacht. Jonge ooievaars slagen meestal niet in hun eerste broedpoging(en). Vaak ligt onervarenheid om de lange broedperiode tot een goed einde te brengen aan de basis.  Ooievaars zijn lang levende vogels, dergelijke mislukkingen in het begin van hun ‘carrière’ zijn dan ook ingecalculeerd. Het zijn slechte ervaringen waarop ze kunnen verder bouwen om later beter te doen. Niet langer gebonden aan zijn broedplaats, zijn de bewegingen van Kris ruimer geworden. De voorbije weken bleef hij in Noord-West-Vlaanderen, maar met een brede actieradius westwaarts tot Lissewege en zuidwaarts tot Oedelem.  Hij is zijn geboortegrond ook duidelijk niet vergeten, want hij kwam ook verschillende keren langs in het Zwin en de directe omgeving waarbij hij onder meer voedsel zocht in de Kleyne Vlakte.

Status 22 mei 2023

Ooievaar Kris is nog steeds bezig met een broedpoging te Lapscheure. Blijkbaar worden Kris en partner nu wel met rust gelaten, nadat hun eerst nestbouwpoging werd gefnuikt door verwijdering van het nest. Vanaf de broedplaats maakt Kris foerageertripjes in een straal van 5-6 kilometer rond het nest. 

Status 26 april 2023

Kris heeft zich sinds de vorige update effectief gevestigd op de schouw van een gebouw aan de noordrand van Lapscheure. De vogel bouwde daar samen met een andere ooievaar een flink nest, maar blijkbaar zijn de eigenaars van de woning niet tuk op ooievaars. Het nest werd immers verwijderd! Heel jammer voor de vogels en bovendien ook onwettig: nesten van Ooievaars (en van alle wilde vogelsoorten, overigens) zijn beschermd en mogen niet zomaar verwijderd worden. Zoals wel vaker het geval is onderschat men de volharding van ooievaars die hun zinnen hebben gezet op een bepaalde broedplaats. De vogels begonnen immers na de verwijdering snel weer een nieuw nest te bouwen. Hopelijk is het hen deze keer wel gegund.

Status 6 april 2023

Ooievaar Kris lijkt zich te hebben gesetteld! In de vorige update meldden we nog dat de vogel rondzwierf in de Zwinregio, maar de voorbije 2 weken raakte Kris duidelijk gehecht aan een boerderij net ten noorden van de dorpskern van het dorpje Lapscheure, een eindje ten zuiden van het Zwin. Controle op het terrein zal moeten uitwijzen of Kris daar effectief aan nestbouw is begonnen!

Status 23 maart 2023

Bij de vorige update was Kris onderweg naar het noorden vanuit zijn overwinteringsgebied in het zuidwesten van Frankrijk. Sindsdien heeft deze driejarige ooievaar uiteraard niet stil gezeten: op 6 maart stak Kris de Belgische grens over. Na een tussenstop om te overnachten tussen Ruddervoorde en Oostkamp, kwam hij op 7 maart aan in de Zwinregio! Kris is duidelijk thuisgekomen, want hij bleef de voorbije week ook in de regio. Een echt vaste standplaats is er niet. De ooievaar bezocht zijn geboorteplaats in het Zwin op meerdere dagen maar hij bracht ook tijd door in Westkapelle, Damme en Lapscheure. Voorlopig is er nog geen teken dat Kris zich dit jaar eventueel als broedvogel zou gaan vestigen. Op driejarige leeftijd zit de vogel nu in de leeftijdsklasse die zich begint te settelen. We zijn benieuwd wat Kris de volgende weken gaat doen!

Status 6 maart 2023

Kris is de tweede van onze zender-ooievaars die dit voorjaar in beweging is gekomen. Op 20 februari is Kris vertrokken vanaf zijn overwinteringsplaats te Naujac-zur-Mer in Zuidwest-Frankrijk. Het was niet meteen de grote sprong noordwaarts: de vogel hield het al na goed 100 kilometer voor bekeken en hield ruim een week lang halt in de buurt van enkele kleine dorpjes (Le Mazeau en Arçais) in het departement van de Vendée. Deze keer geen afvalstortplaatsen, Kris hield zich op in een heel kleinschalig landschap met veel weiden en bomenrijen. Op 1 maart werd de reis verder gezet. In enkele korte dagetappes ging het gestaag verder naar het noorden. Het laatste signaal kwam van 5 maart. Toen zat Kris in de vallei van de Seine-rivier, een kort eind stroomopwaarts van de stad Rouen. Sindsdien geen signaal meer, maar we kunnen ook zien dat de zender een laag batterij-signaal geeft. Mogelijk heeft dat te maken met bewolkt weer. De zenders worden gevoed door zonne-energie, en bij bewolkt weer is er dan ook weinig energie.

Status 17 februari 2023

Ooievaar Kris verblijft nog steeds in zijn overwinteringsgebied nabij Naujac-sur-Mer in Zuidwest-Frankrijk, ten zuiden van de monding van de Gironde-rivier, op ca. 60 kilometer ten noorden van Bordeaux.

Status 21 januari 2023

Kris bewoog nauwelijks en bleef de hele tijd nabij Naujac-sur-Mer in Zuidwest-Frankrijk, ten zuiden van de monding van de Gironde-rivier, op ca. 60 kilometer ten noorden van Bordeaux. Zijn actieradius bleef beperkt, met veel bezoeken aan een kleine afvalverwerkingssite, maar de Kris zat ook getegeld in een kleinschalig weidelandschap in de buurt.

Status 19 december 2022

Tijdens de vorige update lieten we al doorschemeren dat ooievaar Kris vermoedelijk Spanje niet meer zou bereiken deze winter. Die piste is inmiddels een feit: Kris bleef de voorbije weken trouw aan het plekje Naujac-sur-Mer in Zuidwest-Frankrijk, bij de monding van de Gironde-rivier ten noorden van Bordeaux. Zijn actieradius is beperkt en gecentreerd rond een afvalverwerkingssite.

Status 6 november 2022

Kris was begin oktober langzaam zuidwaarts gezakt langs de Franse westkust. Op 10 oktober stak hij de brede monding van de Gironde-rivier over. Hij hield halt bij een afvalstortplaats bij het plekje Naujac-sur-Mer. Daar zit de vogel begin november nog steeds. Het ziet er steeds minder naar uit dat Kris deze winter nog Spanje zal bereiken.

Status 12 oktober 2022

Kris vertrok op 25 september vanuit Blaringhem in Noord-Frankrijk. Die dag legde de vogel ca. 180 kilometer naar het zuidwesten af, tot aan de Seine, tussen Le Havre en Rouen, bij het dorpje Le-Mesnil-sous-Jumiège.
Na een verblijf van enkele dagen, ging het op 28 september weer ruim 80 kilometer west-zuidwestwaarts, tot de omgeving van de stad Caen. Kris hield halt bij een afvalverwerkingsplaats bij het dorpje Moult, een plek waar ook andere Zwin-ooievaars die jaar al langskwamen (Esperanza en de nieuwe lichting van 2022) en waar Spencer op datzelfde ogenblik ook rondhing. Op 8 oktober vloog Kris in één ruk ruim 300 kilometer, pal zuidwaarts. Op 9 oktober werd de tocht nog eens ca. 70 kilometer verder doorgezet, tot bij Rochefort, aan de monding van de Gironde-rivier in Zuidwest-Frankrijk.

Status 21 september 2022

Kris hield nog enige tijd vast aan Dannes, met zijn aantrekkelijke afvalverwerkingsplaats, maar hij maakte ook omzwervingen langs de Noord-Franse kust, over een afstand van ca. 75 kilometer en zuidwaarts tot aan de monding van de Somme. De laatste dagen trok hij uiteindelijk 60 kilometer landinwaarts naar het oosten, tot de afvalplaats van Blaringhem waar ook Hadewijch vertoeft.

Status 5 september 2022

Kris zit al sinds begin augustus in Dannes in Noord-Frankrijk, op dezelfde afvalverwerkingsplaats waar ook één van onze andere  ooievaars, Spencer, al enkele maanden vertoeft.

Status 21 augustus 2022

Kris vertrok op 8 augustus zuidwaarts vanuit de Zwinregio, waar de vogel de zomer doorbracht. Een echte Grand Départ was het niet, want Kris stopte al na ca. 150 km in Dannes, aan de noordkust van Frankrijk. Blijkbaar is het daar goed toeven want de vogel zit er tot op heden nog steeds. Dat weten we ook van andere Zwin-zenderooievaars die er al veel tijd doorbrachten. Kris had er de voorbije weken het gezelschap van Spencer.

Status 9 augustus 2022

Ook Kris lijkt aan de najaarstrek te zijn begonnen, nu al voor de derde keer. Tot en met 7 augustus bleef de vogel rondhangen in de Zwinregio. Op 8 augustus zette Kris rond de middag aan richting zuidwesten. De vogel vloog mooi parallel met de kust. Na ca. 150 kilometer hield Kris halt in Dannes, bij de inmiddels bekende afvalverwerkingsplaats die we ook al van andere van onze zenderooievaars kennen.

Status 25 juli 2022

Kris bleef de hele maand juli trouw aan de ruime Zwinregio, tussen Brugge en het Zwin. Zoals ook de vorige maand, kwamen veel zenderpeilingen nog steeds van langs het Leopoldkanaal/Schipdonkkanaal van Damme tot Zeebrugge ter hoogte van Ramskapelle. Op 16 en 17 juli maakte Kris een uitstapje naar de IJzervallei.

Status 29 juni 2022

Kris bleef ook de hele maand juni trouw aan de Zwinregio. Veel zenderpeilingen komen van langs het Leopoldkanaal/Schipdonkkanaal van Damme tot Zeebrugge, met ook een uitstapje tot in de Uitkerkse Polder. Kris zat ook regelmatig in de Kleyne Vlakte in het Zwin en in het Zwin Natuur Park. Hoewel de vogel voor zover bekend nergens aanstalten heeft gemaakt van nestbouw tijdens dit broedseizoen, is deze ooievaar wel duidelijk gehecht geraakt aan zijn Zwin-geboortestreek. Dat is een duidelijk verschil met zijn tweede levensjaar in 2021, toen Kris lange tijd door Nederland zwierf. Vermoedelijk maakt de vogel zich klaar om zich vanaf volgend jaar te vestigen als broedvogel.

Status 7 juni 2022

Kris bleef de voorbije maand trouw aan de Zwinregio. De vogel was de hele tijd te vinden in de driehoek tussen het Zwin, Oostkerke en de Achterhaven van Zeebrugge. In het Zwin bracht de vogel bezoekjes aan het Park, maar de meeste tijd bracht Kris hier door in de weilanden van de Kleyne Vlakte. Op het einde van de periode zat de vogel hoofdzakelijk in Ramskapelle, net ten oosten van de Achterhaven van Zeebrugge en het Leopoldkanaal/Schipdonkkanaal. Kris gedraagt zich zoals het een ooievaar van zijn leeftijd betaamt: als vogel in zijn derde kalenderjaar is hij niet gebonden aan een broedplaats en dus zwerft hij rond tussen verschillende geschikte voedselgebieden. Het is wel duidelijk dat hij een binding behoudt met de Zwinregio.

Status 9 mei 2022

Kris (°2020) bleef de voorbije maand in de regio hangen. Zonder een vaste stek te hebben maakte hij regelmatige verplaatsingen tussen Brugge, Zeebrugge en het Zwin. Op verschillende plekjes in dat gebied bracht hij enige tijd door. In het Zwin was hij vaak te vinden in de weilanden in het westelijk deel van de Kleyne Vlakte, waar vaak 10-15 ooievaars foerageren en ook hier in het Zwin Natuur Park.

Status 12 april 2022

In de vorige update meldden we dat Kris een rondje om Zeeland had gevlogen, om dan toch weer terug te keren naar de ouwe gouwe Zwinstreek. Deze vogel heeft echter duidelijk geen ‘zittend gat’: na zijn rondvlucht omheen de Nederlandse provincie Zeeland, bleef hij niet zo lang in de Zwinregio hangen. Op 28 maart ging ie weer aan het zwerven. Als een echte toerist deed Kris die dag een toertje boven Brugge. Van daar ging Kris via Aalter en Deinze richting Kortrijk. Hij bracht de nacht door bij Geluwe, in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen. Op 29 maart vloog hij via Poperinge de Franse grens over, tot bij het dorpje Wormhout. Op 30 en 31 maart werd een rondje gemaakt door Noord-Frankrijk, via Calais, om vervolgens weer richting België te vliegen. Op 1 april spendeerde kris een dagje in de IJzervallei, bij de Blankaart ten zuiden van Diksmuide, om op 2 april terug te keren naar de vertrouwde Zwinstreek. De voorbije dagen zwerft hij rond in de streek, tussen het Zwin, Ramskapelle en Lapscheure. Als derdejaars ooievaar maakt Kris zich blijkbaar voorlopig nog niet zo veel zorgen over een toekomstige broedplaats. Dat is niet ongewoon voor zijn leeftijd. De herhaaldelijke terugkeer naar de ruime zwinregio laat wel vermoeden dat hij ertoe neigt om zich hier te kunnen vestigen. Het is opvallend dat de vogel tijdens zijn omzwervingen blijkbaar goed weet hoe hij zich moet oriënteren en vlot de weg terugvindt naar het thuisfront vanuit verschillende richtingen. Net als andere vogelsoorten die verre verplaatsingen maken, hebben ooievaars een uitstekend navigatievermogen, dat steeds beter wordt naarmate ze meer ervaring opdoen.

Status 28 maart 2022

Kris begon dit jaar als eerste zenderooievaar aan de voorjaarstrek. Sinds 14 maart is hij terug in de ruime Zwinregio. Zoals vaker bij een jonge vogel van net geen twee jaar oud, heeft Kris geen ‘zittend gat’. Hij is niet gebonden aan een broedplaats en beweegt dus vrijer dan broedvogels die een nest hebben. Hij bracht al tijd door in zijn geboorteplaats hier in het Zwin Natuur Park, maar ook bij Damme en in Ramskapelle. Tussendoor deed Kris ook een rondje rond de Nederlandse Delta. Op 21 maart vertrok hij langs de zuidoever van de Westerschelde in oostelijke richting. Ter hoogte van Kloosterzande stak de vogel de brede Westerschelde over, en vloog hij in een rechte lijn, via Bergen op Zoom richting het nationaal park de Biesbosch, bij Dordrecht. Daar keerde Kris weer westwaarts, om over het centrum van Rotterdam te vliegen en de nacht door te brengen ten zuiden van Delft. Na wat kuieren ten zuiden van de Delft, koerste de ooievaar in de namiddag van 22 maart zuidwaarts. Hij bracht de nacht door op het schiereiland Schouwen-Duiveland, bij Renesse en Burgh-Haamstede. Op 23 maart hopte Kris zuidwaarts naar het volgende Zeeuwse schiereiland, Walcheren. De vogel sliep nabij Vrouwenpolder. Op 24 maart werd de lokroep van het thuisfront te groot: Kris stak bij Vlissingen opnieuw de Westerschelde over, en vloog via Breskens recht naar het Zwin. Opvallend: Kris volgde tijdens zijn zuidwaartse tocht langs de Zeeuwse kust mooi de verschillende grote dammen die de verschillende schiereilanden met elkaar verbinden.

Status 23 maart 2022

Kris vertrok op 8 maart uit zijn overwinteringsgebied bij Madrid in Centraal-Spanje. Na minder dan een week vliegen kwam hij op 14 maart aan in de Zwinstreek. Hij kwam daarbij ook al tot in het ZNP, en zag daarbij ongetwijfeld zijn geboortenest waar zijn ouders zich voorbereiden op het nieuwe broedseizoen. Kris is nog een jaar jongen dan Hadewijch, en is daarom nog niet meteen geneigd om meteen aan broedactiviteiten te beginnen. Hij zwerft nog wat rond in de regio tussen het Zwin, Ramskapelle en Damme. Dat is gebruikelijk voor een jonge ooievaar. Misschien dat hij later in de lente toch een potentiële nestplaats voor de toekomst gaat uitzoeken.

Status 13 maart 2022

De eerste zender-ooievaar is naar het noorden getrokken! Het is ooievaar Kris, van de klas van 2020, die de spits heeft afgebeten. Op 8 maart vertrok Kris vanaf zijn overwinteringsplaats bij Madrid (daar zat hij als sinds half december 2021) in noordoostelijke richting. Hij had er meteen zin in, want de vogel trok die dag ongeveer 250 kilometer, tot de vallei van de Ebro, dicht bij Zaragosa. Kris kwam heel dicht bij de winterplaats van Hadewijch, een andere zenderooievaar. Meer nog, toe Kris op 9 maart zijn weg verder zette, nu pal naar het noorden, vloog de ooievaar over de overwinteringsplaats van Hadewijch. Meer dan waarschijnlijk zag hij Hadewijch en andere ooievaars die daar rondhingen. Kris vloog op 9 maart een epische afstand van maar liefst ca. 430 kilometer. De tocht ging dwars door de Landes, langs de stad Bordeaux, over de brede monding van de Gironde-rivier, om te overnachten in het plaatsje Saujon. Op 10 en 11 maart ging het veel rustiger aan, met twee korte noordwaartse dagetappes van telkens van 40-45 kilometer. Op 12 maart volgde weer een grote sprong voorwaarts: ca. 360 kilometer, tot net voorbij de mondig van de Seine, bij Le Havre in Noord-Frankrijk. De zender gaf geen verder signalen meer, maar als Kris verder doorzet verwachten we hem binnenkort misschien wel in het Zwin! Spannend alweer!

Status 27 februari 2022

Geen verandering voor ooievaar Kris. Hij zat nog steeds waar hij al sinds 12 december zit: bij Madrid in Centraal-Spanje. De vogel brengt de tijd nog steeds door op een grote afvalstortplaats ten zuiden van Villa de Valecas, aan de zuidwestelijke rand van Madrid. Overnachten gebeurde nog steeds bij verschillende kleine meertjes en langs een riviertje in de omgeving, op verschillende locaties tot bijna 20 kilometer van de grote afvalverwerkingsplaats.

Status 7 februari 2022

Kris zit al sinds 12 december bij Madrid in Centraal-Spanje. Daar verbleef hij ook de voorbije maand. De vogel brengt er veel tijd door op een grote afvalstortplaats ten zuiden van Villa de Valecas, aan de zuidwestelijke rand van Madrid. Overnachten gebeurde bij enkele kleine meertjes en langs een riviertje in de omgeving, op verschillende locaties van 5 tot 15 kilometer van de grote afvalverwerkingsplaats. Af en toe maakte Kris wat verdere uitstapjes in zuidelijke richting, waarbij kleine afvalstorten en slaapplaatsen werden bezocht, tot ongeveer twintig kilometer van Villa de Valecas.

Status 10 januari 2022

Kris zat al sinds 30 september bij het stadje Alcazar de San Juan, in de provincie Cuidad Real in Centraal-Spanje, iets meer dan 100 kilometer ten zuiden van Madrid. Dat leek zijn vaste winterplek te gaan worden, maar na bijna tweeëneenhalve maand ter plekke, vloog de vogel op 12 december toch 100 kilometer noordwaarts naar de omgeving van Madrid. In Alcazar de San Juan zocht Kris voedsel op een afvalverwerkingsplaats en overnachtte hij bij enkele meren iets ten westen van het stadje. Bij Madrid kwam terecht op de grote afvalstortplaats ten zuiden van Villa de Valecas, aan de zuidwestelijke rand van de agglomeratie van Madrid. Overnachten gebeurde bij enkele kleine meertjes en langs een riviertje in de omgeving, op verschillende locaties van 5 tot 15 kilometer van de grote afvalverwerkingsplaats.

Status 24 november 2021

Kris lijkt gesettled om te overwinteren bij het stadje Alcazar de San Juan, in de provincie Cuidad Real in Centraal-Spanje, iets meer dan 100 kilometer ten zuiden van Madrid. Daar verblijft hij al sinds 30 september. De vogel maakt voor zijn voedselvoorziening gebruik van een afvalverwerkingsbedrijf. Om te rusten en te overnachten gaat het richting enkele waterrijke lagunes in de buurt.

Status 21 oktober 2021

Kris bleef nog tot 21 september hangen bij Moult, niet ver van Caen in Noordwest-Frankrijk. Die dag maakte de vogel een lange trektocht van ca. 350 kilometer tot net voor de monding van de Gironde-rivier, bij Rochefort. Op 22 september lapte Kris er nog eens 200 kilometer bij, tot in Sabres, in de Landes. De volgende dag, 23 september, werden de Pyreneeën overgestoken dicht bij de kust. Op 24 en 25 september bleef de ooievaar even hangen in de regio van de stad Tudela. Op 26 september ging het via een kleine omweg ca. 200 kilometer verder zuidwaarts door het Spaanse binnenland. Op 27 september werd de omgeving van Madrid bereikt, waar het ons vertrouwde afvalstort van Villa de Valecas te aantrekkelijk bleek om voorbij te vliegen. Kris stopte hier twee dagen en vloog op 30 september weer verder door. De tocht ging eerst zuidwaarts maar boog dan af naar het oosten. Kris stopte bij de plaats Alcazar de San Juan. Daar houdt de vogel zich sindsdien op bij – je raadt het nooit – een afvalverwerkingsbedrijf.

Status 19 september 2021

Kris hield het tot 12 september vol bij de afvalverwerkingsplaats van Dannes. 12 september was blijkbaar een prima dag om te trekken voor ooievaars in Noord-Frankrijk, want ook Spencer, Esperanza en Léon gingen die dag reizen. Na ca. 75 kilometer hield de vogel halt bij Fresnoy-Folly, ten zuiden van de Baai van de Somme. Spencer en Esperanza waren iets ten noorden daarvan gestopt op dezelfde dag. Op 13 september trok ook Kris zuidwaarts. Hij volgde ongeveer dezelfde route als Spencer en Esperanza (die samen vlogen), met iets meer dan uur achterstand. De bestemming was echter dezelfde, want Kris kwam die avond ook aan bij het dorpje Moult, in de buurt van de stad Caen. De volgende dagen bleven Spencer, Esperanza en Kris daar hangen bij een afvalverwerkingsbedrijf.

Status 5 september 2021

Kris verliet op 1 september de omgeving van de Blankaart bij Diksmuide, waar hij enkele dagen verbleef. De vogel hield een keors dicht bij de kust aan, dicht langs Duinkerken en Calais, tot bij het afvalverwerkingsbedrijf van Dannes, niet ver van Etaples. Zijn leeftijdsgenote Esperanza verbleef daar recent ook al een tijd.

Status 26 augustus 2021

Kris verliet Damme op 29 augustus. Hij vloog ongeveer een uurtje naar zuidwest, en gaf er dan aan de brui aan en stopte in het natuurgebied de Blankaart bij Diksmuide.

Status 25 augustus 2021

De zender-ooievaar Kris uit 2020, maakte nog geen aanstalten om te vertrekken. Kris bleef hangen in de buurt van Damme. 

Status 10 augustus 2021

Ooievaar Kris zit het dichtst bij het Zwin. In de vorige update meldden we dat deze jonge vogel, na een lang verblijf in Nederland, in de tweede helft van juli alsnog naar zijn geboortegrond in het Zwin kwam. Op 18 en 19 juli bleef de vogel in het Zwin. Vervolgens trok hij kort verder tot in de polder ten noorden van Brugge, tussen Damme en het Boudewijnkanaal. Daar heeft Kris het nu al enkele weken naar zijn zin.

Status 19 juli 2021

In de vorige uodate meldden we dat Kris in het uiterste noorden van Nederland zat. Op 25 juni bereikte hij de kust van de Waddenzee in de provincie Groningen. Kris volgde van daar de kust in oostelijke richting, langs de Dollard, een grote inham van de zee op de grens van Nederland en Duitsland. Na een verblijf van ruim tien dagen bij de stad Leer in het noordwesten van Duitsland, vloog Kris op 8 juli zuidwestwaarts, opnieuw Nederland in. Met een paar tussenstops schoof de vogel langzaam verder door. Op 17 juli vloog Kris België binnen nabij Antwerpen. De ooievaar bracht de nacht door in de Assebroekse Meersen, een natuurgebied in Assebroek, ten zuidoosten van Brugge. Een check in de bekende website van www.waarnemingen.be leert dat daar op die dag een groepje van vier ooievaars werd waargenomen. Daarbij een geringde vogel waarvan het ringnummer echter niet werd afgelezen. Mogelijk was dat Kris! Op 18 juli vloog Kris verder westwaarts tot bij Oostende. Daar boog de vogel scherp af naar het noordoosten … en dan … recht naar het Zwin!! Je leest het goed, Kris is teruggekeerd naar het Zwin. Daarmee is hij de vierde van onze vijf rondvliegende zender-ooievaars die dit jaar het Zwin heeft bezocht. Kris bleef op 19 juli in het gebied hangen. Ongetwijfeld herkent hij zijn geboorteplaats. Het is zeer aannemelijk dat ooievaars elkaar herkennen, dus wellicht heeft Kris zijn ouders gezien, die op dit moment met twee nieuwe, pas uitgevlogen jongen in het nest zitten. Hoe ongelofelijk fascinerend dat die ooievaars zo goed de weg naar hun geboortestek terug vinden!

Status 28 juni 2021

Ooievaar Kris schoof verder door naar het noorden in Nederland. Hij kwam eerst terecht in het grensgebied van de provincies Overijssel en Drenthe, in de omgeving van Meppel en Steenwijk. Op 11 juni vloog Kris alweer een eindje verder noordwaarts, ongeveer 45 kilometer tot de omgeving van Bakkeveen in Friesland. Van daar maakte ze van 13 tot 15 juni een uitstapje naar de omgeving van Delfzijl, in het uiterste noordoosten van Nederland. Uiteindelijk keerde Kris terug naar Bakkeveen.

Status 8 juni 2021

Zender-ooievaar Kris verblijft nog steeds in het gebied waar hij de eerste dagen van mei aankwam: in het IJsseldal in Centraal-Nederland. De vogel bestreek de voorbije weken een groot gebied van ruwweg 35 op 15 kilometer tussen Zwolle en Zutphen. De meeste tijd bracht deze ooievaar door bij het dorpje Terwolde, langs de IJssel in de provincie Gelderland. 

Status 10 mei 2021

Kris, geraakte bij de vorige update tot in de buurt van Mulhouse in het zuiden van de Elzas in Oost-Frankrijk. Op 8 en 9 april ging het circa 190 kilometer noordwaarts, langs de hele lengte van de Elzas en de Duitse grens over, tot de omgeving ten zuidwesten van de stad Mannheim. Daar bleef Kris geruime tijd, tot 26 april. Dan veranderede de vogel van koers richting westen. Op 27 april kwam hij zo in het uiterste zuidoosten van België terecht, in de Gaume. Hij vloog over het afvalstort van Habay, maar bleef er niet hangen. Integendeel, er werd weer van koers veranderd, en via het Frans-Luxemburgse grensgebied ging het zuidwaarts naar de omgeving van de Franse stad Metz. Op 28 april keerde Kris weer om richting noorden, om een dag te pleisteren bij de stad Thionville. Op 29 april trok de vogel noordoostwaarts tot bij de Duitse stad Koblenz. De reiskriebels gaven niet op, en op 30 april trok Kris weer naar het noordwesten. Tussen de steden Keulen en Bonn door kwam de ooievaar op 1 mei weer net in België terecht, in het uiterste noordoosten van Limburg, bij Kessenich. Kris leek België wel te mijden, want het ging vervolgens noordwaarts naar Nederlands Limburg. Op 2 en 3 mei trok de vogel in totaal ongeveer 130 kilometer verder naar het noorden. De laatste meldingen kwamen van net ten noorden van de stad Deventer in Oost-Nederland.

Status 7 april 2021

Kris is verder doorgegaan op het oostelijke elan! Op 3 april stal de vogel de Pyreneeën over langs de oostelijke rand. Kris overnachtte in het Franse stadje Canet-en-Rousillion, dichtbij de stad Perpignan. Op 4 april, na overnachting vloog hij langs de Middellandse Zeekust langs de vrij bekende telpost van Gruissan, bij Narbonne. Kris vloog die dag ongeveer 185 kilometer in noordoostelijke richting. Ten noorden van Avignon begon de ooievaar de Rhône-vallei te volgen. Er werd overnacht in het stadje Pierrelatte in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Op 5 april ging het opnieuw ongeveer 185 noordwaarts, de Rhône volgend tot ten noorden van Lyon. Op 6 april ging de trektocht door via een kleine noordwestelijke buiging om de Jura heen, tot bij de stad Besancon in Oost-Frankrijk. De volgende dag 7 april ging het nog verder noordoostwaarts, om al in de namiddag halt te houden bij een afvalverwerkingsbedrijf bij Cernay, ten westen van de stad Mulhouse in het zuiden van de Elzas. Kris zit daardoor nu wel al heel ver oostelijk voor wat we van een Zwin-ooievaar zouden mogen verwachten! Ongetwijfeld is de vogel op sleeptouw genomen door ooievaars uit de Elzas of misschien nog verder noordoostwaarts in Duitsland. We zijn heel benieuwd naar wat Kris de volgende dagen en weken gaat doen!

Status 29 maart 2021

Kris was de eerste van onze zenderooievaars uit 2020 die begon te trekken. Hij verliet zijn wintergebied rond Cordoba op 21 maart. Hij vloog sindsdien goed door, en zit nu bij de stad Molerussa in het westen van Catalonië. Kris houdt dus een opvallend oostelijke koers aan. Dat is ongewoon want onze ooievaars steken in regel de Pyreneeën over aan de westelijke rand van dat gebergte. Met de koers doe hij nu aanhoudt zal Kris helemaal aan de andere kant van de bergketen uitkomen. Benieuwd wat hij verder zal doen!

Status 23 maart 2021

Kris begon op 21 maart kort na de middag vanuit zijn overwinteringsplaats noordwaarts te vliegen. De vogel hield een noordoostelijke koers aan, en kwam ’s avonds iets meer dan 150 kilometer verderop uit niet ver van de stad Almagro, in het zuiden van de regio Castlia-La-Mancha. Daar vond Kris (uiteraard!) een afvalstort, en daar bleef hij hangen op 22 en 23 maart.

Status 16 december 2020 - 26 januari 2021

Kris was zeer honkvast de voorbije weken, op een afvalstort net ten zuiden van de stad Cordoba in Spanje.

Op 24/01 maakte hij een uitstapje van iets meer dan 30 kilometer naar het noordoosten (sightseeing?), maar verder zijn de bewegingen van de vogel heel beperkt.

Status 21 november - 14 december 2020

Ooievaar Kris, van de klas van 2020, was in de vorige update een eindje oostwaarts gevlogen, tot bij Puebla de Cazalla, in Zuid-Spanje. Op 22/11 vloog hij nog eens ca. 85 kilometer naar het noordoosten, tot bij Cordoba. Daar verblijft hij nu al enkele weken. Bijna alle peilingen komen van een afvalstort net ten zuiden van de stad, met soms een uitstapje naar een riviertje vlakbij. Op een afvalstort voedsel zoeken is niet zo bevorderlijk voor een proper verenkleed, en bezoekjes aan een rivier hebben wellicht als doel om zich te wassen. Op 13/12 had Kris blijkbaar zit om een beetje de toerist uit te hangen, want die dag vloog hij een ommetje over de stad, een bekende toeristische trekpleister.

Status 1-20 november 2020

Ooievaar Kris bleef in Zuid-Spanje. Een oversteek naar Marokko zit er zeer waarschijnlijk niet meer in voor deze vogel. Hij bracht nog steeds veel van zijn tijd door op een afvalstort nabij Dos Hermanas, iets ten zuiden van Sevilla in Zuid-Spanje. De vogel zocht echter ook vaak enkele landbouwgebieden langs de Guadalquivir-rivier tot 30 kilometer ten zuiden van Sevilla. Op 15/11 besloot Kris een stukje te reizen in oostelijke richting, ca. 50 kilometer. Opmerkelijk is dat dit toevallig op dezelfde datum was al de dag waarop zijn nestgenoot Guido in Marokko ook een trip van 70 kilometer maakte. De laatste dagen brengt Kris vooral door op een afvalstort bij Puebla de Cazalla, met overnachting aan en stuwmeer een 10-tal kilometer daarvandaan. Dit laatste gebied is niet onbekend voor Kris: tijdens de zuidwaartse trek door Spanje hield de vogel op 27-28/09 al eens halt bij het afvalstort van Puebla de Cazalla, toen ook met overnachting bij de dat stuwmeer. Het doet andermaal vermoeden dat ooievaars een meer dan behoorlijk goed beeld hebben van waar ze zich bevinden, en dus niet zomaar ‘lukraak’ heen en weer vliegen. Ooievaar Guido stopte op 4-10/10 overigens ook bij Puebla de Cazalla.

Status 15-30 oktober 2020

Kris hield stand op de plek waar hij tijdens de vorige update terecht kwam. Hij bracht zijn tijd grotendeels door op een afvalstort nabij Dos Hermanas, iets ten zuiden van Sevilla in Zuid-Spanje.

Status 1-13 oktober 2020

Kris vloog in de vorige update via een omweg door oostelijk Spanje naar Andalusië. Zijn laatste stopplaats was bij een afvalstort net ten zuiden van de stad Cordoba. Daar bleef hij tot 8 oktober. Op 3 oktober deed hij blijkbaar wat aan sightseeing, want die dag vloog hij heen en weer over de stad zelf. Op 8 oktober vloog hij ca. 115 kilometer naar het zuidwesten, tot bij Sevilla. Daar bleef Kris tot minstens 12 oktober. Voor de verandering bracht hij zijn tijd vooral door in landbouwgebied langs de Guadalquivir-rivier ten zuiden van Sevilla. Old habbits die hard echter: hij kwam ook terecht op een afvalstort nabij Dos Hermanas, ten zuiden van Sevilla. Dat is blijkbaar een plek die maar moeilijk te weerstaan is, want Kris is al de vierde van onze zender-ooievaars uit 2019 en 2020 die naar deze plaats gaat. Cora stopte hier anderhalf dag in de eerste heft van september dit jaar, Hadewijch stopte er op trek in zowel de herfst van 2019 als de lente van 2020 en Reinout bracht er de vorige winter door.

Status 23-30 september 2020

Kris, die op 24 september vertrok van in de omgeving van Tudela, nam ook de niet zo gebruikelijke route pal zuidwaarts, en niet dwars door Spanje via Madrid. In tegenstelling tot Guido veranderde Kris niet meteen van richting: hij bleef twee dagen verder zuidwaarts gaan tot hij in de buurt van Alicante in de regio Valencia de Middellandse Zee bereikte, ca. 485 kilometer van Tudela. Aangekomen bij de zee volgde wel een koerswijziging, pal westwaarts. Kris overnachtte bij een stuwmeer niet ver van de stad Lorca, in de regio Murcia. Op 27 september ging Kris ca. 320 kilometer westwaarts, dwars door Andalusië, via de stad Granada, tot bij een afvalwerkingsplaats in La Puebla de Cazalla. Op 28 september werd even uitgeblazen bij een stuwmeertje in de buurt. Niet zo verwonderlijk na ruim 800 kilometer te hebben gevlogen op enkele dagen tijd. Van op die plaats zou je verwachten dat de reis verder zuidwaarts zou gaan, maar op 29 september vloog Kris zowaar weer naar het noorden! Hij trok naar een afvalverwerkingsplaats ten zuiden van Cordoba en… miste op een haar na nestgenoot Guido! Een dag eerder hield Guido halt op exact dezelfde plaats. Heel opmerkelijk hoe onze ooievaars na individuele omzwervingen op dezelfde plaatsen terecht komen! Toevallig is dat niet: de verbindende factor zijn afvalverwerkingsplaatsen die als magneten werken op ooievaars, omdat er voedsel is en vermoedelijk ook omdat op al die plekken ook al andere ooievaars rondhangen, die nieuwe vogels aantrekken.

Status 15-22 september 2020

Kris en Esperanza trokken samen vanuit hun laatste stopplaats nabij Le Mans in Frankrijk op 16 september een stevig eind verder naar het zuiden, ruim 220 kilometer, tot bij Rochefort aan de Franse westkust, ter hoogte van het Ile d’Oleron. De volgende dag ging de tocht weer verder. De zeer brede monding van de Gironde-rivier ten noorden van Bordeaux vormde blijkbaar een serieus obstakel, want de vogels pasten hun koers aan om de noordoever van de rivier te volgen. Ze maakten de oversteek een eind zuidelijker, waar de rivier smaller is. Ze overnachtten net ten noorden van Bordeaux. Er moest blijkbaar wat op krachten worden gekomen, want op 18 september vlogen ze pas laat op de dag verder zuidwaarts, al over het centrum van Bordeaux. Net ten zuiden van de stad brachten ze de nacht door. Een rustdagje, zoals in de Tour. Op 19 september was het weer tijd om te vliegen. Ze trokken ca. 115 kilometer verder zuidwaarts, om halt te houden in ten noorden van de stad Dax. Daar bleven ze ook op 20 september, en op 21 september vlogen ze weer een 40-tal kilometer verder. Kris en Esperanza moeten dan al goed de Pyreneeën hebben zien opdoemen in het zuiden. Ze stopten om te slapen in het dorpje met de mooie naam Saint-Gladie-Arrive-Munein. Op 22 september vertrokken ze samen richting Pyreneeën, onderweg om deze niet onaanzienlijke barrière voor trekvogels over te steken. Ze bleven samen tot minder dan 10 kilometer van de Spaanse grens, en toen gingen ze uit elkaar! Kris trok verder de Pyreneeën over, maar Esperanza week af in westelijke richting, zonder de bergketen te passeren! Kris vloog meteen dieper Spanje in, tot bij dezelfde afvalstortplaats tussen Cintruénigo en Tudela in Navarra in Spanje waar ook Hadewijch recent halt hield voor één nacht.

Status 4-15 september 2020

Kris en Esperanza bleven nog tot 13 september op hun verblijfsplaats sinds 17 augustus, de afvalverwerkingsplaats in het dorpje Maninghem in Noord-Frankrijk. In de namiddag vertrokken ze die dag zuidwestwaarts. Ze brachten de nacht door in Noyelles-sur-Mer, aan de baai van de Somme, dichtbij het Parc du Marquenterre, een vogelpark waarmee het Zwin Natuur Park nauwe banden heeft. De volgende dag, 14 september vlogen ze parallel met de kust een eind landinwaarts gedurende ongeveer 130 kilometer tot bij Le Havre. Op 15 september hielden ze een pal zuidwaartse koers aan gedurende ongeveer 180 kilometer, tot in het plaatsje Requeil, iets ten zuiden van Le Mans.

Status 1-3 september 2020

Kris, Guido en Esperanza bleven de voorbije dagen rondhangen bij de afvalverwerkingsplaats in het dorpje Maninghem in Noord-Frankrijk. Daar zitten ze al sinds 17 augustus.

Op 1 september verlieten Kris en Guido na de middag hun pleisterplaats, voor een vlucht richting zuidwesten. Zouden ze verder trekken? Helaas: na goed 25 kilometer kwamen ze steeds dichter bij de kust in de buurt van Conchil-le-Temple, en daar begonnen ze toch weer noordwaarts te vliegen. Via een omwegje vlogen ze in een boog weer naar Maninghem. Al bij al duurde het uitstapje 2,5 uur. Esperanza, de derde ooievaar, deed niet mee aan het uitstapje. Blijkbaar voelen deze vogels zich nog niet helemaal klaar om een grote trektocht te maken? Of zitten ze op een plaats met een zeer aantrekkelijk voedselaanbod? Combinatie van beide? We zijn benieuwd of ze binnenkort alsnog in beweging zullen komen.

Status 22-31 augustus 2020

Guido, Kris en Esperanza zitten nog steeds bij elkaar, bij een afvalverwerkingsplaats in het dorpje Maninghem, in het Noord-Franse departement Pas-de-Calais. In vogelvlucht is dat ongeveer 135 kilometer van het Zwin. Blijkbaar is dit een plek waar ze genoeg voedsel vinden. Ze verblijven er al sinds 17 augustus. Vermoedelijk zitten ze er in het gezelschap van nog andere ooievaars. Mogelijk zijn daarbij nog andere, niet-gezenderde-Zwin-ooievaars, want zoals je misschien nog weet vertrokken de zenderooievaars op 13 augustus uit het Zwin in een groepje van in totaal 8 jonge ooievaars.

Status 14-20 augustus 2020

De andere drie jonge zenderooievaars, Kris, Guido en Esperanza, zijn nog altijd samen. Ook zij vlogen op 14 augustus weer noordwaarts richting België. Ze hielden een iets westelijker koers aan dan Cora. Ze trokken tot in Esen, bij Diksmuide, waar ze de nacht doorbrachten. De volgende dag ging het verder noordwaarts. Toen ze kort rond de middag Oostende bereikten, en de zee voor zich zagen opdoemen, moesten ze een keuze maken: verder noordwaarts of scherp afbuigen naar het zuidwesten. Hun trekinstinct gaf de juiste richting aan: ze maakten een scherpe bocht en de volgende kust tot ter hoogte van Duinkerke in Noord-Frankrijk, waar ze rond 15u30 aankwamen. Daar pasten ze hun koers weer aan, en vlogen meer landinwaarts richting zuiden. Ze brachten de nacht door op grote hoogspanningsmasten tussen de Frans-Vlaamse dorpjes Merckeghem en Bollezeele. De volgende dag, 16 augustus vlogen ze een kort eind tot in Lumbres. Een afvalverwerkingssite trok daar hun aandacht, en ze bleven er hangen tot 17 augustus rond de middag. Dan trokken ze weer verder, maar na ongeveer 20 kilometer hielden ze alweer halt bij het dorpje Maninghem, weer bij een afvalverwerkingsplaats. Daar bleven ze tenminste tot 20 augustus hangen. In tegenstelling tot de jonge ooievaars die vorig jaar vanuit het Zwin op hun eerste trek begonnen, is het dus minder snel aan het gaan deze keer. Een week na hun vertrek zitten Kris, Guido en Esperanza op ongeveer 135 kilometer van het Zwin in Noord-Frankrijk. Anderzijds: de lichting van vorig vertrok pas rond deze tijd, op 21 augustus, uit het Zwin

Status 13 augustus 2020

We kunnen met veel spanning melden dat de vier jonge zenderooievaars die we in 2020 van een zender hebben voorzien in het Zwin Natuur Park (Guido, Kris, Esperanza en Cora) op 13 augustus aan hun grote avontuur zijn begonnen!

Ongeveer een maand geleden verlieten deze jonkies voor het eerst het ouderlijk nest. De weken nadien hingen ze steevast rond in de omgeving van het Zwin Natuur Park. Ze maakten enkele heel korte uitstapjes in de onmiddellijke omgeving, maar ze bleven trouw terugkeren naar hun geboorteplaats.

Op 13 augustus werden ze rond 11u15 nog waargenomen in de Kleyne Vlakte in het Zwin. Een Zwingids zag daar toen een groepje van 9 jonge ooievaars opstijgen en richting Sluis vertrekken. Wellicht zijn ze daar beginnen thermieken, en dan zuidwaarts gegaan.

Omstreeks 12u45 werd een groep van 8 overtrekkende ooievaars waargenomen in Bloemendale, aan de westkant van Brugge. Dankzij de zendergegevens weten we dat onze vier zenderooievaars ook langs de westrand van Brugge zijn getrokken. Het totale groepje jonge ooievaars dat zich de voorbije dagen ophield in het Zwin telde nog 10 exemplaren. Als we alles samen leggen is het realistisch om te veronderstellen dat het groepje jonge Zwin-ooievaars rond de middag het Zwin achter zich liet en kort nadien net ten westen van Brugge zuidwaarts trok.

De zenderdata tonen aan dat het vanuit Brugge pal zuidwaarts ging, langs Roeselare en Kortrijk. Ze verlieten België ter hoogte van Moeskroen. Ten zuiden van Rijsel bogen ze opvallend genoeg sterk af naar het westen en uiteindelijk zelfs naar het noordwesten.
De namiddag en late avond van 14 augustus was er een passage van een onweerszone in onze contreien. De kans is groot dat de onverwachte afbuiging naar het westen een manier was om die naderende onweerszone te ontwijken. Het moet wel angstaanjagend zijn voor die jonge onervaren ooievaars om, vliegend op een flinke hoogte, in de verte zo’n onweersfront te zien aankomen!

Uiteindelijk hielden ze halt in het dorpje Lillers, in het departement Pas-de-Calais. In vogelvlucht net geen 110 kilometer van het Zwin. Doordat ze er via een omweg naartoe waren gevlogen was de totale afgelegde afstand groter dan dat. Niet slecht voor een eerste dag! De vogels overnachten per twee op enkele gebouwen net buiten het dorp. Kris en Guido (nestgenoten) overnachten op een verfraaide hoeve. Esperanza en Cora kozen voor een andere boerderij iets minder dan twee kilometer verderop.