ooievaar Hadewijch

Ooievaar Hadewijch, Y0123

  • Nest 14 - 1 van de 2 nesten bij de ooievaarstoren
  • Ringnummer Y0123 - geringd op 5/06/2019
  • Zendernummer BGRO04 - gezenderd op 26/06/2019
  • Vader ongeringd - Moeder geringd met ring M6061
Geboortejaar:

Status 19 april 2024

“Hadewijch of Hadewijch, waar best du gebleven?” Het zou een Middeleeuwse oud-Nederlandse uitspraak kunnen zijn 😊. Helaas hebben we geen nieuws van één van onze oudste Zwin-zenderooievaars. Ze werd in januari nog gesignaleerd in haar overwinteringsgebied Noord-Frankrijk, toen haar ring werd afgelezen op het stort van Blaringhem. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De zender werkt al niet meer sinds juni vorig jaar en we hoorden ook niet van nieuwe aflezingen van haar ring. Haar nestplaats van de vorige jaren in het Zwin Natuur Park is inmiddels ingenomen door een nieuw koppel ooievaars. Hadewijch’s partner van de vorige jaren was ongeringd, dus we weten niet zeker of die vogel al dan niet tijdelijk is teruggekeerd, maar het koppel dat nu op het nest aanstalten maakt om nog te beginnen met broeden zijn andere vogels. Het vrouwtje is ongeringd, het mannetje draagt een Nederlandse ring (herkomst voorlopig nog onbekend). Hopelijk krijgen we op een dag toch nog nieuws van Hadewijch! 

Status 25 maart 2024

Hadewijch’s zender is ook voor deze update niet opnieuw tot leven gekomen. Dat is nu al sinds juni 2023 het geval, maar dankzij zichtwaarnemingen waarbij haar ring werd afgelezen weten we zeker dat Hadewijch wel nog leefde nadat haar zender de geest gaf. De ooievaar werd in januari 2024 nog gesignaleerd op haar overwinteringsplek in Noord-Frankrijk. De verwachting was dat ze dan spoedig in het Zwin Natuur Park zou gaan opduiken, waar ze zowel in 2022 als in 2023 heeft gebroed, maar dat is niet uitgekomen. We hebben er al hard op gelet, maar Hadewijch is nog niet opgedoken bij ons. Haar nest van vorig jaar werd de voorbije weken wel bezet door andere ooievaars. Misschien was haar ongeringde partner van de vorige jaren wel terug, maar dat is zonder ring niet met zekerheid te bevestigen. We zijn inmiddels eind maart, en de kans wordt klein dat Hadewijch zich hier nog zal vestigen. Hopelijk krijgen we in de toekomst toch nog zichtwaarnemingen van deze ooievaar.

Status 20 februari 2024

De zender van Hadewijch heeft intussen al lang verstek gegeven, maar gelukkig is de vogel natuurlijk wel nog te herkennen aan haar unieke wetenschappelijke ring. Op de koop toe overwintert ze in Noord-Frankrijk, en het is daar dat ze op 17 januari door Zwingids Jan Talloen werd waargenomen. We verwachten haar intussen terug op haar broedplaats in het Zwin Natuur Park, waar ze in 2022 en 2023 heeft gebroed (in het laatste jaar met succes).

Status 5 november 2023

Net als bij de vorige updates nog altijd geen nieuws van de zender van Hadewijch. Haar zender lijkt dus de geest te hebben gegeven. We weten al dat ze ondanks de zenderproblemen toch nog in leven was, met nog zichtwaarnemingen in Blaringhem in Noord-Frankrijk.   We gaan ervan uit dat Hadewijch nog steeds in leven is.

Status 12 september 2023

Geen nieuws van oudersomdeken Hadewijch. Haar zender lijkt het begeven te hebben, maar dankzij een veldwaarneming (zie vorige update) weten we gelukkig wel dat de vogel nog steeds in leven is.

Status 1 september 2023

Goed nieuws: Hadewijch maakt het goed!

In de vorige update lieten we weten dat de zender van Hadewijch al een tijdje geen signaal meer gaf. Daardoor waren we al even het contact kwijt met de oudste zender-ooievaar (°2019) waarmee we nog contact hebben. Op 31/08 bereikte ons verlossend nieuws: Hadewijch werd levend en wel waargenomen in Blaringhem, Noord Frankrijk, door Zwingids Jan Talloen. Ze bevond zich tussen tientallen andere ooievaars op het grote afvalstort op die locatie. Heel goed nieuws! Vorige winter bracht Hadewijch de winter door in Noord-Frankrijk, nog een klein zuidwestwaarts van Blaringhem, op enkele plaatsen niet ver van de kust tussen Dieppe en Boulogne-sur-mer. De kans is reëel dat ze opnieuw de winter in Noord-Frankrijk zal doorbrengen. Zonder zender-data zijn we voor informatie daarover echter afhankelijk van meldingen zoals die van 31/08. Het ringnummer is nog goed leesbaar.

Status 20 augustus 2023

We zijn een beetje bezorgd over onze oudste zender-ooievaar Hadewijch. Deze vogel werd in 2019 als kuiken gezenderd, in het eerste jaar van het zender project. In 2022 deed dit vrouwtje een eerste (mislukte) broedpoging en in 2023 bracht ze met succes 1 jong groot in het Zwin Natuur Park. De voorbije weken kregen we geen signaal meer van haar zender en waren er ook geen zichtwaarnemingen meer. Het is weliswaar niet ongewoon dat ooievaars na het uitvliegen van de jongen nog maar nauwelijks naar het nest komen. Hopelijk ligt het dus aan de zender zelf dat Hadewijch geen teken van leven meer geeft. Hopelijk komt er binnenkort toch nog nieuws. Zo niet wordt het afwachten tot volgend voorjaar om te zien of Hadewijch terugkeert naar haar nest. In principe zou ze als succesvolle broedvogel immers volgend jaar naar haar nest moeten terugkeren.

Status 15 juli 2023

Hadewijch en haar partner zijn nog steeds goed bezig met het grootbrengen van een jong in het Zwin Natuur Park. Helaas liet de zender het de laatste dagen van juni een beetje afweten. Hopelijk snel weer contact met de oudste zenderooievaar die we volgen!

Status 20 juni 2023

Hadewijch is nog steeds goed op weg naar een eerste geslaagde broedpoging in het Zwin Natuur Park! Ze heeft 1 kuiken, dat inmiddels flink uit de kluiten gewassen is. Het is wel het jongste kuiken in het park, duidelijk jonger en kleiner dan de meeste andere kuikens. Op 6 juni was er de primeur van het eerste kuiken van een zender-ooievaar dat geringd werd. Het jong kreeg een ring met code Y0823.
De bewegingen van Hadewijch’s zender laten zien dat ze meestal heel dicht bij het nest blijft. Ze zoekt blijkbaar vooral voedsel in de graslanden van de Kleyne Vlakte, op minder dan anderhalve kilometer van het nest. Er waren ook enkele verdere uitstappen bij, zuidwaarts tot in Moerkerke en zelfs tot Oedelem, ruim 20 kilometer van het Zwin.

Status 26 april 2023

Hadewijch blijft stevig broeden op haar nest in het Zwin Natuur Park, met haar ongeringde partner. Bij een volgende update hopen we te kunnen melden dat er kuikens zijn!

Status 6 april 2023

Hadewijch, in haar vierde levensjaar de ouderdomsdeken onder onze zenderooievaars, is goed gesetteld op haar nest in het Zwin Natuur Park met haar ongeringde partner.

Status 23 maart 2023

Hadewijch is goed gesetteld op haar nest in het Zwin Natuur Park met haar ongeringde partner. Ze is vrijwel dagelijks op haar nest te zien. Haar zendergegevens vertonen soms wat gaten maar gelukkig komen er ook veel signalen binnen. Daaruit blijkt dat haar actieradius beperkt is. Om voedsel te zoeken zit ze vaak in de weilanden langs de Hazegrasstraat, ten zuiden van het Zwin. Dat is een plek waar de ooievaars van het Zwin en omgeving vaak voedsel zoeken. De polders rond het Zwin zijn niet rijk aan graslanden, en het is opvallend dat de ooievaars toch vrijwel uitsluitend hun voedsel zoeken in die schaarse graslanden. Er is een veel grotere oppervlakte aan akkerland in de regio, maar akkers worden door ooievaars vrijwel nooit benut omdat daar voor hen nauwelijks eten te vinden is. Ooievaars blijven eerst en vooral vogels die graslanden nodig hebben, en daarom is het behoud en indien mogelijk de uitbreiding van de oppervlakte aan (halfnatuurlijke) graslanden zo belangrijk!

Status 6 maart 2023

Hadewijch verblijft nog steeds in het Zwin Natuur Park. Ze wordt af en toe op haar nest gezien, samen met het haar ongeringde partner. Door het koude weer is er nog niet veel sprake van nestactiviteit. Haar zender geeft helaas alweer een aantal dagen geen signaal meer. Daar zit het vaak sombere weer misschien ook voor iets tussen, want dan kunnen de zonnecellen die de batterij voeden onvoldoende energie geven.

Status 17 februari 2023

Hadewijch verblijft nog steeds in het Zwin!

Status 10 februari 2023

Zender-ooievaar Hadewijch is terug in het Zwin! 
We wisten het al enkele dagen, maar we wilden ze graag op beeld kunnen vastleggen om aan je te tonen!

Onze oudste zender-ooievaar (°2019) werd op 3 februari voor het eerst opgemerkt. Dat was een hele opluchting want haar zender had sinds eind oktober 2022 geen signaal meer gegeven. We hoopten dat het een zenderprobleem was, en dat alles in orde was met Hadewijch zelf, en nu weten we zeker dat die hoop terecht is geweest. Opvallend genoeg stuurde haar zender afgelopen week ineens weer wel opnieuw enkele dagen signalen uit.

Een aankomst op 3 februari is de vroegste terugkeer naar het Zwin ooit voor Hadewijch:
In haar eerste winter, 2019-2020 ging deze ooievaar nog overwinteren in het noorden van Marokko.
De winter daarop (2020-2021) bracht ze de winter door bij Madrid in centraal-Spanje en de vorige winter 2021-2022 zat ze in Noord-Spanje.
Elke winter is ze dus een stuk meer naar het noorden gaan overwinteren. Door de zenderperikelen weten we niet zeker waar ze de voorbije winter heeft doorgebracht. Het feit dat ze eind oktober nog in Noord-Frankrijk zat (bij Fresnoy-Folny, ca. 50 kilometer ten noorden van de stad Rouen) en dat ze nu al zo vroeg terugkeert, doet vermoeden dat ze in Noord-Frankrijk heeft overwinterd. Opnieuw een stuk dichter bij huis dus!

Hadewijch keerde tot nu toe elk jaar terug naar het Zwin. Hopelijk lukt het haar om dit jaar voor het eerst met succes te broeden. In 2021 deed ze een eerste schuchtere poging tot nestbouw, samen met een ongeringde ooievaar als partner. Vorig jaar kwam het dan tot een eerste echte broedpoging: er werden eieren gelegd en die kwamen ook uit, maar helaas mislukte het broedgeval toen de jongen nog klein waren. Het is gebruikelijk dat ooievaars bij hun eerste broedpogingen de mist ingaan. Ze hebben enkele jaren nodig om de ervaring op te doen die nodig is om een broedgeval tot een goed einde te brengen. Duimen maar dat het lukt in 2023! 

Status 21 januari 2023

Helaas alweer geen nieuws van Hadewijch, de zenderooievaar die we al sinds 2019 volgen. Het laatste signaal van de zender kwam op 27 oktober door, van bij het plaatsje Bailly-en-Campagne in Noordwest-Frankrijk. Hadewijch’s zender gaf voordien nooit zo lang problemen, dus het lijkt er op dat er echt iets fout is met de zender. We zijn positief en gaan er van uit dat Hadewijch zelf ok is. In de vroege lente zullen we dat hopelijk kunnen bevestigen als we haar zien terugkeren op haar broedplaats in het Zwin Natuur Park. Ook als de zender niet meer werkt, zal Hadewijch nog steeds herkenbaar zijn aan haar unieke ringnummer. Vingers kruisen dat ze ok is!

Status 19 december 2022

Helaas geen vers nieuws van onze ouderdomsdeken Hadewijch. Het laatste signaal van de zender kwam op 27 oktober door, van bij het plaatsje Bailly-en-Campagne, een eind landinwaarts van de stad Dieppe, in Noordwest-Frankrijk. Hadewijch vertoefde daar op een klein afvalstort. We gaan ervan uit dat er een probleem is met de zender, en dat Hadewijch het – zonder tegenbericht – nog steeds goed stelt. We hebben echter geen idee of ze in dat laatste geval nog in Noordwest-Frankrijk zit of alsnog verder zuidwaarts is getrokken. Ter herinnering: vorige winter bracht Hadewijch door in Noord-Spanje, bij Ejea de los Cabaleros. Hadewijch bracht echter geen enkele van haar drie eerste winters op dezelfde plaats door. Haar eerste winter zat ze in Noord-Marokko, de tweede winter werd doorgebracht nabij Madrid en de derde winter dus in Noord-Spanje. De kans is reëel dat ze een trend volgt om steeds verder noordwaarts te overwinteren en dat ze nog steeds in Frankrijk zit. Vingers gekruisd dat de zender de weken of maanden terug boven water komt of dat we in elk geval – als de zender niet meer zou functioneren – Hadewijch volgende lente terug zien in het Zwin Natuur Park.

Status 6 november 2022

Hadewijch bleef de hele maand oktober bij het plaatsje Bailly-en-Campagne, een eind landinwaarts van de stad Dieppe, in Noordwest-Frankrijk. Daar was ze op 9 oktober aangekomen, en sindsdien bleef ze plakken bij de lokale afvalstortplaats. Het laatste signaal van de zender kwam op 27 oktober door, maar we maken ons voorlopig geen zorgen en we gaan er vanuit dat het om een tijdelijke storing van de zender gaat.

Status 12 oktober 2022

Hadewijch bleef tot 8 oktober bij de afvalverwerkingsplaats van Blaringhem in Noord-Frankrijk, waar ze al sinds begin augustus bivakkeerde. Het begon er bijna op te lijken dat ze daar zou gaan overwinteren, maar op 9 oktober kwam ze dan toch in beweging. Via de Baai van de Somme verplaatste ze zich op enkele dagen in totaal ca. 115 kilometer naar het zuidwesten, tot bij het plaatsje Bailly-en-Campagne, een eind landinwaarts van de stad Dieppe. Het zal je niet verbazen dat Hadewijch daar naar goede gewoonte een kleine lokale stortplaats opzocht.

Status 21 september 2022

Hadewijch bleef nog altijd vasthouden aan de afvalverwerkingsplaats van Blaringhem in Noord-Frankrijk. Daar zit ze al van begin augustus. Ze maakte nog altijd geen aanstalten om van daar verder zuidwaarts te trekken. Zal ze alsnog vertrekken? Vorig jaar kwam Hadewijch al op 28 augustus aan in Ejea de los Caballeros in Noord-Spanje, wat in de winter 2021-22 haar overwinteringsplaats zou worden. We zijn nu bijna een maand verder, en de vraag stelt zich of ze alsnog die hele tocht zal doen. De trekomstandigheden, met goede thermiek, worden steeds schaarser naarmate het najaar vordert.

Status 5 september 2022

Hadewijch bleef nog altijd vasthouden aan de afvalverwerkingsplaats van Blaringhem in Noord-Frankrijk, en dat nu al sinds begin augustus. Ze maakte nog geen aanstalten om van daar verder zuidwaarts te trekken.

Status 21 augustus 2022

Hadewijch bleef sinds 8 augustus trouw aan de afvalverwerkingsplaats van Blaringhem in Noord-Frankrijk. Ze maakte nog geen aanstalten om  verder zuidwaarts te trekken.

Status 9 augustus 2022

Onze oudersdomsdeken Hadewijch bleef de hele tijd op haar laatste stopplaats in Blaringhem in Noord-Frankrijk, ca. 100 kilometer van het Zwin. Ze zat daar bij een afvalverwerkingsplaats van waar ze recent al enkele keren op en af pendelde naar het Zwin. Opmerkelijk genoeg deed ze dat opnieuw op 7 augustus. Hadewijch keerde die dag terug naar het Zwin Natuur Park en bracht de nacht door op haar nest, waar ze een mislukte broedpoging deed. Blijkbaar wou ze eens controleren of alles nog ok was ‘thuis’, want op 8 augustus vloog ze al weer terug naar Blarighem.

Status 25 juli 2022

Hadewijch bleef tot 8 juli in het Zwin rondhangen. Op 8 juli  vloog ze ruim 100 kilometer zuidwestwaarts, naar een afvalverwerkingssite in het Noord-Franse Blaringhem. Daar maakte ze al eens een korte stop in augustus 2020, en blijkbaar kende ze die plek nog. Na een verblijf van tien dagen vloog Hadewijch op 19 juli weer helemaal terug naar het Zwin, met ook meerdere peilingen op haar nest in het Zwin Natuur Park. Enkele dagen later, op 22 juli, vloog de vogel opnieuw naar Blaringhem. De binding met de broedplaats begint af te nemen, nu de najaarstrek niet lang meer op zich zal laten wachten. Het is niettemin opmerkelijk dat Hadewijch wel nog steeds duidelijke binding vertoont met haar broedplaats in het Zwin, zelfs zo laat in de zomer en lang nadat haar broedpoging van deze lente mislukt was.

Status 29 juni 2022

Hadewijch blijft na haar mislukte broedgeval nog steeds in het Zwin en directe omgeving rondhangen. Vermoedelijk al vliegend kwam ze enkele keren tot in Damme en Zeebrugge terecht, maar het grootste deel van de peilingen van haar zender laat zien dat ze veel tijd doorbrengt in de graslanden van de Kleyne Vlakte in het Zwin en dat ze ook nog steeds heel regelmatig haar nest bezoekt in het zwin Natuur Park. Dat laatste kunnen we ook bevestigen met zichtwaarnemingen: we zien zowel Hadewijch als haar ongeringde partner regelmatig langdurig op hun nest post vatten, alleen of samen. Dat is logisch: de mislukking van hun broedgeval was vermoedelijk grotendeels te wijten aan hun onervarenheid, maar het nest zelf blijft een prima investering voor toekomstige broedpogingen in volgende jaren. Het koppel heeft er dus belang bij om duidelijk te maken dat dit hun nest is, om te vermijden dat andere ooievaars er nu al een claim op leggen voor volgend jaar.

Status 7 juni 2022

Hadewijch waagde dit jaar als eerste van onze zenderooievaars een broedpoging. De eerste broedpogingen zijn vaak niet succesvol, en dat is inmiddels helaas ook het geval gebleken voor Hadewijch. Omstreeks 11 mei liet het gedrag van Hadewijch en haar ongeringde partner uitschijnen dat er één of meer jongen geboren waren. Die gingen helaas al snel dood: minder dan een week later lieten de ouders het nest soms alleen. Dat is een slecht teken: jonge ooievaarskuikens hebben voortdurend warmte en bescherming nodig, en in die fase moet er altijd een ouder op het nest zijn. Hadewijch bleef de volgende weken, en minstens tot in de eerste week van juni in het Zwin en omgeving aanwezig. Ze kwam nog vrijwel dagelijks op bezoek op haar nest en ze bracht er de nacht op door. Zichtwaarnemingen toonden aan dat ook haar partner nog geregeld terugkeerde. Dat is een goed teken voor de toekomst: ondanks de mislukking zijn Hadewijch en haar mannelijke partner duidelijk gehecht aan hun nest in het Zwin Natuur Park, en dat laat ons hopen dat ze volgend jaar een nieuwe broedpoging zullen wagen.

Status 9 mei 2022

Onze oudste zenderooievaar, Hadewijch (°2019), bleef de hele periode trouw op haar nest in het Zwin Natuur Park. Samen met haar partner broedt ze sinds ongeveer 8 april op eieren. We verwachten heel binnenkort kuikens. Dat zal best wel een bijzonder moment zijn: de eerste kuikens van één van onze zenderooievaars! Dan wordt het duimen dat er ook minstens één jong zal kunnen worden grootgebracht. Eerste broedpogingen van jonge ooievaars zijn niet altijd succesvol, omdat ze nog ervaring missen bij het grootbrengen van jongen. Natuurlijk willen we geen onheilsprofeet spelen, maar tegelijk moeten we realistisch zijn.

Status 12 april 2022

Hadewijch lijkt vanaf 8 april te broeden. Duimen maar dat hier kuikens van komen die ergens in juli het luchtruim kunnen kiezen!

Status 28 maart 2022

Hadewijch was de tweede zenderooievaar die dit jaar terugkeerde uit haar wintergebied. Op minder dan een week kwam ze uit Noord-Spanje recht naar het Zwin gevlogen, door het westen van Frankrijk. Ze liet er geen gras over groeien en nam al snel een nest in samen met een ongeringde partner. Er werd aan het nest gebouwd en gepaard, dus ze hebben duidelijk zin om voor nageslacht te zorgen. Vorig jaar kwam ze pas op 11 april aan in het Zwin. Hadewijch is alweer een jaartje ouder en naarmate ooievaars ouder worden, keren ooievaars vroeger terug. Hadewijch zou nu klaar moeten zijn voor een volwaardige broedpoging en dan is het als ooievaar van belang om tijdig terug te zijn. Het broedseizoen duurt ongeveer drie maanden, dus er is niet zo veel tijd te verliezen. Vorig jaar bouwde Hadewijch ook al een rudimentair nest op een andere plaats in het Zwin Natuur Park. Die nestplaats was al ingenomen door een ander paar, maar gelukkig kozen Hadewijch en haar partner een andere nestplaats in het park. Ook vorig jaar trok ze op met een ongeringd mannetje, dus mogelijk gaat het dit jaar om dezelfde vogel. Zonder ring is dit niet met zekerheid te weten. Duimen maar nu dat Hadewijch een succesvol eerste broedsel tegemoet gaat. We moeten de verwachtingen eerlijkheidshalve een beetje temperen, want eerste broedpogingen mislukken vaker omdat jonge broedvogels weinig of geen ervaring hebben.

Status 23 maart 2022

Hadewijch is sinds zaterdag 19/03 aangekomen in het Zwin. Ze vertrok op 12 maart uit haar wintergebied in Noord-Spanje, en was dus op een week terug thuis. Ze lijkt inmiddels een partner te hebben gevonden: een ongeringde vogel; mogelijk dezelfde (ongeringde) vogel waarmee ze vorig jaar al een eerste klein nest bouwde (toen zonder te broeden). Samen lijken ze ook een nest te hebben gekozen: een kunstnest; één van 5 speciale kunstnesten die we deze winter hebben voorzien in het ZNP. Ze kiezen niet dezelfde nestplek als vorig jaar, want dat kunstnest was al voor de aankomst van Hadewijch ingenomen door een ander broedpaar. Hadewijch kan gemakkelijk worden gezien en gefilmd in het park. Ze zit op nest 5, dicht bij de voederhut.

Status 13 maart 2022

Van onze oudste zenderooievaar Hadewijch (°2019) verwachten we dat ze elk moment aan haar noordwaartse trek kan beginnen. Vorig jaar zette de vogel aan op 22 maart. Omdat ze nu een jaartje ouder is, zouden we verwachten dat ze nu iets vroeger zou kunnen aanzetten, maar voorlopig houdt ze ons in spanning en blijft ze vasthouden aan haar overwinteringsstek bij Ejea de los Caballeros, in Noord-Spanje.

Status 27 februari 2022

Hadewijch bleef de voorbije weken trouw op haar overwinteringsstek bij Ejea de los Caballeros, in Noord-Spanje. Daar verblijft ze al sinds eind augustus 2021. We verwachten dat het niet meer kan duren voor Hadewijch in beweging zal komen.

Status 7 februari 2022

Ooievaar Hadewijch bleef de voorbije maand nog steeds bij Ejea de los Caballeros, in Noord-Spanje. Daar zit ze al sinds eind augustus 2021.
Hadewijch is de oudste zender-ooievaar die we momenteel volgen, gezenderd in 2019. Vorig jaar begon ze samen met een andere ooievaar een rudimentair nest te bouwen in het Zwin Natuur Park. We hopen vurig dat ze dit jaar terugkeert voor een eerste volwaardige broedpoging. In het voorjaar van 2021 begon ze op 22 maart aan haar noordwaartse trek. We zijn benieuwd wanneer ze dit jaar in beweging zal komen.

Status 10 januari 2022

Ooievaar Hadewijch, gezenderd in 2019, bleef de hele maand december bij Ejea de los Caballeros, in Noord-Spanje. De vogel zocht steevast naar voedsel op een afvalstortplaats. Overnachten deed Hadewijch blijkbaar vooral in een landbouwgebied op een paar kilometer daarvandaan. 

Status 24 november 2021

Onze ‘oudste’ Hadewijch verblijft nog altijd bij Ejea de los Caballeros, in Noord-Spanje. Deze vogel zit al sinds eind augustus in deze regio. Er mag worden van uit gegaan worden dat dit haar overwinteringsplek voor dit jaar zal worden. Hadewijch is extra interessant omdat we haar nu al voor de derde winter op rij kunnen volgen. Het is opmerkelijk dat ze nog geen twee keer op dezelfde plaats heeft overwinterd. In haar eerste winter, 2019-2020, trok ze nog de Straat van Gibraltar over om de winter door te brengen bij Ouazzane in noordelijk Marokko. De volgende winter, 2020-2021, bracht ze door bij Madrid in Centraal-Spanje, een flink stuk noordelijker dan in de winter ervoor. En nu, in haar derde winter, zit ze dus alweer ca. 275 kilometer verder naar het noorden. Interessant!

Status 21 oktober 2021

Hadewijch bleef de hele tijd hangen langs de bovenloop van de Ebro-rivier in Noord-Spanje. Daar verblijft deze ooievaar als sinds eind augustus in de omgeving van Ejea de los Caballeros, met ook een zijsprong tot de buurt van Tudela.

Status 19 september 2021

Hadewijch vloog op 4 september zuidwaarts van in Zaragosa, maar ze maakte na ca. 60 kilometer rechtsomkeert en vloog terug naar het noorden. Via een tussenstop kwam ze op 6 september weer aan bij Ejea de los Caballeros, de plek waar ze eind augustus – begin september al enkele dagen halt had gehouden.

Status 5 september 2021

Hadewijch begin september nog steeds in Noord-Spanje. Eerst bleef ze nog enkele dagen in haar meest recente stopplaats bij Ejea de los Caballeros. Op 4 september verplaatste Cora zich via wat omzwervingen een kort eind naar het zuidoosten, tot bij de stad Zaragosa.

Status 28 augustus 2021

Hadewijch vloog aanvankelijk bij het vertrek in België vermoedelijk een eind mee met de jonge zenderooievaars Murshid, Gerana en Mathilde, maar tijdens de reis door Frankrijk bleef dat niet duren. Vanaf de omgeving van Bordeaux vloog Hadewijch iets meer landinwaarts dan de jonge vogels. Op 27 augustus stal ze de Pyreneeën over nabij Larrau, ongeveer 40 kilometer oostelijk van de oversteekplaats van de jonge vogels. Ze overnachtte niet ver van het plaatsje Figarol, en vloog op 28 augustus een kort eind door tot Ejea de los Caballeros in Noord-Spanje. Daar is een afvalstort waar ze ook al in september 2019 kort stopte, tijdens haar allereerste zuidwaartse trek. Een bekende plek dus voor Hadewijch.

Status 24 augustus 2021

Hadewijch (°2019) vloog zeer waarschijnlijk op 24 augustus mee met Murshid, Gerana en Mathilde die aan hun zuidwaartse trek begonnen.  Ze vertrokken in de late voormiddag vanuit de Zwinstreek richting zuidwesten.. Vermoedelijk maakten nog meer ongezenderde Zwin-ooievaars deel uit van de groep. Omstreeks 13u30 staken ze ter hoogte van Poperinge de Belgisch-Franse grens over. Het was blijkbaar uitstekend weer om door te vliegen, want op hun allereerste trekdag vlogen de vogels zo maar even ca. 470 km, tot bij de plaats Château-la-Vallières, niet ver van de stad Angers in Midden-Frankrijk! De zendergegevens maken duidelijk dat de vogels samen aan het trekken waren.

Status 10 augustus 2021

Hadewijch bleef trouw aan Noord-West-Vlaanderen. In tegenstelling tot de voorbije maanden nam ze wel wat meer afstand van het Zwin. Ze bracht de laatste tijd vooral door in de polders ten noorden van Brugge, tussen Damme en het Boudewijnkanaal. Op 31 juli zag het er even naar uit dat ze haar zuidwaartse trek al had ingezet. Hadewijch vloog die dag 35 kilometer naar het zuidwesten, tot bij Diksmuide. Blijkbaar was het echter maar een schijnbeweging: de volgende dag keerde ze alweer terug naar de polders ten noorden van Brugge. Even de trekbaan proeven, zullen we maar denken?

Status 19 juli 2021

Hadewijch, de zenderooievaar uit 2019 die dit jaar een nest bouwde in het Zwin Natuur Park, bleef trouw aan het gebied. De vogel hield de voorbije weken vast aan een tamelijk stabiel traject: overnachten in het Zwin Natuur Park, meestal voedsel zoeken in het westelijk deel van de Kleyne Vlakte en geregeld ook in de polders iets ten zuiden van het Zwin. Een paar uitstapjes naar de omgeving van Brugge waren de kleine uitzonderingen op de regel.

Status 28 juni 2021

Hadewijch bleef in de Zwinstreek pleisteren. Soms ging ze westwaarts tot Oostkerke, maar het merendeel van de tijd spendeerde ze in het Zwin, met name in de Kleyne Vlakte. Ze bezocht ook geregeld het Zwin Natuur Park, waar ze soms overnachtte op het nest dat ze samen met een partner bouwde in het park.

Status 8 juni 2021

Ooievaar Hadewijch verblijft nog steeds in de Zwinregio of iets daarbuiten. De binding met het nest dat ze in mei bouwde in het Zwin Natuur Park verslapte wat. Dat bevestigt dat het dit jaar niet meer tot een echte broedpoging zal komen. De vogel zwierf rond in de ruime regio tussen het Zwin en Brugge. Op sommige dagen kwam ze wel nog naar het Zwin, zoals in de nacht van 3 op 4 juni, toen ze hier kwam slapen. 

Status 10 mei 2021

Hadewijch keerde na haar uitstap naar Damme terug richting Zwin. Ze dook zowaar op bij een lege nestpaal in het Zwin Natuur Park in het gezelschap van een partner! Jep, je leest het goed: Hadewijch heeft een lief! Die partner is niet geringd dus we weten niets van leeftijd of herkomst. Het ziet er trouwens naar uit dat Hadewijch inderdaad een vrouwtje is. Dat klinkt wat vreemd, met zo’n naam. Hadewijch werd als kuiken niet op geslacht gebracht. Dat kan alleen via een DNA-onderzoek, en dat deden we niet bij de zenderooievaars van 2019 (wel bij die van 2020). De namen die werden gegeven geven dus mogelijk niet het juiste geslacht weer dat bij die naam past, maar bij Hadewijch lijkt het dus wel zo. Later nog te bevestigen of te ontkrachten. Het is te laat om nu nog te broeden, maar het kan interessant zijn voor de toekomst dat Hadewijch nu al met een partner een nest uitkiest, als optie om daar later op te gaan broeden.

Status 3 mei 2021

Hadewijch keerde zoals eerder gemeld op 11 april terug naar het geboortegrond in het Zwin. De weken nadien bleef ze trouw aan het gebied. Overdag zocht de vogel voedsel in de Kleyne Vlakte. Overnachten deed Hadewijch in het Zwin Natuur Park zelf, op verschillende lege kunstnesten. Volgens de peilingen van de zender overnachtte de zenderooievaar meestal vlakbij het ouderlijke nest waar ze uitvloog in 2019. Hoe bijzonder is dat! Terwijl de ouders bezig waren met alweer een nieuwe generatie komt één van hun ‘kinderen’ nog eens op bezoek. In de laatste week van april werd de binding met het Zwin steeds losser. Hadewijch maakte grotere omzwervingen in de ruime regio, tot in Jabbeke en Sijsele, respectievelijk ten westen en ten oosten van Brugge. Eind april-begin mei zocht de vogel vooral de omgeving van Damme op.

Status 11 april 2021

Hadewijch is terug! Op zondag 11 april kwam deze zenderooievaar uit 2019 terug aan in het Zwin. Heerlijk nieuws!

In de vorige update was gemeld dat Hadewijch op 7 april weer in België was aangekomen. Doordat ze een behoorlijk oostelijke koers had aangehouden, kwam ze ons land binnen in het uiterste zuidoosten, in de Semoisvallei nabij Florenville. Op 8 april vloog ze maar liefst ca. 240 kilometer. In tegenstelling tot de vorige dagen, tijdens haar tocht door Frankrijk, hield Hadewijch een meer noordelijk koers aan. Ze stak de Ardennen diagonaal over, en rond 12 uur ’s middags gaf de zender een signaal in de buurt van Tongeren, in zuidelijk Limburg. Ze overnachtte iets ten zuidwesten van de stad Tiel in de Nederlandse provincie Gelderland. In de tweede helft van augustus vorig jaar verbleef Hadewijch een tijdje in dat deel van Nederland, en passeerde ze al bij de plek waar ze op 8 april ging overnachten. Toeval of niet, maar de kans is reëel dat ze de plek wel herkende van vorig jaar. In elk geval veranderde ze de volgende dag resoluut van richting. Op 9 april volgde ze de loop van de rivier de Waal in westelijke richting tot bij Werkendam, aan de noordkant van het grote natuurgebied de Biesbosch. Van daar trok ze op 10 april bijna 60 kilometer verder in zuidwestelijke richting. De exploratietocht die ze ondernam in dit deel van de Nederland op het einde van de zomer van 2020 hielp Hadewijch wellicht om te weten waar ze was en waar ze heen moest. Dat ze na haar verre tocht vanuit het overwinteringsgebied in Madrid, waarbij ze ongeveer 1.500 kilometer naar het noorden vloog, ineens ging bijsturen naar zuidwest duidt er op dat de ooievaar niet lukraak aan het vliegen was… We gaven het bij het begin al weg wat de uitkomst zou worden: op 11 april ging Hadewijch verder door naar het zuidwesten, ze stak de Westerschelde over en via nog een kort omwegje (rond 12 uur gaf de zender een signaal in de buurt van Aalter in Oost-Vlaanderen) kwam de vogel omstreeks 15 uur aan in het Zwin! Na aan afwezigheid van acht maanden was Hadewijch terug op haar geboortegrond. Vorig jaar kwam ze pas aan op 3 juni. Dit jaar is dus bijna twee maanden vroeger aangekomen. Dat is geen toeval. In 2020 was Hadewijch als tweedejaars ooievaars nog een echt broekje, nog niet klaar om deel te nemen aan het broedproces. Nu is al in haar derde kalenderjaar. Dat is nog altijd heel vroeg om al serieus met voortplanting bezig te zijn, maar de vogel zal nu wellicht wel al meer oog hebben voor een potentiële toekomstige broedplaats dan vorig jaar. We zijn heel benieuwd wat er de volgende dagen en weken gaat gebeuren. We hopen snel een visueel contact met Hadewijch te hebben!

Status 8 april 2021

Op 29 maart vertrok ze noordwaarts, tot bij Lodosa, in de Spaanse regio Navarra. Op 30 maart stak ze de Pyreneeën over. Hadewijch vloog die dag ongeveer 200 kilometer. De volgende dagen vloog ze verder noordelijk. Ze stak de Garonne-vallei in Zuidwest-Frankrijk over ten zuidoosten van de stad Bordeaux, net als Reinout dat ruim een week eerder deed. In vergelijking met Reinout hield Hadewijch vervolgens een meer oostelijke koers aan. Zou ze weer richting de Allier-vallei trekken in Centraal-Frankrijk, waar ze vorige lente wekenlang halt hield? Neen, dit jaar was Hadewijch duidelijk meer gehaast om noordwaarts te gaan dan in haar vorige lente als tweejarige ooievaar.
Op 3, 4 en 5 april vloog ze dagelijks noordwaarts dwars door Frankrijk, in steeds langere etappes van achtereenvolgens ongeveer 80, 140 en 185 kilometer. Op 6 april hield ze al snel halt voor een pauze in de Champagnestreek. Ze verbleef vlakbij het mooie Etang de la Horre, net ten zuiden van het bekende Lac du Der, onder natuurliefhebbers goed bekend als een zeer belangrijke stopplaats voor kraanvogels tijdens de trek. Op 7 april vloog Hadewijch weer een flink stuk noordwaarts, en kwam ze na ongeveer 150 kilometer weer in België terecht. Terug in het geboorteland dus, maar wel helemaal aan de andere kant: in de Semoisvallei ten oosten van de stad Florenville, bij het plaatsje Frênoi. Daar bracht ze de nacht door in een groepje hoge bomen vlakbij de Semois. Het wordt afwachten wat Hadewijch nu gaat doen. 

Status 28 maart 2021

Op 22 maart begon Hadewijch noordwaarts te trekken uit het overwinteringsgebied bij Madrid. Ze trok tot de omgeving van de stad Soria, een stad in de regio Castilia y Léon in Noord-Spanje. Daar verblijft ze nu nog steeds. Hadewijch vond er al probleemloos twee afvalstorten in de buurt om voedsel te zoeken.

Status 23 maart 2021

Hadewijch kreeg de reiskriebels te pakken op 22 maart. De vogel startte die dag van het overwinteringsgebied nabij Madrid haar trek naar het noorden. ’s Avonds kwam Hadewijch 175 kilometer verder aan nabij de stad Soria.

Status 7-26 januari 2021

Hadewijch zat vrijwel de hele tijd op haar vaste winterstek, het grote afvalstort ten zuidwesten van Madrid. De laatste dagen is er echter sprake van meer zwerfgedrag, in tegenstelling tot de zeer lokale bewegingen die de vogel maakte de voorbije weken en maanden. Begint het trekgevoel stilaan te kriebelen? Hadewijch is nu in haar derde kalenderjaar. Theoretisch zou de vogel vanaf dit jaar aan het broedproces kunnen deelnemen. We kunnen verwachten dat ze daardoor dit jaar vroeger noordwaarts zal keren dan in 2020 (toen pas in maart). Haar korte uitstappen van de laatste dagen zijn in elk geval nog niet in de goede richting. Ze vloog ca. 18 kilometer naar het zuiden, tot bij Ciempozuelos. Daar zit ze in landbouwgebied in een brede riviervallei. Het is eens wat anders dan een afvalstort!

Status 16 december 2020 - 7 januari 2021

Hadewijch, hield vast aan het afvalstort bij Villa de Valecas, net ten zuidoosten van Madrid.

Status 21 november - 14 december 2020

Hadewijch overwintert op precies dezelfde plek als Reinout. Net als Reinout is Hadewijch zeer sedentair. De meeste tijd wordt doorgebracht op het afvalstort bij Villa de Valecas, en daar lijken beide vogels ook de nacht door te brengen. Af en toe worden hun zenders gepeild langs een klein riviertje iets meer dan een kilometer ten zuiden van het stort. Ook voor Hadewijch is het zo dat ze haar tweede winter een flink stuk meer naar het noorden doorbrengt. De eerste winter bracht Hadewijch door in Noord-Marokko, nabij het stadje Ouezzane, ongeveer 640 kilometer zuidelijker dan waar ze nu overwintert.

Status 1-20 november 2020

Hadewijch zat nog altijd op hetzelfde afvalstort bij Villa de Valecas, ten zuidwesten van Madrid, in Midden-Spanje. Het ziet er nu met vrij grote zekerheid naar uit dat Hadewijch niet zal terugkeren naar haar overwinteringsplaats van vorige winter in Noord-Marokko, maar dat ze in Spanje zal blijven voor de winter.

Status 1-30 oktober 2020

De ‘anciens’ van 2019, Reinout en Hadewijch, zijn duidelijk meer honkvast dan de jonkies. Hadewijch zit nog steeds op hetzelfde afvalstort bij Villa de Valecas, ten zuidwesten van Madrid in Spanje. Reinout zit hier wellicht ook nog steeds, maar het laatste signaal van zijn zender dateert al van 6 oktober. Geen nieuws meer van Reinout sindsdien. We maken ons daar niet ongerust over. We weten al van vorig jaar dat Reinout’s zender soms voor een tijd out gaat.

Status 15-22 september 2020

Op 17 september kreeg Reinout zowaar gezelschap van Hadewijch! Hadewijch is op 15 september de Pyreneeën overgestoken. Ze bereikte die dag de omgeving van Cintruénigo, dicht bij Tudela, een plaats in het zuiden van de regio Navarra, die populair is bij onze zender-ooievaars. Cora stopte er kort op 4 september, en Hadewijch zelf hield er samen met Reinout halt eind augustus 2019, tijdens hun eerste najaarstrek. Een bekende stopplaats dus, maar blijkbaar geen plaats om lang te blijven: op 16 september trok Hadewijch weer door, en ze eindigde de dag ca. 210 kilometer verder naar het zuidwesten in Azuqueca de Henares, iets ten noordoosten van Madrid. Op 17 september vloog ze nog een kleine 40 kilometer verder, en dan kwam Hadewijch aan op het stort van Villa de Valecas. Daar hangen wellicht heel wat ooievaars rond, dus Reinout en Hadewijch zullen er wel niet alleen zijn. Opmerkelijk dat deze twee ooievaars, geboren op twee nesten op minder dan 10 meter van elkaar in het Zwin Natuur Park, hier elkaar weer tegenkomen!

Status 4-15 september 2020

Op 2 september zat ze al in Clérac, in de buurt van Bordeaux, in Zuidwest-Frankrijk. Daar bleef ze een aantal dagen, tot 12 september, ter plaatse op een plaats waar afval verwerkt wordt.

Op 13 september trok ze verder zuidwaarts, waarbij ze over de buitenwijken van Bordeaux vloog. Ze trok ongeveer 165 kilometer verder, en bracht de nacht door bij de stad Dax. De volgende dag, 14 september, deed Hadewijch het vrij rustig aan. Het ging ongeveer 55 kilometer verder naar het zuidwesten, waar ze landde bij een plaatsje in Frans Baskenland met de naam Othe Xuria, op het platteland ten zuiden van Biarritz. Dat is amper 10 kilometer van de Atlantische kust. Het ziet er naar uit dat Hadewijch net als vorig jaar, toen nog in gezelschap van haar leetfijdsgenoten Reinout en Emily, de Pyreneeën zal passeren langs de westelijke grens van het gebergte.

Status 1-3 september 2020

De laatste update van Hadewijch meldde dat ze op 30 augustus aan haar zuidwaartse trek was begonnen. Vanaf haar laatste stopplaats net ten oosten van Parijs vloog de vogel op 1 september maar liefst 370 kilometer verder naar het zuidwesten. Dat is één van de verste verplaatsingen op één dag die we al konden optekenen van onze zenderooievaars!

De trekomstandigheden in Frankrijk moeten die dag zeer gunstig geweest zijn (zie ook de verplaatsing van ooievaar Cora die dag). Hadewijch is intussen als één jaar oude ooievaar ook al vrij ervaren geworden, en dat heeft vermoedelijk ook een rol gespeeld. De volgende dag, 2 september, deed de ooievaar het was rustiger aan: ze trok nog 120 kilometer verder. Ze hield halt bij aan afvalstortplaats nabij Clérac, in de omgeving van Bordeaux. Ooievaar Reinout stopte iets meer dan een week geleden gedurende enkele dagen (20-23 augustus) op dezelfde stortplaats. Blijkbaar een aantrekkelijke plek voor ooievaars, want Hadewijch bleef hier op 3 en 4 september ook hangen.

Status 22-31 augustus 2020

Nadat Hadewijch een groot deel van de zomer in het Zwin doorbracht, deed deze zenderooievaar uit 2019 begin augustus al een eerste zuidwaartse trekpoging tot Noord-Frankrijk. Ze keerde echter terug, en trok zelfs nog een eind noordwaarts, tot Zuidwest-Nederland. Daar maakte ze wat omzwervingen.

Vanaf 24 augustus bleef ze in de buurt van ’s Hertogenbosch. Op 30 augustus begon ze aan een tweede serieuze trekpoging richting zuiden, ongeveer drie weken na de vorige. Ze vloog ongeveer 85 kilometer. Ze bracht de nacht in België door, op de verlichtingspalen van een sportterrein in Wolfsdonk, niet ver van Aarschot in de provincie Vlaams-Brabant.

Op 31 augustus profiteerde Hadewijch van de zeer gunstige trekomstandigheden waardoor die dag vele honderden ooievaars over België trokken, om in één ruk ongeveer 285 kilometer verder te trekken, tot Coulommiers net ten oosten van Parijs!

Status 14-20 augustus 2020

Bij de laatste update van Hadewijch lieten we weten dat ze, na enkele maanden in het Zwin en omgeving te hebben doorgebracht en na al een korte poging tot zuidwaartse trek te hebben ondernomen, een verrassende wending maakte door zo laat in het seizoen nog noordwaarts naar Zuidwest-Nederland te vliegen. Vanaf 16 augustus bleef ze net ten westen van Rotterdam. Daar bleef Hadewijch nog een extra dag op 17 augustus. De volgende dag vloog ze terug naar Willemstad, iets meer naar het zuiden, waar ze op 12-15 augustus al een paar dagen had vertoefd. Ook nu bleef ze daar weer even, om dan op 20 augustus alwéér naar de omgeving van Rotterdam te vliegen, deze keer naar de oostkant van de stad! Opmerkelijke bewegingen van deze zenderooievaar voor deze tijd van het jaar!

Status 17 augustus 2020

Op 6 augustus vloog Hadewijch van uit Brugge verder zuidwaarts. Hadewijch overnachtte die dag op een treinrangeerstation in de zuidrand van Brugge. Op 7 augustus begon ze van daaruit te trekken: de ooievaar volgde ongeveer 75 kilometer de kustlijn in zuidwestelijke richting, tot nabij Gravelines in Noord-Frankrijk. Daar boog ze af in zuidelijke richting. Iets minder dan 35 kilometer verder eindigde ze op een afvalverwerkingsplaats nabij het Noord-Franse dorpje Blaringhem. Hadewijch leek hiermee haar zuidwaarts trek te hebben ingezet, maar de volgende dag was ze blijkbaar van gedacht veranderd! Op 8 augustus trok ze weer noordwaarts, weer België in. Ze bracht de nacht door in Nieuwpoort, en vloog op 9 augustus weer verder terug naar de Brugse kanaalzone, waar ze eerder vertoefde. De volgende dagen trok ze naar de haar ook al vertrouwede polders ten westen van Zuienkerke. Op 12 augustus kreeg Hadewijch alweer reiskriebels. Opmerkelijk genoeg ging de reis nu niet in zuidelijke richting, maar pal westwaarts, later bijgesteld naar het noordoosten. Via Zelzate en Bergen-op-Zoom eindigde ze 115 kilometer verder in Willemstad, op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Opmerkelijk voor Hadewijch om nu, op een moment dat ooievaars volop zuidwaarts gaan trekken, de omgekeerde kant op te gaan! Ze bleef enkele dagen in Willemstad. Op 16 augustus duwde de vogel zelfs nog wat verder door naar het noorden, naar de omgeving van Rotterdam. We zijn benieuwd wanneer Hadewijch de steven definitief naar het zuiden zal wenden!

Status 6 augustus 2020

Op 25 juli konden we je melden dat Hadewijch misschien aan haar najaarstrek begonnen was. Na een verblijf van een kleine 2 maand in het Zwin zette Hadewijch terug een verdere stap op 21 juli, richting Lissewege.

Het kon zijn dat ze nog eens terugkeerde naar het Zwin, en dat deed ze ook! Op de avond van 2 augustus is ze even teruggekeerd, om dan de volgende dag tegen de middag terug aan te komen in Lissewege.

Op de avond van 5 augustus is ze een klein stukje verder getrokken en overnachtte ze in het industrieterrein te Brugge.
We volgen het nauw op hoe ze haar reis verder zet!

Status 25 juli 2020

Ooievaar Hadewijch was op 3 juni terug in het Zwin aangekomen. We hebben haar vaak gezien in de Kleyne Vlakte en in de weiden langs de Hazegrasstraat. Samen met andere ooievaars en zelfs met de kraanvogel die ook sinds 3 juni in het Zwin verblijft.

Op 21 juli is ze weggetrokken uit het Zwin, nog niet ver, tot aan de industriezone langs het Boudewijnkanaal in Zeebrugge.
Daar verblijft ze nu al enkele dagen. Op die plek is een afvalverwerkingsbedrijf waar regelmatig ooievaars komen, klinkt bekend niet?
Vorig jaar hebben de drie bezenderde ooievaars hier ook een stop gemaakt, en ook op de terugkeer heeft Hadewijch hier even halt gehouden. Het is dus zeker geen onbekende plek!
Mogelijk is dit al een voorzichtig begin van haar najaarstrek, maar even goed komt ze nog eens terug naar het Zwin. Het is spreekwoordelijk maar een paar keer met de vleugels slaan

Status 10 juni 2020

Hadewijch, onze zenderooievaar, zit nog steeds in het Zwin. We meldden eerder al dat ze op 3 juni terug aankwam op haar geboortegrond. De voorbije dagen bracht ze de nacht door in het Zwin Natuur Park. Overdag wisselt ze af tussen twee gebieden vlakbij het park. Het zijn weidegebieden waar regelmatig groepen ooievaars naar voedsel zoeken. Dankzij het kleine zendertje op haar rug en haar ringnummer is ze gemakkelijk terug te vinden. We konden intussen betere videobeelden maken. Heel leuk om naar te kijken! We weten dat een deel van onze ooievaars verre reizen maakt, maar als je naar Hadewijch kijkt is het extra bijzonder, omdat je van deze vogel effectief weet waar ze de voorbije maanden allemaal heeft gezeten. Het doet onze bewondering voor deze vogels nog meer toenemen!

Status 4-5 juni 2020

Hadewijch is terug thuis! Op 3 juni in de namiddag kwam ze aan in het Zwin na een afwezigheid van 287 dagen, sinds haar vertrek op 21 augustus 2019. Ze heeft een geweldig avontuur meegemaakt: haar eerste zuidwaartse trek doorheen Europa, de gevaarlijke oversteek van de Straat van Gibraltar, een maandenlange overwintering in Marokko, opnieuw de Straat van Gibraltar over en dan terug noordwaarts reizen.

De voorbije dagen bleef ze trouw aan het Zwin. Ze overnacht in het Zwin Natuur Park, vlakbij haar ouderlijke nest. Haar ouders zorgen daar nu voor een nieuw kuiken, dat gisteren een ring om de poot kreeg. Voedsel zoeken doet ze in de Kleyne Vlakte. 

Status 22 mei - 3 juni 2020

Hadewijch komt richting Zwin! We vallen meteen met de deur in huis: met veel plezier kunnen we melden dat één van onze jonge zenderooievaars de steven huiswaarts gericht lijkt te hebben! Eerst nog even kort wat vooraf ging. Hadewijch zat al sinds 26 april in Centraal-Frankrijk. Ze maakte wat korte omzwervingen, maar het grootste deel van de tijd bracht de vogel door in een vrij klein gebied langs de benedenloop van de Allier, een zijrivier van de Loire. Weken gingen voorbij, en Hadewijch had het blijkbaar goed naar de zin in La Douce France. Op het einde van de vorige update werd gemeld dat ze op 21 mei een eind oostwaarts vloog, waar ze in de bovenloop van de Loirevallei terecht kwam. Tot 28 mei verbleef ze daar in de omgeving van Bourbon-Lancy. Die dag vloog ze ongeveer 25 kilometer noordwaarts, de Loirevallei stroomafwaarts volgend. Daar pauzeerde ze twee dagen, maar op 31 mei schoot de reismotor weer op gang. Die dag trok Hadewijch ongeveer 290 kilometer naar het noordwesten. Spannend! Als ze vanuit haar positie in Centraal-Frankrijk noord- of noordoostwaarts was verder getrokken, zou ze ver weg van het Zwin gebleven zijn. Ze vloog echter pal naar de kust.  Ze overnachtte bij Verneuil-sur-Avre. Op 1 juni stevende ze verder richting de Normandische kust. Mogelijk deed de in verte opdoemende zee Hadewijch van koers veranderen, want net voorbij Rouen maakte ze een bocht. De ooievaar vloog verder in noordoostelijke richting, een eind landinwaarts van de kust. Na ongeveer 160 kilometer hield ze halt voor de nacht. De reiskriebels hadden Hadewijch duidelijk te pakken: op 2 juni stoomde ze verder door naar het noordoosten, om 180 kilometer  verderop de nacht door te brengen tussen Deerlijk, Zwevegem en Vichte. Dat gebeurde meer bepaald op het dak van een boerderij langs de Oudenaardse Heerweg in Deerlijk. Je leest het goed: Hadewijch kwam op 2 juni terug aan in België en in West-Vlaanderen! Heerlijk nieuws, maar als ze verder noordoostwaarts bleef vliegen zou ze het Zwin letterlijk en figuurlijk links laten liggen. Op 3 juni paste ze haar koers echter aan en vloog weer noordwestwaarts. Ze vloog dwars door West-Vlaanderen, richting de kust. Voor Oostende veranderde de vogel weer van koers naar het noordoosten, mogelijk opnieuw omdat de zee voor haar opdoemde. Kort voor 14 uur was er een peiling ter hoogte van de industriezone langs het Zeekanaal ten noorden van Brugge. Hadewijch was dan hemelsbreed nog 15 kilometer van het Zwin verwijderd. Op de hoogte waarop ooievaars vliegen moet ze het Zwin dan al in de verte zien liggen hebben… Reken maar dat ze heel goed wist waar ze heen vloog: de volgende peiling was precies in het Zwin, gisteravond, rond 18 uur! Hadewijch is terug ‘thuis’!! In augustus 2019, voor ze op trek vertrok, maakte Hadewijch samen met de andere zenderooievaars Reinout en Emily meermaals verkenningsvluchten in de ruime omgeving. Dat is gebruikelijke bij trekvogels, en het helpt hen zeer waarschijnlijk om hun geboortegrond te leren kennen en in te prenten. De kans is dus groot dat ze weet waar ze is en dat ze haar geboortegrond herkent. Vandaag, 4 juni, gaf haar zender opnieuw een signaal vanuit de Kleyne Vlakte, dus ze zit er nog steeds. Iedereen die dezer dagen in het Zwin komt: goed uitkijken voor een ooievaar met een klein zwart toestelletje op de rug!

Status 4-21 mei 2020

Hadewijch heeft het duidelijk naar haar zin in Midden-Frankrijk. Ze bleef een groot deel van de tijd langs de rivier de Allier, tussen de plaatjes Mornay-sur-Allier en Château-sur-Allier, waar ze al sinds 26 april vertoefde. Op 8 en 9 met maakte ze een uitstap richting westen, met overnachting bij de plaats La Châtre. De laatste dagen werd Hadewijchs binding met dat kleine gebied langs de Allier minder groot, en zwierf ze een beetje zuidwaarts, verder stroomopwaarts langs de Allier. Net als Reinout ging ook Hadewijch op 21 toevallig weer wat verder op reis. Ter hoogte van de stad Moulins verliet ze de Allier-vallei, en vloog bijna 50 kilometer oostwaarts. Ze eindigde de dag bij het plaatsje Bourbon-Lancy.

Status 25 april - 3 mei 2020

De zender van ooievaar Hadewijch was even van de radar verdwenen. Het laatste signaal was gekomen op 15 april, in Zuidwest-Frankrijk, bij de Gironde-rivier.
Op 24 april kwam haar zender weer tot leven. Blijkbaar was ze in de tussentijd daar aan de Gironde blijven hangen. Op die dag vloog Hadewijch ruim 210 kilometer noordwaarts. Ze eindigde de dag ten noorden van de stad Limoges, in West-Centraal-Frankrijk. De volgende dagen trok ze aan een langzaam tempo verder.
Op 25 april vloog ze nog eens 60 kilometer noord-noordoostwaarts en op 26 april 80 kilometer oost-noordoostwaarts. Dat bracht Hadewijch langs de rivier de Allier. Blijkbaar een fijne plek om te vertoeven, want sindsdien is ze daar blijven hangen. Ze zit in een schijnbaar dunbevolkt gebied, tussen de plaatjes Mornay-sur-Allier en Château-sur-Allier. De Allier is een vrij unieke rivier op West-Europees vlak, omdat het één van de weinige grote rivieren is die niet ‘getemd’ is. We kunnen het ons amper voorstellen hoezeer ‘echte’, ‘wilde’ rivieren er uitzien in ons deel van de wereld, waar waterlopen bijna per definitie zwaar door mensen zijn gemanipuleerd. Leuk dat Hadewijch in zo’n mooi rivierdal halt houdt! Voorlopig lijkt ze geen haast te hebben om verder noordwaarts richting haar geboortegrond te vliegen. Benieuwd of ze dat later dit jaar alsnog zal doen!

Status 13-17 april 2020

Hadewijch vloog vanuit haar stopplaats in Tudela in Noord-Spanje op 13 april meteen verder door. Aanvankelijk hield ze een noordoostelijke koers aan, maar in de loop van de dag veranderde ze richting noordwesten. Na iets meer dan 100 kilometer eindigde ze de dag in de buurt van de stad Pamplona.
De volgende dag, 14 april, trok ze over de westelijke uitlopers van de Pyreneeën Frankrijk in. Ze maakte de overtocht van de bergen op ongeveer dezelfde plaats als waar ze dit eind augustus 2019 in zuidwaartse richting had gedaan, toen nog in gezelschap van Reinout en Emily. Hadewijch doorkruiste de rest van de dag een groot deel van de Landes in Zuidwest-Frankrijk, om halt te houden nabij het onooglijke gehuchtje Argelouse.
Op 15 april zette ze ’s ochtends verder koers naar het noorden, maar helaas verbrak die dag het signaal van de zender, toen ze bijna de Gironde-rivier had bereikt. De volgende dagen werd geen signaal meer ontvangen. We weten niet of er iets scheelt met de zender of dat er iets met Hadewijch gebeurd zou zijn. Als ze de volgende dagen verder door zou zijn getrokken, zou ze nu al dicht in de buurt kunnen zijn. Hopelijk geeft de zender zo snel mogelijk weer een teken van leven!

Status 10-12 april 2020

Op 10 april bleef zij nog de hele dag ter plekke in Alcazar de San Juan in Centraal-Spanje. Daar zat de vogel al sinds 31 maart. Op 11 april zette ook Hadewijch weer verder door. Ze trok ca. 200 kilometer noordwaarts. In tegenstelling tot Reinout enkele weken geleden liet Hadewijch zich niet afleiden voor een ommetje via Madrid. Ze kwam uit in het dunbevolkte noorden van de regio Castilla-La Mancha, bij een dorpje genaamd Maranchon. De foto toont een landbouwgebied met grote hoogspanningsmasten. Mogelijk heeft Hadewijch daarop de nacht doorgebracht. Op 12 april vloog de ooievaar ca. 140 kilometer door. De stopplaats was Tudela. Dat is een bekende plaats voor Belgische zenderooievaars; tijdens vroegere zenderprojecten hielden verschillende gezenderde exemplaren uit Planckendael daar halt. Ook voor Hadewijch zelf is dit een bekende plek. Tijdens haar zuidwaartse trek hield ze op 9 september 2019 halt in Tudela om er te overnachten op de grote kerk in het centrum van de stad. In vergelijking met Reinout houdt Hadewijch voorlopig eens meer westelijke koers aan. We zijn benieuwd of ze de volgende dagen zal doorvliegen en, zo ja, via welke weg ze de barrière van de Pyreneeën zal passeren. Spannende dagen! We brengen jullie gauw een nieuwe update!

Status 29 maart - 9 april 2020

Hadewijch was op 28 maart vanuit Noord-Marokko weer naar Europa gevlogen. Ze nam geen tijd om lang op adem te komen.
Op 29 maart vloog ze vanaf haar eerste Europese stopplaats in maanden, net ten zuiden van Sevilla, meteen ruim 250 kilometer naar het noordoosten. Ze passeerde de stad Cordoba en eindigde bij het plaatsje La Carolina, in de provincie Jaén. Het lokale afvalstortplaatsje werd aangedaan, of wat had je gedacht!
Op 30 maart deed ze het wat rustiger aan. Hadewijch vloog die dag ongeveer 60 kilometer verder noordwaarts naar het stadje Valdepenas.
Op 31 maart ging het weer 75 kilometer noordwaarts, tot het stadje Alcazar de San Juan, in Centraal-Spanje. Klinkt die naam bekend? Best mogelijk: Reinout stopte hier ook op zijn noordwaartse tocht, van 13 tot 23 maart.
Blijkbaar is dit een aantrekkelijke plek voor ooievaars, want Hadewijch besloot er ook halt te houden tot tenminste 9 april. Het lokale afvalstort was aantrekkelijk als plek om voedsel te zoeken. Overnachten deed onze ooievaar op een nabijgelegen lagune met de mooie naam Laguna del Camino de Villafranca.

Status 28 maart 2020

Twee weken nadat Reinout lentekriebels kreeg en naar het noorden begon te trekken, is nu ook Hadewijch op gang gekomen en maakte ze meteen de grote oversteek terug naar Europa, over de Straat van Gibraltar!

Op 27 maart vertrok ze uit het overwinteringsgebied in Marokko waar ze sinds november verbleef. Ze vloog ongeveer 85 kilometer naar het noordwesten. Daar bereikte ze bij de stad Asilah de kust van de Atlantische Oceaan. Zoals we intussen al gewoon zijn van onze zenderooievaars kwam ze daar wederom terecht bij een afvalstort.

Hadewijch bracht hier de nacht door, om de volgende dag meteen weer verder te trekken. Ze had er duidelijk zin in, want ze maakte op 28 maart meteen de grote oversteek terug naar Europa, over de Straat van Gibraltar! Ze moet de zee-engte al in de loop van de voormiddag overgestoken hebben. Om 12 uur gaf de zender al een signaal door een eind landinwaarts in Zuid-Andalusië, vlakbij het plekje Benalup-Casas Viejas. Dat is in de omgeving waar Reinout de winter doorbracht. Hadewijch eindigde de dag langs de Quadalqivir-rivier nabij Los Palacios y Villafranca (nog een plek die we eerder kennen van onze zenderooievaars!), iets ten zuiden van Sevilla. De vogel had die dag ongeveer 185 kilometer gevlogen vanaf haar vertrekplaats in Noord-Marokko.


Status 24 maart 2020

Hadewijch is nog steeds gelukkig op haar vaste overwinteringsplek bij Ouezzane in Noord-Marokko. Deze ooievaars maakt nog geen aanstalten om noordwaarts te trekken. 

Status 27 februari - 5 maart 2020

Ooievaar Hadewijch verblijft nog steeds in haar overwinteringsgebied in Noord-Marokko, nabij het stadje Ouazzane. Daar zit deze vogel intussen al drieënhalve maand, sinds de tweede helft van november. De actieradius is al die tijd beperkt geweest tot een gebied van een vijftal kilometer doorsnede. De plek waar de Hadewijch het meest gemeld wordt is een klein afvalstort, waar de ooievaar vermoedelijk het meeste van zijn voedsel vindt. Hadewijch maakt dus nog geen aanstalten om noordwaarts te vliegen. dat is niet onverwacht. Ooievaars beginnen pas na een paar met broeden. Een jonge vogel in zijn tweede kalenderjaar heeft dus nog geen broedplaats waar hij zo snel mogelijk heen moet om aan het broedseizoen te beginnen. Er is tijd om later in het voorjaar rustig noordwaarts te vliegen. We hopen in de nabije toekomst te kunnen zien dat Hadewijch in beweging komt richting Europa. Dan wordt het afwachten om te zien hoe dicht ze het Zwin zal naderen. Als ooievaars zich op latere leeftijd als broedvogel vestigen, doen ze dat in regel in de omgeving van hun geboorteplaats. In het tweede kalenderjaar is dat echter nog verre toekomstmuziek, dus het valt nog af te wachten of ze al hier zal opduiken.

Status 8-26 januari 2020

Van Emily en Hadewijch is er weinig nieuws. Die zitten elk afzonderlijk nog steeds in hetzelfde gebied in Noord-Marokko waar ze ook in de vorige updates verbleven. Emily zit bij het stadje Ksar El-Kebir. Hadewijch hangt 40 kilometer verder naar het zuidoosten rond bij het plaatsje Ouazzane.

Status 17 december 2019 - 7 januari 2020

Hadewijch bleef de hele periode op haar stek nabij het stadje Ouazzane in Noord-Marokko, iets minder dan 50 kilometer ten zuidoosten van Emily. Daar zit ze sinds 24/11. De actieradius van Hadewijch was in deze periode kleiner dan van Emily. Alle peilingen kwamen uit een gebied met een doorsnede van nauwelijks vijf kilometer. Een klein afvalstort is het centrum van de activiteiten voor deze vogel. Overnachten deed ze blijkbaar regelmatig in een nabijgelegen bosje.

Status 3-16 december 2019

Hadewijch bleef de hele periode op haar nieuwe stek, nabij het stadje Ouazzane in Noord-Marokko. Daar zit ze sinds 24/11. De meeste peilingen kwamen van een klein afvalstort uitzocht, net ten westen van Ouazzane.

Status 20 november - 3 december 2019

In de vorige update kon je lezen dat Hadewijch op amper 5 kilometer van Emily was gesignaleerd nabij Ksar El-Kebir in Noord Marokko. Heel opmerkelijk want tweeëneenhalve maand eerder waren hun wegen gescheiden in Noord-Spanje.

In de periode 20-24/11 verbleven beide vogels in hetzelfde kleine gebied ten zuidoosten van Ksar El-Kebir. Hadewijch werd er gesignaleerd nabij hetzelfde kleine afvalstort waar ook Emily vertoefde. Zouden ze elkaar ontmoet en herkend hebben? De twee jonge ooievaars waren geboren op twee naburige nesten op minder dan 10 meter van elkaar in het Zwin Natuur Park, en nadat ze het nest hadden verlaten trokken ze wekenlang samen op.

Menselijke eigenschappen toekennen aan dieren is geen goed idee, maar anderzijds is bekend dat veel dieren goed in staat zijn om soortgenoten te herkennen. Ook ooievaars kunnen dat. Misschien is het dus niet zo onmogelijk als je wel zou denken dat beide vogels elkaar zijn tegengekomen en herkend hebben. Een mens mag al eens even dagdromen.

Ze zijn wellicht niet de enige twee ooievaars daar in de buurt. Het feit dat zowel Emily als Hadewijch onafhankelijk van elkaar vanuit verschillende richting deze nieuwe plek gevonden hebben, doet vermoeden dat het een aantrekkelijke plek is voor ooievaars, waar veel vogels samenkomen.
Hadewijch ging ook overnachten in landbouwgebied nabij het afvalstort, maar niet op dezelfde plek als Emily. De vogels overnachtten enkele kilometer van elkaar. Hadewijch bleef niet zo lang als Emily in het gebied bij Ksar El-Kebir. Op 24/11 sloeg ze weer de vleugels uit, en trok 35 kilometer zuidoostwaarts naar een stadje met de naam Ouazzane.
Als je een trouwe lezer bent van deze updates zal het je niet verbazen dat ze daar wederom een klein afvalstort uitzocht, net ten westen van het stadje. De rest van de periode bleven haar geregistreerde bewegingen beperkt tot een gebied met een doorsnede van minder dan 3 kilometer, met het afvalstort als belangrijkste plek.

Status 12-19 november 2019

Hadewijch bleef het grootste deel van de periode zitten in het gebied waar ze sinds 5/11 was heen gevlogen: de omgeving van een stuwmeer ongeveer 7 kilometer ten noorden van de stad Chefchaouen (Noord-Marokko). Op sommige dagen werd ze alleen bij dat stuwmeer aangetroffen. Op 14, 15 en 16/11 zocht ze overdag telkens een afvalstort aan de buitenkant van Chefchaouen. Dat is een plek die ze al kende van een vorig, eenmalig bezoek op 15-16/10. Blijkbaar had ze dit stort goed onthouden. Op 19/11 kreeg Hadewijch weer een kleine reiskriebel. Ze vloog die dag ongeveer 70 kilometer naar het zuidwesten. Ze eindigde iets ten zuidwesten van stadje Ksar El-Kébir. Op 19/11 zaten Hadewijch en Emily op amper 5 kilometer van elkaar!

Status 4-11 november 2019

Op 4/11 verbleef Hadewijch nog bij het stadje Martil, nabij de monding van de Martil-rivier in de Middellandse Zee. Op 5/11 vloog ze naar een afvalstort nabij Tétouan. De verplaatsing tussen Martil en Tétouan paste binnen een patroon dat de voorbije weken regelmatig voorkwam, maar deze keer bleef Hadewijch niet hangen in Tétouan. Ze richtte de steven zuidwaarts om 35 kilometer verderop halt te houden bij een klein stuwmeer, ongeveer 7 kilometer ten noorden van de stad Chefchaouen. Deze opvallende zuidwaartse verplaatsing gebeurde al eens eerder: op 15-16/10 vloog Hadewijch al een keer richting Chefchaouen. Toen zocht ze eenmalig een afvalstort op nabij die stad. Deze keer bleef Hadewijch de rest van de periode bij het stuwmeer hangen en ging ze niet naar dat afvalstort terug. Op sommige dagen met korte uitstapjes iets verder naar het zuiden, maar de ooievaar keerde steeds terug naar het stuwmeer. Het is gissen naar de reden waarom dit stuwmeer zo aantrekkelijk was, maar het zal vermoedelijk met beschikbaarheid van voedsel te maken hebben.

Status 21 oktober - 3 november 2019

Hadewijch bleef terplekke langs de benedenloop van de Martil-rivier, van Tétouan tot 15km meer naar het noordoosten waar deze rivier bij het stadje Martil uitmond in de Middellandse Zee. Voedsel zoeken gebeurde voor zover te zien op afvalstorten. De ooievaar bezocht minstens drie afvalstorten in het gebied. Ze wisselde geregeld af tussen verschillende plekjes. Dat is vermoedelijk een teken dat ze het gebied, en de verschillende voedselplekken/afvalstorten goed begint te kennen. In deze periode bracht ze vooral tijd door nabij het stadje Martil, maar ze maakte ook vier keer uitstappen richting Tétouan. Ze keerde meestal wel terug richting Martil. De slaapplaats in de rivier daar is blijkbaar haar favoriete plekje om de nacht door te brengen.

Status 10-20 oktober 2019

Hadewijch houdt zich ook nog steeds op in noordelijk Marokko, ongeveer 130 kilometer ten noordoosten van Emily. De ooievaar vertoeft er in de vallei van de Martil-rivier, van Tétouan tot 15 kilometer meer naar het noordoosten waar deze rivier bij het stadje Martil uitmondt in de Middellandse Zee. Een afvaltstort nabij Tétouan is haar favoriete plek, vermoedelijk om voedsel te vinden. De nacht wordt in regel doorgebracht bij de rivier. Wellicht in ondiepe delen van de rivier of op grondeilandjes in de rivier, waar het veilig is voor grondpredatoren. Op 15/10 maakte Hadewijch een uitstap van ruim 40 kilometer zuidwaarts naar de omgeving van de stad Chefchaouen. Deze stad in het Rif-gebergte is bekend om de blauwe kleur waarin veel gebouwen geschilderd zijn. Zoals nogal vaak het geval is met onze zenderooievaars, kwam Hadewijch ook hier weer terecht op een afvalstort. Er werd overnacht in een rivier nabij de stad. Blijkbaar vond Hadewijch haar nieuwe stek niet echt de moeite want de volgende dag vloog ze alweer terug naar haar vertrouwede omgeving nabij Tétouan, om daar de rest van de periode te blijven.

Status 7-9 oktober 2019

Weinig nieuws te melden van Hadewijch in Noord-Marokko. Hadewijch hield vast aan haar afvalstort nabij Tétouan.

Status 1-6 oktober 2019

Op 1 oktober vertrok ze ’s ochtends van haar slaapplaats langs de Martil-rivier, bij de westelijke buitenwijken van de stad Tétouan, naar een afvalstort 2,5 kilometer verderop. ’s Avonds keerde ze terug naar dezelfde slaapplaats. Op 2 oktober deed ze grotendeels hetzelfde, maar ’s avonds vloog de ooievaar 15 kilometer naar het noordoosten. Daar overnachtte ze bij de monding van de Martil-rivier in de Middellandse Zee, bij het stadje Martil. Dat uitstapje naar zee bleek niet voor herhaling vatbaar. De volgende dag keerde Hadewijch terug richting Tétouan, en tot en met 6 oktober volgde ze steeds dezelfde routine. Slapen bij de rivier aan de westrand van Tétouan en overdag voedsel zoeken op hetzelfde afvalstort.

Status 24-30 september 2019

Op 24 september ruste ze weer een dagje op een afvalstort uit. In de omgeving van dat stort staan blijkbaar heel wat windturbines. Gelukkig wist Hadewijch die te ontwijken. Dergelijke turbines zorgen voor veel slachtoffers onder vogels, niet in het minst bij grote, trage zweefvliegers zoals ooievaars. De volgende dag, 25 september, trok ze naar een ander afvalstort, een kleine 20 kilometer naar het zuidoosten. Ze ging die avond overnachten in een groot complex van zoutpannen bij het dorpje Barriada Meadero de la Reina, ten noorden van het stadje Chiclana de la Frontera. Op 26 september trok ze naar hetzelfde stort van de vorige dag.  Op 28 september besloot Hadewijch dat het weer tijd was om te vliegen. Heel opmerkelijk: die avond sliep ze in hetzelfde bos van oude kurkeiken en olijfbomen waar Emily tot ongeveer drie weken aan een stuk overnachtte! Hadewijch bleef er echter niet hangen, want de volgende dag vloog ze alweer een eind verder oostwaarts. Ze eindigde ten noorden van Algeciras, vlakbij de Straat van Gibraltar. Op die manier kwam ze wel heel mooi in stelling om de oversteek naar Afrika te maken… En dat is exact wat ze deed op 30 september! Om 12 uur ving de zender een signaal op boven ze zee-engte tussen Spanje en Marokko. Ze stak de Straat van Gibraltar over waar die op haar smalste is, ongeveer 16 kilometer breed. Ze vloog vervolgens nog een 40-tal kilometer door naar de omgeving van de stad Tétouan, waar ze de namiddag doorbracht op een afvalstort.

Status 23 september 2019

Ook Hadewijch besloot dat het tijd was om de vleugels nog eens uit te slaan. Ze vloog ca. 80 kilometer zuidwaarts, tot in de buurt van Cadiz aan de kust. Hadewijch is daardoor genaderd tot op ongeveer 80 kilometer van de Straat van Gibraltar. Heel spannend om te volgen wat deze ooievaar gaat doen de volgende dagen. Volgt Hadewijch Emily naar Afrika?


Status 17-22 september 2019

Hadewijch bleef rondhangen op en nabij een afvalstort bij Los Palacios y Villafranca, iets ten zuiden van Sevilla, in het zuiden van Spanje. Af en toe maakte ze een kort uitstapje van maximaal 10 kilometer ver, maar het afvalstort bleef toch haar meest gebruikte stekje.

Status 12-16 september 2019

Op 12 september bleef Hadewijch in de buurt van haar slaapplaats bij Los Palacios y Villafranca. Ze zocht een groot afvalstort op iets ten noorden van het stadje. Op basis van de beelden van Google Earth lijkt het er op dat de vogel de nacht telkens doorbracht in een olijfgaard net buiten het stort. Overdag kwamen de meeste peilingen van op het afvalstort zelf, waar Hadewijch vermoedelijk voedsel zocht samen met andere ooievaars. Op 15 september leek deze ooievaar weer de reiskriebels te pakken gekregen te hebben. Hadewijch vloog ruim 20 kilometer zuidwaarts. Nadien keerde ze echter terug naar het inmiddels vertrouwde afvalstort nabij Los Palacios y Villafranca, waar ze weer de nacht doorbracht. De volgende dag, 16 september, koos ze weer het luchtruim, om opnieuw meer dan 20 kilometer te vliegen, dit keer in westelijke richting. Hadewijch bereikte toen de Guadalqivir-rivier ten zuiden van Sevilla. Net als de vorige dag keerde ze nadien weer terug naar het afvalstort waar ze de vorige dagen de nacht doorbracht.

Status 10-11 september 2019

De trip van 35 kilometer die ze maakte op 9 september bleek een opwarmertje te zijn voor de komende dagen. Op 10 september vloog de vogel maar liefst ongeveer 375 kilometer zuidwaarts, dwars door het Spaanse binnenland! Ze bleef ruim ten oosten van Madrid, waardoor ze vermoedelijk niet werd ‘afgeleid’ door de concentratie ooievaars op afvalstorten rond de Spaanse hoofdstad. Op het einde van de dag belandde ze bij het stadje Manzanares, in het zuiden van de regio Castilia-La-Mancha. Ze bracht de nacht door in een groepje bomen op het platteland net buiten het stadje. De volgende dag, 11 september, vloog Hadewijch nog eens iets meer dan 300 kilometer verder door. De koers ging wat meer naar het zuidwesten dan de vorige dag. Ze bracht de nacht door in een klein moerasgebiedje in Los Palacios y Villafranca, iets meer dan 25 kilometer ten zuiden van Sevilla.

Status 4-9 september 2019

Op 6 september maakte ze een verplaatsing ongeveer 15 kilometer in oostelijke richting. Ze kwam terecht op een afvaltstort bij het plaatsje Ejea de los Caballeros. Opvallend hoe vaak onze ooievaars op afvalstorten terecht komen. Hadewijch bracht de nacht van 6 september door op een klein gebouw nabij de stortplaats waarop zich een aantal ooievaarsnesten bevonden. Ook een aantrekkelijk plekje dus! Blijkbaar voelde de vogel zich toch niet zo goed thuis bij dat nieuwe stort, want op 7 september vloog ze alweer naar haar vertrouwde gebied nabij Pinsoro. Daar bleef ze ook de volgende dag hangen. Op 9 september kreeg de reislust Hadewijch echter alweer te pakken. Ze verplaatste zich toen ongeveer 35 kilometer naar het zuidwesten, naar het stadje Tudela. Daar sliep ze bovenop de kerk.

Status 1-3 september 2019

Sinds de vorige update heeft Hadewijch geen grote verplaatsingen gemaakt. Ze hangt nog steeds rond in landbouwgebied in het noordwesten van de regio Aragon, tussen de plaatsjes Pinsoro en Valarena. Haar actieradius was de voorbije dagen beperkt tot een straal van nauwelijks 8 kilometer. Overdag lijkt ze in landbouwgebied te zitten. Om te overnachten kiest ze gebouwen in de buurt. Op 3 september ging ze bijvoorbeeld ’s avonds slapen op een industriegebouw aan de rand van Valarena.

Status 30-31 augustus 2019

Hadewijch bleef op 30 augustus nog steeds in Noord-Spanje hangen. Hij verplaatste zich wel een 20-tal kilometer in oostelijke richting, en bracht een groot deel van de dag door in de omgeving van het dorpje Pinsoro, in de regio Aragon. Op 31 augustus vertoonde Hadewijch geen reislust : de vogel bleef de hele dag rondhangen in het landbouwgebied ten zuiden van Pinsoro, waar hij ook de vorige dag zat.

Status 23 augustus 2019

Het gaat verbazend goed vooruit met onze drie gezenderde ooievaars! Deze middag waren ze al 352km ver, ze zweefden een vijftiental km ten zuidwesten van Chartres. De route ziet er zeer 'economisch' uit en vliegen echt perfect zuidwaarts. Als ze zo verder doen zijn ze over enkele dagen aan de grens met Spanje. Maar wellicht nemen ze nog ergens een stop om wat bij te komen, benieuwd waar ze de nacht zullen doorbrengen.

Status 27-29 augustus 2019

De ooievaars hebben gisteren samen de Spaanse grens bereikt! Deze nacht hebben ze overnacht zo'n 20km van Pamplona, vandaag zijn de laatste gegevens die binnengekomen zijn zo'n 30km verder ten zuiden van Pamplona. In totaal hebben ze zeker al zo'n 1100km afgelegd. De volgende dag besloot ooievaar Emily resoluut verder door te vliegen naar het zuidwesten. Na een vlucht van ongeveer 250 kilometer kwam de vogel aan iets ten oosten van Madrid. Emily bracht de nacht door op de kerk van het plaatsje Alcala de Henares. De andere twee ooievaars staakten hun tocht die dag al snel. Na 30 kilometer hielden ze halt bij een afvalstortplaats in de buurt van, het plaatsje Cintruénigo. Dat toont al meteen het verband aan tussen ooievaars en afvalstorten in Spanje. Op 29 augustus deed ook Emily het rustiger aan, en op haart beurt zocht ze ook een afvalstortplaats op, ca. 30 kilometer ten zuiden van Madrid, bij Villa de Valecas. Ooievaar Reinout besloot op die dag ook verder door te vliegen naar het zuidwesten, en na ongeveer 210 kilometer kwam ze ook aan ten oosten van Madrid. Opmerkelijk: Reinout stopte amper 7 kilometer van de plek waar zijn nestgenoot de avond ervoor de nacht doorbracht! De derde ooievaar, Hadewijch, bleef rondhangen in het noorden van Spanje. De vogel bleef weliswaar niet rondhangen op de stortplaats bij  Cintruénigo, maar hij schoof 14 kilometer naar het noordoosten op, naar landbouwgebied bij de plaats Arguedas.

Status 24 augustus 2019

De drie ooievaars zijn nog steeds samen, en hebben de wind prima in de zeilen! De trekomstandigheden moeten uitermate goed zijn, op dit moment zijn ze al 740km ver, zo'n 70km van Bordeaux en zo'n 270km van de Spaanse grens.

Status 21 augustus 2019

Op woensdag 21 augustus was het zo ver! Na een laatste nacht in het Zwin Natuur Park zijn de drie ooievaars richting het zuiden vertrokken. Ze gingen102 kilometer ver en hielden halt in Noord-Frankrijk, nabij Aire-sur-la-Lys. Daar verbleven ze even nabij een afvalverwerkingsplaats om voedsel te zoeken. Vervolgens trokken ze verder zuidwaarts, vermoedelijk komen ze zo in de regio van de Somme terecht, waar de kans groot is dat ze andere ooievaars tegenkomen om samen verder te trekken. De weersomstandigheden waren vorige week niet optimaal om de tocht in te zetten, maar met het mooie nazomerweer met veel zon en weinig wind is er veel warme lucht aanwezig. Ze leren steeds beter hoe ze gebruik moeten maken van thermiek en hoe ze van warme luchtbel naar warme luchtbel kunnen zweven.

Status 16 augustus 2019

Hadewijch was op 14 augustus richting Lissewege getrokken. Even dachten we dat hij of zij de tocht naar het Zuiden was begonnen, maar het was blijkbaar een uitstap, want de vogel was in de avond op 15 augustus terug in het Zwin. Het gebeurt wel meer dat vogels eerst wat ervaring opdoen vooraleer ze echt vertrekken. De andere twee gezenderde ooievaars blijven (voorlopig) nog steeds in de buurt van het Zwin Natuur Park.

Status 7 augustus 2019

De 3 ooievaars worden steeds avontuurlijker. Sinds de vorige update zijn ze de ruime omgeving van het Zwin steeds meer beginnen te verkennen. Ze beperken zich niet langer tot het Zwin Natuur Park. Ze gaan tot 7,5km van het park vandaan, vrij vaak in westelijke richting, naar Nederland. Dat is wellicht het gevolg van het feit dat de wind de voorbije dagen vaak uit westelijke richting kwam. Als ze al cirkelend hoogte winnen, worden de vogels daardoor afgedreven richting het oosten.  ’s Avonds keren de zendervogels nog steeds terug naar het Zwin Natuur Park om te overnachten. Het is nu spannend afwachten wanneer de zendervogels de grote stap gaan zetten, en hun tocht naar het zuiden zullen aanvatten. 

Status 2 augustus 2019

De drie bezenderde jonge ooievaars hingen de voorbije dagen nog steeds bij het Zwin Natuur Park rond. De vogels zijn mobiel, maar hun verplaatsingen zijn nog beperkt. Op het kaartje kan je mooi hun korte bewegingen van de voorbije dagen zien. Ze keren nog geregeld terug naar het nest in het park, en daarnaast hangen ze vaak samen met de overige jonge ooievaars die dit jaar in het park zijn geboren rond in de weilanden bij het bezoekerscentrum. 

Status 22 juli 2019

Op dit moment zijn de ooievaars nog niet vertrokken op hun trektocht en oefenen ze volop hun vliegkunsten in de buurt van hun nest in het Zwin Natuur Park.