ooievaar Esperanza

Ooievaar Esperanza, Y0192

  • Nest 14 - 1 van de 2 nesten bij de ooievaarstoren
  • Ringnummer Y0192 - geringd op 5/06/2020
  • Zendernummer 201910 - gezenderd op 29/06/2020
  • Vader ongeringd - Moeder geringd met ring M6061
Geboortejaar:
Helaas is deze ooievaar overleden.

Status 7 juni 2022

Slecht nieuws van Esperanza, helaas! Sinds de vorige update bleef ze de rest van de maand mei in en om Dannes, in Noord-Frankrijk. Ze bracht vooral tijd door op en bij de afvalverwerkingsplaats van Dannes, met enkele uitstapjes van een vijftal kilometer zuidwaarts aan de noordzijde van de Baai van Etaples, ten noorden van Le Touquet. Op 31 mei gaf haar zender echter aan dat er geen beweging meer was… We hebben geen idee wat er kan fout gelopen zijn, maar het heeft er alle schijn van dat Esperanza niet meer in leven is! Er is nog een piepkleine waterkans dat de zender is afgevallen, maar daar kunnen we helaas niet op hopen. We hebben intussen al van meerdere zenderooievaars afscheid moeten nemen, maar het blijft telkens weer heel jammer als het gebeurt. We hopen nog meer te weten kunnen komen over wat er is gebeurd.

Status 9 mei 2022

Van Esperanza (°2020) konden we tijdens de vorige update ook flinke omzwervingen melden in Noordwest-België en Zuidwest-Nederland. Uiteindelijk keerde ze begin april terug richting Dannes in Noord-Frankrijk. Op 20 april trok ze van daar iets oostwaarts, naar de omgeving van Saint-Omairs, maar de volgende dag ging het alweer richting Dannes. De afvalstortplaats daar blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op Esperanza. Op 1 mei vloog ze in één ruk helemaal terug naar het Zwin, in rechte lijn ca. 150 kilometer van Dannes. Ze bracht er één nacht door, en vloog vervolgens op 2 mei doodleuk terug naar Dannes, waar ze sindsdien verblijft. Ook Esperanza is als derde kalenderjaarsvogel dus duidelijk nog niet gebonden aan een vaste stek, en ze bestrijkt een groot gebied. Ze heeft echter duidelijk een paar voorkeursplekjes die ze goed kent én ze houdt duidelijk een band met haar geboorteplaats in het Zwin. Benieuwd wat de toekomst brengt voor Esperanza!

Status 12 april 2022

Esperanza zat bij de vorige update nog steeds in Noord-Frankrijk, maar op 28 maart vloog ze richting België. Via Kortrijk leek ze recht naar het Zwin te vliegen, maar bij Maldegem boog ze richting Oosten. Ze volgde de zuidelijke oever van de Westerschelde, overnachtte bij het plekje Lamswaarde in Zeeuws-Vlaanderen en stak op 29 maart ten noorden van Antwerpen de Schelde over. Op 29 en 30 maart deed Esperanza via Breda, de omgeving van ’s Hertogenbosch en Dordrecht een rondje om de Nederlandse provincie Zeeland, via een route die goed overeenkwam met wat Kris kort geleden ook deed. Via die omweg kwam Esperanza alsnog in het eigenste Zwin terecht! Terug thuis, maar de zwerflust was niet voorbij: op 31 maart vloog ze oostwaarts, tot in de Gentse kanaalzone. In dat gebied zit vaak een kleine groep ooievaars, waardoor Esperanza vermoedelijk werd aangetrokken. Een andere zenderooievaar, Cora, kwam hier in 2020 ook al kort terecht. Op 1 april vloog Esperanza nog een ommetje via Lokeren, waar ze kort halt hield in Daknam, ook een plek waar ooievaars broeden. Het was een korte stop, want later die dag vloog ze weer richting Zwin. Nu dan eindelijke home sweet home? Nee, niet echt! Op 2 april vloog ze in één ruk 150 kilometer terug naar het zuidwesten, naar het afvalstort in Dannes, Noord-Frankrijk dat haar goed bekend is van vorige bezoeken. Ze zat er al in maart dit jaar en in de zomer van 2021. Straffe toeren dus ook van Esperanza! Net als Kris laat ze zien dat jonge ooievaars ruim zwerven als ze nog geen aanstalten maken om een broedplaats te veroveren én dat ze zich prima kunnen oriënteren in delen van Europa die ze kennen van eerdere exploten.

Status 28 maart 2022

Esperanza bleef tot 23 maart hangen bij haar laatste stopplaats bij Le Havre in Noordwest Frankrijk. Op die dag vloog ze eerste een eind stroomopwaarts de Seine-vallei in, om na ca. 70 kilometer een bocht van 90° noordwaarts te maken. Nog eens ongeveer 120 kilometer verder kwam ze aan bij de baai van de Somme, vlakbij (maar niet in) het vogelpark Marquenterre, waar we als Zwin Natuur Park een goede band mee hebben. Op 24 maart vloog ze weer noordwaarts, maar echt verder trekken zat er niet in. Ze hing de voorbije dagen rond tussen de Baai van de Somme en de Baai van Etaples, met ook een uitstapje richting binnenland. Esperanza bracht veel tijd door bij een afvalverwerkingsplaats bij Dannes. Dat is geen onbekende plek voor ons project en in het bijzonder voor Esperanza zelf. De ooievaar bracht op die afvalplaats in Dannes al ongeveer twee maanden door, van eind juni tot eind augustus 2021. Ook ooievaar Kris stopte hier enkele dagen begin september 2021.

Status 13 maart 2022

Esperanza verliet op 28 februari haar overwinteringsgebied ten oosten van Caen in Noordwest-Frankrijk. Ze vloog die dag ca. 50 kilometer, maar de echte start van de voorjaarstrek leek het nog niet te zijn. Esperanza zit sinds 1 maart langs de Seine-rivier ten oosten van de stad Le Havre. Ze ontwikkelde er snel een herkenbaar patroon van voedsel zoeken in een afvalverwerkingsbedrijf aan de rand van de haven van Le Havre en rusten en overnachten in landbouwgebied en natuurgebied in de buurt.

Status 27 februari 2022

Esperanza zat nog steeds in haar overwinteringsgebied in het noordwesten van Frankrijk, ten oosten van de stad Caen. Ze pendelde nog altijd tussen een aantal plaatsen die ze de vorige weken en maanden al had bezocht, in een straal van ca. 15 kilometer, tussen de plaatsen Moult, Saint-Loup-de-Fribois en Troarn. Voor zover te zien werd er vrij veel voedsel gezocht in weilanden in deze regio en bij een hippisch centrum lijkt te zijn in Saint-Loup-de-Fribois. Het afvalstort bij Moult, waar Esperanza al eerder deze winter vaak verbleef, werd ook weer bezocht. Op 27/02 maakte ze een korte uitstap tot ongeveeer 35 kilometer in zuidwestelijke richting, maar ze keerde als snel terug naar haar vertrouwede wintergebied.

Status 7 februari 2022

Esperanza zat de hele tijd in haar overwinteringsgebied in het noordwesten van Frankrijk, ten oosten van de stad Caen. Ze pendelde tussen een aantal plaatsen die ze de vorige weken en maanden al had bezocht, in een straal van ca. 15 kilometer, tussen de plaatsen Moult, Saint-Loup-de-Fribois en Troarn. Voor zover te zien werd er vrij veel voedsel gezocht in weilanden in deze regio en bij een hippisch centrum lijkt te zijn in Saint-Loup-de-Fribois. Het afvalstort bij Moult, waar Esperanza al eerder deze winter vaak verbleef, werd ook weer bezocht.

Status 10 januari 2022

Esperanza verbleef nog steeds in het noordwesten van Frankrijk, als sinds half september 2021. Ze bracht nog steeds veel tijd door op en bij een afvalverwerkingsplaats bij het dorpje Moult, niet ver van de stad Caen. Esperanza is de eerste van onze zenderooievaars die zo ver naar het noorden, in westelijk Frankrijk de winter doorbrengt. Deze vogel was ook in haar eerste winter vorig jaar al een beetje een buitenbeentje, door toen in Catalonië in Noordoost-Spanje te gaan overwinteren. Opmerkelijk was wel dat ze vanaf ca. 20 december de afvalwerkingssite die de voorbije maanden belangrijk was geweest als voedselgebied links liet liggen, en ging rondhangen in een groter gebied ten noorden en ten westen van de afvalplaats, tot ca. 10 kilometer ver. Esperanza leek daarbij ook veel tijd in weilanden door te brengen (meer natuurlijk plekken om voedsel te zoeken). De laatste tijd brengt ze vooral veel tijd door op en bij een locatie van volgens Google Earth een hippisch centrum lijkt te zijn, bij het kleine plaatsje Saint-Loup-de-Fribois, 25 kilometer ten oosten van Caen. We hebben geen idee wat precies, maar er moet iets aantrekkelijk zijn dat Esperanza hier naartoe heeft gelokt. Mogelijk een aantrekkelijke voedselbron, en al dan niet gestimuleerd door de aanwezigheid van andere ooievaars.

Status 24 november 2021

Esperanza heeft zich niet meer verplaatst sinds 13 september. Ze verblijft sindsdien op en bij een afvalverwerkingsplaats bij het dorpje Moult, niet ver van Caen in Noordwest-Frankrijk. Esperanza is de eerste van onze zenderooievaars die zo ver naar het noorden, in westelijk Frankrijk de winter gaat doorbrengen. Deze vogel was ook in haar eerste winter vorig jaar al een beetje een buitenbeentje, door toen in Catalonië in Noordoost-Spanje te gaan overwinteren.

Status 21 oktober 2021

Esperanza heeft zich niet meer verplaatst sinds 13 september. Ze verblijft sindsdien op en bij een afvalverwerkingsplaats bij het dorpje Moult, niet ver van Caen in Noordwest-Frankrijk.

Status 19 september 2021

Esperanza bleef tot 12 september bij de afvalverwerkingsplaats van Hucqueliers. 12 september was blijkbaar een prima dag om te trekken voor ooievaars in Noord-Frankrijk, want ook Léon, Spencer en Kris gingen die dag reizen. Esperanza kwam terecht nabij Abbeville aan de monding van de Somme. Opmerkelijk: op die stopplaats kwam die dag ook Spencer aan, een van onze zender-ooievaars uit 2021! Op basis van de peilingen van de zenders van beide vogels is duidelijk dat ze op 13 september samen naar het zuidwesten trokken, ca. 180 kilometer tot bij het dorpje Moult, in de buurt van de Normandische stad Caen. De volgende dagen bleven Spencer en Esperanza daar hangen bij een afvalverwerkingsbedrijf, samen met Kris die er dezelfde dag afzonderlijk arriveerde.

Status 5 september 2021

Esperanza zat in de eerste week van september, net als de vorige weken, op een afvalverwerkingsplaats bij Hucquliers in Noord-Frankrijk, ongeveer 35 kilometer ten westen van Spencer en Léon.

Status 26 augustus 2021

Esperanza zit nog altijd op een afvalverwerkingsplaats bij Hucquliers in Noord-Frankrijk.

Status 24 augustus 2021

Ook Esperanza maakte nog geen aanstalten om te vertrekken. Ze verplaatste zich 20 kilometer landinwaarts van haar vorige verblijfplaats bij Dannes langs de Noord-Franse kust. Ze zit nu op een afvalverwerkingsplaats bij Hucquliers in Noord-Frankrijk. 

Status 10 augustus 2021

Esperanza, de derde zender-ooievaar uit 2020, bleef ook trouw aan haar stek van de vorige weken: bij een groot afvalstort bij Dannes, langs de kust in Noord-Frankrijk, tussen Boulogne-sur-Mer en Etaples.

Status 19 juli 2021

Esperanza bleef de voorbije weken nog steeds bij Dannes in Noord-Frankrijk. Een groot afvalstort was er de aantrekkingspool. Op 18 en 19 juli maakte de vogel een uitstapje van iets meer dan 30 kilometer zuidwaarts, maar uiteindelijk ging het terug naar het vertrouwde Dannes.

Status 28 juni 2021

Hoe is het Esperanza vergaan sinds de vorige update? Begin juni was ze aangekomen in het Zwin en omgeving. Ze bezocht meerdere keren haar geboorteplaats, het Zwin Natuur Park. Op 10 juni schoof ze een korte afstand op naar het zuidwesten, tot bij Zuienkerke en een paar dagen later hield ze halt bij Oostende. Op 15 juni vloog ze vandaag ruim 110 kilometer verder naar het zuidwesten, iets landinwaarts van de kustlijn, tot bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. Ze hield halt bij een afvalverwerkingsbedrijf bij Dannes, net ten zuiden van Boulogne-sur-Mer. Op 20 juni maakt ze een uitstap van bijna 40 kilometer verder naar het zuiden, en ze kwam zowaar terecht in het Parc du Marquenterre, een natuurpark waar het Zwin Natuur Park goede banden mee heeft! Op 23 juni vloog ze van daar terug naar het noorden om weer op de afvalverwerkingsplaats bij Dannes terecht te komen.

Status 8 juni 2021

Esperanza bracht enkele dagen geleden een bezoek aan het Zwin, de plek waar ze vorig jaar geboren werd! Na Hadewijch en Cora is Esperanza nu al de derde van de vijf zender-ooievaars die nog rondvliegen die dit jaar al een bezoek bracht aan de geboorteplaats. In de vorige update kon je lezen dat Esperanza begin mei in Centraal-Nederland terecht kwam. Tijdens naar noordwaartse tocht kwam ze niet in de buurt van het Zwin. Ze trok op 8 mei door België grosso modo via de lijn Bergen-Brussel-Antwerpen. De vogel trok door tot een gebied in de Nederlandse provincies Overijssel en Drenthe, ruwweg tussen de plaatsen Kampen, Zwolle en Hoogenveen. Dat is niet toevallig een gebied waar veel Nederlandse ooievaars broeden. Vermoedelijk was ze met Nederlandse ooievaars op de hort. Na enkele weken daar te hebben vertoefd, begon Esperanza op 30 mei weer zuidwestwaarts te trekken. Ze eindigde de dag bij de Hollandse kust, net ten noorden van Den Haag. Op 31 mei vloog ze verder zuidwestwaarts langs de kust, trok ze verder via de Zeeuwse (schier)eilanden. Omstreeks 14u45 vloog ze ter hoogte van Sluis België binnen. De ooievaar was vlakbij het Zwin, en moet haar geboorteplaats vanuit de hoogte in de verte hebben zien liggen. Ze vloog echter door tot de omgeving van Damme. Op 1 juni zwierf de vogel nog wat verder richting zuidwesten, tot bij Oostende. Dan keerde ze weer om naar het noorden. Sindsdien verblijft ze op het grondgebied van Knokke-Heist. Esperanza bracht de laatste dagen vooral tijd door op een braakliggend terrein bij de industriezone van Westkapelle, maar ze bracht ook bezoeken aan de weilanden langs de Hazegrasstraat, vlakbij het Zwin en al enkele keren aan het Zwin Natuur Park zelf! Ze zal ongetwijfeld haar ouderlijke nest gezien hebben. Dan kon ze vaststellen dat haar ouders er dit jaar niet in geslaagd zijn om met succes te broeden. Benieuwd hoe lang Esperanza in de buurt blijft!

Status 9 mei 2021

Esperanza bleef tot 19 april hangen in haar overwinteringsgebied in Noordoost-Catalonië in Spanje. Die dag trok ze via de kustlaan langs de uiterste oostrand van de Pyreneeën noordwaarts Frankrijk in. Na iets minder dan 100 kilometer was het al genoeg geweest voor Esperanza. Ze hield halt vlak ten zuidwesten van de stad Narbonne. Voedsel zoeken gebeurde op een afvalstort, overnachten op een tweetal kunstmatige waterbekkens. Het beviel Esperanza daar wel, want ze bleef er ongeveer twee weken, tot 3 mei. Op die dag begon ze weer te trekken, en wel ineens ongeveer 220 kilometer. Doordat ze het meest oostelijk overwinterde van al onze zenderooievaars en de Pyreneeën zuidwaarts was overgetrokken via de voor ooievaars uit Noordwest-Europa ongebruikelijke route via de oostelijke rand van het gebergte, kon worden vermoed dat ze misschien een oostelijke route naar het noorden zou aanhouden als ze weer in beweging kwam, Kris achterna. Tot onze verbazing vloog ze op 3 mei echter westnoordwest. Esperanza corrigeerde dus duidelijk voor haar ongebruikelijke zuidwaartse trek, en ze trok ten noorden van de Pyreneeën weer naar Zuidwest-Frankrijk. Ze eindigde de dag bij het onooglijke plaatse Terraube in de regio Midi-Pyrénées.

Ze vertrok op 4 mei vanuit de regio Midi-Pyrénées in Zuidwest-Frankrijk. Ze doorkruiste Frankrijk op een viertal dagen, via een route die goed gelijk liep met die van Cora, maar vanaf de stad Orléans hield ze iets oostelijker aan. Ze arriveerde in België op 8 mei, omstreeks 18 uur, ten zuiden van Bergen in de provincie Henegouwen. De vogel trok verder, pal over Brussel, om te overnachten tussen Vilvoorde en Zemst. Misschien onderweg naar Planckendael? Neen, ze vloog de volgende dag verder noordwaarts, en halverwege de middag op 9 mei stak ze de Nederlandse grens over tussen Roosendaal en Breda. Ze eindigde die dag in Centraal-Nederland, tussen Nijkerk en Putten aan de zuidwestrand van de Veluwe.

Status 28 maart 2021

Esperanza brengt de winter door in Noordoost-Catalonië. Esperanza maakte de voorbije dagen korte zwerftochten in de omgeving van de steden Roses, Figueres en Besalu.

Status 16 december 2020 - 26 januari 2021

Esperanza bleef in het noordoosten van Catalonië, in Noordoost-Spanje. Het stadje Banyoles bleef het centrum van de actieradius van Esperanza. In de periode 16-21 december maakte de vogel een uitstapje tot 30 kilometer naar het noordoosten. Ze kwam daarbij weer terecht in de buurt van het natuurgebied Aiguamolls de l'Empordà nabij Empuriabrava, een plek waar ze in het najaar al eens verbleef. Na enkele dagen keerde ze echter terug naar Banyoles.

Status 21 november - 14 december 2020

Esperanza overwintert in Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Het stadje Banyoles was nog steeds het centrum van haar activiteitsgebied. Eind november maakte ze een uitstapje van enkele dagen naar andere gebieden in de ruime omgeving, tussen Torroella de Montgri, Roses en Figueres, allemaal plaatsen waar Esperanza eerder dit najaar al langskwam, maar uiteindelijk keerde ze terug naar Banyoles, en dat is nu haar winterstek. Ze verdeelt haar tijd tussen een afvalstort net ten oosten van de stad en slaapplaatsen in het centrum van Banyoles en in een park net ten westen ervan.

Status 1-20 november 2020

Esperanza zit nog steeds in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, en het ziet er niet naar uit dat deze vogel nog dieper Spanje zal invliegen. Aanvankelijk bleef Esperanza nog rondhangen in een vrij groot gebied in de ruime omgeving van Toroella de Montgri. De vogel zocht vooral landbouwgebied op, met regelmatige verplaatsingen. Op 30/10 vloog Esperanza een kort eindje meer landinwaarts, en daar zit ze sindsdien bij het stadje Banyoles. Dat is geen nieuwe plaats: in de eerste helft van oktober bracht ze daar al een paar dagen door. Net als toen weet ze de lokale afvalverwerkingsplaats uitstekend te vinden als voedselbron. Slapen doet ze verschillende plekken binnen en net buiten de stad.

Status 15-30 oktober 2020

Esperanza bevindt zich nog steeds in Catalonië. Vanaf haar laatst stopplaats bij het stadje Banyoles, in het binnenland van Catalonië vloog Esperanza via de grotere stad Gerona nog eens noordwaarts naar de buurt van Roses. Het natuurgebied Aiguamolls de l'Empordà, waar ze eerder zat, liet ze nu links liggen, om een bezoekje te brengen aan een afvalstort bij het dorpje Marza. Blijkbaar was die plek toch niet geheel naar wens, want de volgende dag vloog ze alweer ca. 35 kilometer naar het zuiden. Daar huist ze sindsdien in een vrij groot gebied in de ruime omgeving van Toroella de Montgri. Landbouwgebied wordt er afgewisseld met – jawel! – een afvalverwerkingsbedrijf bij Canet de Tallada.

Status 1-14 oktober 2020

Esperanza is het grootste buitenbeentje van de klas van 2020. Tegen de gewoonte in stak ze de Pyreneeën niet langs het westelijke uiteinde, maar aan de oostelijke kant over. Daar kwam ze terecht in het noordoosten van Catalonië. Esperanza werd er aangetrokken tot één van de weinige broedgebieden van ooievaar in dat deel van Spanje. Aanvankelijk bleef de vogel enkele dagen in de buurt van Aiguamolls de l'Empordà, een natuurreservaat bij Empuriabrava.

Later ging ze omzwervingen maken in een veel ruimer gebied, over een afstand van ca. 60 kilometer van noord naar zuid en 40 kilometer van oost naar west. De laatste dagen heeft Esperanza haar kamp opgeslagen bij het stadje Banyoles, in het binnenland van Catalonië. Voedsel zoeken gebeurt – je raadt het nooit – op een afvalverwerkingsplaats; slapen doet de vogel (vermoedelijk) in hoge bomen in een park in Banyoles.

Status 23-30 september 2020

In de vorige update meldden we dat Esperanza twee mislukte pogingen deed om de Pyreneeën over te steken. Toen dat niet lukte vloog de vogel een kort eindje terug naar het noorden. In plaats van meteen een nieuwe poging te wagen vloog ze de volgende dagen oostwaarts, langs de noordrand van de Pyreneeën. Op 25 september vloog ze kort na de middag zelfs zowaar de Middellandse Zee op tussen Narbonnen en Perpignan! Gelukkig boog ze al snel zuidwaarts af. Na een vlucht van toch wel een uurtje kwam ze terug aan land op het kleine schiereiland van Cap de Creus in Noordoost-Spanje, bij de stad Roses. Daarmee belandde nu ook Esperanza in Spanje, weliswaar via een flinke omweg en via een ongebruikelijke route! De volgende dagen verbleef ze in het natuurreservaat Aiguamolls de l'Empordà. Dat is één van de weinige plaatsen in Noordoost-Spanje waar ooievaars broeden. Wellicht hangen daar nog ooievaars rond, en werd Esperanza daardoor aangetrokken. Ze bracht ook veel tijd door op een afvalverwerkingsplaats op een kleine 10 kilometer ten noordwesten van Aiguamolls de l'Empordà.

Status 15-22 september 2020

Kris en Esperanza trokken samen vanuit hun laatste stopplaats nabij Le Mans in Frankrijk op 16 september een stevig eind verder naar het zuiden, ruim 220 kilometer, tot bij Rochefort aan de Franse westkust, ter hoogte van het Ile d’Oleron. De volgende dag ging de tocht weer verder. De zeer brede monding van de Gironde-rivier ten noorden van Bordeaux vormde blijkbaar een serieus obstakel, want de vogels pasten hun koers aan om de noordoever van de rivier te volgen. Ze maakten de oversteek een eind zuidelijker, waar de rivier smaller is. Ze overnachtten net ten noorden van Bordeaux. Er moest blijkbaar wat op krachten worden gekomen, want op 18 september vlogen ze pas laat op de dag verder zuidwaarts, al over het centrum van Bordeaux. Net ten zuiden van de stad brachten ze de nacht door. Een rustdagje, zoals in de Tour. Op 19 september was het weer tijd om te vliegen. Ze trokken ca. 115 kilometer verder zuidwaarts, om halt te houden in ten noorden van de stad Dax. Daar bleven ze ook op 20 september, en op 21 september vlogen ze weer een 40-tal kilometer verder. Kris en Esperanza moeten dan al goed de Pyreneeën hebben zien opdoemen in het zuiden. Ze stopten om te slapen in het dorpje met de mooie naam Saint-Gladie-Arrive-Munein. Op 22 september vertrokken ze samen richting Pyreneeën, onderweg om deze niet onaanzienlijke barrière voor trekvogels over te steken. Ze bleven samen tot minder dan 10 kilometer van de Spaanse grens, en toen gingen ze uit elkaar!

Esperanza deed iets meer naar het westen nog een tweede poging om de bergen over te steken, maar opnieuw tevergeefs. Ze vloog een beetje terug naar het noorden, en overnachtte bij Saint-Matrin d’Arrossa. Een ietwat onverwachte wending, met als resultaat dat alle 6 zenderooievaars die we op dit moment volgen apart aan het reizen zijn vanaf nu. Kris en Esperanza maakten vermoedelijk deel uit van een grotere groep ooievaars, en die groep is om onbekende reden uit elkaar gegaan. En wil je nu eens iets straf weten? Amper een half uur nadat Esperanza in westelijke richting langs de noordrand van de Pyreneeën vloog, op zoek naar een goede plek om de bergen over te steken, werd haar vluchtlijn gekruist door ooievaar Guido!

Zal Esperanza gauw de moed vinden om alsnog de Pyreneeën over te steken?

Status 4-15 september 2020

Kris en Esperanza bleven nog tot 13 september op hun verblijfsplaats sinds 17 augustus, de afvalverwerkingsplaats in het dorpje Maninghem in Noord-Frankrijk. In de namiddag vertrokken ze die dag zuidwestwaarts. Ze brachten de nacht door in Noyelles-sur-Mer, aan de baai van de Somme, dichtbij het Parc du Marquenterre, een vogelpark waarmee het Zwin Natuur Park nauwe banden heeft. De volgende dag, 14 september vlogen ze parallel met de kust een eind landinwaarts gedurende ongeveer 130 kilometer tot bij Le Havre. Op 15 september hielden ze een pal zuidwaartse koers aan gedurende ongeveer 180 kilometer, tot in het plaatsje Requeil, iets ten zuiden van Le Mans.

Status 1-3 september 2020

Kris, Guido en Esperanza bleven de voorbije dagen rondhangen bij de afvalverwerkingsplaats in het dorpje Maninghem in Noord-Frankrijk. Daar zitten ze al sinds 17 augustus.

Op 1 september verlieten Kris en Guido na de middag hun pleisterplaats, voor een vlucht richting zuidwesten. Zouden ze verder trekken? Helaas: na goed 25 kilometer kwamen ze steeds dichter bij de kust in de buurt van Conchil-le-Temple, en daar begonnen ze toch weer noordwaarts te vliegen. Via een omwegje vlogen ze in een boog weer naar Maninghem. Al bij al duurde het uitstapje 2,5 uur. Esperanza, de derde ooievaar, deed niet mee aan het uitstapje. Blijkbaar voelen deze vogels zich nog niet helemaal klaar om een grote trektocht te maken? Of zitten ze op een plaats met een zeer aantrekkelijk voedselaanbod? Combinatie van beide? We zijn benieuwd of ze binnenkort alsnog in beweging zullen komen.

Status 22-31 augustus 2020

Guido, Kris en Esperanza zitten nog steeds bij elkaar, bij een afvalverwerkingsplaats in het dorpje Maninghem, in het Noord-Franse departement Pas-de-Calais. In vogelvlucht is dat ongeveer 135 kilometer van het Zwin. Blijkbaar is dit een plek waar ze genoeg voedsel vinden. Ze verblijven er al sinds 17 augustus. Vermoedelijk zitten ze er in het gezelschap van nog andere ooievaars. Mogelijk zijn daarbij nog andere, niet-gezenderde-Zwin-ooievaars, want zoals je misschien nog weet vertrokken de zenderooievaars op 13 augustus uit het Zwin in een groepje van in totaal 8 jonge ooievaars.

Status 14-20 augustus 2020

De andere drie jonge zenderooievaars, Kris, Guido en Esperanza, zijn nog altijd samen. Ook zij vlogen op 14 augustus weer noordwaarts richting België. Ze hielden een iets westelijker koers aan dan Cora. Ze trokken tot in Esen, bij Diksmuide, waar ze de nacht doorbrachten. De volgende dag ging het verder noordwaarts. Toen ze kort rond de middag Oostende bereikten, en de zee voor zich zagen opdoemen, moesten ze een keuze maken: verder noordwaarts of scherp afbuigen naar het zuidwesten. Hun trekinstinct gaf de juiste richting aan: ze maakten een scherpe bocht en de volgende kust tot ter hoogte van Duinkerke in Noord-Frankrijk, waar ze rond 15u30 aankwamen. Daar pasten ze hun koers weer aan, en vlogen meer landinwaarts richting zuiden. Ze brachten de nacht door op grote hoogspanningsmasten tussen de Frans-Vlaamse dorpjes Merckeghem en Bollezeele. De volgende dag, 16 augustus vlogen ze een kort eind tot in Lumbres. Een afvalverwerkingssite trok daar hun aandacht, en ze bleven er hangen tot 17 augustus rond de middag. Dan trokken ze weer verder, maar na ongeveer 20 kilometer hielden ze alweer halt bij het dorpje Maninghem, weer bij een afvalverwerkingsplaats. Daar bleven ze tenminste tot 20 augustus hangen. In tegenstelling tot de jonge ooievaars die vorig jaar vanuit het Zwin op hun eerste trek begonnen, is het dus minder snel aan het gaan deze keer. Een week na hun vertrek zitten Kris, Guido en Esperanza op ongeveer 135 kilometer van het Zwin in Noord-Frankrijk. Anderzijds: de lichting van vorig vertrok pas rond deze tijd, op 21 augustus, uit het Zwin

Status 13 augustus 2020

We kunnen met veel spanning melden dat de vier jonge zenderooievaars die we in 2020 van een zender hebben voorzien in het Zwin Natuur Park (Guido, Kris, Esperanza en Cora) op 13 augustus aan hun grote avontuur zijn begonnen!

Ongeveer een maand geleden verlieten deze jonkies voor het eerst het ouderlijk nest. De weken nadien hingen ze steevast rond in de omgeving van het Zwin Natuur Park. Ze maakten enkele heel korte uitstapjes in de onmiddellijke omgeving, maar ze bleven trouw terugkeren naar hun geboorteplaats.

Op 13 augustus werden ze rond 11u15 nog waargenomen in de Kleyne Vlakte in het Zwin. Een Zwingids zag daar toen een groepje van 9 jonge ooievaars opstijgen en richting Sluis vertrekken. Wellicht zijn ze daar beginnen thermieken, en dan zuidwaarts gegaan.

Omstreeks 12u45 werd een groep van 8 overtrekkende ooievaars waargenomen in Bloemendale, aan de westkant van Brugge. Dankzij de zendergegevens weten we dat onze vier zenderooievaars ook langs de westrand van Brugge zijn getrokken. Het totale groepje jonge ooievaars dat zich de voorbije dagen ophield in het Zwin telde nog 10 exemplaren. Als we alles samen leggen is het realistisch om te veronderstellen dat het groepje jonge Zwin-ooievaars rond de middag het Zwin achter zich liet en kort nadien net ten westen van Brugge zuidwaarts trok.

De zenderdata tonen aan dat het vanuit Brugge pal zuidwaarts ging, langs Roeselare en Kortrijk. Ze verlieten België ter hoogte van Moeskroen. Ten zuiden van Rijsel bogen ze opvallend genoeg sterk af naar het westen en uiteindelijk zelfs naar het noordwesten.
De namiddag en late avond van 14 augustus was er een passage van een onweerszone in onze contreien. De kans is groot dat de onverwachte afbuiging naar het westen een manier was om die naderende onweerszone te ontwijken. Het moet wel angstaanjagend zijn voor die jonge onervaren ooievaars om, vliegend op een flinke hoogte, in de verte zo’n onweersfront te zien aankomen! 

Uiteindelijk hielden ze halt in het dorpje Lillers, in het departement Pas-de-Calais. In vogelvlucht net geen 110 kilometer van het Zwin. Doordat ze er via een omweg naartoe waren gevlogen was de totale afgelegde afstand groter dan dat. Niet slecht voor een eerste dag! De vogels overnachten per twee op enkele gebouwen net buiten het dorp. Kris en Guido (nestgenoten) overnachten op een verfraaide hoeve. Esperanza en Cora kozen voor een andere boerderij iets minder dan twee kilometer verderop.