ooievaar Cora

Ooievaar Cora, Y0182

  • Nest 3 - tweede bezet nest naast Zwinbistro The Shelter
  • Ringnummer Y0182 - geringd op 5/06/2020
  • Zendernummer 201908 - gezenderd op 29/06/2020
  • Vader geringd M6036 - Moeder ongeringd
Geboortejaar:
Helaas is deze ooievaar overleden.

Status 10 december 2023

Slecht nieuws van Cora, één van de ooievaars die we al sinds 2020 volgen. Haar zender geeft al sinds begin oktober geen signaal meer. We zijn in zo’n geval voorzichtig om niet te vroeg conclusies te trekken. Een zender die het even laat afweten is altijd mogelijk en Cora’s zender had ooit al eens korte tijd geen signaal gegeven. Inmiddels is er echter voldoende tijd over heen gegaan en is er ook genoeg bevestiging van de achtergrondwaarden van de zender om te kunnen besluiten dat Cora zo goed als zeker niet meer in leven is.

De laatste peilingen kwamen van een landbouwgebied waar aan rijstteelt werd gedaan ongeveer halfweg tussen de steden Cadiz en Jerez de la Frontera in het zuiden van Andalusië in Spanje. We hebben het raden naar de doodsoorzaak van Cora. Op beelden van Google Streetview is ter hoogte van de locatie waar de laatste zendersignalen vandaan kwamen weliswaar een elektriciteitsleiding met hoge masten te zien, maar op zich bewijst dat niet dat ook Cora door elektrocutie omgekomen zou zijn. Dergelijke leidingen zijn op heel veel plekken in het landschap te zien. Heel jammer van Cora.

Ze werd in juni 2020 in het Zwin Natuur Park geringd en bezenderd op één van de nesten aan de speeltuin (nest 3, voor de insiders). Ze was het oudste jong van een nest met drie jongen, waarvan alleen Cora een zender kreeg. We konden haar ruim drie jaar volgen, en dat heeft heel veel informatie opgeleverd! Het verhaal van elke ooievaar die we langere tijd kunnen volgen is bijzonder, en dat is bij Cora niet anders:

  • Haar eerste winter (2020-2021) bracht ze door in Noord-Marokko.
  • In de lente van 2021 keerde ze heel kort terug naar het Zwin, maar de rest van de lente en de zomer leidde ze een zwervend bestaan, waarbij ze vooral veel tijd in Nederland doorbracht.
  • Voor haar tweede winter koos ze een overwinteringsplaats in Spanje.
  • In de lente van 2022 kwam ze opnieuw onze kant uit. Op die leeftijd bestond de kans dat ze werk zou beginnen maken van de zoektocht naar een toekomstige broedplaats. Cora had echter een aanleg om te zwerven. De lente en zomer van 2022 zwierf de vogel rond in noordwestelijk België, met regelmatig bezoek aan het Zwin en de Zwinstreek.
  • In het najaar trok ze opnieuw richting Spanje.
  • De verwachting was dat ze in de lente van 2023 voor de derde keer naar het noorden zou trekken, om dan misschien we werk te maken van een carrière als broedvogel, maar dat deed Cora niet. Opvallend genoeg, voor een ooievaar van die leeftijd en na al twee keer wél noordwaarts te zijn getrokken, bleef ze de hele lente en zomer doorbrengen in haar overwinteringsgebied in Zuid-Spanje. Dat was geen gebruikelijk gedrag. We hebben het raden naar de reden. Misschien voelde Cora zich niet goed genoeg om de verre, zware reis naar het noorden aan te vatten? In elk geval bleef de vogel wel leven.

We waren heel benieuwd wat ze in 2024 zou doen, maar daar is het helaas niet toe gekomen. 

Status 5 november 2023

Bij haar laatste update eindigde Cora in het zuiden van Andalusië, in de zuidelijke tip van Spanje. Daar zat ze ook de voorbije weken, een kort eindje ten zuiden van de stad Jerez de la Frontera. 2023 was een bijzonder jaar voor Cora: ondanks haar leeftijd van drie jaar vloog deze vogel afgelopen lente niet richting noorden, zoals ze de twee vorige jaren wél had gedaan. Ze bracht de lente en de zomer door in de omgeving van Sevilla. Opmerkelijk genoeg vloog ze nu, tijdens de herfsttrek, een kort eind richting zuiden van daaruit. Op haar jongste verblijfplaats volgt Cora een klassiek patroon: voedsel zoeken op een afvalstort en overnachten bij een klein ondiep meertje in de buurt, op minder dan vier kilometer van haar voedselgebied.

Status 30 september 2023

Cora bleef tot eind september bij Los Palacios y Villafranca, ten zuiden van Sevilla in Zuid-Spanje. Op 29/09 schoof de vogel ca. 75 kilometer verder naar het uiterste zuiden van Andalusië, tot bij een afvalstort iets ten zuiden van de stad Jerez de la Frontera.

Status 12 september 2023

Cora bleef trouw aan de omgeving van Los Palacios y Villafranca, ten zuiden van Sevilla in Zuid-Spanje.

Status 20 augustus 2023

We kunnen nu wel heel zeker zijn dat Cora deze zomer niet meer onze kant zal opkomen. Deze ooievaar bleef gewoon de hele tijd in Zuid-Spanje hangen bij Los Palacios y Villafranca. Het blijft een opvallend gegeven dat deze inmiddels drie jaar oude ooievaar dit jaar niet is teruggekeerd naar onze contreien, terwijl ze dat de vorige jaren wel deed. Het wordt best wel interessant om te zien wat ze volgend jaar gaat doen. Alsnog weer terugkeren of in Spanje blijven. Een definitieve vestiging in Spanje zou ongebruikelijk en onwaarschijnlijk zijn want ooievaars keren in regel terug naar hun geboortestreek om zich als broedvogel te vestigen.

Status 15 juli 2023

Cora zat nog de hele voorbije periode bij Los Palacios y Villafranca, in het zuiden van Spanje. Haar actieradius bleef heel beperkt, tot minder dan 5 kilometer in en om de lokale afvalstortplaats. Het blijft opmerkelijk dat deze driejarige ooievaar dit jaar niet naar het noorden trok, zoals ze de voorbije twee jaar wel deed. Ter vergelijking; haar leeftijdsgenoot Kris deed dit jaar zijn eerste broedpoging in de Zwinstreek in Lapscheure. Anderzijds is dit gedrag één van de vele zaken die ons zenderproject zo boeiend maakt. We hadden het niet anders verwacht, maar het project maakt duidelijk dat onze ooievaars geen willoze machines zijn die volgens een vast stramien leven. Het zijn levende vogels, die keuzes maken om het één of het ander te doen. Op basis van haar bewegingen lijkt Cora alvast in goede doen.

Status 20 juni 2023

Het ziet er niet naar uit dat we Cora nog zullen terugzien in België dit jaar. Deze driejarige ooievaar bleef de voorbije maand vasthouden aan Los Palacios y Villafranca. Ze brengt vooral veel tijd door op een afvalstort ten noorden van dit stadje. Uit de bewegingen blijkt dat ze daar ter plekke geen broedpoging onderneemt. Dat zou ook heel onverwacht zijn, om zich zo ver van haar geboortestreek als broedvogel te vestigen. Het blijft een ietwat vreemde situatie voor Cora, om niet naar het noorden te trekken, in tegenstelling tot de vorige twee jaren.

Status 22 mei 2023

Met Cora is iets vreemd aan de hand. Zij zit nog altijd op de afvalverwerkingsplaats bij Los Palacios y Villafranca, ten zuidwesten van Sevilla in Spanje. Dat is tegen de verwachtingen in! Cora is geboren in 2020, en van een drie jaar oude ooievaar zou je mogen verwachten dat die deel wil uitmaken van de broedpopulatie. Ter vergelijking: haar leeftijdsgenoot Kris vestigde zich dit jaar als broedvogel niet ver van het Zwin, in Lapscheure. Het past ook niet bij het gedrag dat Cora de vorige jaren liet zien. Zowel in 2021 als 2022 trok Cora noordwaarts en kwam ze ook in de Zwinregio terecht. Er moet iets zijn dat haar verhindert om die reis dit jaar te herhalen. Mogelijk is de vogel niet helemaal gezond of gewond? De lokale bewegingen die ze maakt in Los Palacios y Villafranca laten in elk geval zien dat ze nog steeds rondvliegt, dus ze is nog steeds in leven.  Het gedrag van Cora is een beetje bizar en onverwacht, maar tegelijk is het ook wel spannend en boeiend om te zien wat er verder nog zal gebeuren met deze ooievaar.

Status 26 april 2023

Opmerkelijk nieuws van Cora, die zit nog altijd  bij haar overwinteringsplaats in Zuid-Spanje, bij Los Palacios y Villafranca, ten zuidwesten van Sevilla! Het is heel ongebruikelijk dat een ooievaar van drie jaar oud nu nog niet terug in het broedgebied is aangekomen of zelfs nog niet aan de voorjaarstrek is begonnen! Cora bleef ook in de vorige winter 2021-2022 lang in Zuid-Spanje hangen, maar ze vertrok toen toch eind maart en kwam half april 2022 in de Zwinstreek aan. Dit jaar doet ze het duidelijk anders. Normaal gezien zien we dat ooievaars steeds vroeger terugkeren naar het noorden naarmate ze ouder worden, maar Cora doet het dus andersom dit jaar. Misschien voelt ze zich niet in goede conditie om te trekken? Ze lijkt in elk geval nog in leven te zijn, met dagelijkse bewegingen, weliswaar in een heel kleine actiegebied bij een afvalverwerkingsplaats. Benieuwd of en wanneer Cora toch nog naar het noorden zal komen!

Status 6 april 2023

Cora zat nog minstens tot en met 4 april op haar overwinteringsplaats in Zuid-Spanje, bij Los Palacios y Villafranca, ten zuidwesten van Sevilla. Voor een ooievaar in derde kalenderjaar is het opmerkelijk om nog zo laat aan de voorjaarstrek te moeten beginnen. Cora heeft immers de leeftijd bereikt waarop ze aan voortplanting zou moeten beginnen denken. Vorig jaar keerde Cora ook pas vanaf eind maart terug, dus het past wel bij haar patroon.

Status 23 maart 2023

In tegenstelling tot haar leeftijdsgenoot Kris, zit Cora nog steeds in haar overwinteringsgebied in Zuid-Spanje, bij de stad Los Palacios y Villafranca. In 2022 bleef Cora tot eind maart in Zuid-Spanje (tot 26 maart, om precies te zijn) en blijkbaar is ze ook dit jaar niet gehaast.

Status 6 maart 2023

Cora bleef nog de hele tijd stationair bij Los Palacios y Villafranca, ten zuiden van Sevilla, in Zuid-Spanje. De vogel maakte beperkte bewegingen op en vlakbij een afvalstortplaats.

Status 17 februari 2023

Cora verblijft nog steeds in haar overwinteringsgebied Los Palacios y Villafranca, ten zuiden van Sevilla, in Zuid-Spanje.

Status 21 januari 2023

Cora bleef de hele tijd stationair bij Los Palacios y Villafranca, ten zuiden van Sevilla, in Zuid-Spanje. Haar bewegingen waren heel gelijkaardig aan die van collega Zwin-ooievaar Firmin.

Status 19 december 2022

Cora bleef de hele tijd in de regio ten zuiden van Sevilla, in Zuid-Spanje. De meeste tijd bracht ze door in de omgeving van de plaats Los Palacios y Villafranca. De vogel zocht voedsel op een afvalstort en bracht daarnaast ook tijd door in landbouwgebied (wellicht om daar te overnachten).

Status 6 november 2022

Cora bleef op de plek waar ze ook bij de vorige update was aanbeland, in de regio ten zuiden van Sevilla, in Zuid-Spanje. De meeste tijd bracht ze door in de omgeving van de plaats Los Palacios y Villafranca. Daar hoorde het klassieke voedsel zoeken op een afvalstort bij, maar Cora zat ook regelmatig in landbouwgebied langs de Guadalquivir-rivier. Ze bestreek daarbij een gebied van ruim 30 kilometer lang.

Status 12 oktober 2022

Cora bleef nog tot 30 september bij de grote afvalstortplaats van Villa de Valecas, ten zuidwesten van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze vloog die dag ineens weer ruim 300 kilometer, tot bij de Andalusische stad Cordoba. Van daar ging het de volgende dag nog eens ca. 125 kilometer verder naar het zuidwesten, tot het gebied ten zuiden van de stad Sevilla. Ze wisselt af tussen een afvalplaats ten noorden van Los Palacios y Villafranca en landbouwgebied langs de Guadalquivir-rivier ten westen van Los Palacios. Ze maakte een uitstapje van enkele dagen tot ca. 50 kilometer oostwaarts, tot bij La Puebla de Cazalla (om daar eens de lokale afvalstortplaats te checken), maar keerde weer terug naar de streek tond Los Palacios y Villafranca. De vorige winter bracht Cora door in het zuiden van Andalusië, en ze lijkt nu weer die kant op te gaan.

Status 21 september 2022

Cora vertrok op 4 september van haar laatste stopplaats bij Laruscade, niet ver van de Gironde-rivier, ten noorden van Bordeaux, in Zuidwest-Frankrijk. Op 6 september kwam ze aan bij de Pyreneeën, maar blijkbaar waren de omstandigheden niet goed voor de overtocht. Cora vloog een eind westwaarts en bracht een dag door bij de stad Tarbes (met overnachting in een park in de stad). Op 8 september keerde ze terug westwaarts, en stak de bergen over via de westelijke uitlopers. Van 8 tot 19 september bracht ze tijd door in de ruime omgeving van Tudela, langs de Ebro-rivier, in Noord-Spanje, een regio die ook door andere Zwin- en Belgische ooievaars af en toe gebruikt wordt als halte. Op 19 september vertrok ze verder zuidwaarts, om op 20 september aan te komen bij de grote afvalstortplaats van Villa de Valecas, ten zuidwesten van de Spaanse hoofdstad Madrid, ook een bekende plek voor andere Zwin-zenderooievaars.

Status 5 september 2022

Cora vertrok op 28 augustus uit de omgeving van Tilburg in het zuiden van Nederland, waar ze al sinds half juli verbleef. Ze is de eerste van onze oudere ooievaars die echt op trek naar het zuiden is vertrokken. Cora vloog via Lier en Mechelen dwars over Brussel. Na een dagtocht van maar liefst ca. 320 kilometer hield ze halt voor de nacht in het plaatsje Nanteuil-le-Houdouin, niet ver ten noordoosten van Parijs, in Frankrijk. Op 29 en 30 augustus trok ze gestaag verder door Frankrijk, om op 31 augustus een dag halt te houden op een grote afvalverwerkingssite bij Laruscade, niet ver van de Gironde-rivier, ten noorden van Bordeaux. Dat is een plek die ze al kent van een vorig bezoek, tijdens de voorjaarstrek in de lente van 2022.

Status 21 augustus 2022

Goed nieuws van Cora! Half juli begon haar zender wat te sputteren, en we kregen enkele weken geen signalen door. Je hoopt dan natuurlijk steeds dat het aan de zender ligt, en dat er niets mis is gelopen voor de vogel zelf. Gelukkig leek het inderdaad de zender te zijn geweest. Vanaf de laatste plek van waar we bericht kregen (op 16 juli) bij een afvalverwerkingsbedrijf langs de Rupel in Willebroek in de provincie Antwerpen, vloog Cora op 17 juli weer noordwaarts. De ooievaar hield enkele uren halt bij het natuurgebied De Kuifeend in het havengebied ten noorden van Antwerpen, en vloog daarna verder door richting Nederland. Cora overnachtte bij Roosendaal en vloog de volgende dag in Oostelijke richting. Vanaf 18 juli tot nu heeft ze zich opgehouden in de regio tussen Breda en Tilburg. Vooral een grote afvalverwerkingssite aan de noordrand van Tilburg is heel erg in trek.

Status 9 augustus 2022

Van de zender van Cora kregen we geen verder nieuws meer sinds 16 juli. De laatste meldingen kwamen toen van bij een afvalverwerkingsbedrijf langs de Rupel in Willebroek in de provincie Antwerpen. Hopelijk gaat alles goed met Cora, maar het is niet van de gewoonte van haar zender om het zo lang af te laten weten. We wachten nog even af op verder nieuws, en we hopen op het beste.

Status 25 juli 2022

Cora pendelde in de eerst helft van juli nog steeds tussen de Zwinregio en de Gentse Kanaalzone, in bijzonder haar geliefde afvalverwerkingssite van Suez tussen Desteldonk en Mendonk. Op 11 juli maakte ze een uitstapje en neer over de Westerschelde naar Vlissingen. Op 15 juli vloog Cora oostwaarts richting Antwerpen. Via de noordrand van de stad kwam ze op 16 juli aan bij een afvalverwerkingsbedrijf langs de Rupel in Willebroek. De zender gaf sindsdien geen signalen meer door, maar er lijkt nog wel beweging te zijn, dus we maken ons nog niet meteen zorgen over Cora zelf. We verwachten dat er spoedig nieuwe signalen zullen komen.

Status 29 juni 2022

Cora pendelde de voorbije weken op en neer tussen de Zwinregio en de Gentse Kanaalzone, in bijzonder haar geliefde afvalverwerkingssite van Suez tussen Desteldonk en Mendonk. De laatste dagen van juni vloog Cora vanuit haar Gentse verblijf terug naar de Zwinstreek, met een ommetje over het Zwin Natuur Park. Deze vogel toont mooi aan hoe goed ooievaars de ruime omgeving steeds beter leren kennen naarmate ze ouder worden. Cora kent de hele regio van Noord-West-Vlaanderen, Noord-Oost-Vlaanderen en westelijk Zeeuws-Vlaanderen vanuit de lucht inmiddels als haar broekzak. Net als Kris vertoont ze ook een duidelijke band met haar geboortestreek, getuige de heel regelmatige korte en lange bezoeken. Nog een gelijkenis met Kris is dat er een duidelijk verschil is met vorige zomer, toen Cora van half mei tot in augustus in zuidelijk Nederland rondzwierf.

Status 7 juni 2022

Cora maakte vanuit haar laatste stopplaats in het Zwin bewegingen tot in Terneuzen en tot de Zeebrugse Achterhaven. Half mei kwam ze opnieuw in de Gentse Kanaalzone terecht, met de afvalverwerkingssite van Suez tussen Desteldonk en Mendonk als voornaamste focus. In de tweede helft van mei vloog ze nog eens op en neer naar de Zwinstreek, maar in de eerste week van juni bivakkeerde ze alweer in de Gentse kanaalzone.
Cora’s bewegingen passen in haar leeftijd als derde kalenderjaarsooievaar: omzwervingen tussen voedselgebieden zonder gebonden te zijn aan een broedplaats, net als leeftijdsgenoot Kris. In vergelijking met Kris bestrijken de bewegingen van Cora een ruimer gebied. Ze is duidelijk gebonden aan het noordwesten van Vlaanderen en het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen.

Status 9 mei 2022

Bij de laatste update, in de eerste helft van april, zat Cora (°2020) ten zuidwesten van Parijs, in Frankrijk. Op 12 april vloog ze België binnen in de buurt van Poperinge. Sindsdien heeft ze rondgezworven in het Noordwesten van België, van De Panne tot Waasmunster, met weliswaar een grote focus op de Zwinstreek en het Zwin. Na haar aankomst in België vloog ze eerst tot aan de kust bij Nieuwpoort. Daar vloog ze een kort eind naar het zuidwesten, om de nacht door te brengen bij De Panne. De volgende kant veranderde ze echter weer van koers en vloog ze resoluut naar haar geboortegrond in het Zwin Natuur Park! Welkom thuis dus ook voor Cora! De eerste week maakte ze van hier uit uitstapjes van hier tot in de regio’s rond Oostende en Brugge, maar het Zwin bleef de focus. Dat bleef ook zo in de laatste decade van april, met ook dan weer uitstapjes: één keer (op 24 april) stak Cora daarbij de Westerschelde over (om meteen terug te keren) en op het einde van de maand ging het richting Oost-Vlaanderen, waar ze terecht kwam op de afvalverwerkingssite van Suez in de Gentse Kanaalzone, een plek waar al meer dan één van onze zender-ooievaars terechtkwam, zoals Esperanza nog, eind maart 2022. Opmerkelijk is dat Cora hier wellicht niet zomaar lukraak terecht kwam, want in augustus 2020, in de eerste weken nadat ze het nest in het Zwin had verlaten, had ze al enige tijd doorgebracht op die plek! Het is een plaats waar vaak een kleine groep ooievaars zit en er wordt ook vaak overwinterd de laatste jaren. Cora kende de plek dus nog en ging er eens langs! Begin mei vloog Cora weer naar de Zwinstreek, om dan meteen helemaal naar de IJzervallei te gaan, voor een dagtripje richting het bekende natuurgebied De Blankaart bij Diksmuide. De lokroep van de gekende stek in de Gentse Kanaalzone was echter groot, want meteen daarna ging ze weer die kant op. Van daar ging het alweer richting Zwin, maar wederom niet voor lang: op 6-7 mei verkende ze even de streek tussen Lokeren en Waasmunster in Oost-Vlaanderen. Na het inmiddels obligate ommetje via de Gentse Kanaalzone, ging het eindelijk op 8 mei wéér richting Zwinstreek. Volgt u nog?  De voortdurende omzwervingen van Cora zijn typisch voor een jonge ooievaar in zijn derde kalenderjaar, die nog niet gebonden is aan een eigen broedplaats. Ze leert zo een groot gebied kennen in de buurt van haar geboortegrond, waarbij ze mogelijk goede, potentiële voedselgebieden sampelt, waar ze later al dan niet kan naar terugkeren. Ze lijkt echter wel steevast richting Zwin terug te keren, dus hopelijk mogen we haar in de toekomst hier in de buurt als broedvogel verwelkomen, misschien vanaf 2023.

Status 12 april 2022

Cora bleef vrij lang hangen in haar wintergebied in Zuid-Spanje, maar op 26 maart vatte ze de noordwaartse tocht aan. Bij de laatste update zat ze in Algete, ten noordoosten van Madrid. Op 29 en 30 maart trok ze aan een rustig tempo door Spanje. De Ebro-vallei stroomopwaarts van Zaragosa bleek, zoals al vaker is gebleken bij onze zenderooievaars, een aantrekkelijke stopplaats. Cora hield er twee dagen halt, met bewegingen tussen de plaatsen Castejon en Carcastillo. Op 3 april maakte ze een sprong over de westelijke Pyreneeën, met een tocht van ca. 230 kilometer, tot het dorpje Hostens in de Franse Landes-streek. Vervolgens vloog ze, op 4 april, ca. 75 kilometer verder, dwars over Bordeaux. Tijd om uit te blazen, vond Cora, want ze bleef vijf dagen hangen bij een afvalstort bij de plaats Laruscade. Een eerste, korte ettape van iets meer dan 70 kilometer op 10 april, werd gevolgd door een veel grotere sprong van ruim 300 kilometer op 11 april, tot de omgeving van de stad Chartres. Als Cora verder doorzet in die richting zou ze ten westen van Parijs recht onze kant kunnen opkomen. Spannend!

Status 28 maart 2022

Cora bleef nog geruime tijd, tot 26 maart, hangen bij haar laatste stopplaats nabij het plaatsje Dos Torres, in het noorden van Andalusië in Spanje. Op 26 maart vloog ze een goeie 60 kilometer noordwaarts, tot het dorpje Agudo. Op 27 maart had Cora er al meer zin in, ze ging ca. 160 kilometer noordoostwaarts, tot bij Aranjuez. Op 28 maart vloog ze wat rustiger en ging ze zo’n 60 kilometer noordwaarts, langs de oostrand van Madrid. De tocht eindigde die dag al snel bij het plaatsje Algete, niet ver ten noordoosten van Madrid. Geen grote verrassing dat Cora er een afvalverwerkingsplaats opzocht. Misschien had ze dat wel een beetje gemist tijdens haar bezoek aan landbouwgebied in Noord-Andalusië.

Status 13 maart 2022

Cora bleef zitten in het noorden van Andalusië in Spanje, waar ze ook bij de vorige update uithing. Vanaf haar laatste stopplaats bij Hinojosa del Duque verplaatste ze zich de voorbije dagen langzaam oostwaarts. De laatste dagen zit ze ca. 25 kilometer verder, net ten oosten van het dorp Dos Torres. Ze leek daarbij soms voedsel te zoeken in landbouwgebied, maar bij Dos Torres zocht ze een klassieke fastfoodplek uit: het lokale containerpark, waar vast lekkers te vinden moeten zijn tussen het afval.

Status 27 februari 2022

Bij de vorige update meldden we dat ooievaar Cora een zwerftocht had gemaakt tot in de regio Extremadura. Ze maakte daarbij een uitgebreide cirkelbeweging. Sindsdien zwierf ze aanvankelijk nog verder door, terug naar het zuiden van Extremadura, en van daar terug Noord-Andalusië in. De bewegingen die ze maakten zijn dus nog niet in functie van de terugtrek naar het noorden. Het lijken veeleer zwerfbewegingen in het wintergebied. Vanuit het zuiden van Extremadura vloog Cora oostwaarts naar het noorden van Andalusië, waar ze ongeveer een week doorbracht bij de dorpen Peñarroya-Pueblonuevo en Belmez. Zo te zien bezocht de vogel daar geen afvalstorten. Op 15/05 vloog Cora 25 kilometer noordwaarts naar Hinojosa del Duque. Daar verbleef de vogel tot tenminste 27/02. Ze bleef ter plekke in een zeer klein gebied. De beperkte bewegingen deden een afvalstort vermoeden, maar dat bleek niet te kloppen. Het gaat om een landbouwgebied net ten oosten van Hinojosa del Duque. Daar moet blijkbaar veel voedsel te vinden zijn.

Status 7 februari 2022

Na een eerder verblijf in het uiterste zuiden van Andalusië in Spanje, was Cora eind december ca. 125 kilometer noordwaarts gevlogen, tot bij het stadje Burguillos, in Noordwest-Andalusië. Daar bleef de vogel de hele maand januari. Op 30/01 trok Cora noordwaarts, tot in de regio Extremadura. In de eerste week van februari maakte ze daar een bijna cirkelvormige tocht met enkele korte tussenstops. Via de stad San Benito kwam ze terecht op een afvalstort bij het plaatsje la Coronada. Daar bleef Cora enkele dagen pendelen tussen de stortplaats als voedselgebied en een klein stuwmeer als slaapplaats. Blijkbaar was deze plek niet helemaal naar haar zin want in de laatste dagen vloog ze opnieuw in zuidoostelijke richting. Haar meest recente stopplaats is bij het dorp Quintana de la Serena.

Status 10 januari 2022

Cora zat al een tijdje in het zuiden van Andalusië, in Zuid-Spanje. Bij de vorige update trok ze op in de regio tussen Cadiz, Jerez de la Frontera en Medina-Sidonia. Daar bleef ze het grootste deel van de maand december, tot ze op 28 december noordwaarts vertrok. Cora stopte een dag bij een afvalveerwerkingsplaats ongeveer halfweg tussen de steden Los Palacios y Villafranca en Dos Hermanas, maar op 30 december ging ze verder door naar het noorden, langs de oostrand van de grootstad Sevilla. Uiteindelijk hield ze halt bij het stadje Burguillos (ca. 125 kilometer ten noorden van de regio bij Cadiz waar ze vandaan kwam), en daar is Cora sindsdien gebleven. Voedsel zoeken doet de vogel op een kleine afvalverwerkingsplaats. Overnachten vindt plaats in een weide met kurkeiken op iets minder dan twee kilometer van de voedselplek.

Status 24 november 2021

Bij de vorige update bevond Cora zich in het zuiden van Andalusië. Het was toen afwachten of ze nog de Straat van Gibraltar zou oversteken richting Marokko, waar ze vorige winter overwinterde. Dat heeft ze uiteindelijk niet gedaan. In de eerste helft van oktober keerde ze even een kort eind terug naar de Guadalquivir-vallei ten zuiden van Sevilla, maar uiteindelijk koos ze voor ze voor de regio tussen Cadiz, Jerez de la Frontera en Medina-Sidonia. Daar verblijft ze nu al anderhalve maand, en het ziet er naar uit dat dit haar overwinteringsplek wordt. Cora brengt haar tijd door op een tweetal afvalverwerkingsbedrijven en rijstvelden, het meest in de buurt van het plaatsje Puerto Real.

Status 21 oktober 2021

Cora bleef van 16 tot en met 26 september bij Cordoba in Zuid-Spanje. Die laatste dag vloog de vogel ongeveer 135 kilometer zuidwestwaarts, tot het landbouwgebied langs de Guadalquivir-rivier ten zuiden van Sevilla. Daar hield Cora iets meer dan week halt. Op 4 oktober vloog ze weer een goede 65 kilometer pal naar het zuiden, tot de buurt van de plaats Medina-Sidonia. Dat is nog een 60-tal kilometer van de Straat van Gibraltar. Zal Cora dit jaar de oversteek maken naar Marokko? Vorig jaar stak ze over op 15 september, om uiteindelijk te gaan overwinteren in de buurt van Rabat langs de noordwestkust van Marokko.

Status 19 september 2021

Cora bleef tot 9 september bij het grote afvalstort van Villa de Valecas ten zuidwesten van Madrid in Spanje. Die dag trok ze ca. 100 kilometer zuidwaarts tot bij een afvalverwerkingsplaats bij de stad Alcazar de San Juan. Daar bleef ze tot 12 september; op die datum vloog ze weer ca. 70 kilometer naar alweer een afvalverwerkingsplaats bij Bolanos de Calatrava, in Zuid-Centraal Spanje. Daar bleef Cora weer even ter plekke. Op 15 september vloog de vogel ca. 30 kilometer de andere kant op, tot bij het Nationaal Park Las Tablas de Damiel (een natuurgebied en geen afvalverwerkingsplaats, voor de verandering!). Op 16 september wendde Cora de steven weer resoluut zuidwaarts, tot bij een afvalverwerkingsplaats bij Cordoba in Zuid-Spanje.

Status 5 september 2021  

Cora bleef de eerste week van september hangen bij de grote afvalstortplaats van Vila de Valecas, ten zuidwesten van Madrid, waar ze eind augustus aankwam.

Status 26 augustus 2021

Cora vertrok vanaf haar laatste korte stopplaats bij Etampes, ten zuiden van Parijs, op 24 augustus verder zuidwaarts. Ze vloog die dag maar liefst ca. 480 kilometer verder zuidwaarts, tot ten zuiden van Bordeaux. Ze overnachtte in het plaatsje Louchats. Op 25 augustus volgde alweer een tocht van ca. 270 kilometer, over de westelijke Pyreneeën. Ze bereikte het Spaanse plaatsje Milagro, in de Ebro-vallei. Dat is niet ver van Tudela, een bekend kruispunt voor trekkende ooievaars uit de Lage Landen. Op 26 augustus gooide Cora er nog eens ca. 260 kilometer tegenaan. Daarmee bereikte ze Madrid, en meer bepaald het voor veel van onze zender-ooievaars belangrijk afvalstort bij Villa de Valecas. Cora liet dit stort vorig jaar links liggen, maar kwam er nu dus ook terecht.

Status 23 augustus 2021

Cora, die al een tijdje bij Tilburg in Zuid-Nederland verbleef, voelde al op 21 augustus reiskriebels. Ze vertrok die dag vanuit Tilburg en vloog ca. 140 kilometer, dwars door Centraal-België. Via Antwerpen, een stukje Scheldevallei en de Dendervallei kwam ze terecht in Cambron-Casteau, in het bekende dierenpark Pairi Daiza. Daar broeden een aantal ooievaarsparen, en dat trok Cora duidelijk aan. Ze bleef er op 22 augustus even hangen. Op 23 augustus zette ze door, en trok ca. 270 kilometer verder tot bij de Franse stad Etampes, iets ten zuiden van Parijs. 

Status 10 augustus 2021

Ooievaar Cora bleef, net als in de vorige update nog steeds in Zuid-Nederland, ten noorden van Tilburg. Van daar maakte ze een korte uitstap van een vijftal dagen tot bij Breda.

Status 19 juli 2021

Cora had weinig reiskriebels. Ze bleef hangen in een ruime regio ten noorden van Tilburg, in het zuiden van Nederland. Er waren enkele uitstapjes westwaarts tot bij Breda en oostwaarts tot ’s Hertogenbosch, maar het gebied net ten noorden van Tilburg was het meest aantrekkelijk. Geen afvalbedrijven voor Cora; de ooievaar vertoeft vooral in een aantal (vermoedelijk ondiepe) plassen. Daar is blijkbaar ook veel voedsel te vinden.

Status 28 juni 2021

Cora zat bij de vorige update in de buurt van Tilburg in Nederland, vlakbij de grens. Op 7 juni vloog de vogel België binnen in de omgeving van Turnhout. Ze vloog oostwaarts via het noorden van de provincie Limburg, en bracht uiteindelijk de nacht door weer net over de grens in Nederlands Limburg, bij Susteren. De volgende dag, 8 juni, koos Cora echter opnieuw voor België. Via een lange, slingerende tocht van ca. 220 kilometer dwars door Limburg, via Waals-Brabant, Vlaams Brabant, over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam ze ter hoogte van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen terecht. Daar veranderde ze van koers richting Gent om uiteindelijk in Aalter te belanden. Misschien ook op weg naar het Zwin? Neen, op 9 juni vloog Cora eerst een kort eind zuidwaarts tot in Gavere in Oost-Vlaanderen, en draaide dan resoluut weer om naar het noorden. Langs Gent en Zeeuws-Vlaanderen stak de vogel ten noorden van Antwerpen de Schelde over, om uiteindelijk terug te keren naar de omgeving van Tilburg in Nederland. Boeiend, he, die zwervende verkenningstochten van jonge ooievaars?!

Status 8 juni 2021

In de vorige update werd gemeld dat Cora op 11 mei de hele dag doorbracht op haar geboorteplaats in het Zwin Natuur Park. Het bleek om een kort bezoek te gaan. Op 12 mei trok de vogel weer verder naar het noordoosten. Via de bekende trektelpost van Breskens stak ze de monding van de Westerschelde over. Van 13 tot 25 mei pleisterde Cora in de buurt van Rotterdam. Op 26 trok deze ooievaar weer door. Deze keer ging het zuidoostwaarts tot de omgeving van de stad Tilburg. Daar verblijf Cora nu nog steeds. Soms kwam ze tot amper twee kilometer van de Belgische grens.

Status 11 mei 2021

Cora kwam op 3 april aan in de omgeving van Sevilla in Spanje, nadat ze de oversteek van de Straat van Gibraltar had gemaakt vanuit haar wintergebied in Marokko. Cora bleef bij Sevilla tot 17 april. Die dag vloog de vogel ruim 150 kilometer noordwaarts tot bij het dorpje Campanario, niet ver van de stad Don Benito in de Spaanse regio Extremadura. Hier was het duidelijk goed toeven, want de vogel bleef er tot 2 mei. Het is niet duidelijk waar naar voedsel werd gezocht, maar er kon geen binding met een afvalstort worden vastgesteld. Vermoedelijk foerageerde de ooievaar in landbouwgebied. Op 2 en 3 mei schoof Cora ongeveer 130 kilometer naar het noordoosten tot bij Talavera de la Reina in Centraal-Spanje.

Cora vloog door Noord-Spanje langs de inmiddels bekende corridor nabij de stad Tudela. Op 5 mei hield ze halt op het afvalstort van Cintruénigo, een plek waar al eerder Zwin-zenderooievaars een stop ingelast hebben. Op 6 mei passeerde Cora de Pyreneeën via de meest westelijke uitlopers van het gebergte, vlakbij de Atlantische kust. Op drie dagen tijd doorkruiste ze Frankrijk. Op 9 mei passeerde de vogel kort na de middag alweer pal over het centrum van Parijs, dicht langs de Eiffeltoren. Dat deed ze al eens op haar zuidwaartse trek in september 2020. Zou ze het opvallende bouwwerk herkend hebben als baken op haar trektocht? Diezelfde dag nog, rond 17u10, stak ze de grens met België over bij Menen. Een goed uur later kwam ze aan in Damme.

Op 10 vertrok Cora vanuit Damme, maar in plaats van het korte eindje door te vliegen tot het Zwin, vloog ze verder noordoostwaarts, Nederland in… Zou ze ons echt, letterlijk en figuurlijk, links laten liggen? De Westerschelde was duidelijk aan barrière waar ze niet over wou. Ze volgde de zuidoever van de stroom verder tot net ten oosten van Terneuzen. Toen boog de vogel zuidwaarts en meteen daarna weer pal naar het westen. Nu stonde steven wél in de goede richting! Omstreeks 18 uur kwam ze aan in Het Zwin van over de Zwinuitbreiding! Weer thuis, na ongeveer negen maanden te zijn weggeweest, helemaal tot in Marokko. Op 11 mei bracht ze de hele dag in het gebied door. Vermoedelijk is ze niet alleen, maar maakt ze deel uit van een groepje van 6-7 ooievaars. Het was ons opgevallen dat er gisteren een dergelijk groepje rondhing in en boven het Zwin. Vermoedelijk allemaal jonge ooievaars die nu net zijn aangekomen uit het zuiden. Cora bracht de nacht door in een boom in het Zwin Natuur Park.

Status 8 april 2021

Intussen is ook Cora op noordwaartse trek vertrokken uit haar winterplaats bij Rabat in Marokko. Ze zette aan op 1 april, en vloog die dag meteen ongeveer 165 kilometer langs de Atlantische kust, tot bij de stad Larache. De volgende dag ging het verder tot in Tanger in het uiterste noorden van Marokko. Op 3 april ging Cora aan de slag voor één van de meest risicovolle etappes van haar reis, de oversteek van de Straat van Gribraltar! Ze zweefde ongeveer een uur heen en weer vlak voor de Straat, ongetwijfeld moed bijeen schrapend en wachtend op de juist wind voor de korte maar gevaarlijke oversteek. Omstreeks 13u was het zover. De oversteek duurde ruim ongeveer drie kwartier. Dat is vrij lang, en de reden is dat Cora een eind westwaarts van het smalste stuk van de zee-engte overstak, vermoedelijk omdat de wind daar het gunstigste zat om over te vliegen. Na aankomst in Spanje vloog ze nog ongeveer 125 kilometer door tot ten zuiden van Sevilla. Daar bracht ze de voorbije dagen door bij een afvalstort en in landbouwgebied langs de Guadalquivir-rivier.

Status 28 maart 2021

Cora blijft voorlopig in haar overwinteringsgebied nabij Rabat in Marokko.

Status 7-26 januari 2021

Cora is nu de enige van onze Zwin-ooievaars die nog in Marokko verblijft. De vogel zit nog steeds nabij Rabat. In vergelijking met voordien, is de actieradius wat groter geworden, met regelmatig uitstappen tot maximaal 25 kilometer, in meerdere richtingen, aan de zuidkant van de stad.

Status 16 december 2020 - 7 januari 2021

Cora bleef ter plekke op haar overwinteringsplaats nabij Rabat, in Noord-Marokko. Ze verlegde haar actieterrein weliswaar voor het grootste deel naar de aangrenzende stad Témara, net ten zuiden van Rabat, maar een echte verandering kunnen we dan niet noemen.

Status 22 november - 14 december 2020

Cora, ons meest zuidelijke ooievaar, bleef waar ze al een hele tijd zit: op haar overwinteringsplaats nabij Rabat, in Noord-Marokko.

Status 1-20 november 2020

Cora bleef de voorbije weken trouw aan haar inmiddels vaste stek in de buurt van Rabat, langs de kust in Noord-Marokko. De tijd wordt verdeeld tussen een groot afvalstort en landbouwgebied langs de rivier Bou Regreg, allemaal vlakbij de stad. Overnachten lijkt meestal in de stad zelf te gebeuren, op verschillende plaatsen.

Status 15-30 oktober 2020

Cora verblijft nog steeds in de buurt van Rabat, langs de kust in Noord-Marokko. Het lijkt alsof de vogel de buurt daar inmiddels al goed kent. Cora verblijft nog steeds regelmatig op een groot afvalstort ten zuiden van de stad, maar ze komt ook regelmatig in (groenere dele van) de stad zelf. Het is nu al sinds 16 september dat Cora hier verblijft, en het is niet erg waarschijnlijk dat ze nu nog heel grote verplaatsingen zal maken. Het zit er dik in dat Noord-Marokko haar overwinteringsgebied zal worden. Het wordt wel nog afwachten of ze de hele winter bij Rabat zal blijven. Van de zender-ooievaars die vorige winter in Noord-Marokko doorbrachten weten we dat ze in november nog verplaatsingen maakten naar hun uiteindelijke winterbestemmingen.

Status 1-14 oktober 2020

Cora, onze meest zuidelijk gevlogen ooievaar bleef in de eerste decade van oktober in de buurt van Rabat in Marokko. Ze maakte wel een paar grotere uitstappen in de omgeving dan ervoor, naar plekjes ten oosten en ten noorden van de stad. In de nacht van 12 op 13 oktober bleek de vogel zelf te gaan overnachten in de stad. Cora zit nu al bijna een maand bij Rabat. De kans dat ze nu nog veel verder naar het zuiden zal trekken is klein. Wellicht zal Cora in Marokko overwinteren.

Status 23 september - 1 oktober 2020

Cora bleef de voorbije periode stationair net ten zuiden van stad Rabat in Noordwest-Marokko. De vogel zoekt overdag voedsel op een grote afvalverwerkingsplaats. De slaapplaats ligt iets meer dan 3 kilometer verder, vermoedelijk op verlichtingspalen langs een weg. Geen verdere beweging dus voorlopig. We wachten af of Cora, net zoals twee van de drie zender-ooievaars van vorig jaar, de winter in Noordwest-Marokko zal doorbrengen of toch alsnog de Sahara zal oversteken. Totnutoe maakte geen enkele van onze zender-ooievaars die grote sprong zuidwaarts.

Status 16-22 september 2020

Het was groot nieuws toen Cora op 15 september, als eerste van de zenderooievaars dit jaar, de oversteek maakte van Europa naar Afrika. Ze vloog meteen nog een eind door in Noord-Marokko, om te overnachten bij Ksar-el-Kébir. Opmerkelijk: ze overnachtte precies op de plek waar ooievaar Emily begin dit jaar, op 21 februari geëlektrocuteerd werd. Mogelijk sliep ze ook op een hoogspanningsmast. Cora bracht het er gelukkig beter vanaf. Op 16 september vloog ze ca. 135 kilometer verder naar het zuiden. Ze overnachtte net ten oosten van de stad Rabat. Op 17 en 18 november bleef ze daar in buurt, afwisselend bij een afvalstort en een stuwmeer net ten zuiden van Rabat. Zal Cora in Marokko overwinteren, of zal ze nog dieper in Afrika doordringen. We zijn even benieuwd als jij!

Status 4-15 september 2020

Cora behoudt haar rol van de meest avontuurlijke van onze vier zenderooievaars van de lichting van 2020! 

Vanaf haar laatst gemelde stopplaats bij Pamplona Noord-Spanje op 3 september, vloog ze op 4 september ongeveer 75 kilometer door tot in Cintruenigo, in het zuiden van de Spaanse regio Navarra. De vogel overnachtte op een afvalstort ten oosten van het stadje. We weten inmiddels dat Spaanse afvalstorten een grote aantrekkingskracht hebben op onze ooievaars, maar dat was niet het geval bij Cora.

De volgende dag trok de ooievaar weer verder, en er werd weer een grote afstand afgelegd, na de relatieve rustdag van de dag ervoor: ongeveer 255 kilometer. Dat bracht Cora tot net ten zuiden van Madrid. Ze passeerde op nauwelijks een kilometer van het grote afvalstort bij Villa de Vallecas, waar Reinout al een tijdje verblijft, maar Cora werd er blijkbaar niet door aangetrokken. Ze bleef enkele kilometer verder hangen bij het plaatsje Pinto, bij wat de overblijfselen van een oud afvalstort lijken te zijn. daar bleef ze op 6 september en een deel van 7 september.

Op 7 september vertrok ze rond de middag weer verder in zuidelijke richting. 285 kilometer verder, na een tocht via de stad Toledo, kwam Cora uit vlak ten zuiden van Cordoba, in Andalusië. Daar was het blijkbaar weer tijd om even te rusten, want ze bleef er tot 9 september, bij een klein afvalstort. Die dag ging het weer 120 kilometer verder, tot bij Sevilla, waar ze weer anderhalve dag bleef rusten, bij een afvalstort tussen de plaatsjes Dos Hermanas en Los Palacios y Villafranca en in een moerasgebiedje bij de laatste plaats als slaapplek. Voor de trouwe fans van onze zenderooievaars zouden die namen een belletje kunnen doen rinkelen. Dit is immers al een populair plekje gebleken!
Van 11 tot 23 september 2019 en opnieuw op 29 maart 2020 hield zenderooievaar Hadewijch hier ook kort halt op haar zuidwaartse én haar noordwaartse trek. Nog een andere zenderooievaar, Reinout, bracht er zelfs de winter door van 24 november 2019 tot 12 maart 2020.

Cora had echter geen plannen om er lang te blijven, want op 11 september vertrok ze alweer. Ze vloog tot de buurt van Puerto Real, Zuid-Andalusië, waar ze door alweer een nieuw afvalstort werd aangetrokken. Weer voltrok zich hetzelfde patroon: na enkele schoof ze op 14 september weer een kort eindje op, deze keer richting zuidoost, richting Straat van Gibraltar.

Nu werd het spannend… ze bracht de nacht door bij een klein afvalstort, van waar ze op 15 september verder zuidoostwaarts vloog. Ze vertrok pas rond 13u15, en op iets meer dan twee uur tijd legde ze een afstand af van ruim 60 kilometer tot in Tarifa. Dat is het uiterste zuidpuntje van Spanje, aan de Straat van Gibraltar en daarachter…Afrika!

Cora draalde nog een tweetal uren daar in de buurt, cirkelend op hoogte en ongetwijfeld in gezelschap van nog vele andere ooievaars. Kort na 17u30 steeg ze tot een hoogte van ruim een kilometer en dan startte een gestage vlucht recht over de Straat van Gibraltar. Ze was in Marokko, Afrika! Dankzij de erg precieze gegevens van onze zender weten we dat de oversteek amper een twintigtal minuten duurde.

Ze was nog niet heel moe, want vervolgens vloog ze nog ongeveer honderd kilometer verder door in Marokko, tot in Ksar-el-Kébir. Klinkt die plaats ook bekend in de oren? Het zal wel zijn! Zenderooievaar Emily, die in 2019 werd gezenderd, bracht hier de winter door van 14 november 2019 tot 20 februari 2020, toen ze helaas om het leven kwam door elektrocutie. Een bekende plek dus voor Zwin-ooievaars, maar ook een gevaarlijke. We hopen dat Cora het er beter van afbrengt. Het valt nog te bezien of ze hier zal blijven of nog zal verder trekken. Het trekseizoen is nog lang niet voorbij, en de ervaringen van vorig jaar hebben geleerd dat onze ooievaars zich toen pas veel later in het najaar langduriger gingen settelen op een overwinteringsplaats.

Status 1-3 september 2020

Van de 4 jonge zenderooievaars van 2020 ontpopte Cora zich ineens tot de meest avontuurlijke. Nadat de 4 jonge vogels op 13 augustus samen het Zwin hadden verlaten, keerde Cora al na enkele dagen terug naar het Zwin.
Nadien volgden wat omzwervingen in de ruime omgeving en vervolgens een verblijf op een afvalverwerkingsplaats in de Gentse kanaalzone.

Op 31 augustus vertrok ze vanuit Gent op trek. Die eerste dag kwam ze uit in Noyon in Noord-Frankrijk. Op 1 september waren de omstandigheden om te trekken blijkbaar fantastisch in Frankrijk (zie ook de beweging van ooievaar Hadewijch die dag): Cora vloog zo maar even 320 kilometer, tot bij een klein dorpje met de schone naam Sainte-Cathérine-de-Fierbois. Een geweldige prestatie voor deze jonge ooievaar, en er is nog meer. De zeer gedetailleerde data die door het nieuwe type zender dat we in 2020 gebruiken worden doorgegeven leveren heel nauwkeurige info op. een nadere blik op Cora vliegroute op 1 september laat zien dat ze die dag pal over het centrum van Parijs vloog. Omstreeks 15u vloog ze zowaar rakelings langs de Eiffeltoren! Dankzij Google Earth kunnen we haar route boven Parijs ook in 3D bekijken: het beeld laat de exacte route van Cora zien. We kennen ook ongeveer de vlieghoogte van Cora. Ter hoogte van de Eiffeltoren daalde de vogel van 447 meter hoogte naar 185 meter hoogte. De Eiffeltoren is 324 meter hoog, dus we kunnen veronderstellen dat Cora de top van de beroemde toren vlakbij op ooghoogte gepasseerd is! Hoe cool is dat? Zouden er ter plekke waarnemers zijn geweest die haar (wellicht samen met andere ooievaars) zagen overtrekken?

Op 2 september waren de vliegomstandigheden blijkbaar nog altijd uitstekend, want ze vloog die dag nog eens 352 kilometer. Ze bleef zelfs trekken tot 21u, uitzonderlijk voor een thermiektrekker. Ze passeerde om 19u45 nog het centrum van Bordeaux. De overnachtingsplaats was in Sabres, in Aquitanië.

Op 3 september was Cora nog niet moe, want die dag ging het ineens hup de Pyreneeën over. Ze bracht de avond door net ten zuiden van Pamplona in Spanje. Cora was eerst de meest schuchtere trekker van onze 4 nieuwe zenderooievaars, maar daar is inmiddels duidelijk verandering gekomen.

Status 22-31 augustus 2020

Cora raakte afgescheiden van de andere drie en vloog eerder al eens terug naar het Zwin. In de dagen na haar terugkeer verruimde ze haar actieterrein stilaan weer. Alsof ze het voor haar tweede vertrekpoging was rustiger wou aanpakken. Eerst hing ze rond in de buurt van Damme, dan vloog ze voor een paar dagen in de richting van Sluis, net over de grens in Nederland.

Op 23 augustus achtte Cora de tijd weer rijp voor een langere vlucht. De vogel ging niet naar het zuidwesten, zoals te verwachten, maar vloog oostwaarts. Via het Noord-Oost-Vlaamse Krekengebied vloog Cora in de richting van de kanaalzone ten noorden van Gent. Ze kwam terecht bij een afvalwerkingsbedrijf in Desteldonk. Niet toevallig een plek waar af en toe, en ook op dit ogenblik, een kleine groep ooievaars pleistert. Ooievaars die op enige hoogte vliegen zien wellicht tot vele kilometers ver andere ooievaars rondcirkelen, en gaan er dan op af, sociale vogels als ze zijn. Op die manier kunnen interessante voedselplekjes steeds nieuwe ooievaars aantrekken. Blijkbaar is het er goed toeven, want de jonge ooievaar zit er nog steeds!

Onze Zwin-wetenschapper trok even op onderzoek uit richting Desteldonk. Cora zelf kreeg hij niet te zien: de ooievaars zaten er op een ontoegankelijke, onoverzichtelijke plaats. Er hing een groep van in totaal 26 vogels rond, waaronder Cora. Zoals blijkt uit de foto’s is het niet bepaald een mooie pittoreske plek. De vele hoogspanningslijnen en de verschillende grote windturbines die er staan maken ook duidelijk dat het een plaats is die niet zonder risico is voor grote zweefvliegers als ooievaars. Aanvaringen met die constructies of elektrocutie aan een hoogspanningslijn zijn vaak voorkomende doodsoorzaken voor ooievaars! Vorige winter kwam Emily, één van onze zenderooievaars uit 2019, door elektrocutie om het leven in haar wintergebied in Marokko. Cora bracht het er echter goed van af.
Op 31 augustus vertrok ze rond de middag op trek. Ongeveer 185 kilometer zuidwaarts bracht ze de avond van 31 augustus door in het Noord-Franse Noyons. De trekroute liep via Deinze, Waregem en Doornik. De voorbije dagen was er in heel België veel trek van in totaal honderden ooievaars. Blijkbaar waren de trekomstandigheden ideaal, en dat merken we dus ook aan onze eigen zenderooievaars. Met de nieuwe zenders kunnen we ook zien hoe hoog de ooievaars vliegen. Tijdens de trektocht van 31 augustus haalde Cora hoogtes tot 1.161 meter!

Status 14-20 augustus 2020

Op het einde van die dag maakten de vier zenderooievaars op het einde een onverwachte afbuiging naar het westen, vermoedelijk om onweer te vermijden. Blijkbaar waren ze onder de indruk van de impressies van die eerste dag want op 14 augustus vlogen ze zowaar terug naar het noorden!

Cora, was blijkbaar van de rest gescheiden geraakt. Zij vloog ongeveer van 45 kilometer naar het noordoosten, weer België in, tot in Zonnebeke, bij Ieper. Daar bracht Cora de nacht door. De volgende dag, 15 augustus, vloog de vogel via Roeselare en Brugge weer helemaal terug naar het Zwin. Een opmerkelijke verplaatsing! Extra opmerkelijk was daarbij dat deze jonge vogel blijkbaar ook redelijk feilloos de weg terugvond naar zijn geboorteplaats. Al meteen een straf staaltje van de navigatiecapaciteiten van ooievaars! Terug in het Zwin moest Cora enkele dagen bekomen van de eerste trekpoging. De volgende dagen was de vlieglust terug. Leuk weetje: met de nieuwe zenders kunnen we ook de vlieghoogte zien op momenten dat de zender een signaal geeft. Tijdens een vlucht vanuit het Zwin op 17 augustus kort na de middag bereikte Cora een vlieghoogte van maar liefst 685 meter. Niets uitzonderlijk voor een ooievaar. We zullen de komende weken nog veel hogere vlieghoogtes kunnen optekenen bij onze zenderooievaars, maar toch interessant. De laatste dagen heeft Cora het actieterrein verlegd naar de omgeving van Damme. Benieuwd wanneer een volgende trekpoging zal worden gewaagd.

Status 13 augustus 2020

We kunnen met veel spanning melden dat de vier jonge zenderooievaars die we in 2020 van een zender hebben voorzien in het Zwin Natuur Park (Guido, Kris, Esperanza en Cora) op 13 augustus aan hun grote avontuur zijn begonnen!

Ongeveer een maand geleden verlieten deze jonkies voor het eerst het ouderlijk nest. De weken nadien hingen ze steevast rond in de omgeving van het Zwin Natuur Park. Ze maakten enkele heel korte uitstapjes in de onmiddellijke omgeving, maar ze bleven trouw terugkeren naar hun geboorteplaats.

Op 13 augustus werden ze rond 11u15 nog waargenomen in de Kleyne Vlakte in het Zwin. Een Zwingids zag daar toen een groepje van 9 jonge ooievaars opstijgen en richting Sluis vertrekken. Wellicht zijn ze daar beginnen thermieken, en dan zuidwaarts gegaan.

Omstreeks 12u45 werd een groep van 8 overtrekkende ooievaars waargenomen in Bloemendale, aan de westkant van Brugge. Dankzij de zendergegevens weten we dat onze vier zenderooievaars ook langs de westrand van Brugge zijn getrokken. Het totale groepje jonge ooievaars dat zich de voorbije dagen ophield in het Zwin telde nog 10 exemplaren. Als we alles samen leggen is het realistisch om te veronderstellen dat het groepje jonge Zwin-ooievaars rond de middag het Zwin achter zich liet en kort nadien net ten westen van Brugge zuidwaarts trok.

De zenderdata tonen aan dat het vanuit Brugge pal zuidwaarts ging, langs Roeselare en Kortrijk. Ze verlieten België ter hoogte van Moeskroen. Ten zuiden van Rijsel bogen ze opvallend genoeg sterk af naar het westen en uiteindelijk zelfs naar het noordwesten.
De namiddag en late avond van 14 augustus was er een passage van een onweerszone in onze contreien. De kans is groot dat de onverwachte afbuiging naar het westen een manier was om die naderende onweerszone te ontwijken. Het moet wel angstaanjagend zijn voor die jonge onervaren ooievaars om, vliegend op een flinke hoogte, in de verte zo’n onweersfront te zien aankomen!

Uiteindelijk hielden ze halt in het dorpje Lillers, in het departement Pas-de-Calais. In vogelvlucht net geen 110 kilometer van het Zwin. Doordat ze er via een omweg naartoe waren gevlogen was de totale afgelegde afstand groter dan dat. Niet slecht voor een eerste dag! De vogels overnachten per twee op enkele gebouwen net buiten het dorp. Kris en Guido (nestgenoten) overnachten op een verfraaide hoeve. Esperanza en Cora kozen voor een andere boerderij iets minder dan twee kilometer verderop.