Oktober

Soort om naar uit te kijken in oktober: spreeuw.

Topmaand voor vogeltrek!

Onder de juiste weersomstandigheden kan sterke trek van overtrekkende vogels zoals spreeuwen en koperwieken worden waargenomen. Veel trekvogels gebruiken het Zwin als tijdelijke stopplaats. Arctische ganzen zoals kolganzen voegen zich bij de overwinterende watervogels.

Spreeuwen

Koperwiek

Kolganzen

Op dagen met hogere temperaturen zijn nog steeds zonnende boomkikkers te zien.