November

Soort om naar uit te kijken in november: oeverpieper.

Overwinterende watervogels zijn een prominent beeld in het Zwin. In de waterrijke delen komen nu grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers voor.

Brandganzen

Bergeend

Bonte strandloper

Zangvogels

In de schorre zijn typische zangvogelsoorten, zoals de oeverpieper, aangekomen om te overwinteren.

De plantenwereld verliest steeds meer kleur, maar sommige soorten zoals bezemkruiskruid staan nog in bloei.