zwin in verandering

Zwin in verandering 2019

Het Zwin wordt bedreigd door verzanding van de geul, die het natuurgebied met de Noordzee verbindt. Hierdoor zouden waardevolle slikken en schorren verdwijnen, alsook de specifieke dieren en planten die er thuishoren. Om het Zwin te behouden waren er dan ook grootschalige ingrepen nodig. Dit gebeurt door de inspanningen van verschillende Vlaamse en Nederlands partners: Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Zeeland en Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust.

Maar hoe ver staan we nu met die werken?

Wat houdt de verandering in?

Groter
Meest opvallende verandering is dat het Zwin een stuk groter geworden is. Er kwam 120 hectare bij, waarvan 10ha in Nederland. Dat brengt de totale oppervlakte van het grensoverschrijdende natuurgebied op 333 hectare. Door het Zwin groter te maken, stroomt er meer water in en uit het Zwin. Die hogere dynamiek gaat zo de verzanding tegen.

Veiliger
Door de uitbreiding van het Zwin werd er ook een nieuwe, bredere dijk van 3,8 km lang en 6 à 7 m hoog gebouwd. Die nieuwe dijk, die de internationale dijk vervangt, zal ons nog beter beschermen tegen overstromingen vanuit zee en de zeer zware stormen. 

Waardevoller
Het eerste broedeiland is een feit en ook slikken en schorren werden al hersteld. De uitbreiding is essentieel om het Zwin als topnatuur in stand te houden: slikken en schorren werden al hersteld en de broedeilanden zijn een feit. Ook in de toekomst blijven de partners resoluut kiezen om in te zetten op duurzaam natuurbeheer. Bv door begrazing van meer dan 40 schapen en bijna 50 koeien. Er is 6ha aan broedeilanden beschikbaar, 10 poelen voor de boomkikker en 3,5 ha struikgewas.

Wat kan je als bezoeker bezichtigen?

Status februari 2019: 

  • Op 4 februari werd de oude dijk doorbroken, dit is nog niet de opening van de nieuwe dijk.
  • De nieuwe dijk zal pas later in de lente van 2019 geopend worden en pas dan beschikbaar zijn voor bezoekers.

Het Zwin Natuur Park met bijhorende wandellussen in de Zwinvlakte blijft steeds open voor bezoek tijdens de openingstijden.

zwin in verandering
  • De rode zone = uitbreidingszone is nog niet toegankelijk! Het is nog steeds een werfzone en dus niet veilig. 
  • Via het Zwin Natuur Park kan je wel al een blik op de uitbreiding werpen. 

Meer weten?

Bekijk andere gerelateerde artikelen