Juli

Soort om naar uit te kijken in juli: lamsoor.

Het voortplantingsseizoen loopt op zijn einde. Er zijn nu veel jonge, pas uitgevlogen vogels.

Broedeilanden

Op de parkplas komen zwartkopmeeuwen, kokmeeuwen en visdieven uit de broedkolonie op de eilanden zich geregeld poetsen.

Zwartkopmeeuw

Kokmeeuw

Visdief

Ooievaars

De ooievaarskuikens verlaten in de loop van de maand het nest.

Vogeltrek richting het zuiden

De vogeltrek richting zuiden begint al goed warm te lopen, met het vertrek van vroege soorten en de aankomst van noordelijke soorten steltlopers zoals regenwulpen. De aantallen lepelaars en kleine zilverreigers gaan duidelijk de hoogte in en er zitten vaak grote concentraties sterns, waaronder honderden grote sterns.

Regenwulpen

Lepelaar

Kleine zilverreiger

Op geschikte plekjes zijn zonnende boomkikkers te zien. De zouttolerante plantensoorten die zo typisch zijn voor de Zwinvlakte, zoals lamsoor, zijn nu prachtig te bewonderen.

Boomkikker

Lamsoor