December

Soort om naar uit te kijken in december: bergeend.

In de waterrijke delen van het Zwin overwinteren in deze tijd van het jaar flinke aantallen watervogels: diverse soorten ganzen, eenden en steltlopers, zoals kolganzen, bergeenden en zilverplevieren. De aantallen fluctueren afhankelijk van de strengheid van het winterweer.

Kolgans

Bergeenden

Zilverplevier

In de schorre zijn typische overwinterende zangvogelsoorten aanwezig, zoals oeverpieper.