Biodiversiteitsstudie planten

2de graad

In het Natuur Educatief Centrum krijgen de leerlingen toelichting over lopende onderzoeken, aansluitend gaan ze zelf aan de slag!

In het Zwin wordt er nog steeds aan onderzoek gedaan, de leerlingen gaan dan ook zelf aan de slag en elke bijdrage is onderdeel van de crowd-sourced, people science. 

Inhoud

  • Met zowel klassieke als moderne technieken wordt een stuk natuur in kaart gebracht. 
  • De zonnatie in bepaalde delen van het intergetijdengebied wordt onderzocht aan de hand van reliëf, vochtigheid, begroeiing... 
  • Begrippen als niche, biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten komen zeker aan bod. 

Praktisch?

Aantal deelnemers 25 ll / gids Reserveer de module
Tijdsduur 2,5 tot 3 uur
Prijs
  • €4 pp
  • €60 per gids
Start Om 9u/10u of om 13u30
Kledij Voorzie aangepaste kledij voor een lange buitenactiviteit en laarzen.
Materiaal We bieden het voortraject en naverwerking digitaal aan. 
Begeleiding
  • De leerlingen werken met dure materialen, actieve schoolbegeleiding is dus zeker noodzakelijk.
  • Gratis begeleider per 10 lln.