Augustus

Soort om naar uit te kijken in augustus: lepelaar.

Vogeltrek op volle toeren

Lepelaars, kleine zilverreigers en steltlopers zijn prominent aanwezig.

Lepelaars

Kleine zilverreiger

Scholekster

Ooievaars

De jonge ooievaars krijgen hun vliegkunsten steeds beter onder de knie en verlaten ergens halverwege de maand het Zwin. Vanaf dat moment zijn ooievaars nog maar zelden te zien in het gebied.

Op geschikte plekjes zijn zonnende boomkikkers te zien. De zouttolerante plantensoorten die zo typisch zijn voor de Zwinvlakte, zoals lamsoor, zijn prachtig te bewonderen.

Boomkikker

Lamsoor