Zwin natuurrapport 2018 verschenen

Vers van de pers: het Zwin natuurrapport 2018! Dit rapport geeft een overzicht van belangrijke natuurobservaties in het Zwin in 2018. Het is de eerste maal dat een dergelijk rapport verschijnt. Het is de bedoeling om hiervan een jaarlijkse traditie te maken.

01-02-2020

In een fantastisch natuurgebied als het Zwin is er altijd wat te beleven, wat het mogelijk maakt om elk jaar een interessant natuurrapport op te maken. Het uitgangspunt van het natuurrapport is dat het in de eerste plaats op wetenschappelijke informatie gebaseerd is. Het is niet de bedoeling om er een puur wetenschappelijk werk van te maken. De inhoud moet voldoende toegankelijk zijn, zodat elke lezer er zijn of haar gading in vindt, van sterk geïnteresseerde natuurkenner met veel voorkennis tot geïnteresseerde leek met weinig voorkennis. Het gaat om kennisdeling over doorgedreven wetenschappelijk onderzoek, maar ook om leuke weetjes over een bepaalde soort of soortgroep.

Verschillende diergroepen hebben een apart hoofdstuk in het rapport. In het licht van de status van het Zwin als ‘Internationale Luchthaven voor Vogels’, hoeft het niet te verbazen dat vogels het meest prominent in beeld komen, maar ook andere diergroepen worden niet vergeten. Het rapport staat boordevol highlights. Zo waren er in 2018 hoge aantallen van verschillende broedvogelsoorten van het Zwin, zoals kluten, zwartkopmeeuwen en visdieven. Ook flamingo Helmut, die in het najaar van 2018 in het Zwin verbleef, komt aan bod. De verbeteringswerken die de voorbije tien jaar zijn uitgevoerd, werpen duidelijk vruchten af! Nog een opvallende vaststelling waren de recordaantallen roepende boomkikkers!

Het Zwin natuurrapport 2018 telt 110 pagina’s, in een mooie uitgave en is rijk geïllustreerd met sprekende foto’s, die bijna allemaal in het Zwin zijn genomen. Het rapport is voor 8 euro te koop in de Zwinshop en het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis.