Status 4/11 - 11/11

Een volgende update over onze Zwin-zenderooievaars. De drie vogels bleven in de periode 4-11/11 min of meer stationair. Nu ja, stationair is een relatief begrip, want zoals je hieronder kan lezen leggen de ooievaars wel wat afstanden af tijdens hun voedseltochten. We zagen echter geen grote trekbewegingen. Dat hoeft op dit moment van het jaar niet te verwonderen. De trek zit er op en ooievaars zijn nu in wintermodus. Hun verplaatsingen zijn nu gericht op het vinden van geschikte voedselbronnen en niet op het maken van verre reizen.

Ooievaar Emily

Emily bleef trouw aan de haar vertrouwde benedenloop van de Sebou-rivier, een paar tientallen kilometer ten noordoosten van de stad Kénitra, in Noord-Marokko. In de brede riviervlakte bevindt zich een landbouwgebied, en daar houdt de vogel zich nu al wekenlang op. Verschillende kleine gebieden in dat grotere gebieden worden afwisselend aangedaan, wellicht afhankelijk van voedselbeschikbaarheid. De periode 4-11/11 bracht ze hoofdzakelijk door in een heel klein gebiedje in het noordelijke deel van de riviervlakte, op iets meer dan 10 kilometer van de kust. Wanneer Emily rondvliegt op enige hoogte moet ze in de verte de Atlantische Oceaan zien liggen. Al cirkelend op enige afstand de zee zien liggen, dat moet een vertrouwd zicht zijn voor Emily, vanuit haar ervaring met haar geboorteplaats in het Zwin!

Ooievaar Hadewijch

Op 4/11 verbleef Hadewijch nog bij het stadje Martil, nabij de monding van de Martil-rivier in de Middellandse Zee. Op 5/11 vloog ze naar een afvalstort nabij Tétouan. De verplaatsing tussen Martil en Tétouan paste binnen een patroon dat de voorbije weken regelmatig voorkwam, maar deze keer bleef Hadewijch niet hangen in Tétouan. Ze richtte de steven zuidwaarts om 35 kilometer verderop halt te houden bij een klein stuwmeer, ongeveer 7 kilometer ten noorden van de stad Chefchaouen. Deze opvallende zuidwaartse verplaatsing gebeurde al eens eerder: op 15-16/10 vloog Hadewijch al een keer richting Chefchaouen. Toen zocht ze eenmalig een afvalstort op nabij die stad. Deze keer bleef Hadewijch de rest van de periode bij het stuwmeer hangen en ging ze niet naar dat afvalstort terug. Op sommige dagen met korte uitstapjes iets verder naar het zuiden, maar de ooievaar keerde steeds terug naar het stuwmeer. Het is gissen naar de reden waarom dit stuwmeer zo aantrekkelijk was, maar het zal vermoedelijk met beschikbaarheid van voedsel te maken hebben. Misschien dode of stervende vissen ten gevolge van een lage waterstand? Wie weet.

Ooievaar Reinout

Geen groot nieuws van Reinout. Onze derde zenderooievaar bleef ter plekke in het La Janda-landbouwgebied in het uiterste zuiden van Andalusië, halfweg tussen Cadiz en Algeciras. Zijn verplaatsingen beperkten zich tot een klein gebied met een doorsnede van een vijftal kilometer in het noorden van La Janda, nabij het plaatsje Benalup Casas Viejas. De laatste twee dagen van de periode gaf de zender geen signaal meer, maar we weten inmiddels dat dit niet ongewoon is voor Reinout’s zender. Die laat het af en toe al eens enkele dagen afweten.