Status 24 maart

De lentereiskriebels lijken Reinout echt wel te pakken te hebben!

Sinds 13/03 had hij halt gehouden bij de stad San Juan de Alcazar in Centraal-Spanje. Na tien dagen hield de vogel het daar voor gezien: op 23/03 trok hij weer 125 kilometer verder.

Toen Reinout op 12/03 de trek startte vanuit zijn overwinteringsgebied in Zuid-Spanje trok hij in noord-noordoostelijke richting. Min of meer onze kant op dus. Voor zijn nieuwe tocht op 23/03 week hij echter af, en vloog in noordwestelijke richting, naar de omgeving van Madrid. Hij eindigde de dag bij het plaatsje Villaviciosa de Odon, net ten westen van Madrid.

De volgende dag, 24/03, bracht Reinout door in de omgeving van Madrid. Hij eindigde de dag wel 55 kilometer meer naar het oosten, aan de andere kant van de stad. Het is opvallend dat Reinout opnieuw Madrid opzocht tijdens zijn noordwaartse trek.

Voor zover te zien op basis van de zenderdata bracht de ooievaar geen bezoek aan de stortplaats bij het plaatsje Villa de Valecas ten zuidwesten van Madrid. Dat is de plek waar hij tijdens de najaarstrek vrijwel de hele maand september doorbracht. De zender geeft echter maar enkele signalen per dag door, dus misschien bracht hij die plek toch een bezoek tijdens zijn dagje rond Madrid.
Reinout week duidelijk af van zijn aanvankelijke noord-noordoostelijke trekrichting, om alsnog naar Madrid te vliegen. Daar zijn stortplaatsen die grote aantallen ooievaars aantrekken.

Geen wonder dus dat hij er heen gaat, maar dat hij er resoluut een ommetje voor maakt is opmerkelijk. Veel meer dan wij beseffen ‘kennen’ vogels die enorme afstanden afleggen de gebieden waar ze overheen vliegen. Trekvogels vliegen niet zo maar lukraak een bepaalde richting uit. De kennis van het landschap, een gigantische kaart die als het ware in hun hoofd opgeslagen wordt, neemt toe naarmate ze ouder worden en meer ervaring opdoen. Wat ook een rol kan spelen is de mate waarin vogels die op grote hoogte zweven dankzij hun scherp zicht in staat zijn om over een grote afstand soortgenoten te zien. Een concentratie van cirkelende ooievaars boven een bepaald gebied kan andere ooievaars aantrekken van heinde en verre.
Wat er ook van zij: Reinout’s lentekriebels bleven kriebelen, en op 25/03 trok hij weer 250 kilometer verder. Deze keer weer in noordoostelijke richting. Hij stopte net ten noorden van de stad Zaragoza. Voorlopig houdt hij daarmee een iets oostelijker route aan dan de weg waarlangs hij kwam tijdens de herfsttrek. Benieuwd wat hij de volgende dagen gaat doen.

En Hadewijch? Die is blijkbaar nog steeds gelukkig op haar vaste overwinteringsplek bij Ouezzane in Noord-Marokko. Deze ooievaar maakt nog geen aanstalten om noordwaarts te trekken.