Status 12/11 - 19/11

Ooievaar Emily

Sinds 23 september bracht Emily ruim 8 weken door langs de benedenloop van de Sebou-rivier, (een paar tientallen kilometer ten noordoosten van de stad Kénitra, in Noord-Marokko). Daar is nu verandering in gekomen. Op 12/11 vloog Emily ongeveer 55 kilometer noordwaarts. Ze kwam uit bij de stad Larache, aan de kust van de Atlantische Oceaan. De volgende dag deed ze iets waarvan we intussen weten dat ooievaars het regelmatig doen: ze bracht een bezoek aan een afvalstort net buiten Larache. Blijkbaar vond ze het daar toch niet zo fijn, want nog diezelfde dag vloog ze 30 kilometer landinwaarts naar het zuidoosten, tot bij het plaatsje Ksar El-Kebir. Vanaf 14/11 hangt ze rond in een gebied met een doorsnede van ongeveer 11 kilometer ten westen van Ksar El-Kébir. Op sommige dagen bezoekt ze het centrum van dat stadje, mogelijk om er te overnachten. Overdag verblijft ze ofwel in landgebied ofwel op en nabij een klein afvalstort.

Ooievaar Hadewijch

Hadewijch bleef het grootste deel van de periode zitten in het gebied waar ze sinds 5/11 was heen gevlogen: de omgeving van een stuwmeer ongeveer 7 kilometer ten noorden van de stad Chefchaouen (Noord-Marokko). Op sommige dagen werd ze alleen bij dat stuwmeer aangetroffen. Op 14, 15 en 16/11 zocht ze overdag telkens een afvalstort aan de buitenkant van Chefchaouen. Dat is een plek die ze al kende van een vorig, eenmalig bezoek op 15-16/10. Blijkbaar had ze dit stort goed onthouden. Uit zo’n waarnemingen blijkt dat ooievaars (en andere vogels) wellicht een heel goed beeld hebben van het landschap waarin ze zich bewegen, en dat op een heel grote schaal. Vogels vliegen niet zo maar lukraak wat rond, maar weten vaak donders goed waar ze heen gaan. Ze vliegen niet zozeer alleen in bepaalde richting, maar ze hebben wellicht een heel specifieke plek voor ogen waar ze heen gaan, en ze zijn prima in staat om die plek feilloos te vinden. Op 19/11 kreeg Hadewijch weer een kleine reiskriebel. Ze vloog die dag ongeveer 70 kilometer naar het zuidwesten. Ze eindigde iets ten zuidwesten van stadje Ksar El-Kébir. Klinkt die naam bekend in de oren? Reken maar! Je las die naam daarnet in het stukje over Emily! Op 19/11 zaten Hadewijch en Emily op amper 5 kilometer van elkaar! Ongelofelijk hoe deze 2 vogels, na grote omzwervingen, in hetzelfde landbouwgebied in Marokko terecht zijn gekomen. Herinner je dat de 3 gezenderde ooievaars op 21/08 samen wegtrokken uit het Zwin. De eerste week trokken de vogels samen door Frankrijk, maar op 30/08 scheidden hun wegen in Noord-Spanje. Sindsdien gingen ze elk hun eigen weg, maar kijk, tweeëneenhalve maand later komen hun paden weer bij elkaar in Noord-Marokko! Nog eens voor de volledigheid: Hadewijch en Emily zijn afkomstig van 2 nesten in het Zwin Natuur Park die amper 10 meter van elkaar liggen. Hoe bijzonder dat ze nu weer bij elkaar in de buurt zijn. We zijn benieuwd welke verplaatsingen deze vogels de volgende dagen gaan doen, en of ze eventueel weer echt samen zullen gaan optrekken.

Ooievaar Reinout

Geen nieuws van Reinout. De zender van onze derde ooievaar geeft geen signaal meer. We weten inmiddels dat dit niet ongewoon is voor Reinouts zender. Die laat het af en toe al eens enkele dagen afweten. Hopelijk komt er binnenkort weer een signaal. De laatste peilingen van de zender, tot 9/11, toonden aan dat Reinout zich nog in het uiterste zuiden van Spanje bevond, in het landbouwgebied van La Janda. Van onze lokale contactpersoon, de Spaanse vogelkijker Alejandro Onrubia, kregen we bericht dat er zich in La Janda momenteel duizenden ooievaars ophouden. Ze zoeken voedsel in geoogste rijstvelden. Amerikaanse rivierkreeften zijn een heel belangrijke voedselbron in die velden. We gaan er van uit dat Reinout zich in die grote ooievaarsconcentratie ophoudt. Alejandro laat ook weten dat er inmiddels dagelijks honderden ooievaars de Straat van Gibraltar oversteken…in noordelijke richting! Ja, je leest het goed: op dit moment van het jaar is het gebruikelijk dat grote aantallen ooievaars alweer noordwaarts trekken! Afwachten of Hadewijch of Emily dit binnenkort ook al gaan doen. Als eerstejaars vogels hebben ze geen haast om terug te keren, dus de kans is reëel dat ze niet meteen weer naar Europa zullen vliegen. de tijd zal het ons leren!