Status 03/09/19

Ooievaar Emily

Onze meest reislustige zenderooievaar Emily vervolgde op 1 september haar reis verder zuidwaarts. Vanuit haar slaapplaats bij Fuentes de Andalucia vloog ze nog eens ca. 165 kilometer verder door, tot in het uiterste zuiden van Andalusië en van Europa. Ze moet Afrika in de verte zien liggen hebben op het einde van de dag!

Ooievaars zijn zweefvliegers die thermiek (warme, opstijgende lucht) nodig hebben om te trekken. Thermiek verdwijnt op het einde van de dag, en boven zee is er sowieso geen thermiek. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ze halt hield en niet verder doortrok. Ze bracht de nacht door in La Janda, ooit een enorm moerasgebied, maar al decennia geleden droog gelegd en omgezet in landbouwgebied. 

Op 2 september ondernam ze geen grote tocht, maar ze bleef in de buurt hangen. Dat lag wel in de lijn van de verwachting. De afstand van de Straat van Gibraltar, de zee-engte tussen Europa en Afrika, is nauwelijks 15 kilometer breed, maar dat wil niet zeggen dat de oversteek een makkie is. Boven zee heerst geen thermiek waardoor ooievaars sowieso al enige moeite ondervinden om de oversteek te maken. Op de koop toe blazen door de Straat van Gibraltar heel vaak zeer harde zijwinden. Dat maakt de oversteek een hachelijke onderneming.
Tijdens de trekperiodes passeren een paar honderdduizend trekvogels die van thermiek gebruik maken, zoals ooievaars maak ook roofvogelsoorten zoals wespendief en zwarte wouw, door het gebied. De vogels herkennen het gevaar van de sterke winden, en vaak wordt er dagenlang gewacht tot de weersituatie gunstig is om de oversteek naar Afrika te maken. Doordat er voortdurend meer vogels aankomen uit het noorden, ontstaan er vaak enorme concentraties trekvogels in het gebied, die allemaal wachten op het goede moment.
Onze ooievaar Emily is dus zeker niet alleen. Ze hangt in het gebied rond met vele tienduizenden andere ooievaars en roofvogels. Het is heel spannend om te zien wat ze nu gaat doen: de grote sprong naar Afrika wagen als het weer mee zit, of alsnog in Spanje blijven. Dat laatste kan immers ook nog altijd. Veel ooievaars overwinteren in Spanje, en het gebeurt dat vogels de oversteek naar Afrika niet aandurven, en achterblijven. Het zal wellicht ook afhangen van de andere ooievaars waarmee ze optrekt. Ooievaars zijn sociale dieren, en hun gedrag wordt mede bepaald door hun groepsgenoten. Als er in haar groep voldoende ‘durvers’ zitten, die de sprong aandurven, of ervaren vogels die de overtocht al eens gedaan hebben, dan is de kans dat ook Emily Afrika bereikt heel wat groter.

Ooievaar Reinout

Ooievaar Reinout lijkt het wel naar zijn zin te hebben in de omgeving van Madrid. Nadat het er even op leek dat hij nestgenoot Emily achterna zou snellen na hun opsplitsing, heeft hij halt gehouden bij een afvalstortplaats nabij de plaats Villa de Valecas, een kleine 15 kilometer ten zuidoosten van Madrid.
Overdag zoekt hij voedsel op de stortplaats, de nachten worden doorgebracht op wisselende slaapplaatsen op hoge gebouwen in de omgeving. Reinout lijkt daarmee mooi in het plaatje te gaan passen van de tienduizenden ooievaars die de winter doorbrengen op Spaanse afvalstorten.
Tenminste als hij geen verdere verplaatsingen meer maakt. Het is nog maar begin september. Er is nog tijd om alsnog verder zuidwaarts te gaan.

Ooievaar Hadewijch

Ooievaar Y0123 gaat vanaf nu als Hadewijch door het leven. Sinds de vorige update heeft Hadewijch geen grote verplaatsingen gemaakt. Ze hangt nog steeds rond in landbouwgebied in het noordwesten van de regio Aragon, tussen de plaatsjes Pinsoro en Valarena. Haar actieradius was de voorbije dagen beperkt tot een straal van nauwelijks 8 kilometer. Overdag lijkt ze in landbouwgebied te zitten. Om te overnachten kiest ze gebouwen in de buurt. Op 3 september ging ze bijvoorbeeld ’s avonds slapen op een industriegebouw aan de rand van Valarena.