Ooievaar Murshid, Y0715

  • Nest 15 - 1 van de 2 nesten bij de ooievaarstoren
  • Ringnummer Y0715 - geringd op 7/06/2021
  • Zendernummer 212694 - gezenderd op 21/06/2021
  • Vader ongeringd - Moeder geringd met ring M6027
  • Peters en meters: De Zwingidsen

Status 5 september

De eerste zender-ooievaar heeft de oversteek gemaakt naar Afrika! Murshid bereikte op 1 september het uiterste zuiden van Spanje. In de late namiddag van die dag stak de vogel al meteen de Straat van Gibraltar over naar Marokko. De Straat van Gibraltar is op haar smalste punt ongeveer 15 kilometer breed. Murshid deed er een klein half uur over om de oversteek te maken. Dat lijkt vrij lang, maar in dit gebied heerst vaak een sterke wind die het voor trekvogels zoals ooievaars lastig en risicovol maakt om de zee-engte veilig te overbruggen. Soms is de wind er dermate ongunstig dat trekvogels soms dagenlang wachten in de zuidpunt van Spanje. Dat zagen we de voorbije jaren ook al bij enkele andere van onze zender-ooievaars. Toen Murshid aankwam op 1 september waren de weersomstandigheden blijkbaar gunstig want de vogel trok zonder veel aarzeling de Straat over.
Momenteel bevindt Murshid zich bij de stad Sefrou, een kort eind ten zuidoosten van de bekende stad Fez. Op 3 september vloog de ooievaar een eind zuidwaarts tot aan de voet van het Midden-Atlasgebergte, maar uiteindelijk keerde hij terug. In het driejarig bestaan van het ooievaars-zenderproject in het Zwin Natuur Park is er nog geen enkele van de zendervogels die de Sahara is overgestoken om te gaan overwinteren in de West-Afrikaanse Sahel. Gelet op zijn snelle zuidwaartse trek tot aan de Midden-Atlas, lijkt het erop dat Murshid misschien een kanshebber is om de eerste te zijn die dat wel zou doen. Hij is in elk geval al het verst naar het zuiden geraakt van al onze zender-ooievaars totnutoe, in vogelvlucht 2.082 kilometer van zijn geboorteplaats in het Zwin. 
We zijn heel benieuwd wat Murshid zal doen. De Sahara over of alsnog overwinteren in het noorden van Marokko? De voorbije jaren overwinteren de zender-ooievaars van het project allen in Noord-Marokko of in Spanje.

Status 3 september

Murshid, een van onze jonge zender-ooievaars uit 2020, heeft de Straat van Gibraltar bereikt! Nauwelijks een week na zijn vertrek uit het Zwin op 24 augustus heeft deze jonge vogel al een afstand afgelegd van bijna 2.000 kilometer. Een ongelofelijk prestatie, en dat anderhalve maand nadat Murshid het nest verliet. Geen enkele van onze zender-ooievaars van dit jaar en de voorbije jaren legde zo snel een dergelijke afstand af. We zijn benieuwd of Murshid nu spoedig de oversteek zal maken naar Afrika!

Status 26 augustus

Murshid stopte op 26 augustus niet bij de Frans-Spaanse grens, zoals Gerana en Mathilde wel deden. Tot aan de Pyreneeën laten de gegevens van de drie vogels zien dat ze samen optrokken, maar in het zicht van de hoge bergen gingen ze uit elkaar. Murshid vloog door het Spaanse plaatsje Pitillas om te overnachten. De volgende dag trok de vogel resoluut verder, om ca. 220 kilometer verder halt te houden bij Torija. Murshid overnachtte daar op een groot gebouw. Opmerkelijk: noch Murshid, noch Mathilde hielden halt in de Ebrovallei in de (ruime) omgeving van Tudela, nochtans een bekende stopplaats voor ooievaars uit onze contreien. Op 28 augustus vloog Murshid nog ongeveer 65 kilometer door tot bij Madrid. Daar bleek de aantrekkingskracht van het grote afvalstort bij Villa de Valecas (waar heel wat ooievaars op afkomen, ook de meeste van onze zender-ooievaars) te groot. Murshid bleef er de rest van de dag. De trekonrust bleek echter groot, want op 29 augustus ging het weer verder, via de vallei van Taag, tot iets ten westen van Toledo.

Status 24 augustus

24 augustus was blijkbaar een uitstekende dag om te trekken: 5 van onze Zwin-ooievaars zijn die dag begonnen aan hun zuidwaartse trek. Vooral het vertrek van 4 van onze 5 nieuwe zender-ooievaars, geboren in 2021, is heel spannend! Murshid, Gerana en Mathilde vertrokken in de late voormiddag vanuit de Zwinstreek richting zuidwesten. Een oudere zender-ooievaar, Hadewijch (°2019) vloog zeer waarschijnlijk met hen mee. Vermoedelijk maakten nog meer ongezenderde Zwin-ooievaars deel uit van de groep. Omstreeks 13u30 staken ze ter hoogte van Poperinge de Belgisch-Franse grens over. Het was blijkbaar uitstekend weer om door te vliegen, want op hun allereerste trekdag vlogen de vogels zo maar even ca. 470 km, tot bij de plaats Château-la-Vallières, niet ver van de stad Angers in Midden-Frankrijk! De zendergegevens maken duidelijk dat de vogels samen aan het trekken waren.