Nieuw wandel-en fietspad geopend!

Vandaag werd het nieuwe fiets- en wandelpad op de nieuwe dijk rond het uitgebreide deel van het Zwin geopend. Na 3 jaar werken kan iedereen vanaf nu ten volle genieten van het uniek grensoverschrijdend getijdengebied van 333 hectare.

Iedereen is van harte welkom om te fietsen of te wandelen op het halfverharde pad op de nieuwe groene dijk.

30-03-2019

Het nieuwe halfverharde vier meter brede fiets- en wandelpad biedt je een weergaloos zicht op de Zwinvlakte en het omringende polderlandschap. Het brengt je van de onthaalpoort aan Vlaamse zijde, het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist, helemaal tot in Cadzand-Bad waar de andere onthaalpoort ligt.

Belevingspunten

Vanuit vier uitkijkpunten krijg je een prachtig zicht op de bredere, diepere en langere Zwingeul en het nieuwe broedeiland. Die nieuwe rustpunten zijn voorzien van fietsenstallingen en zitbanken. Op de infopanelen ontdek je weetjes over het Zwin.

Het vlonderpad bij de Kanaalweg laat je het Zwin ook van binnenuit beleven. In de nabije toekomst zullen schapen die de dijk begrazen je tijdens je fiets- of wandeltocht gezelschap houden.

Groter, veiliger en waardevoller

Het Zwin is sinds 4 februari nog indrukwekkender. Toen is de Internationale Dijk doorgebroken, waarmee het gebied haar wildere karakter terugkreeg. De uitbreidingswerken gebeurden om de verzanding van het gebied tegen te gaan waardoor slikken en schorren en hun typische dieren en planten dreigden te verdwijnen. Tegelijk kreeg de unieke en beschermde getijdennatuur meer ruimte
en werd de kustveiligheid verhoogd.

De internationale luchthaven voor vogels is volledig klaar om nu en in de toekomst nog meer vogels te ontvangen die er komen broeden, rusten of voedsel zoeken. Slikken en schorren kunnen zich weer spontaan ontwikkelen.

Grensoverschrijdende samenwerking

De Zwinuitbreiding is gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, die ook in de toekomst wordt voortgezet. Bestuurders en beheerders hebben met het Zwin-project steeds sterk ingezet op een balans tussen natuurherstel en beleving. Centraal stond duurzaam verbinden van topnatuur en toerisme. Mensen verbinden met de natuur.
Het resultaat is een robuust natuurgebied van meer dan 700 hectare herstelde natuur met een kern van 333 hectare getijdennatuur. Hiervan kan iedereen genieten op meer dan 7 km aan ruiterpaden, 31 km fiets- en wandelpaden, onthaalinfrastructuur, een blotevoetenwandeling van 2 km en ook een pad voor blinden en slechtzienden van 5,5 km.

Zwingidsen van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en het Infocentrum in Cadzand maar ook de Gastheren van de Zwinstreek verwelkomen iedereen graag in deze boeiende grensstreek. Je kan nu nog meer beleven en genieten van de Europese topnatuur van het Zwin.

De uitbreiding van het Zwin is een complex grensoverschrijdend project dat wordt opgevolgd door de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. De trekkers van de uitbreiding van het Zwin zijn het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de Provincie Zeeland. Afdeling Kust treedt hierbij op als bouwheer. Via het raamakkoord voor het Zwin zijn ook de Vlaamse Milieumaatschappij van de Vlaamse Overheid en de Oostkustpolder projectpartners voor de realisatie van het pompgemaal. Voor de realisatie van de uitbreiding van het Zwin werken de 5 projectpartners samen met de Vlaamse Landmaatschappij, Stichting Het Zeeuwse Landschap, waterschap Scheldestromen, het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat, de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Knokke-Heist en de gemeente Sluis. Allen leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame en mooie toekomst van het Zwin en de Zwinstreek.

Met de Zwingids op de fiets

Naar aanleiding van de opening van de fiets- en wandeldijk gaat vanaf mei een nieuw fietsarrangement van start. 

Een Zwingids neemt je mee naar de mooiste plaatsen in de Zwinstreek en geeft uitleg over wat er te zien en te beleven valt. 

Zin om samen met de Zwingids een fietstocht te maken?