Zwin-ooievaars in het buitenland

Een heel leuk nieuwtje: we kregen zopas waarnemingen van een aantal van onze Zwin-ooievaars in het buitenland! Half september werden maar liefst 4 verschillende vogels tegelijk gemeld in Blaringhem in Noord-Frankrijk, hemelsbreed op 103 km afstand van het Zwin.

21-12-2018

Op 13 september werden alle 4 de vogels gemeld; één van de vogels werd ook gesignaleerd op 10 en 12 september. Een groot deel van onze ooievaars verliet het Zwin in de periode 15-20 augustus. De waarnemingen in Frankrijk laten vermoeden dat tenminste een deel van de vertrekkers in eerste instantie niet al te ver weg zijn gevlogen, maar dat ze al snel een tussenpauze hebben ingelast. Aan de waarnemingsdata te zien, is dat wellicht een pauze geweest die een aantal dagen heeft geduurd. 

Hun verhaal

Elk van de 4 vogels heeft zijn eigen verhaal. Alle 4 werden ze ooit als kuiken op het nest in het Zwin geringd.

  • De oudste vogel, het vrouwtje M6185, werd al in 2009 hier geringd. Dit jaar bracht ze 1 jong groot in het Zwin Natuur Park.
  • Een tweede exemplaar, M6248 (vermoedelijk een mannetje), kreeg hier in 2011 een ring om de poot. In 2018 bezette hij een nest op de schouw van een huis aan de Spaanselaan, te Knokke. Het broedgeval slaagde helaas niet.
  • De derde vogel, Y0004, werd in 2016 in het Zwin geboren. In april 2018 zat hij gedurende een aantal dagen in het Zwin Natuur Park, zonder dat een nest te bezetten.
  • Het vierde exemplaar, Y0153, was een jong dat in 2018 geboren werd in het Zwin. Hij maakte deel uit van een geslaagd broedgeval, waarbij 3 jongen uitvlogen. Nota bene: Y0153 was geen jong van het hoger vermelde vrouwtje M6185.

De gezamenlijke waarneming in Noord-Frankrijk toont aan dat Zwin-ooievaars van verschillende leeftijden samen in groep zuidwaarts trekken, en ook dat andere ooievaars uit de omgeving van het Zwin Natuur Park zich bij die groepen aansluiten.

Belang van ringwerk

Dergelijke waarnemingen maken heel mooi duidelijk waarom het belangrijk is dat onze Zwin-ooievaars een wetenschappelijke ring aan de poot krijgen. Terugmeldingen van geringde vogels leren ons voortdurend zaken bij. Bovendien kunnen we daardoor de handel en wandel van de vogels tot leven laten komen voor de bezoekers van het Zwin Natuur Park. In 2018 werden in het Zwin 23 jonge ooievaars geringd, waarvan er 21 zijn uitgevlogen.

We hopen in de toekomst nog veel meer terugmeldingen te mogen ontvangen!