Zwartkopmeeuwen

Sinds de weersbetering in februari zijn ze weer terug in het Zwin: zwartkopmeeuwen! De volgende maanden zullen deze prachtige meeuwen een opvallend onderdeel zijn van het vogelleven in het gebied.

Dat heeft niet in het minst te maken met hun opvallende roep. Een luide miauwende roep die ver draagt. Dit jaar waren ze vroeger dan gebruikelijk terug in het Zwin. De ongewoon warme periode half februari bracht de eerste zwartkopmeeuwen al terug uit hun wintergebieden in Zuidwest-Europa, en de aantallen liepen snel op. Eind februari werden al tot 39 exemplaren geteld, een zeer hoog aantal voor deze maand!

30-03-2019

Verkennen van broedplaats

Inmiddels zijn de zwartkopmeeuwen volop bezig met het verkennen van hun broedplaats op de broedeilanden in de grote Zwinplas.

Daar werden al tot 148 exemplaren bij elkaar geteld. Het werkelijk aanwezige aantal ligt ongetwijfeld nog hoger, want de vogels vliegen voortdurend heen en weer tussen de eilanden en de polders in het achterland, waar ze voedsel gaan zoeken. Het wordt nog even afwachten hoeveel koppels zich uiteindelijk op de eilanden zullen vestigen dit jaar. Hoewel ze al vroeg in het jaar terugkeren, beslissen zwartkopmeeuwen pas eind april waar ze uiteindelijk voor nageslacht gaan zorgen. De vogels kiezen niet lukraak een plek, maar wegen wellicht alle factoren af, en ze bezoeken verschillende potentiële broedplaatsen vooraleer ze hun keuze maken.

Best wel nog kieskeurige jongens en meisjes, die zwartkopmeeuwen!

Mogelijk nieuw recordaantal paren?

Hopelijk evenaren we minstens het hoge cijfer broedparen uit 2018. Toen kwamen 186 koppels tot broeden in het Zwin. Ze brachten heel wat jongen groot. Misschien lukt het zelfs om een nieuw recordaantal paren te bereiken! Dat record ligt op 190 paren, en het dateert uit 2016. We houden de boel goed in de gaten en we houden jullie op de hoogte!

Gekleurringde zwartkopmeeuwen

Zwartkopmeeuwen zijn nog extra interessant omdat er veel vogels tussen zitten die een kleurring dragen. In veel kolonies her en der in Europa worden veel onderzoek gedaan naar de soort. In het Zwin konden dit voorjaar al 15 verschillende gekleurringde zwartkopmeeuwen afgelezen. Het merendeel (11) betrof in België geringde vogels. De overige exemplaren kwamen uit Frankrijk (drie) en eentje kwam zelfs helemaal uit Italië! Boeiende materie, die gekleurringde vogels! Het toont heel mooi aan dat het Zwin zijn titel als ‘Internationale Luchthaven voor Vogels’ meer dan waard is!