kluten in vlucht

Vogeltrek goed op gang!

De vogeltrek is volop aan de gang! In een internationale vogelluchthaven zoals het Zwin merken we dat heel goed. De koude temperaturen in maart zetten nog een domper op de trekactiviteit, maar zodra de temperaturen de hoogte in gingen is het spektakel van start gegaan.

12-04-2018

Grote aantal zangvogels

Op bepaalde dagen trekken grote aantallen zangvogels langs het Zwin. De talrijkste soorten de voorbije dagen waren vink (o.a. naar schatting ruim 2.000 exemplaren op een goed uur tijd op 16 maart) en graspieper (o.a. naar schatting 2.500 exemplaren op 2 uur tijd op 6 april). In totaal passeerden van deze soorten als tienduizenden exemplaren. Veel andere soorten kwamen in lagere aantallen langs. Een eerste vroege boerenzwaluw werd al gezien op 15 maart. Vanaf begin april trekken dagelijks boerenzwaluwen langs, maar voorlopig nog niet in grote aantallen.

Zeldzame soorten

Behalve grote aantallen van algemene soorten levert de trekperiode steevast ook waarnemingen van schaarse en zeldzame soorten op. In het Zwin zagen we de voorbije weken onder meer kraanvogels (in totaal 39), rode wouw, meerdere zwarte wouwen, purperreigers, lepelaars, grote zilverreigers en beflijsters de revue passeren. De meest bijzondere soort was het mannetje steppekiekendief dat overvloog op 31 maart.

Internationale vogeltrekdagen

De trek is nog lang niet gedaan. Zeker tot half mei verwachten we nog grote aantallen trekvogels die zich noordwaarts naar hun broedplaatsen haasten. Zichtbare vogeltrek is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daardoor is het fenomeen niet op alle dagen even opvallend. Met wat geluk kan je tijdens je bezoek aan het Zwin de volgende weken spectaculaire vogeltrek zien! Op 12 en 13 mei nemen we in het Zwin deel aan de internationale vogeltrekdagen. Die dagen voorzien we een specifieke activiteit over vogeltrek.