Stand van zaken bij de ooievaars

Het broedseizoen van de Zwin-ooievaars is inmiddels flink opgeschoten. Momenteel zitten er op diverse nesten grote jongen, die binnenkort hun eerste vluchten zullen maken.

26-06-2019

Ringsessie

Op 5 juni werd de jaarlijkse ringsessie gehouden in het Zwin Natuur Park. Die dag werden alle jonge ooievaars voorzien van een wetenschappelijke ring om de poot. Ze werden met een hoogtewerker uit het nest gehaald. Beneden werden ze gewogen, gemeten en geringd.

De actie past in een jarenlange traditie van volgehouden onderzoek naar één van de meest iconische soorten van het Zwin. Op de ring staat een unieke letter- en cijfercode, waardoor elke ooievaar individueel herkenbaar is als zijnde op die bepaalde dag geringd in het Zwin Natuur Park. Doorheen de jaren heeft dat ringwerk vele honderden terugmeldingen opgeleverd, tot in Afrika. De terugmeldingen leveren heel veel informatie op over het reilen en zeilen van de Zwinpopulatie.
Het laat toe om het welzijn van deze ooievaars, die 100% in een natuurlijke omgeving opgroeien, goed op te volgen.

7 paren van de 13 broedparen met jongen

Na twee goede jaren, met veel uitgevlogen jongen, is 2019 helaas een minder succesvol jaar.

Van 13 broedparen die zich dit jaar hebben gevestigd in het  Park, hebben er zeker 7 paren jongen. Op 5 juni werden op 6 nesten in totaal 13 jonge ooievaars geringd, variërend van 1 tot 3 per nest. Op het 7de nest bleken eind juni 2 kleine kuikens aanwezig te zijn, een (veel) later broedgeval dan de overige paren. Van een 8ste nest, dat heel moeilijk te bekijken is en waar ook maar laat met broeden werd begonnen, zijn we nog niet zeker of er al dan niet jongen zijn.

Over de oorzaak van het mindere succes dit jaar bestaat geen zekerheid. Mogelijk speelt de droogte van vorig jaar nog steeds een rol, omdat ze nog steeds doorgewerkt heeft in het voedselaanbod in het voorjaar van 2019? Het zou kunnen dat er minder regenwormen beschikbaar zijn, een belangrijke voedselbron voor ooievaars. De weersomstandigheden waren niet dermate slecht dit voorjaar, maar anderzijds kan het volstaan dat er net op een cruciaal moment tijdens de broedperiode een korte tijd slechte weersomstandigheden zijn om tot een verminderd broedsucces te leiden. Ups en downs zijn niet ongewoon bij populaties van wilde vogels.