Zoeken

Zoekresultaten

 1. Algemene fiche - Wilde eend

  [email protected] - 12/04/2018 - 16:11

 2. Wilde eend, parkeend trekt 3.700 km

  LeoDC - 11/12/2018 - 11:20

 3. Recente waarnemingen in het Zwin

  ... en kolganzen op. De meest algemene eendensoorten waren wilde eend (tot ca. 450), bergeend (tot 185), smient (tot 180), slobeend (tot 153) en ...

  [email protected] - 23/10/2018 - 08:40

 4. Recente waarnemingen - half december 2018 -half februari 2019

  ... (79), slobeend (107), smient (403), krakeend (26), wilde eend (344) en wintertaling (120). Duikeenden waren veel zeldzamer, bij gebrek ... gezien in de betrokken periode: kleine zwaan, zwarte zee-eend, brilduiker, geoorde fuut, jan-van-gent, rode wouw, bruine kiekendief, ...

  [email protected] - 25/02/2019 - 15:44

 5. Recente waarnemingen - half februari - eind maart

  ... bergeend (227), slobeend (48), smient (294), wilde eend (241) en wintertaling (77). Duikeenden waren veel zeldzamer, bij gebrek ... in de betrokken periode: middelste zaagbek, zwarte zee-eend, rode wouw, zeearend, blauwe kiekendief, waterral, paarse strandloper, ...

  [email protected] - 02/04/2019 - 17:00

 6. Recente waarnemingen in het Zwin - oktober-december

  ... de volgende soorten: bergeend (68 ex.), smient (206), wilde eend (320), slobeend (66) en wintertaling (120). ...

  [email protected] - 17/12/2018 - 07:47

 7. Natuurbeheer loont! Zwinuitbreiding zorgt voor nieuw vogel-en visparadijs!

  ... Bij de eenden gaat het hoofdzakelijk om bergeend, wilde eend, wintertaling en smient. Het is niet ongewoon om van die soorten enkele ...

  [email protected] - 21/10/2022 - 14:47